Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak ešte stále používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (respektíve 1. júla 2024, ak ide o vlastníctva v službe Analytics 360) prestane spracúvať údaje, pozrite si sekciu o službe Universal Analytics.

[GA4] Rozšírené meranie udalostí

Zistite, ako zapnúť a vypnúť rozšírené meranie udalostí, a prečítajte si viac o tom, ktoré parametre sa zhromažďujú pre jednotlivé udalosti.

Rozšírené meranie umožňuje merať interakcie s vaším obsahom po povolení príslušných možností (udalostí) v rozhraní služby Google Analytics. Nevyžadujú sa žiadne zmeny kódu. Keď povolíte tieto možnosti pre stream webových údajov, vaša značka Google Analytics začne ihneď odosielať udalosti.

Pred zapnutím funkcie rozšíreného merania sa uistite, že rozumiete každej možnosti aj tomu, aké rozšírené údaje sa budú zhromažďovať. V nastaveniach môžete vypnúť aj konkrétne možnosti merania.

Musíte zabezpečiť, aby sa nezhromažďovali žiadne údaje umožňujúce zistenie totožnosti.

Zapnutie alebo vypnutie rozšíreného merania udalostí

 1. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov > Web.
 2. V sekcii Rozšírené meranie zapnite prepínač, čím zapnete všetky možnosti.
  Ak chcete upraviť jednotlivé možnosti, kliknite na ikonu Nastavenia.

Enable enhanced measurement slider

Ak na svojom webe používate značku Google, musíte skontrolovať aj to, či má každá udalosť zapnuté automatické rozpoznávanie udalostí pre vašu značku Google. Predvolene sú zapnuté všetky typy udalostí. Ďalšie informácie o nastaveniach značky Google

Meranie a parametre udalostí

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje, kedy sa udalosti spúšťajú a ktoré parametre sa zhromažďujú pre každú udalosť. Údaje o každej spustenej udalosti nájdete v reporte Udalosti v rámci témy Zapojenie. Ak sa chcete dozvedieť viac o určitej udalosti, kliknite na jej názov v reporte.

Možnosť/udalosť merania Spustené… Parametre

Zobrazenia stránky

page_view

pri každom načítaní stránky alebo zmene stavu histórie prehliadača vyvolanej aktívnym webom.

Táto udalosť sa zhromažďuje automaticky. Zhromažďovanie nemôžete vypnúť.

Rozšírené nastavenie tejto možnosti určuje, či sa udalosť odosiela na základe udalostí histórie prehliadača. Táto možnosť merania prijíma udalosti pushState, popState a replaceState.

Udalosť vyplní metriku Zobrazenia. Parametre vyplnia nasledujúce dimenzie:

page_location (webová adresa stránky), page_referrer (webová adresa predchádzajúcej stránky)

Posunutia

scroll

keď sa používateľ prvýkrát dostane na koniec stránky (t. j. keď bude viditeľných 90 % zvislého rozmeru).

Udalosť vyplní dimenziu Percento posunutia.

Nezhromažďujú sa žiadne parametre

Odchádzajúce kliknutia

click

pri každom kliknutí používateľa na odkaz, ktorý smeruje mimo aktuálnej domény.

K udalostiam kliknutí vedúcich k odchodu bude predvolene dochádzať pre všetky odkazy smerujúce mimo aktuálnej domény. Odkazy na domény konfigurované na meranie viacerých domén nebudú spúšťať udalosti kliknutí vedúcich k odchodu.

Parametre vyplnia nasledujúce dimenzie:

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (logické)

Vyhľadávanie na webe

view_search_results

zakaždým, keď používateľ uskutoční vyhľadávanie na webe, čo je dané prítomnosťou parametra dopytu webovej adresy

Predvolene sa udalosť spúšťa na základe prítomnosti jedného z nasledujúcich piatich parametrov vo webovej adrese:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword

Túto možnosť môžete nepovinne konfigurovať tak, aby vyhľadávala hľadané výrazy v iných parametroch.

Parameter search_term vyplní dimenziu Hľadaný výraz.

search_term a nepovinne q_<ďalší kľúč="">, kde <ďalší kľúč=""> zodpovedá ďalšiemu parametru dopytu, ktorého zhromažďovanie určíte v rozšírených nastaveniach

Interakcia s videom

video_start

video_progress

video_complete

V prípade vložených videí, ktoré majú povolenú podporu rozhrania JS API, sa spúšťajú tieto udalosti:
 • video_start: keď sa video začne prehrávať;
 • video_progress: keď prehrávanie videa dosiahne 10, 25, 50 a 75 % jeho dĺžky;
 • video_complete: pri skončení videa.

Parametre vyplnia nasledujúce dimenzie:

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

Stiahnutia súboru

file_download

keď používateľ klikne na odkaz vedúci k súboru (s bežnou príponou súboru) niektorého z týchto typov:
 • dokument,
 • textový súbor,
 • spustiteľný súbor,
 • prezentácia,
 • komprimovaný súbor,
 • videosúbor,
 • zvukový súbor.

Prípony súborov, ktoré vyhovujú nasledujúcemu regulárnemu výrazu, spustia udalosť:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|
7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma.

Parametre vyplnia nasledujúce dimenzie:

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

Interakcie s formulárom

form_start

form_submit

form_start: prvá interakcia používateľa s formulárom v rámci relácie

form_submit: keď používateľ odošle formulár

Pomocou týchto dvoch udalostí môžete zistiť, koľko používateľov začalo vypĺňať formulár, a porovnať toto množstvo s používateľmi, ktorí formulár odoslali.

Poznámka: Tieto parametre môžete v reportoch použiť len v prípade, že pre ne vytvoríte vlastné dimenzie.

form_start

 • form_id: atribút HTML ID prvku DOM <form>,
 • form_name: atribút HTML name prvku DOM <form>,
 • form_destination: webová adresa, na ktorú sa formulár odosiela.

form_submit

 • form_id: atribút HTML ID prvku DOM <form>,
 • form_name: atribút HTML name prvku DOM <form>,
 • form_destination: webová adresa, na ktorú sa formulár odosiela,
 • form_submit_text: text tlačidla odoslania (ak sa používa).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
69256
false
false