[GA4] Automatisch verzamelde gebeurtenissen

Automatisch verzamelde gebeurtenissen worden geactiveerd door basisinteracties met uw app en/of site (zoals aangegeven onder de naam van de gebeurtenis in de tabel hieronder). Als u de Google Analytics voor Firebase SDK of gtag.js gebruikt, hoeft u geen extra code te schrijven om deze gebeurtenissen te verzamelen.

Analytics verzamelt gebeurtenissen voor Android- en iOS-apps, tenzij anders aangegeven. De namen en parameters van deze gebeurtenissen kunnen handig zijn als u uw onbewerkte gebeurtenisgegevens opent in BigQuery.

Ga naar Google Analytics-gebeurtenisparameters voor meer informatie over elke gebeurtenisparameter die hieronder wordt vermeld en hoe elke parameter een dimensie of statistiek in Google Analytics updatet.

Opmerking

De volgende parameters worden standaard verzameld voor alle gebeurtenissen, inclusief aangepaste gebeurtenissen:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

De waarde die aan gebeurtenisparameters is toegewezen, mag maximaal 100 tekens lang zijn. De parameterpage_title mag maximaal 300 tekens bevatten. De parameter page_referrer mag maximaal 420 tekens bevatten. De parameter page_location mag maximaal 1000 tekens bevatten.

Als u de parameter page_location overschrijft, moet u ervoor zorgen dat het URL-pad geldig is. Als u een ongeldig URL-pad toewijst, blijft de dimensie Paginalocatie leeg. U kunt de URL-maker voor campagnes gebruiken om te checken of een URL-pad geldig is.

Gebeurtenis Automatisch geactiveerd... Parameters

ad_click

(app)

als een gebruiker op een advertentie klikt

Uitgeversgebeurtenissen die afkomstig zijn van AdMob via de SDK voor mobiele advertenties van Google of Ad Manager via de Ad Manager-integratie

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(app)

als ten minste één door de SDK voor mobiele advertenties weergegeven advertentie op het scherm wordt getoond

Deze gebeurtenis wordt niet getoond in rapporten en wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(app)

als een gebruiker een advertentievertoning ziet

Uitgeversgebeurtenissen die afkomstig zijn van AdMob via de SDK voor mobiele advertenties van Google of Ad Manager via de Ad Manager-integratie

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

ad_event_id, value*

ad_query

(app)

als een advertentieverzoek wordt gedaan door de SDK voor mobiele advertenties

Deze gebeurtenis wordt niet getoond in rapporten en wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(app)

als een beloning wordt toegekend door een advertentie met beloning die door de SDK voor mobiele advertenties wordt getoond ad_unit_code, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(app)

als een door de SDK voor mobiele advertenties weergegeven advertentieblok op het scherm wordt getoond

Deze gebeurtenis wordt niet getoond in rapporten en wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(app)

als de gebruiker de app-gegevens reset/wist, waarbij alle instellingen en inloggegevens worden verwijderd

Alleen Android

 

app_exception

(app)

als de app crasht of een exceptie genereert

De gebeurtenis wordt verstuurd als u Firebase Crashlytics integreert.

fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(app)

als een app-pakket van een Android-apparaat wordt verwijderd

Alleen Android

Deze gebeurtenis wijkt af van de statistieken Dagelijkse verwijderingen per apparaat en Dagelijkse verwijderingen per gebruiker, die allebei worden gerapporteerd in de Google Play Console. De gebeurtenis app_remove telt het aantal verwijderingen van app-pakketten, onafhankelijk van de installatiebron. Het aantal verandert afhankelijk van de periode die u gebruikt voor het rapport. De statistieken Dagelijkse verwijderingen per apparaat en Dagelijkse verwijderingen per gebruiker tellen alleen de verwijderingen van app-pakketten die zijn geïnstalleerd vanuit Google Play. Deze statistieken worden dagelijks gerapporteerd.

 

app_store_refund

(app)

als een in-app aankoop wordt terugbetaald door Google Play

Alleen Android

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_

subscription_cancel

(app)

als een betaald abonnement wordt opgezegd in Google Play

Alleen Android

Vereist dat het 1e abonnement op of na 1 juli 2019 is gestart.

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(app)

Als een kosteloos proefabonnement wordt omgezet in een betaald abonnement.

Deze gebeurtenis wordt ingesteld als een standaard belangrijke gebeurtenis.

Vereist dat het 1e abonnement op of na 1 juli 2019 is gestart. Een 1e gratis proefabonnement wordt geregistreerd als 'in_app_purchase' waarbij de abonnementsparameter is ingesteld op 'waar'.

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_

subscription_renew

(app)

Als een betaald abonnement wordt verlengd.

Deze gebeurtenis wordt ingesteld als een standaard belangrijke gebeurtenis.

Vereist dat het 1e abonnement op of na 1 juli 2019 is gestart.

Deze gebeurtenis wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(app)

als de app wordt geüpdatet naar een nieuwe versie en opnieuw wordt gestart

De ID van de vorige app-versie wordt doorgegeven als parameter.

Deze gebeurtenis wijkt conceptueel af van de statistiek 'Dagelijkse upgrades per apparaat', een gebeurtenis die wordt gerapporteerd in de Google Play Console. Een upgrade omvat het updaten van het binaire bestand van de app, terwijl de gebeurtenis app_update wordt geactiveerd wanneer de geüpgradede app de volgende keer wordt gestart.

previous_app_version

click

(web)

elke keer dat een gebruiker op een link klikt waarmee het huidige domein wordt verlaten

Uitgaande-klikgebeurtenissen worden standaard vastgelegd voor alle links waarmee het huidige domein wordt verlaten. Links naar domeinen die zijn ingesteld voor cross-domein meting, activeren geen uitgaande-klikgebeurtenissen.

De parameters vullen de volgende dimensies:

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (Booleaans)

als een gebruiker de app opnieuw opent via een dynamische link

Opmerking: Deze gebeurtenis wordt uitgefaseerd omdat Firebase Dynamic Links op dit moment is beëindigd. Meer informatie over deze wijzigingen

source, medium, campaign, link_id, accept_time

als de app is geüpdatet naar een nieuwe versie en wordt geopend via een dynamische link

Alleen Android

Opmerking: Deze gebeurtenis wordt uitgefaseerd omdat Firebase Dynamic Links op dit moment is beëindigd. Meer informatie over deze wijzigingen

source, medium, campaign, link_id, accept_time

als een gebruiker de app voor het eerst opent via een dynamische link

Opmerking: Deze gebeurtenis wordt uitgefaseerd omdat Firebase Dynamic Links op dit moment is beëindigd. Meer informatie over deze wijzigingen

source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(app)

geregistreerd in plaats van een gebeurtenis die niet kan worden geregistreerd omdat deze op de een of andere manier ongeldig is

De parameters _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) en _el (firebase_error_length) bevatten aanvullende informatie.

Deze gebeurtenis wordt niet getoond in rapporten en wordt niet geëxporteerd naar BigQuery.

firebase_error, firebase_error_value

file_download

(web)

als een gebruiker op een link klikt die naar een bestand leidt (met een algemene bestandsextensie) van de volgende typen:
 • document
 • tekst
 • uitvoerbaar
 • presentatie
 • gecomprimeerd bestand
 • video
 • audio

Deze gebeurtenis wordt standaard verzameld via verbeterde metingen. De bestandsextensies bekijken die de gebeurtenis activeren

file_extension, file_name link_classes, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(app)

als de app wordt gestart met campagneparameters

source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(app)

als een gebruiker een actie uitvoert op een in-app bericht op Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(app)

als een gebruiker een in-app bericht op Firebase sluit message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_impression

(app)

als een gebruiker een in-app bericht op Firebase ziet message_name, message_device_time, message_id

first_open

(app)

de 1e keer dat een gebruiker een app start nadat deze is geïnstalleerd of opnieuw is geïnstalleerd

Deze gebeurtenis wordt niet geactiveerd wanneer een gebruiker de app downloadt naar een apparaat, maar wel wanneer de app voor het eerst wordt gebruikt. U kunt het globale aantal downloads bekijken in de Google Play Console of in iTunes Connect.

Ondersteunt het meten van belangrijke gebeurtenissen voor first_open voor gebruikers die de app-trackingprompt van iOS 14 van Apple accepteren.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(app, web)

de 1e keer dat een gebruiker een website bezoekt of een Android Instant-app start waarvoor Analytics is aangezet  

form_start

(web)

de eerste keer dat een gebruiker een formulier in een sessie gebruikt

Opmerking: U kunt deze parameters alleen in uw rapporten gebruiken als u hiervoor aangepaste dimensies maakt.

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

form_id, form_name, form_destination

form_submit

(web)

als de gebruiker een formulier indient

Opmerking: U kunt deze parameters alleen in uw rapporten gebruiken als u hiervoor aangepaste dimensies maakt.

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

form_id, form_name, form_destination, form_submit_text

in_app_purchase

(app)

als een gebruiker een in-app aankoop afrondt, waaronder de aankoop van het eerste abonnement, die wordt verwerkt door de Apple App Store of de Google Play Store

De product-ID, productnaam, valuta en hoeveelheid worden als parameter doorgegeven.

Deze gebeurtenis wordt alleen geactiveerd door versies van de app die de Google Analytics voor Firebase-SDK bevatten.

Android:

Als u gegevens over in-app aankopen wilt bekijken voor Android-apps, koppelt u Analytics aan Google Play.

Houd er rekening mee dat Analytics opbrengsten uit de aankoop van betaalde apps niet automatisch meet. Uw gerapporteerde opbrengst in Google Analytics kan ook afwijken van de waarden die u in de Google Play Console ziet.

Analytics negeert gebeurtenissen die zijn gemarkeerd als ongeldig of tests. Bekijk meer informatie over hoe u Google Play-facturering kunt testen.

iOS:

Houd er rekening mee dat Analytics opbrengsten uit de aankoop van betaalde apps en terugbetalingen niet automatisch meet.

Analytics negeert gebeurtenissen die zijn gemarkeerd als ongeldig of sandbox.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(app)

als een gebruiker een melding van Firebase Cloud Messaging (FCM) sluit

Alleen Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(app)

als een melding van FCM wordt ontvangen terwijl de app op de voorgrond wordt uitgevoerd message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(app)

als een gebruiker een melding van FCM opent message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(app)

als een apparaat een melding van FCM ontvangt terwijl de app op de achtergrond wordt uitgevoerd

Alleen Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

os_update

(app)

als het besturingssysteem van het apparaat wordt geüpdatet naar een nieuwe versie De versie-ID van het vorige besturingssysteem wordt doorgegeven als parameter. previous_os_version

page_view

(web)

elke keer dat de pagina wordt geladen of de status van de browsergeschiedenis wordt gewijzigd door de actieve site

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

page_location (URL van pagina), page_referrer (URL van vorige pagina), engagement_time_msec

screen_view

(app)

Als er een schermovergang plaatsvindt en aan ten minste één van de volgende criteria is voldaan:
 • Er was nog geen scherm ingesteld.
 • De nieuwe schermnaam wijkt af van de vorige schermnaam.
 • De naam van de nieuwe schermklasse verschilt van de naam van de vorige schermklasse.
 • De nieuwe scherm-ID verschilt van de vorige scherm-ID
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(web)

de eerste keer dat een gebruiker de onderkant van elke pagina bereikt (als een verticale diepte van 90% zichtbaar wordt)

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

engagement_time_msec

session_start

(app, web)

als een gebruiker de app of website gebruikt

Een sessie-ID en sessienummer worden automatisch gegenereerd bij elke sessie en gekoppeld aan elke gebeurtenis in de sessie. Meer informatie

 

user_engagement

(app, web)

als de app op de voorgrond wordt uitgevoerd of de webpagina ten minste 1 seconde open en zichtbaar is. Meer informatie

engagement_time_msec

video_complete

(web)

als de video is afgelopen

Voor ingesloten YouTube-video's waarvoor JS API-ondersteuning is aangezet.

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Booleaans)

video_progress

(web)

als meer dan 10%, 25%, 50% en 75% van de video wordt afgespeeld

Voor ingesloten YouTube-video's waarvoor JS API-ondersteuning is aangezet.

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Booleaans)

video_start

(web)

wanneer de video wordt afgespeeld

Voor ingesloten YouTube-video's waarvoor JS API-ondersteuning is aangezet.

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Booleaans)

view_search_results

(web)

elke keer dat een gebruiker een zoekopdracht op een site uitvoert, wat wordt aangegeven door de aanwezigheid van een URL-queryparameter

Standaard verzameld via Verbeterde meting.

search_term, optioneel ‘q_<additional key="">’ (waarbij <additional key=""> overeenkomt met een extra queryparameter die u voor verzameling opgeeft via de geavanceerde instellingen)

Opmerking: Deze gebeurtenis stuurt de parameter unique_search_term alleen als deze de waarde 1 heeft (d.w.z. wanneer de tekenreeks uniek is voor die sessie).

Opmerking: Bestandsextensies die overeenkomen met de volgende regex, activeren de gebeurtenis file_download:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

* De waarde no_ad_impression of currency wordt doorgegeven met de standaardintegratie

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu