Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Αν χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Universal Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Universal Analytics αυτού του κέντρου βοήθειας.

[GA4] Συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα

Τα συμβάντα που συλλέγονται αυτόματα ενεργοποιούνται από βασικές αλληλεπιδράσεις με την εφαρμογή ή/και τον ιστότοπό σας (όπως υποδεικνύεται κάτω από το όνομα του συμβάντος στον παρακάτω πίνακα). Εφόσον χρησιμοποιείτε το SDK ή το gtag.js, δεν χρειάζεται να γράψετε επιπλέον κώδικα για τη συλλογή αυτών των συμβάντων.

Το Analytics συλλέγει τα συμβάντα για εφαρμογές Android και iOS, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό.

Note

The following parameters are collected by default with every event, including custom events:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution
Όνομα συμβάντος Ενεργοποιείται αυτόματα... Παράμετροι

ad_click

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση

Συμβάντα εκδοτών που προέρχονται από το AdMob μέσω του SDK διαφημίσεων Google για κινητά

ad_event_id

ad_exposure

(εφαρμογή)

όταν στην οθόνη εμφανίζεται τουλάχιστον μία διαφήμιση που προβάλλεται από το SDK διαφημίσεων για κινητά firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης βλέπει μια εμφάνιση διαφήμισης

Συμβάντα εκδοτών που προέρχονται από το AdMob μέσω του SDK διαφημίσεων Google για κινητά

ad_event_id

ad_query

(εφαρμογή)

όταν υποβάλλεται ένα αίτημα για διαφήμιση από το SDK διαφημίσεων για κινητά ad_event_id

ad_reward

(εφαρμογή)

όταν παρέχεται μια ανταμοιβή από μια διαφήμιση με ανταμοιβή που προβάλλεται από το SDK διαφημίσεων για κινητά ad_unit_id, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(εφαρμογή)

όταν στην οθόνη εμφανίζεται ένα στοιχείο διαφημίσεων που προβάλλεται από το SDK διαφημίσεων για κινητά firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(εφαρμογή)

όταν ο χρήστης κάνει επαναφορά/διαγραφή των δεδομένων της εφαρμογής και καταργεί όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σύνδεσης

Μόνο Android

 

app_exception

(εφαρμογή)

όταν η εφαρμογή παρουσιάζει σφάλμα ή εξαίρεση fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(εφαρμογή)

όταν ένα πακέτο εφαρμογής καταργείται ή "απεγκαθίσταται" από μια συσκευή Android

Μόνο για Android

Αυτό το συμβάν είναι διαφορετικό από τις μετρήσεις Απεγκαταστάσεις ανά συσκευή την ημέρα και Απεγκαταστάσεις ανά χρήστη την ημέρα, για τις οποίες υποβάλλονται αναφορές από το Google Play Console. Το συμβάν app_remove μετρά την κατάργηση των πακέτων εφαρμογής, ανεξάρτητα από την πηγή εγκατάστασης, ενώ το πλήθος που προκύπτει αλλάζει ανάλογα με το εύρος ημερομηνιών που χρησιμοποιείτε για την αναφορά. Οι μετρήσεις Απεγκαταστάσεις ανά συσκευή την ημέρα και Απεγκαταστάσεις ανά χρήστη την ημέρα υπολογίζουν την κατάργηση των πακέτων εφαρμογής μόνο όταν είναι εγκατεστημένα από το Google Play και καταγράφονται σε ημερήσια βάση.

 

app_store_refund

(εφαρμογή)

όταν γίνεται επιστροφή χρημάτων για την αγορά εντός εφαρμογής από το Google Play

Μόνο Android

Αυτό το συμβάν δεν εξάγεται στο BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_

subscription_cancel

(εφαρμογή)

όταν στο Google Play ακυρώνεται μια συνδρομή επί πληρωμή

Μόνο για Android

Απαιτεί μια αρχική συνδρομή που έγινε την 1η Ιουλίου 2019 ή αργότερα.

Αυτό το συμβάν δεν εξάγεται στο BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(εφαρμογή)

όταν μια συνδρομή δωρεάν δοκιμής μετατρέπεται σε συνδρομή επί πληρωμή

Αυτό το συμβάν ορίζεται ως προεπιλεγμένη μετατροπή.

Απαιτεί μια αρχική συνδρομή που έγινε την 1η Ιουλίου 2019 ή αργότερα. Μια αρχική συνδρομή δωρεάν δοκιμής καταγράφεται ως in_app_purchase και η παράμετρος συνδρομής ορίζεται σε true.

Αυτό το συμβάν δεν εξάγεται στο BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_

subscription_renew

(εφαρμογή)

όταν ανανεώνεται μια συνδρομή επί πληρωμή

Αυτό το συμβάν ορίζεται ως προεπιλεγμένη μετατροπή.

Απαιτεί μια αρχική συνδρομή που έγινε την 1η Ιουλίου 2019 ή αργότερα.

Αυτό το συμβάν δεν εξάγεται στο BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(εφαρμογή)

όταν η εφαρμογή ενημερώνεται σε νέα έκδοση και εκκινείται ξανά

Το αναγνωριστικό της προηγούμενης έκδοσης της εφαρμογής παρέχεται ως παράμετρος.

Αυτό το συμβάν είναι διαφορετικό εννοιολογικά από τη μέτρηση Καθημερινές αναβαθμίσεις ανά συσκευή, η οποία αναφέρεται από το Google Play Console. Μια αναβάθμιση αφορά την ενημέρωση των δυαδικών δεδομένων εφαρμογής, ενώ ένα συμβάν app_update ενεργοποιείται κατά τη μετέπειτα εκκίνηση της αναβαθμισμένης εφαρμογής.

previous_app_version

κλικ

(ιστός)

κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που οδηγεί εκτός του τρέχοντα τομέα

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

Δεν συλλέγονται παράμετροι
όταν ένας χρήστης ανοίγει ξανά την εφαρμογή μέσω δυναμικού συνδέσμου source, medium, campaign, link_id, accept_time

όταν η εφαρμογή ενημερώνεται σε νέα έκδοση και ανοίγει μέσω δυναμικού συνδέσμου

Μόνο Android

source, medium, campaign, link_id, accept_time
όταν ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή για πρώτη φορά μέσω δυναμικού συνδέσμου source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(εφαρμογή)

καταγράφεται στη θέση ενός συμβάντος που δεν μπορεί να καταγραφεί, επειδή με κάποιον τρόπο δεν είναι έγκυρο

Οι παράμετροι _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) και _el (firebase_error_length) έχουν πρόσθετες πληροφορίες.
firebase_error, firebase_error_value

file_download

(ιστός)

όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ένα αρχείο (με μια συνήθη επέκταση αρχείου) των ακόλουθων τύπων:
 • έγγραφο
 • αρχείο κειμένου
 • εκτελέσιμο αρχείο
 • αρχείο παρουσίασης
 • συμπιεσμένο αρχείο
 • αρχείο βίντεο
 • αρχείο ήχου.

Οι επεκτάσεις αρχείων που αντιστοιχούν στην ακόλουθη regex θα ενεργοποιήσουν το συμβάν:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Αυτό το συμβάν συλλέγεται από προεπιλογή μέσω βελτιωμένης μέτρησης.

file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(εφαρμογή)

όταν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής με τις παραμέτρους καμπάνιας source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί κάποια ενέργεια σε ένα μήνυμα εντός εφαρμογής Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης παραβλέπει ένα μήνυμα εντός εφαρμογής Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_impression

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης βλέπει ένα μήνυμα εντός εφαρμογής Firebase message_name, message_device_time, message_id

first_open

(εφαρμογή)

την πρώτη φορά που ένας χρήστης εκκινεί μια εφαρμογή, αφού την εγκαταστήσει ή την επανεγκαταστήσει

Αυτό το συμβάν δεν ενεργοποιείται όταν ένας χρήστης κατεβάζει την εφαρμογή σε μια συσκευή, αλλά όταν τη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά. Αν θέλετε να δείτε καθαρούς αριθμούς λήψεων, ανατρέξτε στο Google Play Console ή στο iTunesConnect.

Υποστηρίζει τη μέτρηση μετατροπών first_open για χρήστες που αποδέχονται το μήνυμα παρακολούθησης εφαρμογής iOS 14 της Apple.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(εφαρμογή, ιστός)

την πρώτη φορά που κάποιος χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο ή εκκινεί μια instant εφαρμογή για Android με ενεργοποιημένο το Analytics  

in_app_purchase

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης ολοκληρώνει μια αγορά εντός εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής συνδρομής, την οποία επεξεργάζεται είτε το App Store στο iTunes είτε το Google Play

Το αναγνωριστικό προϊόντος, το όνομα προϊόντος, το νόμισμα και η ποσότητα παρέχονται ως παράμετροι.

Για να δείτε δεδομένα in_app_purchase για εφαρμογές Android, πρέπει να συνδέσετε το Analytics με το Google Play.

Το Analytics υποστηρίζει την αυτόματη παρακολούθηση συνδρομών σε Android και iOS.

Αυτό το συμβάν ενεργοποιείται μόνο από εκδόσεις της εφαρμογής σας που περιλαμβάνουν το SDK του Firebase. Σημείωση: Τα έσοδα από την αγορά εφαρμογών επί πληρωμή και οι επιστροφές χρημάτων (μόνο για iOS) δεν παρακολουθούνται αυτόματα. Τα έσοδα που αναφέρονται ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που βλέπετε στο Google Play Console. Τα συμβάντα που επισημαίνονται ως μη έγκυρα ή ως περιβάλλον δοκιμών (sandbox) δεν λαμβάνονται υπόψη. Μόνο τα συμβάντα iOS επισημαίνονται ως περιβάλλοντα δοκιμών (sandbox). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δοκιμή της χρέωσης του Google Play.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης παραβλέπει μια ειδοποίηση που έχει σταλεί μέσω FCM

Μόνο Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(εφαρμογή)

όταν λαμβάνεται μια ειδοποίηση που έχει σταλεί μέσω FCM, ενώ η εφαρμογή λειτουργεί στο προσκήνιο message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(εφαρμογή)

όταν ένας χρήστης ανοίγει μια ειδοποίηση που έχει σταλεί μέσω FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(εφαρμογή)

όταν μια ειδοποίηση που έχει σταλεί μέσω FCM λαμβάνεται από μια συσκευή, όταν η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο

Μόνο Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_send

(εφαρμογή)

όταν αποστέλλεται μια ειδοποίηση μέσω FCM

Μόνο Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

os_update

(εφαρμογή)

όταν το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ενημερώνεται σε νέα έκδοση. Το αναγνωριστικό της προηγούμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος μεταβιβάζεται ως παράμετρος. previous_os_version

page_view

(ιστός)

κάθε φορά που η σελίδα φορτώνει ή η κατάσταση του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από τον ενεργό ιστότοπο

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

location_location (URL σελίδας), page_referrer (URL προηγούμενης σελίδας)

screen_view

(εφαρμογή)

όταν συμβαίνει μια μετάβαση οθόνης και ικανοποιείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Δεν έχει οριστεί προηγουμένως οθόνη
 • Το νέο όνομα οθόνης διαφέρει από το προηγούμενο όνομα οθόνης.
 • Το νέο όνομα κατηγορίας οθόνης διαφέρει από το προηγούμενο όνομα κατηγορίας οθόνης.
 • Το νέο αναγνωριστικό οθόνης διαφέρει από το προηγούμενο αναγνωριστικό οθόνης
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(ιστός)

την πρώτη φορά που ένας χρήστης φτάνει στο κάτω μέρος κάθε σελίδας (δηλαδή όταν γίνει ορατό το 90% της κατακόρυφης διάστασης της σελίδας)

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

engagement_time_msec

session_start

(εφαρμογή, ιστός)

όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με την εφαρμογή ή τον ιστότοπο  

user_engagement

(εφαρμογή, ιστός)

περιοδικά, ενώ η εφαρμογή λειτουργεί στο προσκήνιο ή όταν γίνεται εστίαση στην ιστοσελίδα engagement_time_msec

video_complete

(ιστός)

όταν τελειώσει το βίντεο

Για ενσωματωμένα βίντεο YouTube που έχουν ενεργοποιημένη την υποστήριξη JS API.

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (δυαδική τιμή)

video_progress

(ιστός)

όταν το βίντεο αναπαράγεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, 25%, 50% και 75% της διάρκειάς του

Για ενσωματωμένα βίντεο YouTube που έχουν ενεργοποιημένη την υποστήριξη JS API.

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (δυαδική τιμή)

video_start

(ιστός)

όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή του βίντεο

Για ενσωματωμένα βίντεο YouTube που έχουν ενεργοποιημένη την υποστήριξη JS API.

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (δυαδική τιμή)

view_search_results

(ιστός)

κάθε φορά που ένας χρήστης εκτελεί μια αναζήτηση ιστότοπου, που υποδεικνύεται από την παρουσία μιας παραμέτρου ερωτήματος διεύθυνσης URL

Συλλέγεται από προεπιλογή μέσω της βελτιωμένης μέτρησης.

search_term, προαιρετικά ‘q_<additional key="">’ (όπου το <additional key=""> αντιστοιχεί σε μια πρόσθετη παράμετρο ερωτήματος η οποία συλλέγεται σύμφωνα με τις σύνθετες ρυθμίσεις που ορίζετε)
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false