I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Brukertillatelser

Du kan tilordne brukertillatelser på konto- og områdenivå.

Sånn tilordner du tillatelser:

  1. Klikk på Administrator.
  2. Klikk på Brukeradministrering i Konto- eller Område-kolonnen.

Fire tillatelser er tilgjengelige, og du kan bruke dem enkeltvis eller kombinert:

Tillatelse Forklaring
Administrer brukere Det betyr at du kan administrere kontobrukere (legge til og slette brukere, tildele tillatelser). Det innbefatter ikke redigerings- eller samarbeidstillatelsen. Den aktuelle personen kan gi enhver bruker, innbefattet seg selv, full tilgang til alle kontoer eller områder som vedkommende har denne tillatelsen for.
Endre

Brukeren kan utføre administrative og rapportrelaterte funksjoner (f.eks. legge til, endre og slette kontoer eller områder, men ikke administrere brukere) og se rapportdata.

Hvis du har redigeringstilgang og legger til en konto eller et område, gis du alle mulige tillatelser for objektet du legger til, deriblant tillatelse til å administrere brukere.

Her omfattes også samarbeidstillatelsen.

Samarbeid Du kan opprette, endre, slette og dele personlige elementer, og du kan også samarbeide om delte elementer. Det innbefatter lese- og analyseringstillatelse.

Delte elementer:
Lese- og analyseringstilgang Brukeren kan se rapport- og konfigurasjonsdata samt manipulere data i rapporter (f.eks. filtrere rapporter og legge til sekundære dimensjoner), opprette og dele personlige ressurser samt se delte ressurser. Personen kan ikke samarbeide om delte ressurser.

Overordnede tillatelser arves som standard (konto > område). Når du for eksempel angir tillatelser for en bruker på kontonivå, har brukeren de samme tillatelsene for alle områdene i den aktuelle kontoen.

Tillatelser angitt på underordnet nivå overstyrer tillatelser på overordnet nivå.

Etter hvert som du går nedover i hierarkiet, kan du gi flere tillatelser, men ikke færre. Hvis en bruker for eksempel har lese- og analyseringstillatelse på kontonivå, kan du også innvilge redigeringstilgang på områdenivå. Hvis en bruker derimot har redigeringstilgang på kontonivå, kan du ikke begrense tillatelsen til bare lese- og analyseringstillatelse på områdenivå.

Om du vil se hvilke tillatelser de enkelte brukerne har, kan du gjøre dette på et par ulike måter. Gjør dette på Brukeradministrering-siden på konto- eller områdenivå:

  • Søk etter et bestemt brukernavn for å se tillatelsene den aktuelle brukeren har.
  • Klikk på Kontotillatelser-kolonnehodet for å sortere listen etter tillatelser.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false