[GA4] Ogled zgodovine sprememb računa/znamke

Za ogled zgodovine sprememb za račun ali znamko Analytics morate imeti vlogo urednika.

V zgodovini sprememb so zabeležene spremembe, ki so bile izvedene v računu.

Ogled zgodovine sprememb

 1. Prijavite se v Google Analytics..
 2. Kliknite Skrbnik.
 3. V stolpcu Račun ali Znamka v meniju izberite račun ali znamko, za katero si želite ogledati zgodovino sprememb.
 4. V stolpcu Račun ali Znamka kliknite Zgodovina sprememb računa ali Zgodovina sprememb znamke.

V zgodovini sprememb si lahko ogledate:

 • Čas: Datum in čas dejavnosti.
 • Vrsta lokacije: Račun Analytics ali znamka, kjer je bila izvedena sprememba.
 • Ime lokacije: Ime računa Analytics ali znamke, kjer je bila izvedena sprememba.
 • Vrsta elementa: Vrsta elementa, ki je bil spremenjen (npr. podatkovni tok, povezava Google Ads).
 • Dejanje: Sprememba, ki je bila izvedena za element (npr. ustvarjen, spremenjen).
 • Spremenil uporabnik: Kateri uporabnik storitve Analytics je izvedel dejavnost. Zgodovina sprememb zajema tudi samodejne sistemske spremembe.

Vnosi [izbrisan uporabnik] označujejo, da je bil račun Google uporabnika, ki je naredil spremembo, nato izbrisan iz sistema in Google Analytics ne more dobiti e-poštnega naslova.

Na seznamu zgodovine sprememb so navedene dejavnosti za zadnji dve leti.

Določanje časovnega obdobja

V meniju Časovno obdobje izberite eno od vnaprej določenih časovnih obdobij ali nastavite časovno obdobje po meri.

Za časovno obdobje se uporabi časovni pas operacijskega sistema.

Filtriranje vsebine

 1. V meniju Lokacija izberite račun ali znamko, za katero si želite ogledati spremembe.
 2. Kliknite Več filtrov, da odprete možnosti za naslednje:
  • Poljubna vrsta elementa: izberite vrste elementov, ki jih želite vključiti.
  • Spremenil uporabnik: vnesite enega ali več e-poštnih naslovov uporabnikov, katerih spremembe želite vključiti.
 3. Kliknite Uporabi.

Iskanje po vsebini

Za iskanje po vsebini po poljubni vrsti podatkov, navedeni v stolpcih (npr. datum, ime lokacije, vrsta elementa), uporabite iskalno polje na vrhu tabele.

Vnesite datume v isti obliki kot so vnosi v stolpcu.

Vnesete lahko delne nize, na primer prvi dve črki meseca ali nekaj črk iz uporabnikovega e-poštnega naslova.

Ogled dodatnih podrobnosti

V vrstici za posamezno spremembo kliknite Informacije, če si želite ogledati dodatne podrobnosti, na primer stanji »prej« in »potem« za račun ali znamko. Dodatne podrobnosti prikažejo predstavitev objekta v načinu Admin-API.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false