מדידה משופרת

זהו חלק מגרסת הבטא של נכס אפליקציה + אתר.

תכונות אלה יושקו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.

'מדידה משופרת' מאפשרת למדוד אינטראקציות עם התוכן על ידי הפעלת אפשרויות בממשק Google Analytics. אין צורך לבצע שינוי כלשהו בקוד. כשמפעילים את האפשרויות האלה עבור מקור נתונים באינטרנט, תג Google Analytics מתחיל מיד לשלוח אירועים.

לפני שמפעילים את תכונת המדידה המשופרת, חשוב להבין מה המשמעות של כל אפשרות ואילו נתונים ייאספו. ניתן גם להשבית אפשרויות מדידה ספציפיות. כדי לציית לתנאים שלנו, עליכם לוודא כי פרטים אישיים מזהים אינם נשלחים ל-Google כשאתם אוספים את הנתונים המתוארים בטבלה שבהמשך.

בטבלה הבאה מוסבר אילו נתונים נאספים בכל אחת מהאפשרויות.

אפשרויות המדידה האלה נמצאות עכשיו בשלב הבטא, וייתכן שיחולו בהן שינויים.

 

אפשרות מדידה מתי מופעלים אירועים הנתונים שנאספים מרכיבי הדף
צפייה בדף אירוע page_view מופעל בכל פעם שהדף נטען או שהאתר הפעיל משנה את מצב היסטוריית הדפדפן.

הגדרה מתקדמת באפשרות הזו קובעת אם האירוע יישלח בהתבסס על אירועי היסטוריית הדפדפן. אפשרות המדידה הזו מגיבה לפעולות pushState, ‏popState ו-replaceState.
המידע הבא לגבי הדף נכלל כפרמטרים של אירועים:
 • הגורם המפנה של הדף / כתובת ה-URL של הדף הקודם: 'page_referrer'
 • כתובת ה-URL של הדף: 'page_location'
גלילות אירוע גלילה מופעל בפעם הראשונה שהמשתמש מגיע לתחתית של כל דף (כלומר, כאשר מוצג עומק אנכי של 90% מאורך דף). לא נאסף מידע נוסף מרכיבי הדף.
קליקים יוצאים אירוע קליק מופעל בכל פעם שמשתמש לוחץ על קישור שמוביל אל מחוץ לדומיין הנוכחי. המידע הבא לגבי אלמנט הקישור נכלל כפרמטרים של אירוע יחד עם אירוע הקליק:
 • מזהה: 'link_id'
 • מחלקה: 'link_classes'
 • HREF (ללא קטע): 'link_url'‏, 'link_domain',‏ 'outbound' (בוליאני)
חיפוש באתר אירוע view_search_results מופעל בכל פעם שמשתמש מבצע חיפוש באתר. המערכת מזהה זאת על פי נוכחות של פרמטר שאילתה בכתובת URL.

כברירת מחדל, האירוע יופעל בהתאם לנוכחות של אחד מ-5 הפרמטרים הבאים בכתובת ה-URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
תוכלו לבחור באפשרות הזו כדי לאתר מונחי חיפוש בפרמטרים אחרים.
מידע מפרמטרים של שאילתה בכתובת URL נכלל כפרמטרים של אירועים: 'search_term' וייתכן גם 'q_<additional key="">‎‎‎' (‏‎<additional key="">‎ תואם לפרמטר שאילתה נוסף שתציינו בהגדרות המתקדמות ושאותו יש לאסוף).
מעורבות בסרטון בסרטוני YouTube מוטמעים שבהם הופעלה תמיכה ב-JS API, המערכת מפעילה את האירועים הבאים:
 • video_start כשהסרטון מתחיל לפעול
 • video_progress כשהסרטון מתקדם מעבר ל-10%, 25%, 50% ו-75% מהזמן שלו
 • video_complete כשהסרטון מסתיים
המידע הבא על הסרטון נכלל כפרמטרים של אירועים עם אירועי הסרטונים:
 • כתובת URL מקורית: 'video_url'
 • כותרת: 'video_title'
 • ספק: 'video_provider'
 • זמן הפעלה: 'video_current_time'‏, 'video_duration'‏, 'video_percent'
 • אם הסרטון גלוי במסך: 'visible' (בוליאני)
הורדות קבצים אירוע file_download מופעל כשמשתמש לוחץ על קישור שמוביל לקובץ (עם סיומת קובץ נפוצה) מהסוגים הבאים:
 • מסמך
 • טקסט
 • קובץ הפעלה
 • מצגת
 • קובץ דחוס
 • סרטון
 • אודיו
המידע הבא על אלמנט הקישור נכלל כפרמטרים של אירועים עם אירוע file_download:
 • מזהה: 'link_id'
 • מחלקה: 'link_classes'
 • HREF (ללא קטע): 'link_url'‏, 'link_domain'‏, 'file_name'‏, 'file_extension'
 • טקסט פנימי: 'link_text'

 

הפעלת המדידה המשופרת

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. לוחצים על מנהל מערכת, ועוברים אל הנכס שרוצים לערוך.
 3. בעמודה נכס לוחצים על מקורות נתונים > אינטרנט.
 4. בקטע מדידה משופרת מעבירים את המתג למצב מופעל כדי להפעיל את כל האפשרויות.
  במידת הצורך, אפשר ללחוץ על הסמל עריכה כדי לערוך אפשרויות ספציפיות במועד מאוחר יותר.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?