Verbeterde metingen

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Met de functie voor verbeterde metingen kunt u interacties met uw content meten door opties in te schakelen in de Google Analytics-interface. Er zijn geen codewijzigingen nodig. Wanneer u deze opties inschakelt voor een webstream, begint uw Google Analytics-tag onmiddellijk met het verzenden van gebeurtenissen.

Voordat u de functie voor verbeterde metingen inschakelt, moet u goed begrijpen hoe elke optie werkt en weten welke gegevens worden verzameld. U kunt ook specifieke meetopties uitschakelen. Volgens onze voorwaarden moet u ervoor zorgen dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie naar Google wordt verzonden wanneer u de gegevens verzamelt die in de volgende tabel worden beschreven.

In de volgende tabel wordt uitgelegd welke gegevens door elke optie worden verzameld.

Deze meetopties bevinden zich momenteel in de bètafase en kunnen worden aangepast.

 

Meetoptie Wanneer gebeurtenissen worden geactiveerd Gegevens verzameld via pagina-elementen
Paginaweergave Er wordt een gebeurtenis page_view geactiveerd wanneer de pagina wordt geladen of de status van de browsegeschiedenis wordt gewijzigd door de actieve site.

Een geavanceerde instelling voor deze optie bepaalt of de gebeurtenis wordt verzonden op basis van browsegeschiedenisgebeurtenissen. Deze meetoptie luistert naar pushState, popState en replaceState.
De volgende informatie over de pagina wordt opgenomen als gebeurtenisparameter:
 • URL van paginaverwijzing/vorige pagina: 'page_referrer'
 • Pagina-URL: 'page_location'
Scrolls Er wordt een scrollgebeurtenis geactiveerd wanneer een gebruiker voor het eerst de onderkant van elke pagina bereikt (bijvoorbeeld wanneer een verticale diepte van 90% zichtbaar wordt). Er wordt geen aanvullende informatie verzameld via pagina-elementen.
Uitgaande klikken Er wordt een gebeurtenis click geactiveerd wanneer een gebruiker op een link klikt die de gebruiker wegleidt van het huidige domein. De volgende informatie over het linkelement wordt bij de klikgebeurtenis opgenomen als gebeurtenisparameter:
 • ID: 'link_id'
 • Klasse: 'link_classes'
 • HREF (zonder fragment): 'link_url', 'link_domain', 'outbound' (Booleaans)
Sites zoeken Er wordt een gebeurtenis view_search_results geactiveerd wanneer een gebruiker een sitezoekopdracht uitvoert, wat wordt aangegeven door de aanwezigheid van een URL-queryparameter.

De gebeurtenis wordt standaard geactiveerd op basis van de aanwezigheid van een van de volgende vijf parameters in de URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
U kunt deze optie optioneel configureren om zoektermen in andere parameters te zoeken.
Informatie van de queryparameters voor pagina-URL's wordt opgenomen in de vorm van gebeurtenisparameters: 'search_term' en optioneel 'q_<additional key="">' (waarbij <additional key=""> overeenkomt met een extra queryparameter die u opgeeft om te worden verzameld via de geavanceerde instellingen)
Video-engagement Voor ingesloten YouTube-video's waarvoor ondersteuning voor JS API is ingeschakeld, worden de volgende gebeurtenissen geactiveerd:
 • video_start wanneer de video wordt afgespeeld
 • video_progress wanneer meer dan 10%, 25%, 50% en 75% van de video wordt afgespeeld
 • video_complete wanneer de video is afgelopen
De volgende informatie over de video wordt bij de videogebeurtenissen opgenomen in de vorm van gebeurtenisparameters:
 • Bron-URL: 'video_url'
 • Titel: ‘video_title’
 • Provider: 'video_provider'
 • Afspeeltijd: 'video_current_time', 'video_duration', 'video_percent'
 • Of de video zichtbaar is op het scherm: 'visible' (Booleaans)
Bestandsdownloads Er wordt een gebeurtenis file_download geactiveerd wanneer een gebruiker op een link klikt die naar een bestand leidt (met een algemene bestandsextensie) van de volgende typen:
 • document
 • tekst
 • uitvoerbaar
 • presentatie
 • gecomprimeerd bestand
 • video
 • audio
De volgende informatie over het linkelement wordt bij de gebeurtenis file_download opgenomen als gebeurtenisparameter:
 • ID: 'link_id'
 • Klasse: 'link_classes'
 • HREF (zonder fragment): 'link_url', 'link_domain', 'file_name', 'file_extension'
 • Binnentekst: 'link_text'

 

Verbeterde metingen inschakelen

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Gegevensstreams > Web.
 4. Zet onder VERBETERDE METINGEN de schakelaar op Aan om alle opties in te schakelen.
  Klik op Bewerken om afzonderlijke opties later zo nodig te bewerken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?