[GA4] Mini guides: Explorations

[GA4] Exploracions: recorreguts dels usuaris a través del contingut

Per entendre de quina manera els usuaris interaccionen amb el vostre contingut en diferents plataformes i dispositius, i segons els tipus d'esdeveniments, implementeu User-ID per identificar cada usuari com a usuari únic i feu servir la tècnica d'exploració del camí per veure quins camins segueixen.

Una exploració del camí comença amb una pantalla o un esdeveniment que representa el primer pas del recorregut de l'usuari. A continuació, podeu veure les cinc pantalles principals que l'usuari ha vist o els esdeveniments principals que ha activat després d'aquest pas inicial. També podeu crear un camí regressiu, que mostra els passos que condueixen a un pas final. A més, podeu ampliar el gràfic perquè s'hi mostri què han fet els usuaris en cada pas.

Per exemple, si comenceu en una pantalla, podeu veure que els usuaris han visualitzat una foto d'un producte nou a l'aplicació, després han tocat una descripció per llegir-la en una altra pantalla i, per últim, han finalitzat la compra al lloc web.

Si voleu examinar la successió d'esdeveniments, podeu començar amb ad_exposure, veure quins esdeveniments ad_click es produeixen a continuació i quins esdeveniments view_item, add_to_cart i ecommerce_purchase segueixen l'esdeveniment ad_click.

Obteniu més informació sobre els esdeveniments que Analytics recull automàticament i quins es recomanen per a diferents verticals.

Obteniu més informació sobre l'exploració del camí.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal