Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

[GA4] Wyświetlanie historii zmian wprowadzonych na koncie lub w usłudze

Aby przeglądać historię zmian na koncie lub w usłudze w Analytics, musisz mieć rolę edytora.

Historia zmian to rejestr wszystkich zmian wprowadzanych na koncie.

Wyświetlanie historii zmian

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Konto lub Usługa wybierz w menu konto lub usługę, którego(ej) historię zmian chcesz wyświetlić.
 4. W kolumnie Konto lub Usługa kliknij Historia zmian konta lub Historia zmian usługi.

Historia zmian zawiera następujące informacje:

 • Czas: data i godzina działania.
 • Typ lokalizacji: konto lub usługa Analytics, w których wprowadzono zmianę.
 • Nazwa lokalizacji: nazwa konta lub usługi Analytics, w których wprowadzono zmianę.
 • Typ elementu: typ elementu, który został zmieniony (np. strumień danych lub link Google Ads).
 • Działanie: zmiana wprowadzona w elemencie (np. utworzono, zmodyfikowano).
 • Zmienione przez: użytkownik Analytics, który wykonał działanie. Historia zmian rejestruje też automatyczne zmiany systemowe.

Pozycja [użytkownik usunięty] oznacza, że konto Google użytkownika, który zastosował zmianę, zostało usunięte z systemu i Analytics nie może pobrać adresu e-mail.

Historia zmian zawiera rejestr działań z ostatnich dwóch lat.

Wybór zakresu dat

W menu Zakres dat możesz wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych zakresów dat lub ustawić niestandardowy zakres dat.

Zakres dat używa strefy czasowej systemu operacyjnego.

Filtrowanie treści

 1. W menu Lokalizacja wybierz konto lub usługę, których zmiany chcesz wyświetlić.
 2. Kliknij Więcej filtrów, by otworzyć opcje:
  • Dowolny typ elementu: wybierz typy elementów, które chcesz uwzględnić.
  • Zmienione przez: wpisz co najmniej jeden adres e-mail użytkownika, którego zmiany chcesz uwzględnić.
 3. Kliknij Zastosuj.

Wyszukiwanie w treści

Użyj pola wyszukiwania u góry tabeli, by przeszukać treść według dowolnego typu danych wymienionych w kolumnach (takich jak data, nazwa lokalizacji, typ elementu).

Wpisz daty w tym samym formacie co w kolumnie.

Możesz tu wpisać fragmenty tekstu, na przykład dwie pierwsze litery miesiąca lub kilka liter z adresu e-mail użytkownika.

Wyświetlanie dodatkowych szczegółów

W wierszu wybranej zmiany kliknij Informacje, by zobaczyć dodatkowe szczegóły, np. stany konta lub usługi przed wprowadzeniem zmiany i po jej wprowadzeniu. Dodatkowe szczegóły pokazują reprezentację obiektu Admin-API.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false