Automatiškai renkami įvykiai

Čia pateikti įvykiai gali keistis per beta versijos fazę.

Automatiškai renkamus įvykius suaktyvina svarbiausios sąveikos su programa ir (arba) svetaine (kaip nurodyta toliau pateiktos lentelės stulpelyje „Įvykio pavadinimas“). Jei naudojate SDK arba „gtag.js“, norint rinkti šiuos įvykius, papildomo kodo rašyti nereikia.

Jei nenurodyta kitaip, „Analytics“ renka šiuos įvykius „Android“ ir „iOS“ programose.

Norėdami tvarkyti įvykius (pvz., pažymėti kaip konversijas, pridėti parametrų), kairiojoje srityje spustelėkite Įvykiai > Visi įvykiai.

Įvykio duomenys matomi „Analytics“ ataskaitose.

Nurodyti parametrai renkami pagal numatytuosius nustatymus su kiekvienu įvykiu, įskaitant tinkintus įvykius, kuriuos patys įdiegiate:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution
Įvykio pavadinimas Automatiškai suaktyvinama... Parametrai

ad_click

(programa)

naudotojui spustelėjus skelbimą;

leidėjo įvykiai, gaunami iš „AdMob“ per „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK;

ad_event_id

ad_exposure

(programa)

kai ekrane yra bent vienas skelbimų mobiliesiems SDK teikiamas skelbimas; firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(programa)

kai naudotojas mato skelbimo parodymą;

leidėjo įvykiai, gaunami iš „AdMob“ per „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK;

ad_event_id

ad_query

(programa)

kai skelbimų mobiliesiems SDK pateikia skelbimo užklausą; ad_event_id

ad_reward

(programa)

kai skelbimų mobiliesiems SDK teikiamas atlyginamas skelbimas suteikia premiją; ad_unit_id, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(programa)

kai ekrane yra skelbimų mobiliesiems SDK teikiamas skelbimų rinkinys; firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(programa)

kai naudotojas iš naujo nustato ar išvalo programos duomenis, pašalindamas visus nustatymus ir prisijungimo duomenis.

Tik „Android“;

 

app_exception

(programa)

kai programa užstringa arba pateikia išimties pranešimą; fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(programa)

kai iš „Android“ įrenginio pašalinamas programos paketas.

Tik „Android“.

Šis įvykis skiriasi nuo pašalinimų per dieną pagal įrenginį ir pašalinimų per dieną pagal naudotoją metrikos tipų, kuriuos abu pateikia „Google Play Console“. Suaktyvinus įvykį app_remove apskaičiuojamas programos paketų pašalinimų skaičius, neatsižvelgiant į diegimo šaltinį, ir šis skaičius priklauso nuo to, kokią dienų seką naudojate ataskaitoje. Naudojant pašalinimų per dieną pagal įrenginį ir pašalinimų per dieną pagal naudotoją metriką, programos paketų pašalinimų skaičius apskaičiuojamas tik tada, kai jie įdiegiami iš „Google Play“, ir ši metrika pateikiama kasdien.

 

app_store_refund

(programa)

kai „Google Play“ grąžina lėšas už pirkimą programoje.

Tik „Android“.

Šis įvykis neeksportuojamas į „BigQuery“;

product_id, value, currency, quantity

app_store_subscription_cancel

(programa)

kai sistemoje „Google Play“ atšaukiama mokama prenumerata.

Tik „Android“

Būtina pradinė prenumerata, užregistruota 2019 m. liepos 1 d. arba vėliau.

Šis įvykis neeksportuojamas į „BigQuery“.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_subscription_convert

(programa)

kai nemokamas bandomasis prenumeratos laikotarpis paverčiamas mokama prenumerata.

Šis įvykis nustatytas kaip numatytoji konversija.

Būtina pradinė prenumerata, užregistruota 2019 m. liepos 1 d. arba vėliau. Pradinis nemokamas bandomasis prenumeratos laikotarpis užregistruojamas kaip „in_app_purchase“ ir pasirenkamas prenumeratos parametras „true“.

Šis įvykis neeksportuojamas į „BigQuery“;

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_subscription_renew

(programa)

kai atnaujinama mokama prenumerata.

Šis įvykis nustatytas kaip numatytoji konversija.

Būtina pradinė prenumerata, užregistruota 2019 m. liepos 1 d. arba vėliau.

Šis įvykis neeksportuojamas į „BigQuery“;

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(programa)

kai programa atnaujinama įdiegiant naują jos versiją ir paleidžiama iš naujo.

Kaip parametras perduodamas ankstesnės programos versijos ID.

Šis įvykis savo esme skiriasi nuo naujovinimų per dieną pagal įrenginį metrikos, kurią pateikia „Google Play Console“.  Naujovinimas nurodo dvejetainės programos atnaujinimą, o įvykis „app_update“ suaktyvinamas kitą kartą paleidus naujovintą programą;

previous_app_version

click

(žiniatinklis)

kiekvieną kartą naudotojui spustelėjus nuorodą, nukreipiančią nuo dabartinio domeno.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

Nerenkami jokie parametrai
kai naudotojas pakartotinai atidaro programą palietęs dinaminę nuorodą; source, medium, campaign, link_id, accept_time

kai programa atnaujinama įdiegiant naują jos versiją ir atidaroma palietus dinaminę nuorodą.

Tik „Android“;

source, medium, campaign, link_id, accept_time
kai naudotojas pirmą kartą atidaro programą palietęs dinaminę nuorodą; source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(programa)

įrašytas į vietą tokio įvykio, kuris negali būti įrašytas, nes vienaip ar kitaip yra netinkamas.

Parametrai „_err (firebase_error)“, „_ev (firebase_error_value)“ ir „_el (firebase_error_length)“ turi papildomos informacijos;
firebase_error, firebase_error_value

file_download

(žiniatinklis)

kai naudotojas spustelėja nuorodą, nukreipiančią į toliau nurodytų tipų failą (su bendru failo plėtiniu):
 • dokumentas;
 • tekstas;
 • vykdomasis;
 • pristatymas;
 • suglaudintas failas;
 • vaizdo įrašas;
 • garso įrašas.

Įvykį suaktyvins šį reguliarųjį reiškinį atitinkantys failų plėtiniai:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Pagal numatytuosius nustatymus šis įvykis renkamas naudojant patobulintą matavimą.

file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(programa)

kai programa paleidžiama su kampanijos parametrais; source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_message_action

(programa)

kai naudotojas atlieka veiksmą su „Firebase“ pranešimu programoje; message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_message_dismiss

(programa)

kai naudotojas atsisako peržiūrėti „Firebase“ pranešimą programoje; message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_message_impression

(programa)

kai naudotojas peržiūri „Firebase“ pranešimą programoje; message_name, message_device_time, message_id

first_open

(programa)

naudotojui pirmą kartą paleidus programą, kai jis įdiegia arba iš naujo ją įdiegia.

Šis įvykis suaktyvinamas ne tada, kai naudotojas atsisiunčia programą į įrenginį, o kai pirmą kartą ją naudoja. Jei norite pamatyti neapdorotą atsisiuntimų skaičių, žr. „Google Play Console“ arba „iTunesConnect“.

Palaikomas naudotojų, kurie sutinka su „Apple“ 14 versijos „iOS“ programos stebėjimo raginimu, „first_open“ konversijų vertinimas.
previoius_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(programa, žiniatinklis)

kai naudotojas pirmą kartą apsilanko svetainėje arba paleidžia „Android“ akimirksniu įkeliamą programą, kurioje įgalinta „Analytics“;  

in_app_purchase

(programa)

kai naudotojas užbaigia pirkimą programoje (įskaitant pradinę prenumeratą), kurį apdoroja „App Store“ sistemoje „iTunes“ arba „Google Play“.

Kaip parametrai perduodami produkto ID, produkto pavadinimas, valiuta ir kiekis.

Norėdami peržiūrėti „Android“ programų „in_app_purchase“ duomenis, turite susieti „Analytics“ su „Google Play“.

„Analytics“ suteikia galimybę automatiškai stebėti prenumeratą sistemoje „Android“. Sistemoje „iOS“ tai bus galima daryti netrukus.

Šį įvykį suaktyvina tik programos, į kurias įtrauktas „Firebase“ SDK, versijos. Pastaba: mokamos programos įsigijimo pajamos ir lėšų už programos įsigijimą grąžinimas (tik „iOS“) nėra automatiškai stebimi. Pajamos ataskaitose gali skirtis nuo verčių, kurias matote „Google Play Console“. Įvykiai, pažymėti kaip netinkami arba esantys „sandbox“ (smėlio dėžėje; bandomieji), ignoruojami. Tik „iOS“ įvykiai žymimi kaip „sandbox“. Sužinokite daugiau apie „Google Play“ atsiskaitymo testavimą.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(programa)

kai naudotojas atsisako FCM išsiųsto pranešimo.

Tik „Android“;

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(programa)

kai gaunamas FCM išsiųstas pranešimas, o programa veikia priekiniame plane; message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(programa)

kai naudotojas atidaro FCM išsiųstą pranešimą; message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(programa)

kai įrenginys gauna FCM išsiųstą pranešimą, o programa veikia fone.

Tik „Android“;

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_send

(programa)

kai FCM siunčia pranešimą.

Tik „Android“;

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

os_update

(programa)

kai įrenginio operacinė sistema atnaujinama įdiegiant naują jos versiją. Ankstesnės operacinės sistemos versijos ID perduodamas kaip parametras; previous_os_version

page_view

(žiniatinklis)

kiekvieną kartą, kai įkeliamas puslapis arba aktyvioje svetainėje pakeičiama naršyklės istorijos būsena.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

page_location (puslapio URL), page_referrer (ankstesnio puslapio URL)

screen_view

(programa)

kai perkeliamas ekranas ir atitinka bet kurie iš toliau nurodytų kriterijų.
 
 • Anksčiau nenustatytas joks ekranas.
 • Naujas ekrano pavadinimas skiriasi nuo ankstesnio ekrano pavadinimo.
 • Naujas ekrano tipo pavadinimas skiriasi nuo ankstesnio ekrano tipo pavadinimo.
 • Naujo ekrano ID skiriasi nuo ankstesnio ekrano ID.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(žiniatinklis)

pirmą kartą naudotojui pasiekus kiekvieno puslapio apačią (t. y. kai tampa matomas 90 proc. vertikalus gylis).

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

 

session_start

(programa, žiniatinklis)

Kai naudotojas įsitraukia į programą ar svetainę.  

user_engagement

(programa, žiniatinklis)

periodiškai, kai programa veikia priekiniame plane; engagement_time_msec

video_complete

(žiniatinklis)

kai vaizdo įrašas pasibaigia.

Skirta įterptiems „YouTube“ vaizdo įrašams, kuriuose įgalintas JS API palaikymas.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (loginis)

video_progress

(žiniatinklis)

kai vaizdo įrašo progresas peržengia 10 proc., 25 proc., 50 proc. ir 75 proc. vaizdo įrašo trukmės ribą.

Skirta įterptiems „YouTube“ vaizdo įrašams, kuriuose įgalintas JS API palaikymas.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (loginis)

video_start

(žiniatinklis)

kai vaizdo įrašas paleidžiamas.

Skirta įterptiems „YouTube“ vaizdo įrašams, kuriuose įgalintas JS API palaikymas.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (loginis)

view_search_results

(žiniatinklis)

kiekvieną kartą naudotojui atlikus svetainės paiešką, kurios indikatorius yra URL užklausos parametrų rodymas.

Renkamas pagal numatytuosius nustatymus naudojant patobulintą įvertinimą;

„search_term“, pasirinktinai „q_<additional key="">“ (kur „<additional key="">“ atitinka papildomą užklausos parametrą, kurį nurodote rinkti pagal išplėstinius nustatymus)
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta