Erişim ve veri kısıtlama yönetimi

Bu makalede, Google Analytics 4 ve Universal Analytics için erişim ve veri kısıtlama yönetimi ele alınmaktadır. Erişimi yönetmek için Analytics'in her iki sürümünde de roller atarsınız. Google Analytics 4'te veri kısıtlamalarını, aşağıda açıklanan veri kısıtlama seçeneklerinden birini veya ikisini birden seçerek yönetirsiniz. Universal Analytics'te ise veri kısıtlamalarını kullanıcılara farklı raporlama görünümlerine erişim izni vererek yönetirsiniz.

Google Analytics 4

Erişimi ve veri kısıtlamalarını hesap ve mülk düzeylerinde yönetebilirsiniz.

Roller ve veri kısıtlamaları atamak için:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Hesap veya Mülk sütununda Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 3. Yeni veya mevcut üyelere (ör. kullanıcılar ve gruplar) rol atayın. Kullanıcıları ekleme ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkili izinler, bir üyeye diğer kaynaklar (ör. kuruluş, kullanıcı grubu veya geçerli mülkün dahil olduğu hesap) aracılığıyla atanan roller ve veri kısıtlamaları ile geçerli kaynak için açıkça atanan doğrudan izinlerin tümüdür.

Doğrudan izinler, bir üyeye mevcut kaynak (ör. kuruluş, hesap, mülk) için açıkça atanan roller ve veri kısıtlamalarıdır.

Dört rol ve iki veri kısıtlaması vardır:

Rol Açıklama
Yönetici

Analytics'in tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetebilir (kullanıcıları ekleme/silme, herhangi bir rolü veya veri kısıtlamasını atama). Kullanıcı, bu role sahip olduğu her hesap veya mülk için kendisi dahil herhangi bir kullanıcıya tüm izinleri verebilir.

Düzenleyici rolünün izinlerini içerir.

(Kullanıcıları Yönetme izninin yerini almıştır.)

Düzenleyici

Mülk düzeyinde ayarların tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetemez.

Analist rolünün izinlerini içerir.

(Düzenleme izninin yeni adıdır.)

Analist

Belirli mülk öğelerini oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapabilir.

İzleyici rolünün izinlerini içerir.

(Ortak Çalışma izninin yeni adıdır.)

Mülk öğeleri, Explorations gibi öğeleri içerir.

Görüntüleyici

Ayarları ve verileri görebilir, raporlarda gösterilen verileri değiştirebilir (ör. karşılaştırma ekleme, ikincil boyut ekleme), paylaşılan öğeleri kullanıcı arayüzü veya API'ler aracılığıyla görüntüleyebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapamaz. Örneğin, paylaşılan keşifler, İzleyici rolüne sahip olanlar tarafından görüntülenebilir ancak düzenlenemez.

(Okuma ve Analiz izninin yeni adıdır.)

Yok Kullanıcıya bu kaynak için rol atanmamış. Kullanıcıya başka bir kaynak için rol atanmış olabilir.

 

Veri kısıtlaması Açıklama
Maliyet Metriği Yok

Maliyetle ilgili metrikler görülemez.

Raporlarda, keşiflerde, kitlelerde, analizlerde ve uyarılarda maliyet metrikleri kullanılamaz. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın.

Gelir Metriği Yok

Gelirle ilgili metrikler görülemez.

Raporlarda, keşiflerde, kitlelerde, analizlerde ve uyarılarda gelir metrikleri kullanılamaz. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın.

 

Maliyet ve gelir metrikleri

Maliyet ve gelir metriklerine, aşağıdaki bölümlerde listelenen metriklerin yanı sıra, maliyet veya gelir metriği olarak tanımlanan tüm özel metrikler ve maliyet ya da gelir metriğinden türetilen tüm metrikler dahildir.

Analytics'e ek maliyet veya gelir metrikleri eklenirse bu listeler güncellenir.

Maliyet metrikleri

Google Ads maliyeti

Tıklama başına Google Ads maliyeti

Google Ads video maliyeti

Dönüşüm başına maliyet

Google dışı maliyet

Google dışı tıklama başına maliyet

Google dışı dönüşüm başına maliyet

Reklam harcamalarından elde edilen gelir

Google dışı reklam harcamasından elde edilen gelir

Gelir metrikleri

Reklam geliri

Reklamlarda tercih edilen son tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ortalama günlük gelir

Ortalama etkinlik geliri

Ortalama ürün geliri

Ortalama ürün değeri

Ortalama satın alma geliri

Kullanıcı başına ortalama satın alma geliri

Alıcı başına ortalama gelir

Ödeme yapan kullanıcı başına ortalama gelir (ARPPU)

Kullanıcı başına ortalama gelir (KBOG)

Kohort toplam ilk açılışı başına birleştirilmiş gelir

Kohort toplam ilk ziyaret başına birleştirilmiş gelir

Kohort toplam ilk ziyaret ve ilk açılış başına birleştirilmiş gelir

Veriye dayalı ilişkilendirme geliri

E-ticaret ile satın alma miktarı

E-ticaret geliri

Etkinlik değeri

Etkinlik geliri

İlk tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ürün fiyatı

Öğe geri ödemesi

Öğe geliri

Son tıklamayla ilişkilendirilen gelir

Ömür boyu reklam geliri

Yaşam boyu değer (YBD)

Doğrusal olarak ilişkilendirilen gelir

Maksimum günlük gelir

Minimum günlük gelir

Konuma dayalı olarak ilişkilendirilen gelir

Tahmin edilen gelir

Ürün geliri

Satın alma geliri

Geri ödemeler

Reklam harcamalarından elde edilen gelir

Google dışı reklam harcamasından elde edilen gelir

Gelir

Zamana bağlı azalma kullanılarak ilişkilendirilen gelir

Toplam reklam geliri

Toplam gelir

Üst roller varsayılan olarak devralınır (ör. hesap > mülk). Örneğin, hesap düzeyinde bir rol atadığınız kullanıcılar söz konusu hesaptaki tüm mülklerde aynı role sahip olur.

Kullanıcının etkili izinleri, söz konusu kaynak için kendisine atanan en geniş kapsamlı izne eştir.

Örneğin, hesapta Düzenleyici rolüne sahip olan bir kullanıcı, mülklerin birinde kendisine daha dar kapsamlı bir rol atanmış olsa bile hesaptaki tüm mülklerde Düzenleyici rolüne sahip olur.

Ayrıca, kullanıcıya hesap düzeyinde sahip olduğu rolden daha geniş kapsamlı bir rol mülk düzeyinde atanırsa söz konusu mülk için daha geniş kapsamlı olan rol geçerli olur.

Veri kısıtlamalarını doğrudan izinler olarak ekleyebilirsiniz ancak devralınan izinler olarak geçerli olmaları durumda kaldıramazsınız. Örneğin, hesap düzeyinde Maliyet Metriği Yok kısıtlaması atanan bir kullanıcı, hesaptaki herhangi bir mülkün maliyet metriklerini göremez. Ancak hesaptaki bir veya daha fazla mülk için Gelir Metriği Yok kısıtlamasını ekleyebilirsiniz.

Hangi kullanıcıların hangi role sahip olduğunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Hesap veya mülk düzeyinde Kullanıcı Yönetimi sayfasından:

 • Rollerini görmek istediğiniz belirli bir kullanıcının adını arayın.
 • Listeyi rollere göre sıralamak için Hesap Rolleri sütun başlığını tıklayın.

Veri kısıtlamaları diğer Analytics özelliklerini nasıl etkiler?

Veri kısıtlamaları hem Analytics arayüzünde hem benzer Analytics API çağrılarında uygulanır.

Veri kısıtlamaları, Analytics erişim yönetimi aracılığıyla oluşturulur ve uygulanır. Analytics'e bağlı diğer Google ürünlerindeki izinleri nedeniyle Analytics izinlerine sahip olan kullanıcılar bu kısıtlamalara tabi olmayabilir.

Özellik Etki
Raporlar

Kısıtlanmış metriklerden türetilen değerler ve kısıtlanmış metrik değerleri raporlarda görünmez. Kullanıcılar bunun yerine 0 değerini görür.

Kısıtlanmış metrikler, raporlarla ilişkili metrik seçicilerde (ör. bir raporu özelleştirirken) kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar bu metrikleri ekleyebilir ancak sonuçları görüntüleyemez (ör. metrikleri özel raporlara ekleyebilir ancak bu raporlarda metrik değerlerini göremez).

Keşifler

Kısıtlanmış metrikler keşiflerde görünmez.

Kısıtlanmış metrikler keşiflerle ilişkili metrik seçicilerde (ör. keşif oluştururken) kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar bu metrikleri ekleyebilir ancak sonuçları görüntüleyemez (ör. metrikleri keşiflere ekleyebilir ancak bu keşiflerde metrik değerlerini göremez).

Kitleler

Kısıtlanmış metrikler kitlelerle ilişkili metrik seçicilerde kullanılabilir. Veri kısıtlamalarına tabi olan kullanıcılar, kısıtlanmış metriklere dayalı kitleler oluşturabilir ve kitle oluşturduktan sonra kitle adlarını düzenleyebilir. Ancak bu kullanıcılar aşağıda listelenen sınırlamalara tabidir.

Kısıtlanmış metrikler içeren kitleler (ör. boyut filtresi olarak) kullanamazlar.

Kısıtlanmış metrikler içeren kitlelerdeki kullanıcı sayısını göremezler.

Kısıtlanmış metriklere dayalı kitlelere kitle tetikleyici ekleyemezler.

Otomatik analizler Kullanıcı arayüzünde, kısıtlanmış metriklere dayalı otomatik analizler göremezler.
Özel analizler

İzne sahip olan kullanıcılar, kısıtlanmış metriklere dayalı özel analizleri oluşturup düzenleyebilir.

Özel analizleri kullanıcı arayüzünde görüntüleyemezler ve e-posta yoluyla alamazlar.

Özel metrikler İzne sahip olan kullanıcılar özel metrikler oluşturabilir ve bu metriklerin maliyet veya gelir verileri içerdiğini belirtebilir. İlgili veri kısıtlamalarına sahip olan kullanıcılar, özel metriklerin maliyet veya gelir verileri içerdiğine dair göstergeleri kaldıramaz. Bu özel metriklere erişim, bu makalede listelenen tüm sınırlamalara tabidir.
Analytics-Firebase bağlantısı

Bir Firebase projesini Analytics mülküne bağladığınızda, Firebase projesi kullanıcılarına otomatik olarak Analytics rolleri verilir:

 • Bir projedeki Firebase kullanıcıları, sahip oldukları en yüksek Firebase firebaseanalytics iznine göre iki Firebase sanal kullanıcısından birine atanır:
  • Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici
  • Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyici
 • Firebase sanal kullanıcıları, bağlı Analytics mülkündeki varsayılan rollere atanır.
Bu Firebase rolüne/izinine sahipseniz Bu Firebase sanal kullanıcısına atanırsınız Atandığınız sanal kullanıcıya bu Analytics rolü atanır

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(ör. Sahip, Düzenleyici, Firebase'de Firebase Yöneticisi)

Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici

Düzenleyici

Veri kısıtlaması yok

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(ör. Görüntüleyici, Firebase'de Firebase Görüntüleyici)

Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyici

Görüntüleyici

Veri kısıtlaması yok

 

Analytics erişim yönetiminde, her Firebase sanal kullanıcısı, bağlı Firebase projesindeki bir kullanıcı grubunu temsil eder.

Analytics Yöneticisi olarak, bir mülkün Firebase sanal kullanıcılarına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirebilirsiniz. Bir Firebase sanal kullanıcısına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirirseniz Firebase projesinde söz konusu sanal kullanıcıya atanan herkesi etkilersiniz.

Rol atamaları ve veri kısıtlamaları, Firebase projesiyle Analytics mülkü arasındaki bağlantı silinene kadar geçerliliğini korur.

Analytics Yöneticileri, Firebase rollerine erişimi Yönetici > Bağlı Mülk > Mülk Erişimi Yönetimi'nde düzenleyebilir.

 

Universal Analytics

Analytics'te kullanıcı izinlerini hesap, mülk ve görünüm düzeylerinde atayabilirsiniz.

İzin atamak için:

 1. Yönetici'yi tıklayın.
 2. Hesap, Mülk veya Görünüm sütununda Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 3. Yeni veya mevcut üyelere (ör. kullanıcılar ve gruplar) rol atayın. Kullanıcıları ekleme ve düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Etkili izinler, bir üyeye diğer kaynaklar (ör. kuruluş, kullanıcı grubu veya geçerli mülkün dahil olduğu hesap) aracılığıyla atanan roller ve veri kısıtlamaları ile geçerli kaynak için açıkça atanan doğrudan izinlerin tümüdür.

Doğrudan izinler, bir üyeye mevcut kaynak (ör. kuruluş, hesap, mülk) için açıkça atanan roller ve veri kısıtlamalarıdır.

Dört rol ve iki veri kısıtlaması vardır:

Rol Açıklama
Yönetici

Analytics'in tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetebilir (kullanıcıları ekleme/silme, herhangi bir rolü veya veri kısıtlamasını atama). Kullanıcı, bu role sahip olduğu her hesap veya mülk için kendisi dahil herhangi bir kullanıcıya tüm izinleri verebilir.

Düzenleyici rolünü kapsar.

(Kullanıcıları Yönetme izninin yerini almıştır.)

Düzenleyici

Mülk düzeyinde ayarların tam kontrolüne sahiptir. Kullanıcıları yönetemez.

Analist rolünü kapsar.

(Düzenleme izninin yeni adıdır.)

Analist

Mülk öğelerini oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir ve paylaşabilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapabilir.

Görüntüleyici rolünü kapsar.

(Ortak Çalışma izninin yeni adıdır.)

Mülk öğeleri arasında aşağıdakiler gibi öğeler yer alır:

Görüntüleyici

Rapor ve yapılandırma verilerini görebilir, raporlardaki verileri değiştirebilir (ör. karşılaştırma ekleme, ikincil boyut ekleme), kişisel öğeler oluşturabilir, bunları paylaşabilir ve paylaşılan öğeleri kullanıcı arayüzü veya API'ler aracılığıyla görebilir. Paylaşılan öğeler üzerinde ortak çalışma yapamaz.

(Okuma ve Analiz izninin yeni adıdır.)

Yok Kullanıcıya bu nesne için rol atanmamış. Kullanıcıya başka bir nesne için rol atanmış olabilir.

 

Hangi kullanıcıların hangi role sahip olduğunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Hesap, mülk veya görünüm düzeyinde Kullanıcı Yönetimi sayfasından:

 • Kullanıcı izinlerini görmek istediğiniz belirli bir kullanıcı adını arayın.
 • Listeyi izinlere göre sıralamak için Hesap İzinleri adlı sütun başlığını tıklayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false