Verbeterde meting

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Met de functie voor verbeterde metingen kunt u interacties met uw content meten door opties (gebeurtenissen) in te schakelen in de Google Analytics-interface. Er zijn geen codewijzigingen nodig. Als u deze opties inschakelt voor een webstream, begint uw Google Analytics-tag onmiddellijk met het sturen van gebeurtenissen.

Voordat u de functie voor verbeterde metingen inschakelt, moet u goed begrijpen hoe elke optie werkt en weten welke gegevens worden verzameld. U kunt ook specifieke meetopties uitschakelen. Volgens onze voorwaarden moet u ervoor zorgen dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie naar Google wordt gestuurd als u de gegevens verzamelt die in de volgende tabel worden beschreven.

In de volgende tabel wordt uitgelegd wanneer gebeurtenissen worden geactiveerd en welke parameters worden verzameld voor elke gebeurtenis.

Deze meetopties bevinden zich momenteel in de bètafase en kunnen worden aangepast.

Deze gebeurtenissen worden alleen verzameld voor websites.

 

Meetoptie/gebeurtenis Geactiveerd... parameters

Paginaweergaven

page_view

Elke keer dat de pagina wordt geladen of de status van de browsergeschiedenis wordt gewijzigd door de actieve site
Deze gebeurtenis wordt automatisch verzameld. U kunt het verzamelen niet uitschakelen.

Een geavanceerde instelling voor deze optie bepaalt of de gebeurtenis wordt gestuurd op basis van browsergeschiedenisgebeurtenissen. Deze meetoptie luistert naar pushState, popState en replaceState.
page_location (URL van pagina), page_referrer (URL van vorige pagina)

Scrolls

scroll

De eerste keer dat een gebruiker de onderkant van elke pagina bereikt (bijvoorbeeld als een verticale diepte van 90% zichtbaar wordt) Er worden geen parameters verzameld

Uitgaande klikken

click

Elke keer dat een gebruiker op een link klikt waarmee het huidige domein wordt verlaten

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (Booleaans)

Sites zoeken

view_search_results

Elke keer dat een gebruiker een sitezoekopdracht uitvoert, wat wordt aangegeven door de aanwezigheid van een URL-queryparameter
De gebeurtenis wordt standaard geactiveerd op basis van de aanwezigheid van een van de volgende vijf parameters in de URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
U kunt deze optie optioneel configureren om zoektermen in andere parameters te zoeken.
search_term, optioneel ‘q_<additional key="">’ (waarbij <additional key=""> overeenkomt met een extra queryparameter die u opgeeft om te worden verzameld via de geavanceerde instellingen)

Video-engagement

video_start

video_progress

video_complete

Voor ingesloten YouTube-video's waarvoor ondersteuning voor JS API is ingeschakeld, worden de volgende gebeurtenissen geactiveerd:
 • video_start als de video wordt afgespeeld
 • video_progress als meer dan 10%, 25%, 50% en 75% van de video wordt afgespeeld
 • video_complete als de video is afgelopen

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (Booleaans)

Bestanddownloads

file_download

Als een gebruiker op een link klikt die naar een bestand leidt (met een algemene bestandsextensie) van de volgende typen:
 • document
 • tekst
 • uitvoerbaar
 • presentatie
 • gecomprimeerd bestand
 • video
 • audio

file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

 

Verbeterde meting inschakelen

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Gegevensstreams > Web.
 4. Zet onder VERBETERDE METING de schakelaar op Aan om alle opties in te schakelen.
  Klik op Instellingen om afzonderlijke opties later zo nodig te bewerken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?