Upravljanje dostopa in omejitev podatkov

V tem članku je opisano upravljanje dostopa in omejitev podatkov za Google Analytics 4 in Universal Analytics. V obeh različicah storitve Analytics dostop upravljate z dodeljevanjem vlog. V storitvi Google Analytics 4 omejitve podatkov upravljate tako, da izberete eno ali obe možnosti omejitev podatkov, ki sta opisani spodaj. V storitvi Universal Analytics omejitve podatkov upravljate tako, da uporabnikom dodelite dostop do različnih poročevalskih pogledov.

Google Analytics 4

Dostop in omejitve podatkov lahko upravljate na ravni računa in znamke.

Vloge in omejitve podatkov dodelite tako:

 1. Kliknite Skrbnik.
 2. V stolpcu Račun ali Znamka kliknite Upravljanje dostopa.
 3. Dodelite vloge novim ali obstoječim članom (npr. uporabnikom in skupinam). Preberite več o dodajanju in urejanju uporabnikov.

Dovoljenja v veljavi so vloge in omejitve podatkov, ki so članu dodeljene prek drugih virov (kot je organizacija, skupina uporabnikov ali račun, ki vključuje trenutno znamko), ter vsa neposredna dovoljenja, ki so izrecno dodeljena za trenutni vir.

Neposredna dovoljenja so vloge in omejitve podatkov, ki so članu izrecno dodeljene za trenutni vir (npr. organizacijo, račun, znamko).

Na voljo so štiri vloge in dve omejitvi podatkov:

Vloga Razlaga
Skrbnik

Ima popoln nadzor nad storitvijo Analytics. Lahko upravlja uporabnike (doda/izbriše uporabnike, dodeli poljubno vlogo ali omejitev podatkov). Poljubnemu uporabniku, tudi sebi, lahko dodeli vsa dovoljenja za kateri koli račun ali znamko, za katero ima to vlogo.

Vključuje dovoljenja vloge urednika.

(Ta vloga je zamenjala dovoljenje za upravljanje uporabnikov.)

Urednik

Ima popoln nadzor nad nastavitvami na ravni znamke. Ne more upravljati uporabnikov.

Vključuje dovoljenja vloge analitika.

(Novo ime za dovoljenje za urejanje.)

Analitik

Lahko ustvarja, ureja in briše nekatere elemente znamke. Sodeluje lahko pri deljenih elementih.

Vključuje dovoljenja vloge gledalca.

(Novo ime za dovoljenje za sodelovanje.)

Elementi znamke med drugim vključujejo: raziskovanja.

Gledalec

Lahko si ogleda nastavitve in podatke; spreminja, kateri podatki so prikazani v poročilih (npr. doda primerjave ali sekundarno razsežnost), ter si ogleda deljene elemente prek uporabniškega vmesnika ali API-jev. Ne more sodelovati pri deljenih elementih. Primer: Uporabniki z vlogo gledalca si lahko ogledujejo deljena raziskovanja, ne morejo pa jih urejati. 

(Novo ime za dovoljenje za branje in analiziranje.)

Brez Uporabnik nima vloge za ta vir. Uporabnik ima lahko vlogo za drug vir.

 

Omejitev podatkov Razlaga
Brez meritev stroškov

Uporabnik si ne more ogledati meritev, povezanih s stroški.

Meritve stroškov niso na voljo v poročilih, raziskovanjih, ciljnih skupinah, vpogledih in opozorilih. Več informacij je na voljo spodaj.

Brez meritev prihodka

Uporabnik si ne more ogledati meritev, povezanih s prihodkom.

Meritve prihodka niso na voljo v poročilih, raziskovanjih, ciljnih skupinah, vpogledih in opozorilih. Več informacij je na voljo spodaj.

 

Meritve stroškov in prihodka

Poleg meritev, navedenih v naslednjih razdelkih, meritve stroškov in prihodka vključujejo vse meritve po meri, ki so prepoznane kot meritve stroškov ali prihodka, ter vse meritve, izpeljane iz meritev stroškov ali prihodka.

Ta seznama bosta posodobljena, če bodo v Analytics dodane dodatne meritve stroškov ali prihodka.

Meritve stroškov

Cena Googla Ads

Cena na klik v Googlu Ads

Strošek videoposnetka v programu Google Ads

Cena na konverzijo

Cena, ki ni Googlova

Cena na klik zunaj Googla

Cena na konverzijo zunaj Googla

Donosnost naložbe v oglaševanje

Donosnost naložbe v oglaševanje zunaj Googla

Meritve prihodka

Prihodek od oglasa

Prihodek, dodeljen zadnjemu kliku, s prednostno izbiro za oglase

Povprečni dnevni prihodek

Povprečni prihodek dogodka

Povprečni prihodek od izdelka

Povprečna vrednost izdelka

Povprečni prihodek od nakupov

Povprečni prihodek od nakupov na uporabnika

Povprečni prihodek na kupca

Povprečni prihodek na uporabnika plačnika (ARPPU)

Povprečni prihodek na uporabnika (ARPU)

Združeni prihodki glede na skupno število prvih odprtij v kohorti

Združeni prihodki glede na skupno število prvih obiskov v kohorti

Združeni prihodki glede na skupno število prvih obiskov in prvih odprtij v kohorti

Prihodek, dodeljen na podlagi podatkov

Količina nakupa v e-trgovini

Prihodek od e-trgovine

Vrednost dogodka

Prihodek dogodka

Prihodek, dodeljen prvemu kliku

Cena izdelka

Vračilo kupnine za element

Prihodek od elementa

Prihodek, dodeljen zadnjemu kliku

Dolgotrajni prihodek od oglasov

Dolgotrajna vrednost (LTV)

Linearno dodeljen prihodek

Najv. dnevni prihodek

Najm. dnevni prihodek

Prihodek, dodeljen na podlagi položaja

Predviden prihodek

Prihodek od izdelka

Prihodek od nakupov

Vračila kupnine

Donosnost naložbe v oglaševanje

Donosnost naložbe v oglaševanje zunaj Googla

Prihodek

Prihodek, dodeljen časovnemu upadu

Skupaj prihodki od oglasov

Skupni prihodek

Nadrejene vloge se privzeto podedujejo (npr. račun > znamka). Če na primer uporabniku dodelite vlogo na ravni računa, ima ta uporabnik nato enako vlogo za vse znamke v tem računu.

Uporabnikova dovoljenja v veljavi so enaka vlogi z največ dovoljenji za ta vir.

Če ima uporabnik na primer vlogo urednika za račun, potem ima ta uporabnik vlogo urednika za vse znamke v tem računu, ne glede na to, ali je uporabniku dodeljena tudi vloga z manj dovoljenji za eno od znamk.

Če je uporabniku za znamko dodeljena vloga z več dovoljenji, kot jih ima uporabnik na ravni računa, potem za to znamko velja vloga z več dovoljenji.

Omejitve podatkov lahko dodate kot neposredna dovoljenja, pri čemer jih ni mogoče odstraniti, če so v veljavi kot podedovana dovoljenja. Če je uporabniku na primer dodeljena omejitev Brez meritev stroškov na ravni računa, si ta uporabnik ne more ogledati meritev stroškov za nobeno znamko v računu. Lahko pa dodate omejitev Brez meritev prihodka za eno ali več znamk v računu.

Če si želite ogledati, kateri uporabniki imajo katere vloge, lahko to storite na več načinov. Na strani Upravljanje uporabnikov na ravni računa ali znamke:

 • Poiščite določeno uporabniško ime, da si ogledate vloge tega uporabnika.
 • Kliknite naslov stolpca Vloge računa, da seznam razvrstite po vlogah.

Vpliv omejitev podatkov na druge funkcije storitve Analytics

Omejitve podatkov se uveljavljajo v vmesniku storitve Analytics in podobnih klicih API-jev za Analytics.

Omejitve podatkov se ustvarijo in uporabijo prek upravljanja dostopa storitve Analytics. Te omejitve morda ne bodo veljale za uporabnike, če imajo za Analytics dovoljenja, ki temeljijo na dovoljenjih v drugih Googlovih izdelkih, ki so povezani s storitvijo Analytics.

Funkcija Učinek
Poročila

Vrednosti omejenih meritev in vrednosti, izpeljane iz omejenih meritev, niso prikazane v poročilih. Uporabniki namesto tega vidijo 0.

Omejene meritve so na voljo v izbirnikih meritev, povezanih s poročili (npr. pri prilagajanju poročila). Uporabniki, za katere veljajo omejitve podatkov, lahko te meritve dodajo, ne morejo pa si ogledati rezultatov (meritve lahko npr. dodajo v poročila po meri, ne morejo pa si ogledati vrednosti meritev v teh poročilih).

Raziskovanja

Omejene meritve niso prikazane v raziskovanjih.

Omejene meritve so na voljo v izbirnikih meritev, povezanih z raziskovanji (npr. pri ustvarjanju raziskovanja). Uporabniki, za katere veljajo omejitve podatkov, lahko te meritve dodajo, ne morejo pa si ogledati rezultatov (meritve lahko npr. dodajo v raziskovanja, ne morejo pa si ogledati vrednosti meritev v teh raziskovanjih).

Ciljne skupine

Omejene meritve so na voljo v izbirnikih meritev, povezanih s ciljnimi skupinami. Uporabniki, za katere veljajo omejitve podatkov, lahko ustvarijo ciljne skupine na podlagi omejenih meritev in uredijo imena ciljnih skupin po tem, ko jih ustvarijo, vendar za te uporabnike veljajo spodaj navedene omejitve.

Ciljne skupine, ki vključuje omejene meritve, ne morejo uporabiti (npr. kot filtra razsežnosti).

Ne morejo si ogledati števila članov ciljnih skupin, ki vključujejo omejene meritve.

V ciljne skupine, ki temeljijo na omejenih meritvah, ne morejo dodati sprožilcev za ciljno skupino.

Samodejni vpogledi V uporabniškem vmesniku si ne morejo ogledati samodejnih vpogledov, ki temeljijo na omejenih meritvah.
Vpogledi po meri

Uporabniki z dovoljenjem lahko ustvarijo in urejajo vpoglede po meri, ki temeljijo na omejenih meritvah.

V uporabniškem vmesniku si ne morejo ogledati vpogledov po meri in jih ne morejo prejeti po e-pošti.

Meritve po meri Uporabniki z dovoljenjem lahko ustvarijo meritve po meri in označijo, da te meritve vključujejo podatke o stroških ali prihodkih. Uporabniki z ustreznimi omejitvami podatkov ne morejo odstraniti oznak, da meritve po meri vključujejo podatke o stroških ali prihodkih. Za dostop do teh meritev po meri veljajo vse omejitve, navedene v tem članku.
Povezovanje storitev Analytics in Firebase

Uporabnikom projekta Firebase so vloge storitve Analytics samodejno dodeljene, ko projekt Firebase povežete z znamko Analytics:

 • Uporabniki storitve Firebase v projektu so dodeljeni enemu od dveh navideznih uporabnikov storitve Firebase (odvisno od njihovega najvišjega dovoljenja »firebaseanalytics« v storitvi Firebase):
  • urednik projekta Firebase <številka projekta>;
  • gledalec projekta Firebase <številka projekta>.
 • Navidezni uporabniki storitve Firebase pa so dodeljeni privzetim vlogam v povezani znamki Analytics.
Če imate to vlogo/dovoljenje za Firebase Ste dodeljeni temu navideznemu uporabniku storitve Firebase Ki mu je dodeljena ta vloga storitve Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(npr. lastnik, urednik, skrbnik storitve Firebase v storitvi Firebase)

Urednik projekta Firebase <številka projekta>

Urednik

Brez podatkovnih omejitev

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(npr. gledalec, gledalec storitve Firebase v storitvi Firebase)

Gledalec projekta Firebase <številka projekta>

Gledalec

Brez podatkovnih omejitev

 

Pri upravljanju dostopa do storitve Analytics vsak navidezni uporabnik storitve Firebase predstavlja skupino uporabnikov v povezanem projektu Firebase.

Kot skrbnik storitve Analytics lahko spreminjate vlogo storitve Analytics in podatkovne omejitve, ki so dodeljene navideznim uporabnikom storitve Firebase za znamko. Če spremenite vlogo storitve Analytics in podatkovne omejitve, ki so dodeljene navideznemu uporabniku storitve Firebase, to vpliva na vse v projektu Firebase, ki so dodeljeni temu navideznemu uporabniku.

Dodelitve vlog in podatkovne omejitve se ohranijo, dokler povezava med projektom Firebase in znamko Analytics ni izbrisana.

Skrbniki za Analytics lahko urejajo dostop za vloge Firebase v razdelku Skrbnik > povezana znamka > Upravljanje dostopa do znamke.

 

Universal Analytics

Uporabniška dovoljenja v storitvi Analytics lahko dodelite na ravni računa, znamke in pogleda.

Dovoljenja dodelite tako:

 1. Kliknite Skrbnik.
 2. V stolpcu Račun, Znamka ali Pogled kliknite Upravljanje dostopa.
 3. Dodelite vloge novim ali obstoječim članom (npr. uporabnikom in skupinam). Preberite več o dodajanju in urejanju uporabnikov.

Dovoljenja v veljavi so vloge in omejitve podatkov, ki so članu dodeljene prek drugih virov (kot je organizacija, skupina uporabnikov ali račun, ki vključuje trenutno znamko), ter vsa neposredna dovoljenja, ki so izrecno dodeljena za trenutni vir.

Neposredna dovoljenja so vloge in omejitve podatkov, ki so članu izrecno dodeljene za trenutni vir (npr. organizacijo, račun, znamko).

Na voljo so štiri vloge in dve omejitvi podatkov:

Vloga Razlaga
Skrbnik

Ima popoln nadzor nad storitvijo Analytics. Lahko upravlja uporabnike (doda/izbriše uporabnike, dodeli poljubno vlogo ali omejitev podatkov). Poljubnemu uporabniku, tudi sebi, lahko dodeli vsa dovoljenja za kateri koli račun ali znamko, za katero ima to vlogo.

Vključuje vlogo urednika.

(Ta vloga je zamenjala dovoljenje za upravljanje uporabnikov.)

Urednik

Ima popoln nadzor nad nastavitvami na ravni znamke. Ne more upravljati uporabnikov.

Vključuje vlogo analitika.

(Novo ime za dovoljenje za urejanje.)

Analitik

Lahko ustvarja, ureja in briše elemente znamke ter jih deli. Sodeluje lahko pri deljenih elementih.

Vključuje vlogo gledalca.

(Novo ime za dovoljenje za sodelovanje.)

Elementi znamke med drugim vključujejo:

Gledalec

Lahko si ogleda podatke poročil in konfiguracijske podatke; obdeluje podatke v poročilih (npr. doda primerjave ali sekundarno razsežnost); ustvari osebne elemente in jih deli ter si ogleda deljene elemente v uporabniškem vmesniku ali prek API-jev. Ne more sodelovati pri deljenih elementih. 

(Novo ime za dovoljenje za branje in analiziranje.)

Brez Uporabnik nima vloge za ta predmet. Uporabnik ima lahko vlogo za drug predmet.

 

Če si želite ogledati, kateri uporabniki imajo katere vloge, lahko to storite na več načinov. Na strani Upravljanje uporabnikov na ravni računa, znamke ali pogleda:

 • Za ogled uporabnikovih dovoljenj poiščite določeno uporabniško ime.
 • Za razvrščanje seznama dovoljenj kliknite naslov stolpca Dovoljenja računa.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false