[GA4] Giới thiệu về lượt chuyển đổi

Thu thập thông tin chi tiết về các hành động quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và sử dụng dữ liệu đó để cải thiện hoạt động tiếp thị của bạn

Một lượt chuyển đổi là bất kỳ hành động nào của người dùng có giá trị đối với doanh nghiệp của bạn; ví dụ: một người dùng mua hàng từ cửa hàng của bạn hoặc đăng ký nhận bản tin là những ví dụ về các lượt chuyển đổi phổ biến.

Đo lường số lượt chuyển đổi

Cách cơ bản để đo lường một lượt chuyển đổi trong Google Analytics là tạo hoặc xác định một sự kiện đo lường lượt tương tác quan trọng của người dùng, sau đó đánh dấu sự kiện đó là một lượt chuyển đổi. Ví dụ: nếu sử dụng thẻ Google hoặc Trình quản lý thẻ, bạn sẽ tạo sự kiện cho trang web của mình, sau đó chuyển đến Google Analytics để đánh dấu sự kiện đó là lượt chuyển đổi.

Những cách khác bao gồm:

Tại sao chúng lại quan trọng

Bằng cách thiết lập lượt chuyển đổi, bạn có thể làm những việc sau:

Di chuyển từ Universal Analytics

Trong Universal Analytics, bạn dùng mục tiêu để thiết lập lượt chuyển đổi. Nếu bạn đang di chuyển từ một tài sản Universal Analytics sang Google Analytics 4, hãy xem cách di chuyển mục tiêu sang sự kiện chuyển đổi.

 

Tiếp theo: Cách thiết lập lượt chuyển đổi

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính