[GA4] Erişim ve veri kısıtlama yönetimi

Erişimi yönetmek için Google Analytics hesabınızda veya mülkünüzde rolleri ve veri kısıtlamalarını nasıl atayacağınızı öğrenin

Bu makalede, Google Analytics 4 ve Universal Analytics için erişim ve veri kısıtlama yönetimi ele alınmaktadır. Erişimi yönetmek için Analytics'in her iki sürümünde de roller atarsınız. Google Analytics 4'te veri kısıtlamalarını, aşağıda açıklanan veri kısıtlama seçeneklerinden birini veya ikisini birden seçerek yönetirsiniz. Universal Analytics'te ise veri kısıtlamalarını kullanıcılara farklı raporlama görünümlerine erişim sağlayarak yönetirsiniz.

Bu makalede ele alınan konular:

Google Analytics 4

Erişimi ve veri kısıtlamalarını hesap ve mülk düzeylerinde yönetebilirsiniz.

Roller ve veri kısıtlamaları atamak için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veyaÖzellik altında Hesap erişim yönetimi veya Mülk erişim yönetimi'ni tıklayın.
 2. Yeni veya mevcut üyelere (ör. kullanıcılar ve gruplar) rol atayın. Kullanıcıları ekleme ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkili izinler, bir üyeye diğer kaynaklar (ör. kuruluş, kullanıcı grubu veya geçerli mülkün dahil olduğu hesap) aracılığıyla atanan roller ve veri kısıtlamaları ile geçerli kaynak için açıkça atanan doğrudan izinlerin tümüdür.

Doğrudan izinler, bir üyeye mevcut kaynak (ör. kuruluş, hesap, mülk) için açıkça atanan roller ve veri kısıtlamalarıdır.

Beş rol ve iki veri kısıtlaması vardır:

Rol Açıklama
Yönetici

Analytics'in tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetebilir (kullanıcıları ekleme/silme, herhangi bir rolü veya veri kısıtlamasını atama). Bu role sahip olduğu her hesap veya mülk için kendisi dahil herhangi bir kullanıcıya tüm izinleri verebilir.

Düzenleyici rolünün izinlerini içerir.

(Kullanıcıları Yönetme izninin yerini almıştır.)

Düzenleyici

Mülk düzeyinde ayarların tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetemez.

Analist rolünün izinlerini içerir.

(Düzenleme izninin yeni adıdır.)

Pazarlamacı

Kitle, dönüşüm, ilişkilendirme modeli, etkinlik ve dönüşüm aralıkları oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Analist rolünün izinlerini içerir.

Analist

Belirli mülk öğelerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapabilir.

İzleyici rolünün izinlerini içerir.

(Ortak Çalışma izninin yeni adıdır.)

Mülk öğeleri, Explorations gibi öğeleri içerir.

Görüntüleyen

Ayarları ve verileri görebilir, raporlarda gösterilen verileri değiştirebilir (ör. karşılaştırma ekleme, ikincil boyut ekleme), paylaşılan öğeleri kullanıcı arayüzü veya API'ler aracılığıyla görüntüleyebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapamaz. Örneğin, paylaşılan keşifler, Görüntüleyen rolüne sahip olanlar tarafından görüntülenebilir ancak düzenlenemez. 

(Okuma ve Analiz izninin yeni adıdır.)

Yok Kullanıcıya bu kaynak için rol atanmamış. Kullanıcıya başka bir kaynak için rol atanmış olabilir.

 

Veri kısıtlaması Açıklama
Maliyet Metriği Yok

Maliyetle ilgili metrikler görülemez.

Raporlarda, keşiflerde, kitlelerde, analizlerde ve uyarılarda maliyet metrikleri kullanılamaz. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın.

Gelir Metriği Yok

Gelirle ilgili metrikler görülemez.

Raporlarda, keşiflerde, kitlelerde, analizlerde ve uyarılarda gelir metrikleri kullanılamaz. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın.

 

Maliyet ve gelir metrikleri

Maliyet ve gelir metriklerine, aşağıdaki bölümlerde listelenen metriklerin yanı sıra, maliyet veya gelir metriği olarak tanımlanan tüm özel metrikler ve maliyet ya da gelir metriğinden türetilen tüm metrikler dahildir.

Analytics'e ek maliyet veya gelir metrikleri eklenirse bu listeler güncellenir.

Maliyet metrikleri

Google Ads maliyeti

Tıklama başına Google Ads maliyeti

Google Ads video maliyeti

Dönüşüm başına maliyet

Google dışı maliyet

Google dışı tıklama başına maliyet

Google dışı dönüşüm başına maliyet

Reklam harcamalarından elde edilen gelir

Google dışı reklam harcamasından elde edilen gelir

Gelir metrikleri

Reklam geliri

Reklamlarda tercih edilen son tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ortalama günlük gelir

Ortalama etkinlik geliri

Ortalama ürün geliri

Ortalama ürün değeri

Ortalama satın alma geliri

Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri

Alıcı başına ortalama gelir

Ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir (ARPPU)

Kullanıcı başına ortalama gelir (KBOG)

Kohort toplam ilk açılışı başına birleştirilmiş gelir

Kohort toplam ilk ziyaret başına birleştirilmiş gelir

Kohort toplam ilk ziyaret ve ilk açılış başına birleştirilmiş gelir

Veriye dayalı ilişkilendirme geliri

E-ticaret ile satın alma miktarı

E-ticaret geliri

Etkinlik değeri

Etkinlik geliri

İlk tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ürün fiyatı

Ürün geri ödemesi

Öğe geliri

Son tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ömür boyu reklam geliri

Yaşam boyu değer (YBD)

Doğrusal olarak ilişkilendirilen gelir

Maksimum günlük gelir

Minimum günlük gelir

Konuma dayalı olarak ilişkilendirilen gelir

Tahmin edilen gelir

Ürün geliri

Satın alma geliri

Geri ödemeler

Reklam harcamalarından elde edilen gelir

Google dışı reklam harcamasından elde edilen gelir

Gelir

Zamana bağlı azalma kullanılarak ilişkilendirilen gelir

Toplam reklam geliri

Toplam gelir

Üst roller varsayılan olarak devralınır (ör. hesap > mülk). Örneğin, hesap düzeyinde bir rol atadığınız kullanıcılar söz konusu hesaptaki tüm mülklerde aynı role sahip olur.

Kullanıcının etkili izinleri, söz konusu kaynak için kendisine atanan en geniş kapsamlı izne eştir.

Örneğin, hesapta Düzenleyici rolüne sahip olan bir kullanıcı, mülklerin birinde kendisine daha dar kapsamlı bir rol atanmış olsa bile hesaptaki tüm mülklerde Düzenleyici rolüne sahip olur.

Ayrıca, kullanıcıya hesap düzeyinde sahip olduğu rolden daha geniş kapsamlı bir rol mülk düzeyinde atanırsa söz konusu mülk için daha geniş kapsamlı olan rol geçerli olur.

Veri kısıtlamalarını doğrudan izinler olarak ekleyebilirsiniz ancak devralınan izinler olarak geçerli olmaları durumda kaldıramazsınız. Örneğin, hesap düzeyinde Maliyet Metriği Yok kısıtlaması atanan bir kullanıcı, hesaptaki herhangi bir mülkün maliyet metriklerini göremez. Ancak hesaptaki bir veya daha fazla mülk için Gelir Metriği Yok kısıtlamasını ekleyebilirsiniz.

Yönetici olarak, hangi kullanıcının hangi role sahip olduğunu birkaç yolla öğrenebilirsiniz. Hesap veya mülk düzeyindeki Kullanıcı Yönetimi sayfasından:

 • Rollerini görmek istediğiniz belirli bir kullanıcının adını arayın.
 • Listeyi rollere göre sıralamak için Hesap Rolleri sütun başlığını tıklayın.

Veri kısıtlamaları diğer Analytics özelliklerini nasıl etkiler?

Veri kısıtlamaları hem Analytics arayüzünde hem benzer Analytics API çağrılarında uygulanır.

Veri kısıtlamaları, Analytics erişim yönetimi aracılığıyla oluşturulur ve uygulanır. Analytics'e bağlı diğer Google ürünlerindeki izinleri nedeniyle Analytics izinlerine sahip olan kullanıcılar bu kısıtlamalara tabi olmayabilir.

Özellik Etki
Raporlar

Kısıtlanmış metriklerden türetilen değerler ve kısıtlanmış metrik değerleri raporlarda görünmez. Kullanıcılar bunun yerine 0 değerini görür.

Kısıtlanmış metrikler, raporlarla ilişkili metrik seçicilerde (ör. bir raporu özelleştirirken) kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar bu metrikleri ekleyebilir ancak sonuçları görüntüleyemez (ör. metrikleri özel raporlara ekleyebilir ancak bu raporlarda metrik değerlerini göremez).

Keşifler

Kısıtlanmış metrikler keşiflerde görünmez.

Kısıtlanmış metrikler keşiflerle ilişkili metrik seçicilerde (ör. keşif oluştururken) kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar bu metrikleri ekleyebilir ancak sonuçları görüntüleyemez (ör. metrikleri keşiflere ekleyebilir ancak bu keşiflerde metrik değerlerini göremez).

Kitleler

Kısıtlanmış metrikler kitlelerle ilişkili metrik seçicilerde kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar, kısıtlanmış metriklere dayalı kitleler oluşturabilir ve kitle oluşturduktan sonra kitle adlarını düzenleyebilir. Ancak bu kullanıcılar aşağıda listelenen sınırlamalara tabidir.

Kısıtlanmış metrikler içeren kitleler (ör. boyut filtresi olarak) kullanamazlar.

Kısıtlanmış metrikler içeren kitlelerdeki kullanıcı sayısını göremezler.

Kısıtlanmış metriklere dayalı kitlelere kitle tetikleyici ekleyemezler.

Otomatik analizler Kullanıcı arayüzünde, kısıtlanmış metriklere dayalı otomatik analizler göremezler.
Özel analizler

İzne sahip olan kullanıcılar, kısıtlanmış metriklere dayalı özel analizleri oluşturup düzenleyebilir.

Özel analizleri kullanıcı arayüzünde görüntüleyemezler ve e-posta yoluyla alamazlar.

Özel metrikler İzne sahip olan kullanıcılar özel metrikler oluşturabilir ve bu metriklerin maliyet veya gelir verileri içerdiğini belirtebilir. İlgili veri kısıtlamalarına sahip olan kullanıcılar, özel metriklerin maliyet veya gelir verileri içerdiğine dair göstergeleri kaldıramaz. Bu özel metriklere erişim, bu makalede listelenen tüm sınırlamalara tabidir.
Analytics-Firebase bağlantısı

Bir Firebase projesini Analytics mülküne bağladığınızda Firebase projesi kullanıcılarına otomatik olarak Analytics rolleri verilir:

 • Bir projedeki Firebase kullanıcıları, sahip oldukları en yüksek Firebase firebaseanalytics iznine göre dört Firebase sanal kullanıcısından birine atanır:
  • Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici
  • Firebase projesi <proje numarası> Pazarlamacı
  • Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen (veri kısıtlaması yok)
  • Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen (maliyet veya gelir verilerine erişemez)
 • Firebase sanal kullanıcıları, bağlı Analytics mülkündeki varsayılan rollere atanır.
Bu Firebase rolüne/izinine sahipseniz Bu Firebase sanal kullanıcısına atanırsınız Kullanıcıya bu Analytics rolü atanır

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici

Düzenleyici

Veri kısıtlaması yok

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Firebase projesi <proje numarası> Pazarlamacı Pazarlamacı

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen

Görüntüleyen

Veri kısıtlaması yok

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen

Görüntüleyen

Maliyet veya gelir verilerine erişemez

 

Analytics erişim yönetiminde, her Firebase sanal kullanıcısı, bağlı Firebase projesindeki bir kullanıcı grubunu temsil eder.

Analytics yöneticisi olarak, bir mülkün Firebase sanal kullanıcılarına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirebilirsiniz. Bir Firebase sanal kullanıcısına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirirseniz Firebase projesinde söz konusu sanal kullanıcıya atanan herkesi etkilersiniz.

Rol atamaları ve veri kısıtlamaları, Firebase projesiyle Analytics mülkü arasındaki bağlantı silinene kadar geçerliliğini korur.

Analytics yöneticileri, Firebase rollerinin erişimini Yönetici > Bağlı Mülk > Mülk Erişim Yönetimi'nden düzenleyebilir.

Firebase projenizi 4 Ocak 2023'ten önce bir Google Analytics 4 mülküne bağladıysanız Firebase'e bağlı kullanıcılar, Analytics'te yukarıdaki tabloda açıklanandan farklı rollere ve veri erişimine sahip olabilir.

 

Analytics-Ads bağlantısı

Bir Google Ads hesabını Analytics mülküne bağladığınızda Google Ads kullanıcılarına otomatik olarak Analytics rolleri verilir. Google Ads kullanıcılarının Google Ads üzerinden Analytics özelliklerini (ör. Google Ads'den Analytics kitleleri oluşturma) kullanmasına izin vermek için erişimi yönetebilirsiniz.

 • Google Ads hesabındaki kullanıcılar, Google Ads hesabı erişim düzeylerine göre beş Google Ads bağlı kullanıcısından birine atanır:
  • Google Ads hesabı <hesap numarası> yönetici
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için standart
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için salt okuma
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için faturalandırma
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yalnızca e-posta
 • Google Ads bağlı kullanıcıları da Analytics yöneticisi tarafından bağlı Analytics mülkündeki rollere atanır.
  • Google Ads bağlı kullanıcıları, Google Ads üzerinden Analytics kitleleri oluşturmak için bağlı mülkte Yönetici, Düzenleyici veya Pazarlamacı olmalıdır.
Bu Google Ads hesabı erişim düzeyine sahipseniz Bu Google Ads bağlı kullanıcısına atanırsınız Kullanıcıya bu önerilen Analytics rolü atanır

Yönetici

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yönetici

Düzenleyici

Standart

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için standart

Pazarlamacı

Salt okuma

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için salt okuma

Görüntüleyen

Faturalandırma

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için faturalandırma

Görüntüleyen

Yalnızca e-posta

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yalnızca e-posta

Görüntüleyen

 

Analytics erişim yönetiminde her Google Ads bağlı kullanıcısı, bağlı Google Ads hesabındaki bir kullanıcı grubunu temsil eder.

Analytics yöneticisi olarak, bir mülkün Google Ads bağlı kullanıcılarına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirebilirsiniz. Bir Google Ads bağlı kullanıcısına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirirseniz Google Ads hesabında söz konusu bağlı kullanıcıya atanan herkesi etkilersiniz.

Rol atamaları ve veri kısıtlamaları, Google Ads hesabıyla Analytics mülkü arasındaki bağlantı silinene kadar geçerliliğini korur.

Analytics yöneticisi olarak, Google Ads bağlı kullanıcılarının erişimini Yönetici > Bağlı mülk > Google Ads Bağlantıları bölümünden görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bu kullanıcıların erişimini, herhangi bir kullanıcı için yaptığınız gibi yapılandırabilirsiniz.

Hangi kullanıcının hangi role sahip olduğunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Hesap veya mülk düzeyindeki Hesap Erişim Yönetimi sayfasından:

 • Kullanıcı izinlerini görmek istediğiniz belirli bir kullanıcı adını arayın.
 • Listeyi izinlere göre sıralamak için Hesap İzinleri adlı sütun başlığını tıklayın.

 

Universal Analytics

Analytics'te kullanıcı izinlerini hesap, mülk ve görünüm düzeylerinde atayabilirsiniz.

İzin atamak için:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 3. Yeni veya mevcut üyelere (ör. kullanıcılar ve gruplar) rol atayın. Kullanıcıları ekleme ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkili izinler, bir üyeye diğer kaynaklar (ör. kuruluş, kullanıcı grubu veya geçerli mülkün dahil olduğu hesap) aracılığıyla atanan roller ve veri kısıtlamaları ile geçerli kaynak için açıkça atanan doğrudan izinlerin tümüdür.

Doğrudan izinler, bir üyeye mevcut kaynak (ör. kuruluş, hesap, mülk) için açıkça atanan roller ve veri kısıtlamalarıdır.

Beş rol ve iki veri kısıtlaması vardır:

Rol Açıklama
Yönetici

Analytics'in tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetebilir (kullanıcıları ekleme/silme, herhangi bir rolü veya veri kısıtlamasını atama). Bu role sahip olduğu her hesap veya mülk için kendisi dahil herhangi bir kullanıcıya tüm izinleri verebilir.

Düzenleyici rolünü kapsar.

(Kullanıcıları Yönetme izninin yerini almıştır.)

Düzenleyici

Mülk düzeyinde ayarların tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetemez.

Analist rolünü kapsar.

(Düzenleme izninin yeni adıdır.)

Pazarlamacı

İşlevsel olarak Universal Analytics'teki Analist rolüyle aynıdır.

Analist

Mülk öğelerini oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir ve paylaşabilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapabilir.

Görüntüleyici rolünü kapsar.

(Ortak Çalışma izninin yeni adıdır.)

Mülk öğeleri arasında aşağıdakiler gibi öğeler yer alır:

Görüntüleyen

Rapor ve yapılandırma verilerini görebilir, raporlardaki verileri değiştirebilir (ör. karşılaştırma ekleme, ikincil boyut ekleme), kişisel öğeler oluşturabilir, bunları paylaşabilir ve paylaşılan öğeleri kullanıcı arayüzü veya API'ler aracılığıyla görebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapamaz. 

(Okuma ve Analiz izninin yeni adıdır.)

Yok Kullanıcıya bu nesne için rol atanmamış. Kullanıcıya başka bir nesne için rol atanmış olabilir.

 

Yönetici olarak, hangi kullanıcının hangi role sahip olduğunu birkaç yolla öğrenebilirsiniz. Hesap, mülk veya görünüm düzeyindeki Hesap Erişim Yönetimi sayfasından:

 • Kullanıcı izinlerini görmek istediğiniz belirli bir kullanıcı adını arayın.
 • Listeyi izinlere göre sıralamak için Hesap İzinleri adlı sütun başlığını tıklayın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
8684448967252677398
true