[GA4] Zdarzenia zebrane automatycznie

Zdarzenia zebrane automatycznie są wywoływane przez podstawowe interakcje z witryną lub aplikacją (jak podano przy nazwach poszczególnych zdarzeń w tabeli poniżej). Ich zbieranie nie wymaga pisania dodatkowego kodu, jeśli korzystasz z pakietu SDK Google Analytics dla Firebase lub tagu gtag.js.

Jeśli nie podano inaczej, Analytics zbiera te zdarzenia w przypadku aplikacji na Androida oraz iOS. Nazwy i parametry tych zdarzeń mogą być przydatne, jeśli chcesz używać nieprzetworzonych danych zdarzeń w BigQuery.

Aby uzyskać więcej informacji o parametrach zdarzeń wymienionych poniżej i dowiedzieć się, jak poszczególne parametry aktualizują wymiary lub dane w Google Analytics, przeczytaj artykuł Parametry zdarzeń w Google Analytics.

Uwaga

W przypadku każdego zdarzenia, w tym zdarzenia niestandardowego, zbierane są domyślnie te parametry:

 • language,
 • page_location,
 • page_referrer,
 • page_title,
 • screen_resolution.

Wartość przypisana do parametrów zdarzenia może mieć maksymalnie 100 znaków. Parametr page_title może mieć maksymalnie 300 znaków. Parametr page_referrer może mieć maksymalnie 420 znaków. Parametr page_location może mieć maksymalnie 1000 znaków.

Jeśli zastępujesz parametr page_location, upewnij się, że ścieżka adresu URL jest prawidłowa. Jeśli przypiszesz nieprawidłową ścieżkę adresu URL, wymiar Lokalizacja strony będzie pusty. Aby sprawdzić, czy ścieżka adresu URL jest prawidłowa, możesz skorzystać z narzędzia Campaign URL Builder.

Zdarzenie Wywoływane automatycznie... Parametry

ad_click

(aplikacja)

gdy użytkownik klika reklamę.

Zdarzenia wydawców przekazywane z AdMob przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub z Ad Managera przez integrację z Ad Managerem

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(aplikacja)

gdy na ekranie widoczna jest co najmniej jedna reklama wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time

ad_impression

(aplikacja)

gdy użytkownik widzi wyświetlenie reklamy.

Zdarzenia wydawców przekazywane z AdMob przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub z Ad Managera przez integrację z Ad Managerem

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id, value*

ad_query

(aplikacja)

gdy pakiet SDK do reklam mobilnych wysyła żądanie reklamy.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(aplikacja)

gdy reklama z nagrodą wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych przyznaje nagrodę. ad_unit_code, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(aplikacja)

gdy na ekranie widoczna jest jednostka reklamowa wyświetlana przez pakiet SDK do reklam mobilnych.

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class oraz exposure_time

app_clear_data

(aplikacja)

gdy użytkownik resetuje/usuwa dane aplikacji, w tym wszystkie ustawienia i dane logowania.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

 

app_exception

(aplikacja)

gdy aplikacja zawiesi się albo zwróci wyjątek.

Zdarzenie jest wysyłane po zintegrowaniu Firebase Crashlytics.

fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(aplikacja)

gdy pakiet aplikacji jest usuwany (odinstalowywany) z urządzenia z Androidem.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

To zdarzenie różni się od danych Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) i Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy), które są raportowane w Konsoli Google Play. Zdarzenie app_remove zlicza usunięcia pakietów aplikacji bez względu na źródło instalacji. Liczba ta zmienia się w zależności od wyznaczonego zakresu dat. Dane Dzienna liczba odinstalowań (urządzenia) i Dzienna liczba odinstalowań (użytkownicy) zliczają usunięcia pakietów aplikacji tylko wtedy, gdy zostały one zainstalowane z Google Play. Te liczby są raportowane codziennie.

 

app_store_refund

(aplikacja)

gdy Google Play zwraca środki za zakup w aplikacji.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, value, currency oraz quantity

app_store_

subscription_cancel

(aplikacja)

po anulowaniu płatnej subskrypcji w Google Play.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

Wymaga, aby pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency oraz cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(aplikacja)

gdy po upływie bezpłatnego okresu próbnego użytkownik przechodzi na płatny dostęp.

To zdarzenie jest wybrane jako domyślne kluczowe zdarzenie.

Wymaga, aby pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później. Pierwsza subskrypcja w ramach bezpłatnego okresu próbnego jest rejestrowana jako zdarzenie in_app_purchase z parametrem subscription ustawionym na „true”.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency oraz quantity

app_store_

subscription_renew

(aplikacja)

gdy następuje odnowienie płatnej subskrypcji.

To zdarzenie jest wybrane jako domyślne kluczowe zdarzenie.

Wymaga, aby pierwsza subskrypcja miała miejsce 1 lipca 2019 r. lub później.

To zdarzenie nie jest eksportowane do BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity oraz renewal_count

app_update

(aplikacja)

gdy aplikacja jest aktualizowana do nowej wersji i uruchamiana ponownie.

Jako parametr przekazywany jest identyfikator poprzedniej wersji aplikacji.

To zdarzenie różni się od wartości Dzienna liczba uaktualnień (urządzenia), która jest używana w raportach Konsoli Google Play. Uaktualnienie dotyczy aktualizacji pliku binarnego aplikacji, podczas gdy zdarzenie app_update jest wyzwalane podczas uruchamiania aplikacji po jej uaktualnieniu.

previous_app_version

click

(internet)

za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link prowadzący poza bieżącą domenę.

Domyślnie zdarzenia kliknięć wychodzących będą rejestrowane w przypadku wszystkich linków prowadzących poza bieżącą domenę. Linki prowadzące do domen ze skonfigurowanym pomiarem w wielu domenach nie będą wywoływać zdarzeń kliknięć wychodzących.

Parametry powodują uzupełnienie tych wymiarów:

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

link_classes, link_domain, link_id, link_url oraz outbound (wartość logiczna)

gdy użytkownik ponownie uruchomi aplikację, korzystając z linku dynamicznego.

Uwaga: wycofujemy to zdarzenie, ponieważ Linki dynamiczne Firebase są obecnie wycofane. Więcej informacji o tych zmianach

source, medium, campaign, link_id oraz accept_time

gdy aplikacja jest aktualizowana do nowej wersji i otwierana za pomocą linku dynamicznego.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

Uwaga: wycofujemy to zdarzenie, ponieważ Linki dynamiczne Firebase są obecnie wycofane. Więcej informacji o tych zmianach

source, medium, campaign, link_id oraz accept_time

gdy użytkownik uruchomi aplikację po raz pierwszy, korzystając z linku dynamicznego.

Uwaga: wycofujemy to zdarzenie, ponieważ Linki dynamiczne Firebase są obecnie wycofane. Więcej informacji o tych zmianach

source, medium, campaign, link_id oraz accept_time

error

(aplikacja)

zamiast zdarzenia, którego nie można zarejestrować, ponieważ z jakiegoś powodu jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje zawierają parametry _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) oraz _el (firebase_error_length).

To zdarzenie nie pojawia się w raportach i nie jest eksportowane do BigQuery.

firebase_error oraz firebase_error_value

file_download

(internet)

gdy użytkownik kliknie link prowadzący do pliku (z typowym rozszerzeniem) takiego rodzaju:
 • dokument,
 • plik tekstowy,
 • plik wykonywalny,
 • prezentacja,
 • plik skompresowany,
 • film,
 • plik dźwiękowy.

To zdarzenie jest rejestrowane domyślnie przez pomiar zaawansowany. Zobacz rozszerzenia plików, które wywołują to zdarzenie

file_extension, file_name link_classes, link_id, link_text oraz link_url

firebase_campaign

(aplikacja)

po uruchomieniu aplikacji z parametrami campaign.

source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp oraz campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(aplikacja)

gdy użytkownik wykona działanie w wiadomości w aplikacji wysłanej za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(aplikacja)

gdy użytkownik odrzuci wiadomość w aplikacji wysłaną za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

firebase_in_app_

message_impression

(aplikacja)

gdy użytkownik zobaczy treść wiadomości w aplikacji wysłanej za pomocą Firebase. message_name, message_device_time oraz message_id

first_open

(aplikacja)

przy pierwszym uruchomieniu aplikacji po jej zainstalowaniu lub ponownym zainstalowaniu.

To zdarzenie nie jest wywoływane przez pobranie aplikacji na urządzenie, a dopiero przez użycie jej po raz pierwszy. Nieprzetworzoną liczbę pobrań znajdziesz w Konsoli Google Play albo w iTunesConnect.

Obsługuje pomiar kluczowych zdarzeń first_open w przypadku użytkowników, którzy zaakceptowali prośbę o śledzenie aplikacji z Apple iOS 14.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(aplikacja lub internet)

za pierwszym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub uruchamia aplikację błyskawiczną na Androida z włączoną usługą Analytics.  

form_start

(internet)

za pierwszym razem, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z formularzem w ramach sesji.

Uwaga: aby używać tych parametrów w raportach, musisz utworzyć dla nich wymiary niestandardowe.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

form_id, form_name, form_destination

form_submit

(internet)

gdy użytkownik przesyła formularz.

Uwaga: aby używać tych parametrów w raportach, musisz utworzyć dla nich wymiary niestandardowe.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

form_id, form_name, form_destination, form_submit_text

in_app_purchase

(aplikacja)

gdy użytkownik finalizuje zakup w aplikacji (w tym pierwszą subskrypcję) przetwarzany przez Apple App Store lub Google Play.

Przekazywane parametry to identyfikator produktu, jego nazwa, waluta i ilość.

To zdarzenie jest wywoływane tylko przez wersje aplikacji zawierające pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Urządzenia z Androidem:

Aby widzieć dane o zakupach w aplikacjach na Androida, połącz Analytics z Google Play.

Pamiętaj, że Analytics nie mierzy automatycznie przychodów z zakupów płatnych aplikacji.Przychody podawane w Google Analytics mogą się różnić od wartości widocznych w Konsoli Google Play.

Analytics ignoruje zdarzenia oznaczone jako nieprawidłowe lub pochodzące z testów. Dowiedz się więcej o testowaniu płatności w Google Play.

Urządzenia z iOS:

Pamiętaj, że Analytics nie mierzy automatycznie przychodów z zakupów płatnych aplikacji ani zwrotów środków.

Analytics ignoruje zdarzenia oznaczone jako nieprawidłowe lub pochodzące z trybu piaskownicy.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial oraz introductory_price

notification_dismiss

(aplikacja)

gdy użytkownik odrzuci powiadomienie wysłane przez Komunikację w chmurze Firebase (FCM).

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label oraz message_channel

notification_foreground

(aplikacja)

gdy powiadomienie wysłane przez FCM nadejdzie podczas działania aplikacji na pierwszym planie. message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel oraz message_type

notification_open

(aplikacja)

gdy użytkownik otworzy powiadomienie wysłane przez FCM. message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label oraz message_channel

notification_receive

(aplikacja)

gdy powiadomienie wysłane przez FCM nadejdzie podczas działania aplikacji w tle.

Tylko w przypadku aplikacji na Androida.

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel oraz message_type

os_update

(aplikacja)

gdy system operacyjny urządzenia jest aktualizowany do nowej wersji. Jako parametr przekazywany jest identyfikator poprzedniej wersji systemu operacyjnego. previous_os_version

page_view

(internet)

po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

page_location (adres URL strony), page_referrer (adres URL poprzedniej strony), engagement_time_msec

screen_view

(aplikacja)

po przejściu do ekranu, gdy spełniono jeden z tych warunków:
 • nie był wcześniej ustawiony żaden ekran,
 • nazwa nowego ekranu różni się od nazwy poprzedniego ekranu,
 • nazwa klasy nowego ekranu różni się od nazwy klasy poprzedniego ekranu,
 • identyfikator nowego ekranu różni się od identyfikatora poprzedniego ekranu.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(internet)

po pierwszym dotarciu użytkownika do dolnej części każdej strony (tzn. gdy widoczna jest jej część leżąca na 90% głębokości w pionie).

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

engagement_time_msec

session_start

(aplikacja lub internet)

gdy użytkownik wejdzie w interakcję z witryną lub aplikacją.

Identyfikator i numer sesji są generowane automatycznie w każdej sesji i przypisywane do każdego zdarzenia w tej sesji. Więcej informacji

 

user_engagement

(aplikacja lub internet)

gdy aplikacja działa na pierwszym planie lub gdy strona internetowa jest aktywna przez co najmniej 1 sekundę. Więcej informacji

engagement_time_msec

video_complete

(internet)

po zakończeniu filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

video_progress

(internet)

gdy mija 10, 25, 50 lub 75% czasu trwania filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

video_start

(internet)

po rozpoczęciu odtwarzania filmu.

W przypadku umieszczonych na stronie filmów z YouTube, które mają włączoną obsługę interfejsu API JavaScript.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url oraz visible (wartość logiczna)

view_search_results

(internet)

za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie, na co wskazuje obecność parametru zapytania w adresie URL.

Zbierane domyślnie przez pomiar zaawansowany.

search_term i opcjonalnie q_<additional key=""> (gdzie <additional key=""> zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych)

Uwaga: to zdarzenie wysyła parametr unique_search_term tylko wtedy, gdy ma on wartość 1 (czyli ciąg jest unikalny dla tej sesji).

Uwaga: zdarzenie file_download będą wywoływać rozszerzenia plików pasujące do tego wyrażenia regularnego:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

* Wartość lub waluta parametru no_ad_impression są przekazywane przy użyciu integracji domyślnej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne