Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Ако използвате собственост в Universal Analytics, вижте секцията за Universal Analytics в този Помощен център.

[GA4] Автоматично събирани събития

Автоматично събираните събития се задействат от основни взаимодействия с приложението и/или сайта Ви (както е посочено под името на събитието в таблицата по-долу). Ако използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) или gtag.js, не се налага да пишете допълнителен код за събиране на тези събития.

Анализ събира събития за приложения за Android и iOS, освен ако не е посочено друго.

Note

The following parameters are collected by default with every event, including custom events:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution
Събитие Автоматично задействане... Параметри

ad_click

(приложение)

когато потребител кликне върху реклама

Събития за издатели, произтичащи от AdMob посредством комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads

ad_event_id

ad_exposure

(приложение)

когато поне една реклама, показана от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Mobile Ads, е на екрана firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

ad_impression

(приложение)

когато потребител види рекламна импресия

Събития за издатели, произтичащи от AdMob посредством комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Mobile Ads

ad_event_id

ad_query

(приложение)

когато заявка за реклама бъде направена в комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Mobile Ads ad_event_id

ad_reward

(приложение)

когато бъде дадено поощрение от реклама с поощрение, показана от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Mobile Ads ad_unit_id, reward_type, reward_value

adunit_exposure

(приложение)

когато рекламен елемент, показан от комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Mobile Ads, е на екрана firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time

app_clear_data

(приложение)

когато потребителят изчисти/зададе отново данните за приложението и по този начин премахне всички настройки и данни за вход

Само за Android

 

app_exception

(приложение)

когато приложението претърпи срив или отчете изключение fatal, timestamp, engagement_time_msec

app_remove

(приложение)

при премахване (деинсталиране) на пакет на приложение от устройство с Android

Само за Android

Това събитие се различава от показателите Дневен брой деинсталирания по устройство и Дневен брой деинсталирания по потребител, които се отчитат в Google Play Console. Събитието app_remove отчита премахването на пакети на приложение независимо от източника на инсталиране. Броят премахвания се променя в зависимост от използвания за отчета период от време. Показателите дневен брой деинсталирания по устройство и дневен брой деинсталирания по потребител отчитат премахването на пакети на приложение само когато са инсталирани чрез Google Play и се отчитат ежедневно.

 

app_store_refund

(приложение)

при възстановяване от страна на Google Play на сума на покупка в приложение

Само за Android

Това събитие не се експортира в BigQuery.

product_id, value, currency, quantity

app_store_

subscription_cancel

(приложение)

при прекратяване на платен абонамент в Google Play

Само за Android

Изисква се първоначален абонамент, сключен не по-рано от 1 юли 2019 г.

Това събитие не се експортира в BigQuery.

product_id, price, value, currency, cancellation_reason

app_store_

subscription_convert

(приложение)

при преобразуване на безплатен пробен абонамент в платен

Това събитие е зададено като реализация по подразбиране.

Изисква се първоначален абонамент, сключен не по-рано от 1 юли 2019 г. Първоначалният безплатен пробен абонамент се регистрира като in_app_purchase с параметъра на абонамента, зададен на true.

Това събитие не се експортира в BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity

app_store_

subscription_renew

(приложение)

при подновяване на платен абонамент

Това събитие е зададено като реализация по подразбиране.

Изисква се първоначален абонамент, сключен не по-рано от 1 юли 2019 г.

Това събитие не се експортира в BigQuery.

product_id, price, value, currency, quantity, renewal_count

app_update

(приложение)

при актуализиране до нова версия и повторно стартиране на приложението

Идентификаторът на предходната версия на приложението се предава като параметър.

Това събитие се различава от показателя „Дневен брой надстройки по устройство“, който се отчита в Google Play Console. Надстройването се отнася до актуализирането на двоичния код на приложението, а събитието app_update се задейства при последващото стартиране на надстроеното приложение.

previous_app_version

click

(уебсайт)

всеки път, когато потребител кликне върху връзка, която го извежда от текущия домейн

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

Не се събират параметри
когато потребител отвори повторно приложението чрез динамична връзка source, medium, campaign, link_id, accept_time

при актуализиране до нова версия и отваряне на приложението чрез динамична връзка

Само за Android

source, medium, campaign, link_id, accept_time
когато потребител отвори приложението чрез динамична връзка за първи път source, medium, campaign, link_id, accept_time

error

(приложение)

регистрира се вместо събитие, което не може да бъде регистрирано, тъй като по някакъв начин е невалидно

Параметрите _err (firebase_error), _ev (firebase_error_value) и _el (firebase_error_length) имат допълнителна информация.
firebase_error, firebase_error_value

file_download

(уебсайт)

когато потребител кликне върху връзка, водеща до файл (с общо файлово разширение) от следните видове:
 • документ
 • текст
 • изпълним файл
 • презентация
 • компресиран файл
 • видео
 • аудио

Това събитие се събира по подразбиране чрез подобрено измерване. Вижте файловите разширения, които задействат събитието

file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

firebase_campaign

(приложение)

при стартиране на приложението с параметри на кампанията source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source

firebase_in_app_

message_action

(приложение)

когато потребител предприеме действие във връзка със съобщение в приложението във Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_dismiss

(приложение)

когато потребител отхвърли съобщение в приложението във Firebase message_name, message_device_time, message_id

firebase_in_app_

message_impression

(приложение)

когато потребител види съобщение в приложението във Firebase message_name, message_device_time, message_id

first_open

(приложение)

при първото стартиране на приложение след инсталиране или повторно инсталиране

Това събитие се задейства не когато потребителят изтегли приложението на устройство, а когато го използва за първи път. Необработени данни за изтеглянията можете да намерите в Google Play Console или iTunesConnect.

Поддържа измерване на реализациите при first_open за потребители, които приемат подканата в iOS 14 за проследяване в приложение.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec

first_visit

(приложение, уеб)

първия път, когато потребител посети уебсайт или стартира мигновено приложение за Android с активиран Анализ  

in_app_purchase

(приложение)

когато потребител извърши покупка в приложение, включително първоначален абонамент, и покупката е обработена от App Store в iTunes или от Google Play

Идентификаторът, името и количеството на продуктите и използваната валута се предават като параметри.

За да видите данни за in_app_purchase за приложения за Android, трябва да свържете Анализ с Google Play.

Google Анализ поддържа автоматично проследяване на абонаментите за Android и iOS.

Това събитие се задейства само от версии на приложението Ви, които включват комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase. Забележка: приходите от покупки в платени приложения и възстановяването на средства (само за iOS) не се проследяват автоматично. Отчетените приходи може да се различават от стойностите, които виждате в Google Play Console. Събитията, означени като невалидни или в тестова среда, се пренебрегват. Само събитията за iOS се означават като в тестова среда. Научете повече за тестването на Google Play Billing.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price

notification_dismiss

(приложение)

когато потребител отхвърли известие, изпратено чрез FCM

Само за Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_foreground

(приложение)

когато приложението е на преден план и получи известие, изпратено чрез FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_open

(приложение)

когато потребител отвори известие, изпратено чрез FCM message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

notification_receive

(приложение)

когато приложението е на заден план и получи известие, изпратено чрез FCM

Само за Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type

notification_send

(приложение)

когато бъде изпратено известие чрез FCM

Само за Android

message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel

os_update

(приложение)

при актуализиране на операционната система на устройството до нова версия. Идентификаторът на предходната версия на операционната система се предава като параметър previous_os_version

page_view

(уебсайт)

при всяко зареждане на страницата или промяна в състоянието на историята на браузъра от активния сайт

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

page_location (URL адрес на страницата), page_referrer (URL адрес на предишната страница)

screen_view

(приложение)

Когато възникне преход към друг екран и е спазено което и да е от следните изисквания:
 • Не е зададен предишен екран.
 • Името на новия екран се различава от това на предишния.
 • Името на класа на новия екран се различава от това на класа на предишния.
 • Идентификационният номер на новия екран се различава от този на предишния.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(уебсайт)

първия път, когато потребител достигне долната част на всяка страница (т.е. когато 90% от вертикалната дълбочина на превъртане стане видима)

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

engagement_time_msec

session_start

(приложение, уеб)

когато потребител се ангажира с приложението или уебсайта  

user_engagement

(приложение, уеб)

когато приложението е на преден план или уеб страницата е на фокус за поне една секунда

engagement_time_msec

video_complete

(уебсайт)

когато видеоклипът свърши

За вградени видеоклипове в YouTube с активирана поддръжка на API за JavaScript.

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Булеви)

video_progress

(уебсайт)

когато видеоклипът премине 10%, 25%, 50% и 75% от времетраенето

За вградени видеоклипове в YouTube с активирана поддръжка на API за JavaScript.

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Булеви)

video_start

(уебсайт)

когато видеоклипът започне да се възпроизвежда

За вградени видеоклипове в YouTube с активирана поддръжка на API за JavaScript.

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Булеви)

view_search_results

(уебсайт)

всеки път, когато потребител извършва търсене в сайта, указано от наличието на параметър на заявката в URL адреса

Събира се по подразбиране чрез подобрено измерване.

search_term, по избор ‘q_<additional key="">’ (където <additional key=""> съответства на допълнителен параметър на заявката, който определяте да бъде събиран в разширените настройки)

Забележка: Файловите разширения, които съответстват на следния регулярен израз, ще задействат събитието file_download:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false