Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Bekijk het gedeelte over Universal Analytics als u nog steeds een Universal Analytics-property gebruikt. Universal Analytics-property's verwerken geen gegevens meer vanaf 1 juli 2023 (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's).

Beheer van toegang en gegevensbeperkingen

In dit artikel vindt u informatie over het beheer van toegang en gegevensbeperkingen voor Google Analytics 4 en Universal Analytics. In beide versies van Analytics beheert u de toegang door rollen toe te wijzen. In Google Analytics 4 kunt u gegevensbeperkingen beheren door een of beide van de hieronder beschreven opties voor gegevensbeperking te kiezen. In Universal Analytics beheert u gegevensbeperkingen door gebruikers toegang te geven tot verschillende rapportageweergaven.

Google Analytics 4

U kunt toegang en gegevensbeperkingen beheren op account- en propertyniveau.

Zo kunt u rollen en gegevensbeperkingen toewijzen:

 1. Klik op Beheer.
 2. Klik in de kolom Account of Property op Toegangsbeheer.
 3. Wijs rollen toe aan nieuwe of bestaande leden (bijvoorbeeld gebruikers en groepen). Bekijk meer informatie over hoe u gebruikers toevoegt en bewerkt.

De geldende rechten zijn de rollen en gegevensbeperkingen die aan een lid zijn toegewezen via andere bronnen (zoals de organisatie, een gebruikersgroep of een account met de huidige property), plus alle rechtstreekse rechten die expliciet zijn toegewezen voor de huidige bron.

De rechtstreekse rechten zijn de rollen en gegevensbeperkingen die expliciet aan een lid zijn toegewezen voor de huidige bron (zoals een organisatie, account of property).

Er zijn 4 rollen en 2 gegevensbeperkingen:

Rol Uitleg
Beheerder

Alle rechten voor Analytics. Kan andere gebruikers beheren (gebruikers toevoegen/verwijderen, elke rol of gegevensbeperking toewijzen). Kan alle rechten verlenen aan iedere gebruiker, inclusief zichzelf, voor elk account of elke property waarvoor de gebruiker over deze rol beschikt.

Omvat rechten voor de rol Bewerker.

(Vervangt het recht Gebruikers beheren.)

Bewerker

Alle rechten voor de instellingen op propertyniveau. Kan geen andere gebruikers beheren.

Omvat rechten voor de rol Analist.

(Nieuwe naam voor rechten voor bewerken.)

Analist

Kan bepaalde property-items maken, bewerken en verwijderen. Kan samenwerken aan gedeelde items.

Omvat rechten voor de rol Kijker.

(Nieuwe naam voor het recht Samenwerken.)

Property-items zijn bijvoorbeeld Verkenningen.

Kijker

Gebruikers kunnen instellingen en gegevens bekijken, wijzigen welke gegevens in rapporten worden weergegeven (bijvoorbeeld vergelijkingen toevoegen, een secundaire dimensie toevoegen) en gedeelde items bekijken via de gebruikersinterface of de API's. Kan niet samenwerken aan gedeelde items. Gedeelde verkenningen kunnen bijvoorbeeld worden bekeken, maar niet bewerkt, door degenen met de rol Kijker.

(Nieuwe naam voor het recht Lezen en analyseren.)

Geen De gebruiker heeft geen rol voor deze bron. Mogelijk heeft de gebruiker een rol voor een andere bron.

 

Gegevensbeperking Uitleg
Geen kostenstatistieken

Gebruikers kunnen geen statistieken met betrekking tot kosten bekijken.

Kostenstatistieken zijn niet beschikbaar in rapporten, verkenningen, doelgroepen, inzichten en meldingen. Hieronder vindt u meer informatie.

Geen opbrengststatistieken

Gebruikers kunnen geen statistieken met betrekking tot opbrengst bekijken.

Opbrengststatistieken zijn niet beschikbaar in rapporten, verkenningen, doelgroepen, inzichten en meldingen. Hieronder vindt u meer informatie.

 

Kosten- en opbrengststatistieken

Naast de statistieken in de volgende gedeelten omvatten kosten- en opbrengststatistieken alle aangepaste statistieken die zijn gedefinieerd als kosten- of opbrengststatistiek, plus statistieken die zijn afgeleid van een kosten- of opbrengststatistiek.

Deze lijsten worden geüpdatet als Analytics aanvullende kosten- of opbrengststatistieken toevoegt.

Kostenstatistieken

Google Ads-kosten

Kosten per klik van Google Ads

Google Ads-videokosten

Kosten per conversie

Niet-Google-kosten

Kosten per klik (niet-Google-services)

Kosten per conversie (niet-Google-services)

Rendement op advertentie-uitgaven

Rendement op advertentie-uitgaven (niet-Google-services)

Opbrengststatistieken

Advertentieopbrengst

Opbrengst voor laatste-klik-attributie (advertentievoorkeur)

Gemiddelde dagelijkse opbrengst

Gemiddelde opbrengst gebeurtenis

Gemiddelde productopbrengst

Gemiddelde productwaarde

Gemiddelde aankoopopbrengst

Gemiddelde aankoopopbrengst per gebruiker

Gemiddelde opbrengst per koper

Gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker (Average Revenue Per Paying User, ARPPU)

Gemiddelde opbrengst per gebruiker (Average Revenue Per User, ARPU)

Gezamenlijke opbrengst per cohort van totaal aantal 1e keer geopend

Gezamenlijke opbrengst per cohort van totaal aantal 1e bezoeken

Gezamenlijke opbrengst per cohort van totaal aantal 1e bezoeken en 1e keer geopend

Opbrengst van data-driven-attributie

Aantal aankopen via e-commerce

Opbrengst uit e-commerce

Waarde van gebeurtenis

Opbrengst gebeurtenis

Opbrengst voor eerste-klik-attributie

Artikelprijs

Terugbetaling voor artikel

Artikelopbrengst

Opbrengst voor laatste-klik-attributie

Cumulatieve advertentieopbrengst

LTV (lifetime value)

Opbrengst voor lineaire attributie

Max. dagelijkse opbrengst

Min. dagelijkse opbrengst

Toegeschreven opbrengst op basis van positie

Voorspelde opbrengst

Productopbrengst

Aankoopopbrengst

Teruggaven

Rendement op advertentie-uitgaven

Rendement op advertentie-uitgaven (niet-Google-services)

Opbrengst

Opbrengst voor tijdsverval-attributie

Totale advertentieopbrengst

Totale opbrengst

Bovenliggende rollen worden standaard overgenomen (bijvoorbeeld account > property). Als u een gebruiker bijvoorbeeld een rol geeft op accountniveau, heeft de gebruiker diezelfde rol voor alle property's in dat account.

De geldende rechten van de gebruiker zijn gelijk aan de rol met de meeste rechten voor die bron.

Als een gebruiker bijvoorbeeld de rol Bewerker heeft voor het account, heeft die gebruiker deze rol voor alle property's in het account, ongeacht of de gebruiker voor een van de property's ook een rol met minder rechten heeft.

Als een gebruiker voor een property een rol met meer rechten heeft dan diens rol op accountniveau, geldt de rol met meer rechten voor die property.

U kunt gegevensbeperkingen toevoegen als rechtstreekse rechten, maar u kunt ze niet verwijderen als ze van toepassing zijn als overgenomen rechten. Als een gebruiker bijvoorbeeld de beperking Geen kostenstatistieken heeft gekregen op accountniveau, kan die gebruiker voor geen enkele property in het account kostenstatistieken bekijken. U kunt wel de beperking Geen opbrengststatistieken toevoegen voor een of meer van de property's in het account.

Als u wilt weten welke gebruikers welke rollen hebben, zijn er verschillende opties. Op de pagina Gebruikersbeheer op account- of propertyniveau kunt u het volgende doen:

 • Zoeken naar een specifieke gebruikersnaam om de rollen van die gebruiker te zien
 • Klikken op de kolomkop Accountrollen om de lijst op rollen te sorteren

De gevolgen van gegevensbeperkingen voor andere Analytics-functies

Gegevensbeperkingen worden afgedwongen in zowel de Analytics-interface als analoge Analytics API-aanroepen.

Gegevensbeperkingen worden gemaakt en toegepast via Toegangsbeheer in Analytics. Deze beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op gebruikers die over rechten voor Analytics beschikken op basis van rechten voor andere Google-producten die aan Analytics zijn gekoppeld.

Functie Effect
Rapporten

Waarden van beperkte statistieken en waarden die zijn afgeleid van beperkte statistieken staan niet in rapporten. Gebruikers zien de waarde 0.

Beperkte statistieken zijn beschikbaar in statistiekkiezers die zijn gekoppeld aan rapporten (bijvoorbeeld bij het aanpassen van een rapport). Gebruikers voor wie gegevensbeperkingen gelden, kunnen deze statistieken toevoegen, maar de resultaten niet bekijken (ze kunnen de statistieken bijvoorbeeld toevoegen aan aangepaste rapporten, maar de waarden ervan niet zien in die rapporten).

Verkenningen

Beperkte statistieken worden niet weergegeven in verkenningen.

Beperkte statistieken zijn beschikbaar in statistiekkiezers die zijn gekoppeld aan verkenningen (bijvoorbeeld als u een verkenning maakt). Gebruikers voor wie gegevensbeperkingen gelden, kunnen deze statistieken wel toevoegen, maar de resultaten niet bekijken (ze kunnen de statistieken bijvoorbeeld toevoegen aan verkenningen, maar de waarden ervan niet zien in die verkenningen).

Doelgroepen

Beperkte statistieken zijn beschikbaar in statistiekkiezers die zijn gekoppeld aan doelgroepen. Gebruikers waarvoor gegevensbeperkingen gelden, kunnen doelgroepen maken op basis van beperkte statistieken en doelgroepnamen bewerken nadat ze zijn gemaakt. Voor deze gebruikers gelden echter de onderstaande beperkingen.

Gebruikers kunnen geen doelgroep gebruiken (bijvoorbeeld als dimensiefilter) die beperkte statistieken bevat.

Gebruikers kunnen geen doelgroeptelling bekijken voor doelgroepen met beperkte statistieken.

Gebruikers kunnen geen doelgroeptriggers toevoegen aan doelgroepen op basis van beperkte statistieken.

Automatische inzichten Gebruikers kunnen in de gebruikersinterface geen automatische inzichten op basis van beperkte statistieken zien.
Aangepaste inzichten

Gebruikers met de juiste rechten kunnen aangepaste inzichten op basis van beperkte statistieken maken en bewerken.

Gebruikers kunnen in de gebruikersinterface geen aangepaste inzichten zien en kunnen ze niet via e-mail krijgen.

Aangepaste statistieken Gebruikers met de juiste rechten kunnen aangepaste statistieken maken en aangeven dat die statistieken kosten- of opbrengstgegevens bevatten. Gebruikers met overeenkomende gegevensbeperkingen kunnen geen indicaties verwijderen dat aangepaste statistieken kosten- of opbrengstgegevens bevatten. Voor toegang tot die aangepaste statistieken gelden alle beperkingen die in dit artikel worden vermeld.
Analytics en Firebase koppelen

Firebase-projectgebruikers krijgen automatisch Analytics-rollen als u een Firebase-project koppelt aan een Analytics-property:

 • Firebase-gebruikers in een project worden, op basis van hun hoogste firebaseanalytics-recht in Firebase, toegewezen aan een van de twee virtuele Firebase-gebruikers:
  • Bewerker voor Firebase-project <projectnummer>
  • Kijker voor Firebase-project <projectnummer>
 • De virtuele Firebase-gebruikers worden op hun beurt weer toegewezen aan standaardrollen in de gekoppelde Analytics-property.
Als u deze rol/rechten voor Firebase heeft U wordt toegewezen aan deze virtuele Firebase-gebruiker Die wordt toegewezen aan deze Analytics-rol

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(bijv. eigenaar, bewerker, Firebase-beheerder in Firebase)

Bewerker voor Firebase-project <projectnummer>

Bewerker

Geen gegevensbeperkingen

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(bijv. kijker, Firebase-kijker in Firebase)

Kijker voor Firebase-project <projectnummer>

Kijker

Geen gegevensbeperkingen

 

In Analytics-toegangsbeheer vertegenwoordigt elke virtuele Firebase-gebruiker een groep gebruikers in het gekoppelde Firebase-project.

Als Analytics-beheerder kunt u de Analytics-rol en gegevensbeperkingen wijzigen die zijn toegewezen aan de virtuele Firebase-gebruikers van een property. Als u de Analytics-rol en gegevensbeperkingen wijzigt die zijn toegewezen aan een virtuele Firebase-gebruiker, heeft dit invloed op iedereen in het Firebase-project die is toegewezen aan die virtuele gebruiker.

De roltoewijzingen en gegevensbeperkingen blijven van kracht totdat de koppeling tussen het Firebase-project en de Analytics-property wordt verwijderd.

Analytics-beheerders kunnen de toegang voor de Firebase-rollen bewerken via Beheerder > Gekoppelde property > Toegangsbeheer voor property.

 

Universal Analytics

In Analytics kunt u gebruikersrechten toewijzen op account-, property- en weergaveniveau.

Zo wijst u rechten toe:

 1. Klik op Beheer.
 2. Klik in de kolom Account, Property of Weergave op Toegangsbeheer.
 3. Wijs rollen toe aan nieuwe of bestaande leden (bijvoorbeeld gebruikers en groepen). Bekijk meer informatie over hoe u gebruikers toevoegt en bewerkt.

De geldende rechten zijn de rollen en gegevensbeperkingen die aan een lid zijn toegewezen via andere bronnen (zoals de organisatie, een gebruikersgroep of een account met de huidige property), plus alle rechtstreekse rechten die expliciet zijn toegewezen voor de huidige bron.

De rechtstreekse rechten zijn de rollen en gegevensbeperkingen die expliciet aan een lid zijn toegewezen voor de huidige bron (zoals een organisatie, account of property).

Er zijn 4 rollen en 2 gegevensbeperkingen:

Rol Uitleg
Beheerder

Alle rechten voor Analytics. Kan andere gebruikers beheren (gebruikers toevoegen/verwijderen, elke rol of gegevensbeperking toewijzen). Kan alle rechten verlenen aan iedere gebruiker, inclusief zichzelf, voor elk account of elke property waarvoor de gebruiker over deze rol beschikt.

Heeft ook de rol van Bewerker.

(Vervangt het recht Gebruikers beheren.)

Bewerker

Alle rechten voor de instellingen op propertyniveau. Kan geen andere gebruikers beheren.

Heeft ook de rol van Analist.

(Nieuwe naam voor rechten voor bewerken.)

Analist

Kan property-items maken, bewerken, verwijderen en delen. Kan samenwerken aan gedeelde items.

Heeft ook de rol van Kijker.

(Nieuwe naam voor het recht Samenwerken.)

Voorbeelden van property-items:

Kijker

Kan rapport- en configuratiegegevens bekijken, gegevens binnen rapporten bewerken (bijvoorbeeld vergelijkingen toevoegen, een secundaire dimensie toevoegen), persoonlijke items maken en delen, en gedeelde items bekijken via de gebruikersinterface of de API's. Kan niet samenwerken aan gedeelde items.

(Nieuwe naam voor het recht Lezen en analyseren.)

Geen De gebruiker heeft geen rol voor dit object. Mogelijk heeft de gebruiker een rol voor een ander object.

 

Als u wilt weten welke gebruikers welke rollen hebben, zijn er verschillende opties. Op de pagina Gebruikersbeheer op account-, property- of weergaveniveau:

 • Zoek naar een specifieke gebruikersnaam om de rechten van die gebruiker te zien.
 • Klik op de kolomkop Accountrechten om de lijst op rechten te sorteren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false