Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Събития с подобрено измерване

„Подобрено измерване“ Ви дава възможност да измервате взаимодействията със съдържанието Ви чрез активирането на опции (събития) в интерфейса на Google Анализ. Не са необходими промени в кода. Когато активирате тези опции за поток от данни от мрежата, маркерът на Google Анализ започва веднага да изпраща събития.

Преди да включите функцията за подобрено измерване, уверете се, че разбирате всяка опция и типа на данните, които ще бъдат събирани. Можете също да изключите определени опции за измерване от настройките.

Активиране или деактивиране на подобреното измерване

 1. Влезте в профила си в Google Анализ..
 2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
 3. В графата Собственост кликнете върху Потоци от данни > Мрежата.
 4. Под Подобрено измерване преместете превключвателя към Включено, за да активирате всички опции.
  Кликнете върху Настройки, за да редактирате отделните опции, ако е необходимо.

Enable enhanced measurement slider

Събития и параметри

В таблицата по-долу е обяснено кога се задействат събитията и кои параметри се събират за всяко събитие. Можете да намерите данни за всяко задействано събитие в отчета за събитията в темата за ангажираността. Кликнете върху името на събитието в отчета за повече информация за събитието.

Опция/събитие за измерване Задейства се… Параметри

Показвания на страница

page_view

При всяко зареждане на страницата или промяна на състоянието на историята на браузъра от активния сайт

Това събитие се събира автоматично. Не можете да изключите събирането.

Разширена настройка за тази опция определя дали събитието се изпраща въз основа на събития от историята на браузъра. Тази опция за измерване следи за pushState, popState и replaceState.

Събитието осигурява данни за показателя Показвания. Параметрите осигуряват данни за следните величини:

page_location (URL адрес на страницата), page_referrer (URL адрес на предишната страница)

Превъртания

scroll

Първия път, когато потребител достигне долната част на всяка страница (т.е. когато 90% от вертикалната дълбочина на превъртане стане видима)

Събитието осигурява данни за величината Процент превъртане.

Не се събират параметри

Кликвания за изход

click

всеки път, когато потребител кликне върху връзка, която го извежда от текущия домейн

По подразбиране тези кликвания се случват за всички връзки, които извеждат от текущия домейн. Връзките към домейни, конфигурирани за измерване в различни домейни, не задействат кликване за изход.

Параметрите осигуряват данни за следните величини:

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (булева)

Търсене в сайта

view_search_results

всеки път, когато потребител извърши търсене в сайта, указано от наличието на параметър на заявката в URL адреса

По подразбиране събитието се задейства въз основа на наличието на един от следните 5 параметъра в URL адреса:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword

По избор можете да конфигурирате тази опция, за да търсите думи за търсене в други параметри.

Параметърът search_term осигурява данни за величината Дума за търсене.

search_term, по избор ‘q_<additional key="">’ (където <additional key=""> съответства на допълнителен параметър на заявката, който определяте да бъде събиран в разширените настройки)

Ангажиране с видеоклип

video_start

video_progress

video_complete

За вградени видеоклипове с активирана поддръжка на API за JavaScript се задействат следните събития:
 • video_start, когато видеоклипът започне да се възпроизвежда
 • video_progress, когато видеоклипът премине 10%, 25%, 50% и 75% от времетраенето
 • video_complete, когато видеоклипът свърши.

Параметрите осигуряват данни за следните величини:

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (булева)

Изтегляния на файлове

file_download

когато потребител кликне върху връзка, водеща до файл (с общо файлово разширение) от следните типове:
 • документ
 • текст
 • изпълним файл
 • презентация
 • компресиран файл
 • видео
 • аудио

Файлови разширения, които съответстват на следния регулярен израз, ще задействат събитието:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|
7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

Параметрите осигуряват данни за следните величини:

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false