[GA4] Suppiloanalyysi

Suppiloanalyysin avulla voit hahmottaa käyttäjien toiminnan eri vaiheet ja nähdä nopeasti, mitkä vaiheet ovat sujuneet hyvin ja missä on ilmennyt ongelmia. Miten esimerkiksi potentiaalisista asiakkaista tulee ostoksilla kävijöitä ja lopulta ostajia? Entä miten satunnaisista ostajista tulee toistuvasti ostavia asiakkaita? Näiden tietojen avulla voit parantaa tuloksettomia tai kesken jääneitä asiakaspolkuja.

Suppiloanalyysin luominen

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Klikkaa vasemmalta navigaatiopaneelista Analyysi > Analyysihubi.
 3. Käytä valmista mallia tai klikkaa Tyhjä Luo luodaksesi uuden analyysin.
 4. Valitse Välilehden asetukset ‑sarakkeen yläosasta TEKNIIKKA-kohdasta Suppiloanalyysi.
 5. Määritä analyysi käyttämällä alla kuvattuja vaihtoehtoja.
Näet seuraavan ilmoituksen ennen suppilon vaiheiden lisäämistä: Tälle segmenttien, arvojen, suodattimien ja ajanjakson yhdistelmälle ei ole dataa. Muokkaa muuttujia tai asetuksia tai poista ne.

Visualisointi

Valitse joko vakiosuppilo (portaittainen) tai trendisuppilo (viivakaavio). Trendisuppilon avulla näet kaikki vaiheet samanaikaisesti. Voit myös tutkia tiettyä vaihetta tarkemmin klikkaamalla sen nimeä visualisoinnin yläosasta.

TEE AVOIN SUPPILO ‑vaihtopainike

Suppilot voivat olla avoimia tai suljettuja. Tämä määrittää, miten käyttäjä voi tulla suppiloon:

 • Avoimeen suppiloon käyttäjä voi tulla missä tahansa vaiheessa.
 • Suljettuun suppiloon käyttäjä voi tulla vain ensimmäisessä vaiheessa.

Käyttäjä lasketaan mukaan vaiheisiin, kun hän suorittaa tietyn sarjan. Jos käyttäjä ohittaa jonkin vaiheen, hän putoaa pois suppilosta, eikä häntä lasketaan mukaan seuraaviin vaiheisiin.

Esimerkki

Oletetaan, että sinulla on kaksi seuraavanlaista suppiloa:

Suppilo Vaiheet Avoin/suljettu
Suppilo 1 A, B, C Avoin
Suppilo 2 A, B Suljettu


Neljä käyttäjää käy sivustollasi suppiloon määritetyn ajanjakson aikana ja täyttää seuraavat vaiheita koskevat vaatimukset:

Käyttäjä Vaiheen vaatimukset täytetty
1 A, B, C
2 B, C
3 A, C
4 C

 

Käyttäjät lasketaan kussakin suppilossa seuraavalla tavalla:

Suppilo 1:

Käyttäjä Vaihe, jossa lasketaan
1 A, B, C
2 B, C
3 A
4 C

 

Suppilo 2:

Käyttäjä Vaihe, jossa lasketaan
1 A, B, C
3 A


Selitys:

Koska Suppilo 1 on avoin, käyttäjät voivat tulla mukaan missä tahansa vaiheessa. Kaikki neljä käyttäjää lasketaan, mutta koska käyttäjien on suoritettava vaiheet määrätyssä järjestyksessä, Käyttäjä 3 lasketaan mukaan vain Vaiheessa A (käyttäjä ohitti Vaiheen B, joten hän putosi pois suppilosta).

Koska Suppilo 2 on suljettu, käyttäjien on tultava mukaan ensimmäisessä vaiheessa (A). Vain Käyttäjä 1 ja Käyttäjä 3 lasketaan.

Segmenttien vertailut

Voit käyttää analyysissä enintään neljää segmenttiä, jos haluat keskittyä tiettyihin käyttäjäryhmiin. Klikkaa datataulukkoa hiiren kakkospainikkeella, niin voit luoda datasta segmenttejä.

VAIHEET

Vaiheet määrittävät mitattavan käyttäjäpolun. Voit lisätä suppiloon korkeintaan 10 vaihetta.

Jos haluat muuttaa vaiheiden järjestystä, siirry Välilehden asetuksiin ja vedä vaiheet uusiin kohtiin.

Suppilon vaiheiden muokkaaminen

Jos haluat lisätä tai muokata vaiheita, klikkaa kynäkuvaketta Muokkaa ja tee näin:

 1. Lisää kullekin vaiheelle erottuva nimi.
 2. Lisää vähintään yksi ehto, joka käyttäjien on täytettävä, jotta heidät sisällytetään kyseiseen suppilon vaiheeseen.

  Ehdot voivat koskea käyttäjien käynnistämiä tapahtumia tai ulottuvuuksien arvoja. Esimerkkejä: ulottuvuus Käyttäjän hankkinut kampanja on yhtä kuin "Kesäale" tai purchase-tapahtuman parametri value >= 100.
  Suppilon vaiheita ei voi määritellä mittareiden perusteella.
 3. Jos haluat lisätä ehtoon enemmän lausekkeita, klikkaa JA tai TAI.
 4. Jos haluat lisätä suppiloon vaiheita, klikkaa Lisää vaihe.
 5. Valitse seuraako uusi vaihe edellistä vaihetta epäsuoraan vai suoraan
  1. Vaiheissa, jotka seuraavat edellistä vaihetta epäsuoraan, voi olla muita välivaiheita.
  2. Vaiheiden, jotka seuraavat edellistä vaihetta suoraan, on tapahduttava heti edellisen vaiheen jälkeen.
 6. Jos haluat lisätä ajanjakson, jonka kuluessa vaihe on suoritettava, klikkaa Ajanjakso ja aseta haluamasi aika.
 7. Valitse KÄYTÄ.
Oikealla näkyvä Yhteenveto-kortti päivittyy suppilon luomisen aikana. Kortista näet, miten ehdot vastaavat dataasi.

 Jos haluat kopioida valittua vaihetta edeltäviä tai sen jälkeisiä vaiheita taikka poistaa tai lisätä niitä, klikkaa Lisää More menu.

ERITTELY

Valitse ulottuvuus, jota haluat käyttää taulukon datasarjojen erittelyssä.

Rivejä ulottuvuutta kohden

Valitse taulukossa näytettävien datasarjojen määrä.

NÄYTÄ KULUNUT AIKA ‑vaihtopainike

Laita tämä päälle, jos haluat nähdä keskimääräisen ajan, joka on kulunut suppilon vaiheiden välillä.

SEURAAVA VALINTA

Valitse ulottuvuus nähdäksesi, mitä käyttäjät yleisimmin tekevät kunkin suppilon vaiheen jälkeen.

SUODATTIMET

Rajoita analyysissä näkyvää dataa lisäämiesi ehtojen mukaan. Jos suodattimella on useita ehtoja, kaikkien niistä on täytyttävä, jotta suodatinta voidaan käyttää.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?