[GA4] Báo cáo theo thời gian thực

Báo cáo theo thời gian thực cho phép bạn theo dõi hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng của mình khi hoạt động đó xảy ra. Việc sắp xếp thẻ cho phép bạn xem cách người dùng chuyển tới kênh chuyển đổi và hành vi của họ khi ở trong kênh:

  • Số người dùng trong 30 phút qua (mỗi phút)
  • Số người dùng theo nguồn, phương tiện hoặc chiến dịch: người dùng của bạn xuất phát từ đâu
  • Số người dùng hoặc người dùng mới theo đối tượng: người dùng của bạn là ai
  • Số người dùng theo tiêu đề trang hoặc tên màn hình: họ tương tác với nội dung nào
  • Số sự kiện theo tên sự kiện: họ kích hoạt sự kiện nào
  • Số lượt chuyển đổi theo tên sự kiện: chuyển đổi nào hoàn tất

Các cách sử dụng Báo cáo theo thời gian thực

Với Báo cáo theo thời gian thực, bạn có thể theo dõi ngay lập tức và liên tục các tác động của những chiến dịch mới và những thay đổi trên trang web đối với lưu lượng truy cập của bạn.

  • Xem liệu chương trình khuyến mại một ngày có thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web hoặc ứng dụng của bạn không
  • Theo dõi tác động ngay lập tức của một bài đăng trên blog/mạng xã hội hoặc tweet đối với lưu lượng truy cập
  • Theo dõi xem liệu nội dung mới và đã thay đổi trên trang web của bạn có ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập không
  • Kiểm tra để đảm bảo mã theo dõi đang hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Phép so sánh

Áp dụng các phép so sánh để đánh giá đồng thời các nhóm dữ liệu nhỏ (ví dụ như cách người dùng ở độ tuổi 18-24 so với cơ sở người dùng tổng thể của bạn hoặc cách hai chiến dịch khác nhau so sánh với nhau).

Nhấp vào để tạo phép so sánh tùy chỉnh.

Nhấp vào một trong những cửa sổ chú giải trên bản đồ để tạo bảng so sánh tất cả người dùng với người dùng trong thành phố cụ thể đó.

Thông tin tổng quan nhanh về người dùng

Nhấp vào Xem ảnh chụp nhanh của người dùng ở đầu báo cáo để xem nhanh dữ liệu cho một người dùng.

Thông tin tổng quan nhanh bao gồm thông tin về thiết bị, phiên bản ứng dụng và vị trí của người dùng, cùng với các sự kiện hàng đầu mà người dùng đó đã kích hoạt và các thuộc tính người dùng có liên quan.

Ở đầu báo cáo, hãy nhấp vào các mũi tên trong thẻ đầu tiên để chuyển sang xem thông tin tổng quan nhanh của người dùng khác.

Những điều cần lưu ý

Dữ liệu ứng dụng

Dữ liệu ứng dụng được phân theo nhóm để tiết kiệm pin, do đó bạn có thể nhận thấy sự chậm trễ. Việc phân nhóm thường xảy ra theo thứ tự trong vài phút.

Không có dữ liệu

Nếu bạn không thấy dữ liệu nào trong Báo cáo theo thời gian thực, thì có thể là do không có người dùng nào đang hoạt động.

Các tài nguyên liên quan

Dùng API Báo cáo Google Analytics để tạo một Báo cáo theo thời gian thực.

Khám phá các thứ nguyên và chỉ số có sẵn thông qua phương thức API báo cáo theo thời gian thực.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?