[GA4] De geschiedenis bekijken van account-/propertywijzigingen

U heeft de rol Bewerker nodig om de wijzigingsgeschiedenis voor een Analytics-account of -property te bekijken.

De wijzigingsgeschiedenis bevat een overzicht van de wijzigingen die in een account zijn aangebracht.

Wijzigingsgeschiedenis weergeven

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheer.
 3. Gebruik in de kolom Account of Property het menu om het account of de property te selecteren waarvan u de wijzigingsgeschiedenis wilt bekijken.
 4. Klik in de kolom Account of Property op Accountwijzigingsgeschiedenis of Propertywijzigingsgeschiedenis.

In de wijzigingsgeschiedenis ziet u het volgende:

 • Tijd: De datum en tijd van de activiteit.
 • Locatietype: Het Analytics-account of de Analytics-property waar de wijziging is aangebracht.
 • Locatienaam: De naam van het Analytics-account of de Analytics-property waar de wijziging is aangebracht.
 • Itemtype: Het type item dat is gewijzigd (bijvoorbeeld een gegevensstream of een Google Ads-link).
 • Actie: De wijziging die is aangebracht aan het item (bijvoorbeeld gemaakt of aangepast).
 • Gewijzigd door: Welke Analytics-gebruiker de activiteit heeft uitgevoerd. In de wijzigingsgeschiedenis worden ook geautomatiseerde systeemwijzigingen vastgelegd.

Als ergens [verwijderde gebruiker] wordt weergegeven, betekent dit dat het Google-account van de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht, sindsdien uit het systeem is verwijderd en dat het e-mailadres niet kan worden teruggevonden door Analytics.

De wijzigingsgeschiedenis houdt een overzicht bij van activiteiten die in de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd.

De periode instellen

Gebruik het menu Periode om een van de vooraf gedefinieerde perioden te selecteren of een aangepaste periode in te stellen.

Voor de periode wordt de tijdzone van uw besturingssysteem gebruikt.

De inhoud filteren

 1. Gebruik het menu Locatie om het account of de property te selecteren waarvan u de wijzigingen wilt bekijken.
 2. Klik op Meer filters om de opties te openen voor:
  • Elk itemtype: selecteer de itemtypen die u wilt opnemen.
  • Gewijzigd door: voer een of meer e-mailadressen in van gebruikers van wie u de wijzigingen wilt opnemen.
 3. Klik op Toepassen.

De inhoud doorzoeken

Gebruik het zoekveld bovenaan de tabel om inhoud te zoeken op basis van de gegevenstypen die in de kolommen worden vermeld (bijvoorbeeld datum, locatienaam of itemtype).

Voer datums in met dezelfde indeling als de kolomvermeldingen.

U kunt gedeeltelijke tekenreeksen invoeren, zoals de eerste twee letters van een maand of enkele letters uit het e-mailadres van een gebruiker.

Aanvullende details bekijken

Klik in de rij van een afzonderlijke wijziging op Informatie om aanvullende details te bekijken, zoals de status vóór en na van een account of property. In de aanvullende details ziet u de Admin API-weergave van het object.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false