[GA4] Tehostetun mittauksen tapahtumat

Miten otat tehostetun mittauksen tapahtumat käyttöön ja poistat ne käytöstä ja mitkä parametrit tapahtumien yhteydessä kerätään

Tehostetun mittauksen avulla voit ottaa Google Analytics ‑käyttöliittymän vaihtoehtoja (tapahtumia) käyttöön ja mitata sitä, miten sisältösi aktivoi käyttäjiä. Sinun ei tarvitse tehdä muutoksia koodiin. Kun otat nämä vaihtoehdot käyttöön sivustodatastriimissä, Google Analytics ‑tagi aloittaa tapahtumien lähettämisen heti.

Varmista ennen tehostetun mittauksen käyttöönottoa, että ymmärrät, mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat ja mitä tehostettua dataa niiden avulla kerätään. Voit myös poistaa tiettyjä mittausvaihtoehtoja käytöstä asetuksista.

Sinun on varmistettava, ettei henkilökohtaisia tunnistetietoja kerätä.

Tehostetun mittauksen tapahtumien käyttöönotto tai käytöstä poistaminen

 1. Valitse Järjestelmänvalvoja-sivun Datan kerääminen ja muokkaaminen ‐kohdasta Datastriimit.
 2. Klikkaa datastriimin nimeä.
 3. Ota kaikki vaihtoehdot käyttöön liu'uttamalla Tehostettu mittaus ‐kohdan valitsin Päälle.
  Jos haluat muuttaa yksittäisiä vaihtoehtoja, klikkaa Asetukset.

Enable enhanced measurement slider

Jos käytät sivustollasi Google-tagia, sinun on myös varmistettava, että tagi tunnistaa automaattisesti kaikki tapahtumat. Automaattinen tunnistus on oletuksena käytössä kaikille tapahtumatyypeille. Lue lisää Google-tagin asetuksista.

Tapahtumamittaus ja ‑parametrit

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, milloin tapahtumat käynnistyvät ja mitä parametreja kustakin tapahtumasta kerätään. Löydät jokaisen käynnistyneen tapahtuman tiedot Aktivoituminen-kohdan Tapahtumat-raportista. Kun klikkaat raportista tapahtuman nimeä, saat tapahtumasta lisätietoa.

Jos haluat tietoa alla näkyvistä parametreista sekä siitä, mitä ulottuvuutta tai mittaria kukin parametri päivittää, tutustu tähän artikkeliin.

Mittausvaihtoehto/tapahtuma Käynnistyminen Parametrit

Katselukerrat

page_view

Tapahtuma käynnistyy aina, kun sivu latautuu tai aktiivinen sivusto muuttaa selaushistorian tilaa.

Tämä tapahtuma kerätään automaattisesti. Keräystä ei voi laittaa pois päältä.

Vaihtoehdon lisäasetus ratkaisee selaushistorian tapahtumien perusteella, lähetetäänkö tapahtuma. Tämä mittausvaihtoehto seuraa pushState-, popState- ja replaceState-tapahtumia.

Tapahtuma täyttää automaattisesti Katselukerrat-mittarin. Parametrit täyttävät automaattisesti seuraavat ulottuvuudet:

page_location (sivun URL-osoite), page_referrer (edellisen sivun URL-osoite)

Vieritykset

scroll

Tapahtuma käynnistyy, kun käyttäjä pääsee ensimmäisen kerran sivun alareunaan (eli kun 90 % sivusta on vieritetty näkyviin pystysuunnassa).

Tapahtuma täyttää automaattisesti Vieritetty prosenttiosuus ‑ulottuvuuden.

Parametreja ei kerätä

Lähtevät klikkaukset

click

Tapahtuma käynnistyy aina, kun käyttäjä klikkaa linkkiä, joka vie hänet pois nykyisestä verkkotunnuksesta.

Lähtevä klikkaus ‑tapahtuma toteutuu oletuksena kaikkien sellaisten linkkien kohdalla, jotka johtavat pois nykyisestä verkkotunnuksesta. Linkit verkkotunnuksiin, jotka on määritetty käyttämään eri verkkotunnukset huomioivaa mittausta, eivät käynnistä Lähtevä klikkaus ‐tapahtumia.

Parametrit täyttävät automaattisesti seuraavat ulottuvuudet:

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (looginen)

Sivustohaku

view_search_results

Tapahtuma käynnistyy aina, kun käyttäjälle näkyy hakutulossivu, mikä käy ilmi URL-kyselyparametrista.

Tapahtuma käynnistyy oletuksena, kun URL-osoitteessa on jokin seuraavista kyselyparametreista:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword.

Voit halutessasi määrittää tapahtuman etsimään muita URL-kyselyparametreja.

Search_term-parametri täyttää automaattisesti Hakutermi-ulottuvuuden.

search_term ja valinnainen q_<additional key=""> (jossa <additional key=""> vastaa ylimääräistä kyselyparametria, jonka voit määrittää kerättäväksi muokkaamalla lisäasetuksia)

Huom. Tämä tapahtuma lähettää unique_search_term-parametrin vain silloin, kun sen arvo on 1 (eli kun merkkijono koskee vain kyseistä istuntoa).

Videomainokseen reagointi

video_start

video_progress

video_complete

Seuraavat tapahtumat käynnistyvät sellaisten upotettujen YouTube-videoiden yhteydessä, joissa on käytössä JS-rajapinnan tuki:
 • video_start käynnistyy, kun videon toistaminen alkaa.
 • video_progress käynnistyy, kun videosta on näkynyt yli 10 %, 25 %, 50 % ja 75 %.
 • video_complete käynnistyy, kun video loppuu.

Parametrit täyttävät automaattisesti seuraavat ulottuvuudet:

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (looginen)

Tiedoston lataukset

file_download

Tapahtuma käynnistyy, kun käyttäjä klikkaa linkkiä, joka vie johonkin seuraavan tyyppiseen tiedostoon (jolla on tavallinen tiedostotunniste):
 • asiakirja
 • tekstitiedosto
 • suoritettava tiedosto
 • esitys
 • pakattu tiedosto
 • video
 • äänitiedosto.

Tiedostotunnisteet, jotka vastaavat seuraavaa säännöllistä lauseketta, käynnistävät tapahtuman:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|
7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Parametrit täyttävät automaattisesti seuraavat ulottuvuudet:

file_extension, file_name, link_classes, link_id, link_text, link_url

Lomakeinteraktiot

form_start

form_submit

form_start käynnistyy, kun käyttäjä alkaa täyttää lomaketta istunnon aikana.

form_submit käynnistyy, kun käyttäjä lähettää lomakkeen.

Näiden tapahtumien avulla voit vertailla lomakkeen täyttäneiden ja sen lähettäneiden määriä.

Huom. Voit käyttää oheisia parametreja raporteissa vain, jos luot niille omia ulottuvuuksia.

form_start

 • form_id: <form> DOM ‑elementin HTML-tunnusmäärite
 • form_name: <form> DOM ‑elementin HTML-nimimäärite
 • form_destination: URL-osoite, johon lomake lähetetään

form_submit

 • form_id: <form> DOM ‑elementin HTML-tunnusmäärite
 • form_name: <form> DOM ‑elementin HTML-nimimäärite
 • form_destination: URL-osoite, johon lomake lähetetään
 • form_submit_text: mahdollisen lähetyspainikkeen teksti

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko