Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[GA4] Zdarzenia zbierane automatycznie

Zdarzenia zebrane automatycznie są wywoływane przez podstawowe interakcje z witryną lub aplikacją (jak podano przy nazwach poszczególnych zdarzeń w tabeli poniżej). Ich gromadzenie nie wymaga pisania dodatkowego kodu, jeśli korzystasz z pakietu SDK Google Analytics dla Firebase lub tagu gtag.js.

Jeśli nie podano inaczej, Analytics zbiera te zdarzenia w przypadku aplikacji na Androida oraz iOS. Nazwy i parametry tych zdarzeń mogą być przydatne, jeśli chcesz używać nieprzetworzonych danych zdarzeń w BigQuery.

Uwaga

Dla każdego zdarzenia, w tym zdarzeń niestandardowych, domyślnie zbierane są podane niżej parametry. Zdarzenia zebrane automatycznie, które nie mają parametrów wymienionych w tabeli poniżej, rejestrują tylko te parametry:

 • language,
 • page_location,
 • page_referrer,
 • page_title,
 • screen_resolution.

Wartość przypisana do parametrów zdarzenia może mieć maksymalnie 100 znaków; wyjątkiem są parametry page_location, page_referrer i page_title, których wartość może mieć do 300 znaków.

Zdarzenie Wywoływane automatycznie... Parametry

ad_click

(aplikacja)

gdy użytkownik klika reklamę.

Zdarzenia wydawców przekazywane z AdMob przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(aplikacja)

gdy na ekranie widoczna jest co najmniej jedna reklama wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time

ad_impression

(aplikacja)

gdy użytkownik widzi wyświetlenie reklamy.

Zdarzenia wydawców przekazywane z AdMob przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id

ad_query

(aplikacja)

gdy pakiet SDK do reklam mobilnych wysyła żądanie reklamy.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(aplikacja)

gdy reklama z nagrodą wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych przyznaje nagrodę. ad_unit_code, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(aplikacja)

gdy na ekranie widoczna jest jednostka reklamowa wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time

app_clear_data

(aplikacja)

gdy użytkownik resetuje/usuwa dane aplikacji, w tym wszystkie ustawienia i dane logowania.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

 

app_exception

(aplikacja)

gdy aplikacja zawiesi się albo zwróci wyjątek. fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(aplikacja)

gdy pakiet aplikacji jest usuwany (odinstalowywany) z urządzenia z Androidem.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

To zdarzenie różni się od danych Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) i Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy), które są używane w raportach Konsoli Google Play. Zdarzenie app_remove zlicza usunięcia pakietów aplikacji bez względu na źródło instalacji. Liczba ta zmienia się w zależności od wyznaczonego zakresu dat. Dane Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) i Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy) zliczają usunięcia pakietów aplikacji tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane z Google Play. Te liczby są raportowane codziennie.

 

app_store_refund

(aplikacja)

gdy Google Play zwraca środki za zakup w aplikacji.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, value, currency oraz quantity

app_store_

subscription_cancel

(aplikacja)

po anulowaniu płatnej subskrypcji w Google Play.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

Wymaga, by pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency oraz cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(aplikacja)

gdy po upływie bezpłatnego okresu próbnego użytkownik przechodzi na płatną subskrypcję.

To zdarzenie jest wybrane na konwersję domyślną.

Wymaga, aby pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później. Pierwsza subskrypcja w ramach bezpłatnego okresu próbnego jest rejestrowana jako zdarzenie in_app_purchase z parametrem subscription ustawionym na „true”.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency oraz quantity

app_store_

subscription_renew

(aplikacja)

gdy następuje odnowienie płatnej subskrypcji.

To zdarzenie jest wybrane na konwersję domyślną.

Wymaga, by pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity oraz renewal_count

app_update

(aplikacja)

gdy aplikacja jest aktualizowana do nowej wersji i uruchamiana ponownie.

Jako parametr przekazywany jest identyfikator poprzedniej wersji aplikacji.

To zdarzenie różni się od wartości „Dzienna liczba uaktualnień (urządzenia)”, która jest raportowana przez Konsolę Google Play. Uaktualnienie dotyczy aktualizacji pliku binarnego aplikacji, podczas gdy zdarzenie app_update jest wyzwalane podczas uruchamiania aplikacji po jej uaktualnieniu.

previous_app_version

click

(internet)

za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link prowadzący poza bieżącą domenę.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

Nie są zbierane żadne parametry.
gdy użytkownik ponownie uruchomi aplikację, korzystając z linku dynamicznego. source, medium, campaign, link_id oraz accept_time

gdy aplikacja jest aktualizowana do nowej wersji i otwierana za pomocą linku dynamicznego.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

source, medium, campaign, link_id oraz accept_time
gdy użytkownik uruchomi aplikację po raz pierwszy, korzystając z linku dynamicznego. source, medium, campaign, link_id oraz accept_time

error

(aplikacja)

zamiast zdarzenia, którego nie można zarejestrować, ponieważ z jakiegoś powodu jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje zawierają parametry _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) oraz _el (firebase_error_length).

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_error oraz firebase_error_value

file_download

(internet)

gdy użytkownik kliknie link prowadzący do pliku (z typowym rozszerzeniem) takiego rodzaju:
 • dokument,
 • plik tekstowy,
 • plik wykonywalny,
 • prezentacja,
 • plik skompresowany,
 • film,
 • plik dźwiękowy.

To zdarzenie jest rejestrowane domyślnie przez pomiar zaawansowany. Sprawdź rozszerzenia plików, które wywołują zdarzenie

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text oraz link_url

firebase_campaign

(aplikacja)

po uruchomieniu aplikacji z parametrami campaign.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp oraz campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(aplikacja)

gdy użytkownik wykona działanie w wiadomości w aplikacji wysłanej za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(aplikacja)

gdy użytkownik odrzuci wiadomość w aplikacji wysłaną za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

firebase_in_app_

message_impression

(aplikacja)

gdy użytkownik zobaczy treść wiadomości w aplikacji wysłanej za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

first_open

(aplikacja)

przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu lub ponownym zainstalowaniu.

To zdarzenie nie jest wywoływane przez pobranie aplikacji na urządzenie, a dopiero przez użycie jej po raz pierwszy. Nieprzetworzoną liczbę pobrań znajdziesz w Konsoli Google Play albo w iTunesConnect.

Obsługuje pomiar konwersji first_open w przypadku użytkowników, którzy zaakceptowali prośbę o śledzenie aplikacji z Apple iOS 14.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(aplikacja lub internet)

za pierwszym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub uruchamia aplikację błyskawiczną na Androida z włączoną usługą Analytics.  

in_app_purchase

(aplikacja)

gdy użytkownik finalizuje zakup w aplikacji (w tym pierwszą subskrypcję) przetwarzany przez App Store w iTunes lub przez Google Play.

Przekazywane parametry to identyfikator produktu, jego nazwa, waluta i ilość.

Aby wyświetlić dane in_app_purchase w przypadku aplikacji na Androida, musisz połączyć Analytics z Google Play.

Analytics obsługuje automatyczne śledzenie subskrypcji na urządzeniach z Androidem i iOS.

To zdarzenie jest wywoływane tylko przez wersje aplikacji zawierające pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Uwaga: przychody z zakupu płatnych aplikacji i zwroty środków (tylko w przypadku aplikacji na iOS) nie są śledzone automatycznie. Podawane przychody mogą odbiegać od wartości widocznych w Konsoli Google Play. Zdarzenia oznaczone jako nieprawidłowe lub pochodzące z trybu piaskownicy (testowego) są ignorowane. Tylko zdarzenia iOS są oznaczane jako zdarzenia z piaskownicy. Dowiedz się więcej o testowaniu płatności Google Play.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial oraz introductory_price

notification_dismiss

(aplikacja)

gdy użytkownik odrzuci powiadomienie wysłane przez Komunikację w chmurze Firebase (FCM).

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label oraz message_channel

notification_foreground

(aplikacja)

gdy powiadomienie wysłane przez FCM nadejdzie podczas działania aplikacji na pierwszym planie. message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel oraz message_type

notification_open

(aplikacja)

gdy użytkownik otworzy powiadomienie wysłane przez FCM. message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label oraz message_channel

notification_receive

(aplikacja)

gdy powiadomienie wysłane przez FCM nadejdzie podczas działania aplikacji w tle.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel oraz message_type

notification_send

(aplikacja)

po wysłanie powiadomienia przez FCM.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label oraz message_channel

os_update

(aplikacja)

gdy system operacyjny urządzenia jest aktualizowany do nowej wersji. Jako parametr przekazywany jest identyfikator poprzedniej wersji systemu operacyjnego. previous_os_version

page_view

(internet)

po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

page_location (adres URL strony), page_referrer (adres URL poprzedniej strony), engagement_time_msec

screen_view

(aplikacja)

po przejściu do ekranu, gdy spełniono jeden z tych warunków:
 • nie był wcześniej ustawiony żaden ekran,
 • nazwa nowego ekranu różni się od nazwy poprzedniego ekranu,
 • nazwa klasy nowego ekranu różni się od nazwy klasy poprzedniego ekranu,
 • identyfikator nowego ekranu różni się od identyfikatora poprzedniego ekranu.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(internet)

po pierwszym dotarciu użytkownika do dolnej części każdej strony (tzn. gdy widoczna jest jej część leżąca na 90% głębokości w pionie).

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

engagement_time_msec

session_start

(aplikacja lub internet)

gdy użytkownik wejdzie w interakcję z witryną lub aplikacją.

Identyfikator i numer sesji są generowane automatycznie w każdej sesji i przypisywane do każdego zdarzenia w tej sesji. Więcej informacji

 

user_engagement

(aplikacja lub internet)

gdy aplikacja działa na pierwszym planie lub gdy strona internetowa jest aktywna przez co najmniej 1 sekundę. Więcej informacji

engagement_time_msec

video_complete

(internet)

po zakończeniu filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

video_progress

(internet)

gdy mija 10, 25, 50 lub 75% czasu trwania filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

video_start

(internet)

po rozpoczęciu odtwarzania filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

view_search_results

(internet)

za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie, na co wskazuje obecność parametru zapytania w adresie URL.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

search_term i opcjonalnie q_<additional key=""> (gdzie <additional key=""> zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych)

Uwaga: zdarzenie file_download będą wywoływać rozszerzenia plików pasujące do tego wyrażenia regularnego:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false