Tämä artikkeli käsittelee Universal Analyticsia. Jos käytät seuraavan sukupolven Google Analyticsia, tutustu tämän ohjekeskuksen Google Analytics 4 ‑omaisuuksia koskevaan osioon.

Käyttöoikeudet

Voit myöntää käyttöoikeuksia tili- ja omaisuustasoilla.

Näin myönnät käyttöoikeuksia:

  1. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
  2. Klikkaa Tili- tai Omaisuus-sarakkeesta Käyttäjähallinta.

Käyttöoikeuksia on neljä, ja niitä voi myöntää yksittäin tai yhdistelminä.

Käyttöoikeus Selitys
Käyttäjien hallinta Oikeus hallita tilin käyttäjiä (käyttäjien lisääminen tai poistaminen ja käyttöoikeuksien myöntäminen). Ei sisällä muokkaus- tai yhteiskäyttöoikeuksia. Kun käyttäjällä on tämä käyttöoikeus tilille tai omaisuuteen, hän voi myöntää kyseisen tilin tai omaisuuden täydet käyttöoikeudet kenelle tahansa käyttäjälle (myös itselleen).
Muokkaus

Oikeus tehdä hallinnollisia ja raportteihin liittyviä asioita (esim. lisätä/muokata/poistaa tilejä tai omaisuuksia mutta ei hallinnoida käyttäjiä) sekä katsoa raporttien dataa.

Jos sinulla on muokkausoikeus ja lisäät tilin tai omaisuuden, sinulla on täydet käyttöoikeudet (myös käyttäjien hallintaoikeus) lisäämääsi kohteeseen.

Sisältää yhteiskäyttöoikeudet.

Yhteiskäyttö Oikeus luoda, muokata, poistaa ja jakaa omaa sisältöä. Oikeus käyttää jaettuja sisältöjä yhdessä muiden kanssa. Sisältää luku- ja analysointioikeudet.

Esimerkkejä jaetuista sisällöistä:
Luku ja analysointi Oikeudet raporttien datan ja määritysdatan katsomiseen, raporttien datan muokkaamiseen (esim. raportin suodattamiseen ja toissijaisen ulottuvuuden lisäämiseen), henkilökohtaisen sisällön luomiseen ja jakamiseen sekä jaetun sisällön katsomiseen. Ei voi yhteiskäyttää jaettua sisältöä.

Ylätason käyttöoikeudet periytyvät oletuksena (tili > omaisuus). Jos esimerkiksi myönnät käyttäjälle käyttöoikeuksia tilitasolla, kyseinen käyttäjä saa samat oikeudet tilin kaikkiin omaisuuksiin.

Alemmalla tasolla asetetut käyttöoikeudet ohittavat ylätason oikeudet.

Kun etenet hierarkiassa alaspäin, voit laajentaa käyttöoikeuksia mutta et vähentää niitä. Jos esimerkiksi käyttäjällä on tilitasolla luku- ja analysointioikeudet, voit myöntää myös muokkausoikeuden omaisuustasolla. Jos taas käyttäjällä on muokkausoikeus tilitasolla, et voi rajoittaa oikeuksia luku- ja analysointioikeuksiksi omaisuustasolla.

Voit tarkistaa kahdella eri tavalla, mitä käyttöoikeuksia kullakin käyttäjällä on. Siirry tili- tai omaisuustasolla Käyttäjähallinta-sivulle ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Tee haku käyttäjän nimellä, niin näet kyseisen käyttäjän oikeudet.
  • Klikkaa Tilin käyttöoikeudet ‑sarakkeen otsikkoa, niin luettelo järjestetään käyttöoikeuksien mukaan.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false