[GA4] เหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้ว

ดูวิธีเปิดและปิดใช้เหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้ว และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะรวบรวมสําหรับแต่ละเหตุการณ์

การวัดที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้คุณวัดการโต้ตอบกับเนื้อหาได้ด้วยการเปิดใช้ตัวเลือก (เหตุการณ์) ในอินเทอร์เฟซของ Google Analytics โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกเหล่านี้กับสตรีมข้อมูลเว็บ แท็ก Google Analytics จะเริ่มส่งเหตุการณ์ทันที

ก่อนที่จะเปิดฟีเจอร์การวัดที่ปรับปรุงแล้ว คุณควรศึกษาแต่ละตัวเลือกและข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วที่จะรวบรวม นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดตัวเลือกการวัดที่ต้องการได้ในการตั้งค่า

คุณต้องตรวจสอบว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้

เปิดหรือปิดใช้เหตุการณ์การวัดที่ปรับปรุงแล้ว

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการเก็บรวบรวมและการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกสตรีมข้อมูล
 2. คลิกชื่อสตรีมข้อมูล
 3. ในส่วนการวัดที่ปรับปรุงแล้ว ให้เลื่อนสวิตช์เป็นเปิด เพื่อเปิดใช้ตัวเลือกทั้งหมด
  คลิก การตั้งค่า เพื่อแก้ไขตัวเลือกแต่ละรายการตามต้องการ

Enable enhanced measurement slider

หากใช้แท็ก Google ในเว็บไซต์ คุณต้องตรวจสอบให้แต่ละเหตุการณ์เปิดใช้การตรวจหาเหตุการณ์อัตโนมัติสําหรับแท็ก Google เหตุการณ์ทุกประเภทจะเปิดใช้อยู่โดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแท็ก Google

การวัดเหตุการณ์และพารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเวลาที่ทริกเกอร์เหตุการณ์และพารามิเตอร์ที่รวบรวมให้แต่ละเหตุการณ์ คุณดูข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์แต่ละรายการได้ในรายงานเหตุการณ์ภายในหัวข้อการมีส่วนร่วม คลิกชื่อเหตุการณ์ในรายงานเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์

หากต้องการทราบเกี่ยวกับพารามิเตอร์เหตุการณ์แต่ละรายการที่แสดงด้านล่าง และวิธีที่พารามิเตอร์แต่ละรายการอัปเดตมิติข้อมูลหรือเมตริกใน Google Analytics โปรดดูพารามิเตอร์เหตุการณ์ Google Analytics

ตัวเลือก/เหตุการณ์การวัด ทริกเกอร์... พารามิเตอร์

การดูหน้าเว็บ

page_view

ทุกครั้งที่หน้าเว็บโหลดขึ้นมาหรือเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะประวัติการท่องเว็บ

ระบบจะรวบรวมเหตุการณ์นี้อัตโนมัติ คุณไม่สามารถปิดการรวบรวมข้อมูลนี้

การตั้งค่าขั้นสูงในตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าระบบจะส่งเหตุการณ์โดยอิงตามเหตุการณ์ประวัติการท่องเว็บหรือไม่ ตัวเลือกการวัดนี้จะคอยตรวจจับ pushState, popState และ replaceState

เหตุการณ์จะป้อนข้อมูลของเมตริกยอดดู พารามิเตอร์จะป้อนมิติข้อมูลต่อไปนี้

page_location (URL ของหน้าเว็บ), page_referrer (URL ของหน้าเว็บก่อนหน้านี้)

การเลื่อน

scroll

ครั้งแรกที่ผู้ใช้เลื่อนไปถึงด้านล่างของหน้าเว็บแต่ละหน้า (เมื่อเห็นความลึกแนวตั้ง 90%)

เหตุการณ์จะป้อนข้อมูลของมิติข้อมูลเปอร์เซ็นต์ที่เลื่อนผ่านไปแล้ว

ไม่มีการรวบรวมพารามิเตอร์

คลิกขาออก

click

ทุกครั้งที่ผู้ใช้คลิกลิงก์ที่นำออกจากโดเมนปัจจุบัน

โดยค่าเริ่มต้น กิจกรรมการคลิกขาออกจะเกิดขี้นกับทุกลิงก์ที่นำออกไปจากโดเมนปัจจุบัน ลิงก์ไปที่โดเมนซึ่งกำหนดค่าไว้สำหรับการวัดผลแบบข้ามโดเมนจะไม่เรียกให้แสดงกิจกรรมการคลิกขาออก

พารามิเตอร์จะป้อนมิติข้อมูลต่อไปนี้

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (บูลีน)

การค้นหาเว็บไซต์

view_search_results

ทุกครั้งที่ผู้ใช้เห็นหน้าผลการค้นหา ตามที่ระบุโดยพารามิเตอร์การค้นหา URL ที่มีอยู่

โดยค่าเริ่มต้น เหตุการณ์จะทริกเกอร์ตามพารามิเตอร์การค้นหา 1 ใน 5 รายการที่มีอยู่ต่อไปนี้ใน URL ดังกล่าว
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword

คุณสามารถเลือกกําหนดค่าเหตุการณ์นี้ให้ค้นหาพารามิเตอร์การค้นหา URL อื่นๆ ได้

พารามิเตอร์ search_term จะป้อนข้อมูลมิติข้อมูลข้อความค้นหา

search_term ซึ่งอาจมีส่วน ‘q_<additional key="">’ หรือไม่ก็ได้ (โดยที่ <additional key=""> ตรงกับพารามิเตอร์การค้นหาเพิ่มเติมที่คุณระบุว่าจะรวบรวมในการตั้งค่าขั้นสูง)

หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะส่งพารามิเตอร์ unique_search_term เท่านั้นเมื่อมีค่าเป็น 1 (กล่าวคือ เมื่อสตริงเป็นค่าเฉพาะสําหรับเซสชันนั้น)

การมีส่วนร่วมกับวิดีโอ

video_start

video_progress

video_complete

สำหรับวิดีโอ YouTube แบบฝังที่เปิดใช้การรองรับ JS API ระบบจะเรียกเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้แสดงขึ้น
 • video_start เมื่อวิดีโอเริ่มเล่น
 • video_progress เมื่อวิดีโอเล่นไปเป็นระยะเวลาเกิน 10%, 25%, 50% และ 75%
 • video_complete เมื่อวิดีโอจบ

พารามิเตอร์จะป้อนมิติข้อมูลต่อไปนี้

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (บูลีน)

การดาวน์โหลดไฟล์

file_download

เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์ที่นำไปยังไฟล์ (ที่มีนามสกุลไฟล์ทั่วไป) ประเภทต่อไปนี้
 • เอกสาร
 • ข้อความ
 • ไฟล์ปฏิบัติการ
 • งานนำเสนอ
 • ไฟล์บีบอัด
 • วิดีโอ
 • เสียง

นามสกุลไฟล์ที่ตรงกับนิพจน์ทั่วไปต่อไปนี้จะเรียกให้เหตุการณ์แสดง

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|
7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

พารามิเตอร์จะป้อนมิติข้อมูลต่อไปนี้

file_extension, file_name, link_classes, link_id, link_text, link_url

การโต้ตอบกับแบบฟอร์ม

form_start

form_submit

'form_start': ผู้ใช้โต้ตอบกับแบบฟอร์มในเซสชันเป็นครั้งแรก

'form_submit': เมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม

คุณสามารถใช้ 2 เหตุการณ์นี้เพื่อดูจํานวนผู้ใช้ที่เริ่มกรอกแบบฟอร์มและเปรียบเทียบข้อมูลกับผู้ใช้ที่ส่งแบบฟอร์ม

หมายเหตุ: คุณจะใช้ได้เฉพาะพารามิเตอร์ในรายงานหากสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเอง

form_start

 • form_id: แอตทริบิวต์รหัส HTML ขององค์ประกอบ DOM<form>
 • form_name: แอตทริบิวต์ชื่อ HTML ขององค์ประกอบ DOM<form>
 • form_destination: URL ที่ใช้ส่งแบบฟอร์ม

form_submit

 • form_id: แอตทริบิวต์รหัส HTML ขององค์ประกอบ DOM<form>
 • form_name: แอตทริบิวต์ชื่อ HTML ขององค์ประกอบ DOM<form>
 • form_destination: URL ที่ใช้ส่งแบบฟอร์ม
 • form_submit_text: ข้อความของปุ่มส่ง (หากมี)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก