Piekļuves un datu ierobežojumu pārvaldība

Šajā rakstā ir sniegta informācija par piekļuves un datu ierobežojumu pārvaldību pakalpojumos Google Analytics 4 un Universal Analytics. Abās Analytics versijās jūs pārvaldāt piekļuvi, piešķirot lomas. Pakalpojumā Google Analytics 4 varat pārvaldīt datu ierobežojumus, izvēloties vienu vai abas tālāk aprakstītās datu ierobežojumu opcijas. Pakalpojumā Universal Analytics jūs pārvaldāt datu ierobežojumus, piešķirot lietotājiem piekļuvi dažādiem pārskatu sniegšanas skatiem.

Google Analytics 4

Piekļuves un datu ierobežojumus varat pārvaldīt konta un īpašuma līmenī.

Lai piešķirtu lomas un datu ierobežojumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz Administrēšana.
 2. Slejā Konts vai Īpašums noklikšķiniet uz Piekļuves pārvaldība.
 3. Piešķiriet lomas jauniem vai esošiem dalībniekiem (piemēram, lietotājiem un grupām). Uzziniet vairāk par lietotāju pievienošanu un rediģēšanu.

Spēkā esošās atļaujas ir lomas un datu ierobežojumi, kas piešķirti dalībniekam, izmantojot citus resursus (piemēram, organizācijā, lietotāju grupā vai kontā, kas ietver pašreizējo īpašumu), kā arī visas tiešās atļaujas, kas piešķirtas tikai pašreizējam īpašumam.

Tiešās atļaujas ir lomas un datu ierobežojumi, kas kādam dalībniekam tiek piešķirti tieši pašreizējam resursam (piemēram, organizācijai, kontam, īpašumam).

Ir pieejamas piecas lomas un divi datu ierobežojumi.

Loma Skaidrojums
Administrators

Pilnīga Analytics pārvaldība. Sniedz iespēju pārvaldīt lietotājus (pievienot/dzēst lietotājus, piešķirt lomas vai datu ierobežojumus). Var piešķirt pilnas atļaujas jebkuram lietotājam, tostarp sev, jebkurā kontā vai īpašumā, ar kuru saistītās atļaujas ir piešķirtas.

Ietver redaktora lomas atļaujas.

(Aizstāj atļauju “Pārvaldīt lietotājus”.)

Redaktors

Pilnīga iestatījumu pārvaldība īpašuma līmenī. Nevar pārvaldīt lietotājus.

Ietver analītiķa lomas atļaujas.

(Rediģēšanas atļaujas jaunais nosaukums.)

Mārketinga speciālists

Var izveidot, rediģēt un dzēst mērķauditorijas, reklāmguvumus, attiecinājuma modeļus, notikumus un retrospektīvā apskata periodus.

Ietver analītiķa lomas atļaujas.

Analītiķis

Var izveidot, rediģēt un dzēst noteiktus īpašumu līdzekļus. Sadarbībai var izmantot kopīgotos līdzekļus.

Ietver skatītāja lomas atļaujas.

(Jaunais sadarbības atļaujas nosaukums.)

Īpašumu līdzekļi ietver, piemēram, izpētes gadījumus.

Skatītājs

Var skatīt iestatījumus un datus; var mainīt, kādi dati tiek rādīti pārskatos (piemēram, pievienot salīdzinājumus, pievienot sekundāro kategoriju); var skatīt kopīgotos līdzekļus, izmantojot lietotāja saskarni vai API. Nesniedz iespēju sadarboties kopīgotajos līdzekļos. Piemēram, lietotāji, kuriem ir skatītāja loma, var skatīt kopīgotos izpētes gadījumus, taču nevar tos rediģēt. 

(Jauns nosaukums lasīšanas un analizēšanas atļaujai.)

Nav Lietotājam nav šī resursa lomas. Lietotājam var būt loma citā resursā.

 

Datu ierobežojums Skaidrojums
Nav maksas metrikas

Nevar skatīt metriku, kas saistīta ar maksu.

Izmaksu rādītāji nav pieejami pārskatos, izpētē, mērķauditorijās, ieskatos un brīdinājumos. Plašāku informāciju skatiet tālāk.

Nav ieņēmumu metrikas

Nevar skatīt ar ieņēmumiem saistītu metriku.

Ieņēmumu rādītāji nav pieejami pārskatos, izpētē, mērķauditorijās, ieskatos un brīdinājumos. Plašāku informāciju skatiet tālāk.

 

Izmaksu un ieņēmumu rādītāji

Papildus šajā sadaļā norādītajiem rādītājiem izmaksu un ieņēmumu rādītājos tiek iekļauts jebkurš pielāgotais rādītājs, kas tiek identificēts kā izmaksu vai ieņēmumu rādītājs, kā arī jebkurš rādītājs, kas iegūts no izmaksu vai ieņēmumu rādītāja.

Šie saraksti tiks atjaunināti, ja pakalpojumā Analytics tiks pievienotas papildu maksas vai ieņēmumu rādītāji.

Izmaksu rādītāji

Google Ads izmaksas

Google Ads maksa par klikšķi

Google Ads video izmaksas

Maksa par reklāmguvumu

Ar Google nesaistīta maksa

Ar Google nesaistīta maksa par klikšķi

Ar Google nesaistīta maksa par reklāmguvumu

Reklamēšanas tēriņu atdeve

Ar Google nesaistītu reklamēšanas tēriņu atgriešana

Ieņēmumu rādītāji

Reklāmu ieņēmumi

Google Ads pēdējā klikšķa attiecinātie ieņēmumi

Vidējie ieņēmumi dienā

Vidējie notikumu ieņēmumi

Vidējie ieņēmumi no produkta

Vidējā produkta vērtība

Vidējie ieņēmumi no pirkuma

Vidējie pirkumu ieņēmumi no viena lietotāja

Vidējie ieņēmumi uz vienu pircēju

Vidējie ieņēmumi uz vienu maksājošu lietotāju (VIVML)

Vidējie ieņēmumi uz vienu lietotāju (VIVL)

Kombinētie ieņēmumi kohortas kopējos pirmās atvēršanas gadījumos

Kombinētie ieņēmumi kohortas kopējos pirmo apmeklējumu gadījumos

Kopējie ieņēmumi, kas gūti no visiem kohortas nodrošinātajiem pirmā apmeklējuma un pirmās atvēršanas gadījumiem

Ar datiem pamatota attiecinājuma ieņēmumi

E-komercijas pirkumu skaits

E-komercijas ieņēmumi

Notikuma vērtība

Notikumu ieņēmumi

Pirmā klikšķa attiecinātie ieņēmumi

Preces cena

Atmaksa par preci

Ieņēmumi no precēm

Pēdējā klikšķa attiecinātie ieņēmumi

Reklāmu ieņēmumi kopš sākuma

Kopējā vērtība (KV)

Lineārie attiecinātie ieņēmumi

Maksimālie dienas ieņēmumi

Minimālie dienas ieņēmumi

Uz pozīciju balstītie attiecinātie ieņēmumi

Prognozētie ieņēmumi

Ieņēmumi no produkta

Pirkumu ieņēmumi

Atmaksas

Reklamēšanas tēriņu atdeve

Ar Google nesaistītu reklamēšanas tēriņu atgriešana

Ieņēmumi

Samazināšanās laika gaitā attiecinātie ieņēmumi

Kopējie reklāmu ieņēmumi

Kopējie ieņēmumi

Vecāku lomas tiek mantotas pēc noklusējuma (piemēram, konts > īpašums). Piemēram, ja piešķirat lietotājam lomu konta līmenī, šim lietotājam ir vienāda loma visos šī konta īpašumos.

Lietotāja spēkā esošās atļaujas ir vienādas ar šī resursa atļauto lomu.

Piemēram, ja lietotājam ir redaktora loma kontā, šim lietotājam ir redaktora loma visos šī konta īpašumos neatkarīgi no tā, vai lietotājam ir piešķirta arī mazāka atļauja kādam no īpašumiem.

Turklāt, ja lietotājam ir piešķirta lielāka īpašuma atļauja, kas nav konta līmenī, šim īpašumam tiek piemērota lielāka atļauja.

Varat pievienot datu ierobežojumus kā tiešās atļaujas, taču nevarat tos noņemt, ja tie darbojas kā mantotas atļaujas. Piemēram, ja lietotājam konta līmenī tiek piešķirts rādītājs Nav izmaksu metrikas, šis lietotājs nevar skatīt izmaksu metriku par jebkuru konta īpašumu. Tomēr vienam vai vairākiem kontā esošajiem īpašumiem varat pievienot ierobežojumu Nav izmaksu metrikas.

To, kuram lietotājam kādas atļaujas ir piešķirtas, varat noskaidrot divējādi. Konta vai īpašuma līmenī lapā Lietotāju pārvaldība veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

 • Meklējiet konkrēta lietotāja vārdu, lai skatītu viņam piešķirtās lomas.
 • Noklikšķiniet uz slejas Kontu lomas, lai kārtotu sarakstu pēc lomām.

Kā datu ierobežojumi ietekmē citas Analytics funkcijas

Datu ierobežojumi tiek piemēroti gan Analytics saskarnē, gan analogos Analytics API izsaukumos.

Datu ierobežojumi tiek izveidoti un lietoti, izmantojot Analytics piekļuves pārvaldību. Šie ierobežojumi var neattiekties uz lietotājiem, ja viņiem pakalpojumā Analytics ir piešķirtas atļaujas, kuru pamatā ir atļaujas citos Google produktos, kas ir saistīti ar pakalpojumu Analytics.

Funkcija Ietekme
Pārskati

Ierobežoto rādītāju vērtības un vērtības, kas iegūtas no ierobežotiem rādītājiem, pārskatos netiek rādītas. Tā vietā lietotājiem tiek rādīta vērtība 0.

Ierobežoti rādītāji ir pieejami ar rādītāju atlasītājiem, kuri saistīti ar pārskatiem (piemēram, pielāgojot pārskatu). Lietotāji, uz kuriem attiecas datu ierobežojumi, var pievienot šos rādītājus, bet nevar skatīt rezultātus (piemēram, var pievienot rādītājus pielāgotajiem pārskatiem, bet nevar skatīt rādītāju vērtības šajos pārskatos).

Izpēte

Ierobežotie rādītāji izpētē netiek rādīti.

Ierobežotie rādītāji ir pieejami ar metrikas atlasītājiem, kuri ir saistīti ar izpēti (piemēram, veidojot izpēti). Lietotāji, uz kuriem attiecas datu ierobežojumi, var pievienot šos rādītājus, bet nevar skatīt rezultātus (piemēram, var pievienot metriku izpētei, bet nevar skatīt šo izpētes metriku vērtības).

Auditorijas

Ierobežotie rādītāji ir pieejami rādītāju atlasītājos, kas saistīti ar mērķauditorijām. Lietotāji, uz kuriem attiecas datu ierobežojumi, var izveidot auditorijas, pamatojoties uz ierobežotiem rādītājiem, un rediģēt mērķauditoriju nosaukumus pēc to izveides, taču uz šiem lietotājiem attiecas tālāk norādītie ierobežojumi.

Nevar izmantot auditoriju (piemēram, kā kategorijas filtru), kas ietver ierobežotus rādītājus.

Nevar skatīt mērķauditoriju skaitu mērķauditorijām, kas ietver ierobežotus rādītājus.

Nevar pievienot auditorijas aktivizētājus, pamatojoties uz ierobežotajiem rādītājiem.

Automatizēti ieskati Nevar skatīt automatizētus ieskatus, kuru pamatā ir ierobežotie rādītāji lietotāja saskarnē.
Pielāgoti ieskati

Lietotāji ar atļauju var izveidot un rediģēt pielāgotus ieskatus, pamatojoties uz ierobežotiem rādītājiem.

Lietotāja saskarnē nevar skatīt pielāgotus ieskatus un tos nevar saņemt pa e-pastu.

Pielāgoti rādītāji Lietotāji ar atļauju var izveidot pielāgotus rādītājus un norādīt, ka šie rādītāji ietver izmaksu vai ieņēmumu datus. Lietotāji, kuriem ir piemēroti datu ierobežojumi, nevar noņemt norādes, ka pielāgotie rādītāji ietver izmaksu vai ieņēmumu datus. Uz šo pielāgoto rādītāju piekļuvi attiecas visi šajā rakstā minētie ierobežojumi.
Analytics un Firebase saistīšana

Saistot Firebase projektu ar Analytics īpašumu, Firebase projekta lietotājiem automātiski tiek piešķirtas Analytics lomas.

 • Projektā iesaistītie Firebase lietotāji, pamatojoties uz viņu augstāko Firebase Analytics atļaujas līmeni, tiek piesaistīti vienam no diviem Firebase virtuālajiem lietotājiem.
  • Firebase projekta <project number> redaktors
  • Firebase projekta <project number> mārketinga speciālists
  • Firebase projekta <project number> skatītājs (nav datu ierobežojumu)
  • Firebase projekta <project number> skatītājs (nav piekļuves izmaksu vai ieņēmumu datiem)
 • Savukārt Firebase virtuālajiem lietotājiem tiek piešķirtas saistītā Analytics īpašuma noklusējuma lomas
Ja jums ir piešķirta šī Firebase loma/atļauja Jūs esat piesaistīts šim Firebase virtuālajam lietotājam Kuram ir piešķirta šī Analytics loma

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsEdit

Firebase projekta <project number> redaktors

Redaktors

Nav datu ierobežojumu

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsAdditionalAccess

Firebase projekta <project number> mārketinga speciālists Mārketinga speciālists

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsReadAndAnalyze

Firebase projekta <project number> skatītājs

Skatītājs

Nav datu ierobežojumu

firebaseanalytics.resources.

googleAnalyticsRestricedAccess

Firebase projekta <project number> skatītājs

Skatītājs

Nav piekļuves izmaksu vai ieņēmumu datiem

 

Analytics piekļuves pārvaldībā katrs Firebase virtuālais lietotājs pārstāv lietotāju grupu saistītajā Firebase projektā.

Kā Analytics administrators varat mainīt Analytics lomu un datu ierobežojumus, kas ir piešķirti īpašuma Firebase virtuālajiem lietotājiem. Mainot Analytics lomu un datu ierobežojumus, kas piešķirti Firebase virtuālajam lietotājam, tiek ietekmēti visi Firebase projekta lietotāji, kuri ir piesaistīti šim virtuālajam lietotājam.

Piešķirtās lomas un datu ierobežojumi būs spēkā, līdz tiks dzēsta saite starp Firebase projektu un Analytics īpašumu.

Analytics administratori var rediģēt Firebase lomu piekļuvi sadaļā Administrēšana > saistītais īpašums > Īpašuma piekļuves pārvaldība.

 

Universal Analytics

Pakalpojumā Analytics varat piešķirt lietotāju atļaujas konta, īpašuma un skata līmenī.

Lai piešķirtu atļaujas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 1. Noklikšķiniet uz Administrēšana.
 2. Slejā Konts, Īpašums vai Skats noklikšķiniet uz Piekļuves pārvaldība.
 3. Piešķiriet lomas jauniem vai esošiem dalībniekiem (piemēram, lietotājiem un grupām). Uzziniet vairāk par lietotāju pievienošanu un rediģēšanu.

Spēkā esošās atļaujas ir lomas un datu ierobežojumi, kas piešķirti dalībniekam, izmantojot citus resursus (piemēram, organizācijā, lietotāju grupā vai kontā, kas ietver pašreizējo īpašumu), kā arī visas tiešās atļaujas, kas piešķirtas tikai pašreizējam īpašumam.

Tiešās atļaujas ir lomas un datu ierobežojumi, kas kādam dalībniekam tiek piešķirti tieši pašreizējam resursam (piemēram, organizācijai, kontam, īpašumam).

Ir pieejamas piecas lomas un divi datu ierobežojumi.

Loma Skaidrojums
Administrators

Pilnīga Analytics pārvaldība. Sniedz iespēju pārvaldīt lietotājus (pievienot/dzēst lietotājus, piešķirt lomas vai datu ierobežojumus). Var piešķirt pilnas atļaujas jebkuram lietotājam, tostarp sev, jebkurā kontā vai īpašumā, ar kuru saistītās atļaujas ir piešķirtas.

Ietver redaktora lomu.

(Aizstāj atļauju “Pārvaldīt lietotājus”.)

Redaktors

Pilnīga iestatījumu pārvaldība īpašuma līmenī. Nevar pārvaldīt lietotājus.

Ietver analītiķa lomu.

(Rediģēšanas atļaujas jaunais nosaukums.)

Mārketinga speciālists

Funkcionāli tā pati analītiķa loma pakalpojumā Universal Analytics.

Analītiķis

Var veidot, rediģēt, dzēst un kopīgot īpašuma līdzekļus. Sadarbībai var izmantot kopīgotos līdzekļus.

Ietver skatītāja lomu.

(Jaunais sadarbības atļaujas nosaukums.)

Īpašumu līdzekļos ir ietverti tālāk norādītie elementi.

Skatītājs

Var skatīt pārskatu un konfigurācijas datus; darboties ar pārskatos iekļautajiem datiem (piemēram, pievienot salīdzinājumus, pievienot sekundāro kategoriju); var izveidot un kopīgot personīgos līdzekļus, kā arī skatīt kopīgotos līdzekļus, izmantojot lietotāja saskarni vai API. Nesniedz iespēju sadarboties kopīgotajos līdzekļos.

(Jauns nosaukums lasīšanas un analizēšanas atļaujai.)

Nav Lietotājam nav šī objekta lomas. Lietotājam var būt loma citā objektā.

 

To, kuram lietotājam kādas atļaujas ir piešķirtas, varat noskaidrot divējādi. Konta, īpašuma vai skata līmenī lapā Lietotāju pārvaldība veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

 • Meklējiet konkrēta lietotāja vārdu, lai skatītu viņam piešķirtās atļaujas.
 • Noklikšķiniet uz slejas Konta atļaujas, lai kārtotu sarakstu pēc atļaujām.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
69256
false
false