Novinky

Prečítajte si o nových funkciách v poznámkach k vydaniu.

Predstavujeme novú generáciu služby Google Analytics

Od 14. októbra 2020 je vlastníctvo v službe Google Analytics 4 (v minulosti známe ako vlastníctvo typu aplikácia a web) pri vytváraní nového vlastníctva nastavené predvolene. Universal Analytics je predchádzajúcou generáciou služby Analytics. Do 14. októbra 2020 išlo o predvolený typ vlastníctva pre weby. Prečítajte si viac.

Vydania v roku 2021

17. februára 2021

Predstavenie vlastných dimenzií v rozsahu používateľa a jednotnej tabuľky na správu vlastných dimenzií a metrík v službe GA4

Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 sú odteraz k dispozícii vlastné dimenzie v rozsahu používateľa, ktoré sa vypĺňajú zo zhromažďovaných vlastností používateľov. Vďaka tomu nemusia marketingoví špecialisti a vývojári premýšľať nad priestorom. Vlastnosti používateľov sa stanú aliasmi pre priestory vlastných dimenzií (v rozsahu používateľa), čo umožňuje vývojárom sústrediť sa na sledovanie zmysluplne pomenovaných údajových bodov bez toho, aby museli priraďovať každý údajový bod k ľubovoľnému číslu priestoru.

Okrem toho sa sekcia Vlastnosti používateľa v službe Google Analytics zmenila na sekciu Vlastné definície, ktorá bola aktualizovaná o tabuľku, ktorá zjednocuje správu (tvorbu, úpravy, archiváciu) vlastných dimenzií a metrík vo všetkých rozsahoch. Predtým musel používateľ spravovať vlastné dimenzie a metriky v rozsahu udalosti v tabuľke Všetky udalosti a vlastnosť používateľa musel zaregistrovať v sekcii Vlastnosti používateľa. Odteraz je k dispozícii tabuľka jednotnej správy pre všetky súčasné a budúce vlastné dimenzie a metriky vo všetkých rozsahoch, takže už nie je potrebné prejsť na sekciu príslušného rozsahu v prehľadoch (napr. na sekciu Vlastnosti používateľa pre vlastné dimenzie v rozsahu používateľa).

Ďalšie informácie

22. januára 2021

Technika kohort v Analýze: nové typy výpočtov a metriky upravené podľa veľkosti kohorty

V technike kohort v module Analýza sú k dispozícii dve nové možnosti: pohyblivé a kumulatívne výpočty.

Štandardný výpočet umožňuje identifikovať používateľov, ktorí sa vrátia v každom konkrétnom období po zahrnutí do kohorty.

Pohyblivý výpočet umožňuje identifikovať používateľov, ktorí sa vrátia v každom období po zahrnutí do kohorty.

V príklade nižšie vás štandardný výpočet informuje o tom, že existuje 35 používateľov, ktorí boli získaní 23. novembra a o 3 dni sa vrátili na váš web. Pohyblivý výpočet vás informuje o tom, že 6 z týchto používateľov sa vracalo každý deň medzi 23. novembrom a dňom o 3 dni neskôr.

Kumulatívny výpočet umožňuje kumulovať vybranú metriku pre používateľov, ktorí sa vrátili v ľubovoľnom období po zahrnutí do kohorty.

V príklade nižšie vás štandardný výpočet informuje o tom, že používatelia, ktorí sa na váš web vrátili v treťom dni po prvej návšteve 23. novembra, kúpili v daný deň výrobky za 29,60 USD. Kumulatívny výpočet vás informuje o tom, že používatelia, ktorí boli získaní 23. novembra, kúpili počas prvých štyroch dní od akvizície výrobky za 5 173,43 USD.

 

 

Metrika upravená podľa veľkosti kohorty zobrazuje výsledky v pomere k veľkosti každej kohorty. Umožňuje rýchlo a jednoducho porovnávať správanie kohort rôznych veľkostí.

V príklade nižšie umožňuje typ metriky Súčet zobraziť celkový počet používateľov vracajúcich sa v tretí deň. Typ metriky Na používateľa kohorty informuje o tom, že kohorta z 22. novembra je po troch dňoch udržania používateľov najvýkonnejšia.

 

Vydania v rokoch 2019 – 2020

17. decembra 2020

Nová metrika predpokladaných výnosov v službe Google Analytics 4

Vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 sme spustili novú prediktívnu metriku. Metrika predpokladaných výnosov odhaduje výnosy zo všetkých nákupných konverzií v priebehu nasledujúcich 28 dní od používateľa, ktorý bol v posledných 28 dňoch aktívny. Táto metrika vám pomôže s dosahovaním rastu firmy, pretože budete môcť prostredníctvom služby Google Ads osloviť ľudí, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou utratia najviac peňazí.

Analytics má nové predpokladané publikum, ktoré možno vytvoriť v nástroji na tvorbu publika. Vďaka metrike predpokladaných výnosov dokážeme navrhnúť publikum „Používatelia s predpokladanými najvyššími výdavkami počas 28 dní“ zahŕňajúce používateľov, ktorí počas najbližších 28 dní s najväčšou pravdepodobnosťou vygenerujú najväčšie výnosy. Vychádzame pritom z celkovej hodnoty nákupných konverzií týchto používateľov.

Okrem vytvárania publík budete môcť čoskoro používať metriku predpokladaných výnosov aj na analýzu údajov pomocou modulu Analýza. Pomocou techniky životnosti používateľa môžete napríklad zistiť, ktoré marketingové kampane s najväčšou pravdepodobnosťou získajú používateľov s najvyššími výdavkami. Na základe týchto informácií potom môžete prerozdeliť marketingový rozpočet medzi kampane s vyššími odhadmi výnosov.

Metrika predpokladaných výnosov je k dispozícii vo vlastníctvach GA4, ktoré používajú udalosti nákupu alebo automaticky zhromažďované udalosti po dosiahnutí potrebných limitov.

11. decembra 2020

Úpravy a vytváranie udalostí (internet)

Udalosti služby Google Analytics, ktoré prichádzajú do vlastníctva v službe Google Analytics 4, je teraz možné upravovať bez toho, aby ste museli meniť značkovanie. Úpravy sa prejavia okamžite a budú sa vzťahovať na všetky udalosti prijaté od danej chvíle. Umožní vám to jednoduchšie odstraňovať údaje o udalostiach, ktoré nespĺňajú bežné normy, ale aj lepšie merať konverzie konkrétnych udalostí a parametrov. Ďalšie informácie

BigQuery Export

Na export údajov vlastníctva v službe Google Analytics 4 už nepotrebujete prepojený projekt Firebase. Správcovia služby Google Analytics teda môžu exporty údajov do nástroja BigQuery kontrolovať a konfigurovať na stránke správy služby Google Analytics. Správcovia platformy Firebase môžu naďalej konfigurovať exporty pre prepojené vlastníctva pomocou konzoly Firebase. Pri konfigurácii nových exportov môžete určiť aj oblasť služby Google Cloud Platform, vďaka čomu získate nad údajmi väčšiu kontrolu. Viac informácií nájdete v tomto článku.

20. novembra 2020

Webové remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní

Kampane vo vyhľadávaní Google Ads teraz podporujú publiká služby Google Analytics 4. Jednoducho prepojte účty Google Analytics a Google Ads a povoľte v pripojení nastavenie prispôsobenia reklám. Musíte tiež povoliť signály Googlu. Po nastavení sa všetky publiká služby Google Analytics 4 začnú vypĺňať v službe Google Ads. Ak chcete začať, pripojte ich k novým alebo existujúcim kampaniam. Podrobné kroky a viac informácií nájdete v tomto článku.

Filtre údajov

Počas navigácie na webe alebo v aplikácii posielajú interní používatelia a vývojári do vášho vlastníctva údaje služby Analytics. Teraz môžete pomocou interných filtrov návštevnosti a filtrov návštevnosti vývojára zabezpečiť, aby tieto údaje neovplyvňovali natrvalo vaše prehľady služby Analytics. Podrobné informácie nájdete v tomto článku.

Meranie viacerých domén

Google Analytics 4 teraz podporuje meranie viacerých domén vo webových streamoch údajov. Táto funkcia umožňuje uchovávať identifikátory používateľov a relácií zo súborov cookie hostiteľskej domény, keď používatelia prechádzajú medzi rôznymi doménami označenými rovnakým identifikátorom merania (napr. prehľadmi v rámci toho istého streamu údajov). To zvyšuje presnosť vašich prehľadov vtedy, keď máte dôležité cesty používateľov v rôznych doménach (napríklad keď sa doména hlavného webu líši od domény webu elektronického obchodu). V službe Google Analytics 4 to môže jednoducho nastaviť priamo z rozhrania ľubovoľný používateľ, ktorý má povolenia na úpravy na úrovni vlastníctva. Viac informácií a podrobné pokyny získate v tomto článku.

4. novembra 2020

Štatistiky konverzií

Štatistiky uľahčujú zákazníkom objaviť dôležité informácie týkajúce sa ich údajov a vykonávať zmysluplné akcie. V rámci tohto uvedenia na trh poskytujeme zákazníkom nové atribučné štatistiky zamerané na atribúciu na základe posledného kliknutia. Inzerenti si môžu napríklad pozrieť kampane, ktoré v minulom mesiaci zaznamenali najviac konverzií a najvyššie výnosy.

29. septembra 2020

Flexibilnejšie prehľady: predstavujeme vlastné dimenzie a metriky v rozsahu udalostí vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Vlastné dimenzie a metriky v rozsahu udalostí sú teraz k dispozícii vo vlastníctvach typu aplikácia a web v službe Google Analytics. Predtým bola podobná funkcia prezentovaná ako prehľady vlastných parametrov a pre každý pár udalosť:parameter bola potrebná samostatná registrácia, čo bolo náročné na výkon aj kvótu.

Týmto uvedením na trh sa registrované parametre povyšujú na vlastné dimenzie alebo metriky v rozsahu udalostí v rámci celého vlastníctva a zachovávajú sa všetky historické agregácie. Vlastné dimenzie a metriky sa odteraz môžu registrovať raz na úrovni vlastníctva, čo zjednodušuje pracovný postup a výrazne to šetrí kvótu.

Názvy parametrov budú v podstate aliasmi pre dimenziu alebo metriku, aby sa vývojári mohli sústrediť na sledovanie zmysluplne pomenovaných údajových bodov.

Zväčšením rozsahu existujúcej vlastnej dimenzie alebo metriky z úrovne udalosti na úroveň vlastníctva sme zachovali historické agregácie v rozsahu udalostí a nové agregácie plynule rozširujú historické agregácie. V prípade parametrov registrovaných pre viacero udalostí sme uľahčili rozlišovanie parametrov priradením názvu dimenzie alebo metriky, ktorý obsahuje aktuálne priradený názov udalosti (napr. „názov_vlastnej_dimenzie [názov_udalosti]“). Osvedčeným postupom je, aby používatelia odstránili duplicitné vlastné dimenzie a metriky, ktoré boli registrované pre viaceré udalosti, aby nevyčerpávali kvótu. Ďalšie informácie

18. septembra 2020

Vizualizácia údajov aplikácie a webu v Dátovom štúdiu

Teraz môžete pridávať údaje aplikácie a webu do prehľadov a informačných panelov Dátového štúdia. Môžete vizualizovať polia dostupné v rozhraní App+Web reporting API v službe Google Analytics. Tieto rozhrania API sú momentálne v beta verzii dôveryhodného testera (Ak sa chcete stať dôveryhodným testerom, zaregistrujte sa tu).

Ďalšie informácie

10. septembra 2020

Zmeny odkazujúceho zdroja pre Chrome verzie 85

Koncom augusta mení Chrome ochranu súkromia zameranú na používateľov v poliach odkazujúcich zdrojov a verzie prehliadača. Síce ide o pozitívne zmeny, ale ovplyvňujú možnosti služby Google Analytics vytvárať prehľady o organických odkazoch z Chromu. Uznávame hodnotu organickej návštevnosti pre našich zákazníkov. V snahe podporiť zmeny v ochrane súkromia Chromu a pomôcť našim zákazníkom sa budeme v budúcnosti pri identifikovaní organickej návštevnosti spoliehať na zoznam známych vyhľadávačov. Tento zoznam nájdete v našom centre pomoci. Ak v tomto zozname vyhľadávače chýbajú, postupujte podľa zavedeného postupu (vysvetlený aj v našom centre pomoci) na schválenie ďalších vyhľadávačov.

Naďalej budeme podporovať zdroje vlastného organického vyhľadávania služby Universal Analytics. Možno budete musieť upraviť svoje existujúce zoznamy vlastného organického vyhľadávania odstránením parametra dopytu, aby bola zabezpečená podpora pre používateľov Chromu verzie 85 a vyššej.

V rámci tejto zmeny už klienty nebudú poznať presnú vedľajšiu verziu Chromu v službe Google Analytics, ale budú mať naďalej k dispozícii informácie o prehliadači a čísle hlavnej verzie.

Táto zmena sa týka platformy Universal Analytics, ako aj našich vlastníctiev typu aplikácia a web (beta). Keďže aktívne nepodporujeme našu starú značku ga.js, bude časť organickej návštevnosti v budúcnosti klasifikovaná ako návštevnosť z odkazov. Odporúčame vám aktualizovať značky na globálnu značku webu Googlu, aby sa v prehľadoch organickej návštevnosti naďalej zobrazovali vyhľadávače. Ak potrebujete aktualizovať svoje značky, toto je tiež vhodná príležitosť konfigurovať vlastníctva typu aplikácia a web na uľahčenie budúcich implementácií.

3. septembra 2020

Nová história zmien

Aktualizovali sme funkciu histórie zmien služby Google Analytics na nový formát, ktorý podporuje výstup štruktúrovaných údajov a podrobné stavy pred a po. Rozšírili sme tiež históriu zmien, ktorá teraz podporuje správcov účtu aj vlastníctiev, keďže ponúkame verzie v rozsahu jednotlivých úrovní.

História zmien predstavovala v minulosti funkciu voľného textu, ktorá obsahovala rôzne informácie podľa upravovaného obsahu. Všetky zmeny budú odteraz zaznamenané v štandardnej štruktúre: kto, čo, kde a kedy. „Kto“ označuje upravujúceho používateľa, či už ide o používateľa alebo automatizovaný proces. „Čo“ predstavuje upravovaný objekt. „Kde“ označuje miesto úpravy, či už ide o objekt prepojený s účtom alebo vlastníctvom. „Kedy“ predstavuje časovú pečiatku zmeny v časovom pásme vášho prehliadača. V tomto článku centra pomoci vám vysvetlíme, ako sa to používa.

V prípade objektov, ktoré sú implementované v novom rozhraní Admin API (momentálne v alfa verzii), ponúkame podrobné znázornenia upraveného objektu v stave pred a po. Táto novinka sprístupňuje nové cesty podpory vyžadujúce podrobné znázornenia zmien, ktoré môžu ovplyvňovať tvorbu prehľadov alebo export údajov.

Dúfame, že vďaka tejto novej histórii zmien budeme môcť v službe Google Analytics zlepšovať podporu, bezpečnosť a vykonávať audity dojmu.

21. augusta 2020

Mobilná aplikácia Google Analytics

Vylepšili sme mobilné aplikácie Google Analytics, aby ste mohli rýchlo kdekoľvek a kedykoľvek získať prístup k svojim údajom služby Google Analytics. Aplikácie podporujú vlastníctva Universal Analytics aj vlastníctva typu aplikácia a web.

Aktualizujte na najnovšiu verziu v systémoch AndroidiOS, pretože staré aplikácie prestanú fungovať na konci septembra.

24. júla 2020

Nové prediktívne funkcie vo vlastníctvach typu aplikácia a web v službe Google Analytics

Predstavujeme dve nové prediktívne metriky vo vlastníctvach typu aplikácia a web. Tou prvou je pravdepodobnosť nákupu, ktorá predpovedá pravdepodobnosť, s akou používatelia, ktorí použili vašu aplikáciu alebo navštívili váš web, uskutočnia nákup v najbližších siedmich dňoch. Druhou je pravdepodobnosť straty používateľa, ktorá predpovedá, s akou pravdepodobnosťou nedávno aktívni používatelia nepoužijú vašu aplikáciu alebo nenavštívia váš web v najbližších siedmich dňoch. Tieto metriky vám pomôžu s dosahovaním rastu firmy oslovovaním ľudí, ktorí uskutočnia nákup s najväčšou pravdepodobnosťou, a udržaním si ľudí, ktorí by sa do vašej aplikácie alebo na váš web už nemuseli vrátiť, a to vďaka službe Google Ads.

Analytics vám teraz bude navrhovať nové predpokladané publiká, ktoré môžete vytvoriť v nástroji na tvorbu publika. Napríklad pri použití pravdepodobnosti nákupu vám navrhneme publikum „Pravdepodobní kupujúci počas nasledujúcich siedmich dní“ obsahujúce používateľov, ktorí uskutočnia nákup s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších siedmich dňoch. Prípadne pri použití pravdepodobnosti straty používateľa vám navrhneme publikum „Používatelia, ktorí pravdepodobne prestanú s používaním počas nasledujúcich siedmich dní“ obsahujúce aktívnych používateľov, ktorí v najbližších siedmich dňoch pravdepodobne nenavštívia váš web alebo nepoužijú vašu aplikáciu.

Okrem vytvárania publík môžete použiť aj prediktívne metriky na analýzu údajov pomocou modulu Analýza. Pomocou techniky životnosti používateľa môžete napríklad zistiť, ktorá marketingová kampaň vám pomohla získať používateľov s najvyššou pravdepodobnosťou nákupu. Na základe týchto informácií sa môžete rozhodnúť, či chcete vyčleniť väčšiu časť svojho marketingového rozpočtu na danú kampaň s veľkým potenciálom.

V najbližších týždňoch budú tieto metriky k dispozícii vo vlastníctvach, v ktorých sú implementované udalosti nákupu alebo ktoré automaticky merajú nákupy v aplikácii po dosiahnutí potrebných limitov.

Technika kohort v Analýze: všetky udalosti ako kritériá zahrnutia alebo vrátenia

V technike kohorty Analýzy uvádzame na trh dve nové funkcie:

Akákoľvek udalosť ako kritériá zahrnutia a vrátenia

Teraz môžete vybrať ľubovoľnú udalosť ako kritériá zahrnutia alebo vrátenia pre svoje analýzy a objaviť jedinečné štatistiky, ako sú napríklad tieto:

 • ako vaše novozískané kohorty konvertujú pri udalosti, ktorá je pre vašu firmu najrelevantnejšia (napríklad nákupy):
   
 • ako sa kohorty rôznych segmentov používateľov správajú na dôležitých cestách, ako je napríklad porovnanie mier dokončení úrovne neplatiacich a platiacich používateľov:
   

Názvy v prirodzenom jazyku

Dynamické názvy grafov, ktoré presne popisujú výsledky kohortovej analýzy. Nad výsledkami kohorty uvidíte vetu, ktorá opisuje zobrazené údaje a zmeny, keď meníte nastavenia karty.

Dynamický názov prvého príkladu vyššie je zvýraznený tu:

 

 

26. júna 2020

Vylúčenie návštevnosti generovanej robotmi vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Z vlastníctiev typu aplikácia a web sme začali automaticky vylučovať návštevnosť generovanú robotmi. Návštevnosť generovaná robotmi sa identifikuje použitím kombinácie výskumu Googlu a zoznamu International Spiders and Bots List, ktorý spravuje združenie Interactive Advertising Bureau (IAB). V službe Universal Analytics museli používatelia povoliť vylúčenie robotov pre jednotlivé vlastníctva. Automatické vylúčenie zabezpečuje v súlade s našimi najlepšími schopnosťami, aby vaše údaje služby Analytics vo vlastníctvach typu aplikácia a web neobsahovali udalosti zo známych robotov. Viac sa dozviete v tomto článku centra pomoci.

12. júna 2020

Inovácia prehľadu podrobností o konverziách

Stránku podrobností o konverziách sme inovovali s cieľom podporovať rozšírenú analýzu a zosúladiť ju s ostatnými prehľadmi aplikácie a webu. Porovnania (ktoré vám umožňujú porovnávať a filtrovať údaje) a sekundárne dimenzie môžete použiť v údajoch o konverziách podobne ako v ďalších prehľadoch aplikácie a webu.

29. mája 2020

Limit počtu publík pre vlastníctva typu aplikácia a web sa zvýšil z 50 na 100

V rámci bežného auditu používania funkcií sme zvýšili počet publík, ktoré môžete vytvoriť vo vlastníctve typu aplikácia a web, z 50 na 100.

20. mája 2020

Vopred definované vyhľadávacie dopyty vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Teraz môžete jednoducho kliknúť na vopred definované vyhľadávacie dopyty a získať tak rýchle štatistiky o svojich údajoch v službe Google Analytics. Vyhľadávanie v službe Google Analytics vám umožňuje pýtať sa v prirodzenom jazyku na rôzne veci týkajúce sa vašich údajov služby Analytics a získavať okamžité odpovede.

21. apríla 2020

Vopred definované šablóny na vytváranie vlastných štatistík vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Nové vopred definované šablóny pre vlastné štatistiky vám pomôžu nastaviť jediným kliknutím až päť vlastných štatistík. Vlastné štatistiky slúžia na sledovanie neočakávaného správania základných obchodných metrík. Ďalšie informácie

Karty výkonnosti na informačnom paneli Správanie

V predvolenom zobrazení prehľadov pre vlastníctva typu aplikácia a web sú k dispozícii dve nové karty výkonnosti a prehľady výkonnosti. Tieto karty pomáhajú získať odpovede napríklad na tieto otázky:

 • Odkiaľ pochádza návštevnosť môjho webu? Je potrebné zlepšiť obsah na tejto stránke?
  • Metriky: konverzie, interakcia s konkrétnou udalosťou
 • Akú výkonnosť dosahujú moje rôzne platené mediálne kanály pri vzájomnom porovnaní?
  • Patria sem kampane Google aj iné kampane, než sú kampane Google.
  • Metriky: kampane s najlepšou a najhoršou výkonnosťou, publiká s najlepšou a najhoršou výkonnosťou, cena/konverzie v rámci všetkých kampaní

Aktualizovaný postup prepojenia účtu Google Ads

Aktualizovali a zlepšili sme pracovný postup prepojenia účtu Google Ads z vlastníctiev typu aplikácia a web. Toto nové prostredie prepájania ponúka zjednodušené pracovné postupy vytvárania, úpravy alebo odstránenia prepojení a poskytuje konzistentné a konsolidované zobrazenie vo všetkých existujúcich prepojeniach účtov Google Ads.

3. apríla 2020

Udalosti ecommerce_purchase sa teraz dajú konfigurovať ako konverzie

Ak je už udalosť ecommerce_purchase konverziou vo vašom vlastníctve, konverziou zostane aj naďalej (s možnosťou zrušiť jej označenie za konverziu). Nové vlastníctva majú možnosť označiť udalosť ecommerce_conversion ako konverziu (podobne ako v prípade akejkoľvek inej udalosti).

Toto je vylepšenie toho, keď sa z nákupu stane predvolená konverzia. Zjednocuje to tiež nákup v aplikácii a na internete, čím sa eliminujú zmätok a chyby konfigurácie.

20. marca 2020

História vyhľadávania Spravodajstva Analytics

História vyhľadávania Spravodajstva Analytics sa ukladá na lepšie prispôsobenie výsledkov vyhľadávania v službe Analytics. Aktivitu uloženú v účte môžete teraz zobraziť kliknutím na položku Správca a potom v stĺpci Vlastníctvo kliknúť na položku História vyhľadávania Spravodajstva Analytics.

Používatelia s povolením na úpravy môžu odstrániť akúkoľvek alebo všetku minulú aktivitu vyhľadávania vo vlastníctve.

Rozšírené úpravy v Analýze

Nová funkcia úprav v Analýze v module Analýza aplikácie a webu umožňuje ľahšie skúmať prehľady Analýzy bez toho, aby ich bolo potrebné vytvoriť znova.

Ak potrebujete vykonať úpravy alebo zmeniť ktorýkoľvek prehľad prieskumu (napríklad prejsť na inú vizualizáciu), pozrieť si rôzne segmenty používateľov alebo rozdeliť údaje podľa viacerých dimenzií, teraz môžete kliknúť na Upraviť v Analýze na paneli prispôsobenia a znova vytvoriť rovnaký prehľad.

6. marca 2020

Technika kohort v Analýze

Nová technika kohort v module Analýza vo vlastníctvach typu aplikácia a web umožňuje lepšie pochopiť správanie používateľov v priebehu času v rôznych kohortách.

Táto technika umožňuje získať podrobné analýzy správania používateľov v priebehu času v rôznych kohortách. Teraz môžu používatelia získať odpovede napríklad na tieto otázky:

 • Koľko používateľov spomedzi používateľov za posledný týždeň uskutočnilo nákup a ako dlho to trvalo po ich získaní? Ako sa toto správanie líši od používateľov získaných v minulom týždni?
 • Generujú používatelia získaní počas čierneho piatka v priebehu času vyššie výnosy v porovnaní s používateľmi získanými v iných týždňoch?
 • Koľko používateľov spomedzi používateľov, ktorí minulý týždeň uskutočnili nákup, následne nakúpilo znova a ako dlho od prvého nákupu to bolo? Ako sa toto správanie mení v priebehu času?

Prečítajte si viac alebo to vyskúšajte vo svojom vlastníctve typu aplikácia a web v kohortovej analýze v module Analýza.

Nové prehľady v reálnom čase vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Všetky vlastníctva typu aplikácia a web majú teraz nové prostredie prehľadov v reálnom čase. Môžete vytvárať porovnania s údajmi v reálnom čase a okamžite zistiť, ako sa používatelia presúvajú v marketingovom lieviku od akvizície k nákupu, aby ste mohli konať rýchlejšie.

21. februára 2020

Ukončenie podpory údajových polí domény siete a poskytovateľa služieb

Od 4. februára 2020 sa viac údajové polia domény siete a poskytovateľa služieb nevypĺňajú. Polia zostanú v službe na staršie využitie, ale už sa nebudú aktualizovať.

V rámci priebežného zlepšovania našej služby pravidelne kontrolujeme, ako spracúvame a sprístupňujeme údaje. Táto zmena bola výsledkom tohto prieskumu.

Ak ste využívali tieto polia na zisťovanie spamu, uistite sa, že ste v nastaveniach zobrazenia povolili filtrovanie robotov/prehľadávačov. Tím služby Google Analytics neustále pracuje na tom, aby sme našim používateľom zaistili čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie prostredie pre údaje, a v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej.

7. februára 2020

Cesty k vybranej udalosti (spätná analýza cesty)

Nové funkcie v rámci analýzy cesty (v module Analýza) vo vlastníctvach typu aplikácia a web vám umožňujú vybrať požadovanú udalosť alebo stránku a preskúmať, ako sa tam vaši používatelia dostali.

Môžete vybrať udalosť, ako je nákup alebo konverzia, a analyzovať rôzne cesty, ktorými sa používatelia k danej udalosti dostanú. Pomocou týchto štatistík môžete potom zlepšiť ich dojem.

Môžete napríklad určiť neočakávané cesty k nákupu mimo zamýšľaného nákupného lievika a odhaliť tak správanie používateľov, ktoré vám pomôže sprehľadniť váš web.

 

Prípadne môžete vybrať udalosť, ktorej sa chcete vyhnúť, napríklad odinštalovanie aplikácie, a zobraziť sekvenciu udalostí, ktoré tejto akcii predchádzali. Môžete tak optimalizovať dojem používateľa a znížiť počet odinštalovaní.

23. januára 2020

Konverzie na webe povolené pre ponuky v službe Google Ads

Po uvedení na trh exportu konverzií na webe z vlastníctiev typu aplikácia a web budú odteraz konverzie exportované do služby Google Ads (okrem remarketingových konverzií) predvolene povolené pre ponuky. Konverzie exportované v minulosti bude možné upraviť v službe Google Ads, takže inzerenti ich môžu manuálne povoliť pre ponuky.

Vo vašom účte Google Ads sa zobrazí upozornenie:

 

Ak chcete povoliť ponuky, použite v účte Google Ads nasledujúci stĺpec:

Uchovávanie údajov udalostí a používateľa za obdobie až 14 mesiacov pre Analýzu vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Analýza vo vlastníctvach typu aplikácia a web je teraz oveľa výkonnejšia. Teraz môžete povoliť uchovávanie údajov na úrovni používateľa a udalosti za obdobie až 14 mesiacov, vďaka čomu môžete uskutočniť analýzu dlhšieho obdobia. Ďalšie informácie

Zmenou nastavení na paneli Správca na 14 mesiacov, ako je uvedené nižšie, sa platnosť vašich údajov na úrovni udalosti už nebude končiť po 2 mesiacoch a budete môcť spúšťať analýzy za dlhšie časové obdobie.

 

Keďže údaje vo vlastníctve typu aplikácia a web sa zhromažďujú priebežne, budete môcť:

 • spúšťať analýzy za celý štvrťrok alebo rok;
 • porovnávať kľúčové metriky s rovnakým mesiacom minulého roka a identifikovať trendy očistené o sezónnosť;
 • sledovať správanie používateľov v lievikoch a cestách za dlhšie časové obdobie.

Ak chcete využívať tieto nové pravidlá uchovávania údajov, musíte ich povoliť na paneli Správca (Správca > stĺpec Vlastníctvo > Nastavenia údajov > Uchovávanie údajov). Údaje na úrovni udalosti sa budú naďalej odstraňovať po dvoch mesiacoch až do vykonania tejto zmeny.

23. decembra 2019

Vyhľadávanie vo vlastníctvach typu aplikácia a web vám teraz umožňuje vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Prechádzajte na stránky v rámci Správcu. Ak napríklad chcete do svojho vlastníctva typu aplikácia a web pridať nového používateľa, jednoducho vyhľadajte odkaz „pridať používateľa“ a zobrazte vo výsledkoch vyhľadávania relevantnú stránku správy používateľov.

 • Vyhľadajte podrobnosti konfigurácie, ako je napríklad identifikátor merania (identifikátor sledovania vo webových vlastníctvach), identifikátor vlastníctva alebo číslo účtu.

 • Priamo vo výsledkoch vyhľadávania nájdete relevantné články pomocníka týkajúce sa aplikácie a webu.

 • Stlačením klávesu Tab použite nápomocné návrhy s automatickým dopĺňaním a vyhľadávajte rýchlejšie.

Udalosti nákupov sú teraz predvolene konverziami

Vlastníctva typu aplikácia a web majú teraz predvolene označené udalosti nákupu ako konverzie. Tým sa zabezpečí, že dôležité transakcie, ktoré sa uskutočnia na webe, sú automaticky zahrnuté do prehľadu Konverzie. Pomôže vám to pochopiť, ako vaše marketingové aktivity podporujú tieto transakcie (podobné ako ecommerce_purchase pre aplikácie). Tým sa tiež zabezpečí, že udalosti nákupu budú automaticky dostupné na import v službe Google Ads pre vlastníctva prepojené so službou Google Ads.

9. decembra 2019

Získanie okamžitých odpovedí prostredníctvom vyhľadávania

Teraz môžete v prirodzenom jazyku klásť otázky týkajúce sa údajov služby Analytics a rýchlo získať odpovede na celý rad otázok. Pri vyhľadávaní okamžitých odpovedí uvádzajte konkrétnu metriku, dimenziu a časové obdobie, aby ste získali požadovanú odpoveď. Môžete napríklad vyhľadať „konverzie uskutočnené v minulom týždni zo spojených štátov“ a odpoveď si pozrieť vo výsledkoch vyhľadávania. Kliknutím na výsledok vyhľadávania otvoríte panel Štatistiky a získate ďalšie podrobnosti. Ďalšie informácie

Udalosti neprispôsobených reklám a vlastníctva používateľa

Teraz môžete označiť konkrétne udalosti a vlastníctva používateľa ako NPA (signály neprispôsobenej reklamy). Tým dáte najavo, že tieto údaje sa nemajú používať na účely prispôsobenej reklamy, pričom sa zachovajú prípady použitia merania a prispôsobenia obsahu. Ďalšie informácie

14. novembra 2019

Viaceré webové streamy vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Teraz môžete vo vlastníctvach typu aplikácia a web vytvoriť viacero webových streamov (pre celkovo 50 streamov v rámci aplikácie a webu). Toto vydanie umožňuje merať viacero webov v rovnakom vlastníctve a odlíšiť ich v rozhraní prehľadov. Predpokladáme, že to bude užitočné v prípade vlastníctiev, v ktorých chcú používatelia samostatne analyzovať viacero zdrojov údajov. Ďalšie informácie

Export konverzií na webe vo vlastníctvach typu aplikácia a web

Teraz môžete exportovať konverzie na webe z vlastníctiev typu aplikácia a web služby Google Analytics do služby Google Ads a používať ich v prehľadoch a ponukách. V minulosti bola táto funkcia k dispozícii iba pre konverzie v aplikácii (Firebase). V tomto vydaní teraz zabezpečujeme zhodu v akcieschopnosti v službe Google Ads medzi konverziami v aplikácii a na webe z vlastníctiev typu aplikácia a web služby Google Analytics. Ďalšie informácie

1. novembra 2019

Štatistiky

Teraz si môžete prezerať automatické štatistiky, zmeny v metrikách, ktoré Analytics vyhodnotí ako dôležité pre vašu firmu. Môžete tiež vytvárať vlastné štatistiky, ktoré sa spúšťajú podľa zmien metrík, pre ktoré nastavíte limity. Štatistiky sa postupne zlepšujú s tým, ako sa učia o vašej firme. Ďalšie informácie

Analýza

Cesty po jedinečných uzloch vám teraz umožňujú vykonať analýzu cesty, ktorá zobrazuje iba meniace sa hodnoty vašich uzlov.

Ak napríklad chcete zistiť, ako vaši používatelia prechádzajú stránkami na vašom webe alebo obrazovkách vo vašej aplikácii a na každej stránke alebo obrazovke sú sledované viaceré udalosti, táto možnosť v rámci analýzy cesty zobrazuje iba jeden uzol pre každú stránku či obrazovku, a to aj v prípade, že používateľ dokončil na danej stránke alebo obrazovke veľa udalostí nasledujúcich po sebe. Ak sa však používateľ potom vráti na túto stránku alebo obrazovku po návšteve inej stránky alebo obrazovky, na danej ceste sa opäť zobrazí ako jedinečný uzol. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?