Nyheter

Finn ut mer om nye funksjoner og ny funksjonalitet i versjonsnotatene.

Se den neste generasjonen av Google Analytics

Fra og med 14. oktober 2020 er Google Analytics 4-områder (tidligere kalt «app- og nettområder») standardområdet når du oppretter nye områder. Universal Analytics viser til den forrige generasjonen av Analytics. Dette var standard områdetype for nettsteder før 14. oktober 2020. Finn ut mer.

Utgaver sluppet i 2021

17. februar 2021

Vi lanserer egendefinerte dimensjoner med brukeromfang og en enhetlig tabell for at du skal kunne administrere egendefinerte dimensjoner og beregninger i GA4

Du kan nå bruke egendefinerte dimensjoner i Google Analytics 4-områder, og de fylles ut med data innhentet fra brukeregenskaper. «Når vi nå slipper denne utgaven, trenger ikke utviklere og markedsførere lenger å tenke på «annonseplasser».» Brukeregenskaper blir til aliaser for egendefinerte dimensjoner (med brukeromfang). Dermed kan utviklere fokusere på å spore datapunkter med meningsfulle navn uten å måtte knytte hvert enkelt datapunkt sammen med et vilkårlig plassnummer.

Vi har dessuten endret navnet på «Brukeregenskaper»-delen i Google Analytics til «Egendefinerte definisjoner». Delen er dessuten lokalt oppdatert med en tabell som samler all administrering (oppretting, redigering, arkivering) av egendefinerte dimensjoner og beregninger med alle slags omfang. Tidligere måtte brukere gå til «Alle hendelser»-tabellen for egendefinerte dimensjoner og beregninger og så til «Brukeregenskaper»-delen hvis de ville registrere brukeregenskaper. Før måtte altså brukerne gå til rapporteringsdelen med det aktuelle omfanget (f.eks. Brukeregenskaper-delen for egendefinerte dimensjoner med brukeromfang), mens det nå finnes én enhetlig administrasjonstabell for alle nåværende og fremtidige egendefinerte dimensjoner og beregninger av alle omfang.

Finn ut mer.

22. januar 2021

Kohortteknikk i Analyse: nye beregningstyper og beregninger for kohortstørrelse

Vi har lagt til to nye funksjoner i kohortteknikken i Analyse-modulen: løpende og kumulative beregninger.

Med standardberegningen kan du identifisere brukere som returnerer i de enkelte periodene etter at de er tatt med i kohorten.

Med løpende beregning kan du identifisere de brukerne som returnerer hver eneste periode etter at de er tatt med i kohorten.

I eksempelet nedenfor kan du se at standardberegningen rapporterer om at du skaffet deg 35 brukere 23. november som så kom tilbake til nettstedet ditt tre dager senere. I den løpende beregningen kan du se at seks av disse brukerne kom tilbake hver dag i tre dager etter 23. november.

I den kumulative beregningen kan du oppsummere den valgte beregningen for brukere som har returnert i en hvilken som helst periode etter å ha blitt tatt med i kohorten.

I eksempelet nedenfor kan du se at standardberegningen rapporterer om at brukerne som returnerte til nettstedet på den tredje dagen etter det innledende besøket 23. november, handlet produkter for USD 29.60 på denne dagen. I den kumulative beregningen kan du se at de brukerne du skaffet deg 23. november, handlet produkter for totalt USD 5173,43 i løpet av de fire påfølgende dagene.

 

 

I beregningen for kohortstørrelse fremgår resultatene relativt til størrelsen av de enkelte kohortene, så du raskt og enkelt kan sammenligne atferdsmønstrene til kohorter av ulike størrelser.

I eksempelet nedenfor kan du se at det totale antallet returnerende brukere du hadde på den tredje dagen, angis under beregningstypen «Sum», mens du i beregningstypen «Per cohort user» (per kohortbruker) kan se at 22. november-kohorten er den du oppnår best resultater med etter tre dager med brukerlojalitet.

 

Utgaver sluppet i 2020–2021

17. desember 2020

Ny beregning for anslått inntekt i Google Analytics 4

Vi har lansert en ny forutsigende beregning for Google Analytics 4-områder. I beregningen for anslått vises inntektene du er forventet å kunne oppnå fra alle kjøpskonverteringer i løpet av de neste 28 dagene i forbindelse med en bruker som var aktiv i løpet av de siste 28 dagene. Med utgangspunkt i denne beregningen kan du skape vekst i bedriften din ved å nå ut til de som trolig kommer til å bruke mest penger, via Google Ads.

I Analytics får du nå foreslått nye forutsigende målgrupper du kan opprette i målgruppebyggeren. Vi bruker beregningen for anslått inntekt til å foreslå målgruppen «Brukerne som trolig vil bruke mest penger de neste 28 dagene». Denne målgruppen består av folk som trolig kommer til å generere mest inntekt i løpet av de neste 28 dagene, ut fra den samlede verdien av kjøpskonverteringene deres.

I tillegg til at du kan bygge opp målgrupper, kan du også snart bruke den forutsigende inntektsberegningen til å analysere dataene dine i Analyse-modulen. Du kan for eksempel basere deg på verdien «brukerens levetid» for å få en indikasjon på hvilke av markedsføringskampanjene dine som kommer til å nå ut til de brukerne som trolig kommer til å bruke mest penger. Deretter kan du bruke den aktuelle informasjonen for å omfordele markedsføringsmidlene dine til kampanjene som anslås å generere høyest inntekt.

Beregningen for anslått inntekt er tilgjengelig i GA4-områder ved bruk av kjøpshendelser eller hendelser som samles inn automatisk, så fort de nødvendige grensene er nådd.

11. desember 2020

Endre og opprett hendelser (nettsteder)

Google Analytics-hendelser som er en del av Google Analytics 4-områder, kan nå redigeres uten at du behøver å endre tagger. Endringer implementeres umiddelbart og får innvirkning på alle hendelser som blir mottatt etter den aktuelle datoen. Dermed blir det enklere for deg å rydde opp i hendelsesdata som kanskje ikke er i tråd med de vanlige standardene. Det blir også enklere å utføre konverteringssporing for bestemte hendelser og parametere. Finn ut mer

BigQuery Export

Det er ikke lenger nødvendig å ha et tilknyttet Firebase-prosjekt ved dataeksport for Google Analytics 4-områder. Det betyr at Google Analytics-administratorer kan gjennomgå og konfigurere dataeksporter til BigQuery via administrasjonssiden i Google Analytics. Firebase-administratorer kan fortsette å konfigurere eksporter for tilknyttede områder via Firebase-konsollen. Du kan også angi et Google Cloud Platform-område når du skal konfigurere nye eksporter. Dermed får du bedre kontroll over dataene dine. Du finner mer informasjon i denne artikkelen.

20. november 2020

RLSA for søkeannonser på nettsteder

Google Analytics 4-målgrupper støttes nå i søkekampanjer på Google Ads. Du må bare knytte Google Analytics sammen med Google Ads, og husk at du må aktivere innstillingen for personlig tilpasning av annonser i tilknytningen. Du må også aktivere Google-signaler. Når du har gjort det, legges alle Google Analytics 4-målgruppene dine til i Google Ads. Kom i gang ved å legge disse målgruppene til i nye eller eksisterende kampanjer. Du finner en detaljert veiledning til dette i denne artikkelen.

Datafiltre

Mens brukere navigerer i appen din eller på nettstedet ditt, sender interne brukere og utviklere Analytics-data til området ditt. Du kan nå bruke filtrene Intern trafikk og Utviklertrafikk for å sikre at disse dataene ikke får noen permanent innvirkning på Analytics-rapportene dine. Du finner detaljert informasjon om dette i denne artikkelen.

Måling av flere domener

I Google Analytics 4 er det nå støtte for måling av flere domener i nettdatastrømmer. Med denne funksjonen kan nå bruker- og øktidentifikatorer fra informasjonskapsler fra førstepart beholdes når brukere navigerer mellom ulike domener som er merket med den samme målings-ID-en (dvs. med rapportering innenfor den samme datastrømmen). Med dette heves presisjonsnivået i rapportene dine når du har viktige kundereiser som omfatter ulike domener (f.eks. hvis domenet for hovednettstedet ditt ikke er det samme domenet som for nettbutikken din). I Google Analytics 4 kan dette enkelt konfigureres direkte fra grensesnittet av en hvilken som helst bruker som har redigeringstilgang på områdenivået. Du finner mer informasjon om og en detaljert veiledning til dette i denne artikkelen.

4. november 2020

Innsikt om konverteringer

Innsikt gjør det enklere for kundene å finne viktig informasjon om dataene sine og iverksette effektive tiltak. I denne lanseringen gir vi kundene nye innsikter om attribusjon, med fokus på «siste klikk»-attribusjon. Annonsører kan for eksempel se hvilke kampanjer som genererte flest konverteringer og inntekter løpet av den siste måneden.

29. september 2020

Mer fleksibel rapportering: Vi lanserer egendefinerte dimensjoner og beregninger med hendelsesomfang i app- og nettområder

Du har nå tilgang til egendefinerte dimensjoner og beregninger i app- og nettområder i Google Analytics. Foregående funksjonalitet som lignet på denne, omtalte vi som «rapportering om egendefinerte parametere», og registrering av hvert eneste hendelse/parameter-par var påkrevd, noe som både var tidkrevende og la beslag på mye av kvoten.

Med denne lanseringen blir registrerte parametere oppgradert til områdedekkende egendefinerte dimensjoner eller beregninger med hendelsesomfang, og dermed beholdes alle historiske aggregerte verdier. I tiden fremover kan egendefinerte dimensjoner og beregninger registreres én gang på områdenivå, noe som gjør arbeidsflyten enklere og gjør at du bruker langt mindre av den tilgjengelige kvoten.

Parameternavn er i utgangspunktet aliaser for dimensjoner eller beregninger, slik at utviklere kan fokusere på å spore datapunkter med meningsfulle navn.

Nå som omfanget til en eksisterende egendefinert dimensjon eller beregning har gått opp fra hendelsesnivå til områdenivå, har vi lagret alle historiske samleverdier med hendelsesomfang, og nye data blir en sømløs forlengelse av disse historiske dataene. I de tilfellene der en parameter ble registrert for flere hendelser, skiller vi mellom parameterne ved å tilordne dem et dimensjons- eller beregningsnavn som omfatter navnet hendelsen per nå er gitt (f.eks. «custom_dimension_name [hendelsesnavn]»). Vi anbefaler at brukerne fjerner dupliserte egendefinerte dimensjoner og beregninger som ble registrert sammen med flere hendelser, for ikke å overskride kvoten. Finn ut mer

18. september 2020

Se visuelle fremstillinger av app- og nettdata i Data Studio

Du kan nå legge til data fra app og nett i Data Studio-rapportene og -oversiktene dine. Du kan se visuelle fremstillinger av feltene for app- og nettområder du har tilgang til i Google Analytics App+Web API for rapportering. Dette API-et foreligger per nå i betaversjon for betrodde testere (hvis du vil bli betrodd tester, kan du registrere deg her).

Finn ut mer

10. september 2020

Endringer i henvisningsadresser i versjon 85 av Chrome

Ved utgangen av august gjøres det endringer i feltene for henvisningsadresser og nettleserversjon i Chrome, og hensikten med disse er bedre personvern for brukerne. Selv om dette er positive endringer for brukerne, påvirker de også muligheten Google Analytics har til å rapportere om organiske henvisninger fra Chrome. Vi vet hvor viktig organisk trafikk er for kundene våre. For å hjelpe kundene våre og understøtte de personvernrelaterte endringene i Chrome kommer vi derfor til å bruke en liste over anerkjente søkemotorer når vi skal identifisere organisk trafikk. Du finner denne listen i brukerstøtten. Hvis det er enkelte søkemotorer du mener bør føres opp i denne listen, kan du følge den etablerte prosessen (som også er beskrevet i brukerstøtten) for å få godkjent andre søkemotorer.

Vi skal også fremover støtte egendefinerte kilder for organiske søk i Universal Analytics. Du må kanskje redigere den eksisterende egendefinerte listen din over organiske søkekilder ved å fjerne søkeparameteren for å kunne støtte de som bruker Chrome-versjon 85 (eller nyere).

Som en del av denne endringen får ikke kundene lenger se den nøyaktige underversjonen av Chrome i Google Analytics, men de får fortsatt informasjon om nettleseren og det overordnede versjonsnummeret.

Denne endringen har innvirkning på både Universal Analytics og app- og nettområder (beta). Ettersom vi ikke aktivt støtter (oppdaterer) den gamle ga.js-taggen, blir noe organisk trafikk kategorisert som henvisningstrafikk fra nå av. Vi oppfordrer deg til å oppdatere taggene dine og ta i bruk Googles globale nettstedstag, slik at du kan holde oversikt over søkemotorer i rapportene om organiske trafikk. Hvis du har behov for å oppdatere taggene dine, er dette også et godt tidspunkt for å konfigurere app- og nettområder, så du kan redusere fremtidige implementeringstiltak.

3. september 2020

En ny endringslogg

Vi har oppdatert endringsloggen i Google Analytics med et nytt format med støtte for utdata i form av strukturerte data og detaljerte før-og-etter-statuser. I endringsloggen er det nå dessuten støtte for både konto- og områdeadministratorer med versjoner som dekker hvert av disse nivåene.

Tidligere var endringsloggen en gratis tekstfunksjon som hadde ulik informasjon avhengig av hva som ble endret. Heretter blir alle endringer registrert i en standardstruktur: hvem, hva, hvor og når. «Hvem» viser til brukeren som står bak endringen, eller en automatisert prosess. «Hva» er objektet som ble endret. «Hvor» viser til stedet der endringen ble gjort, det være seg i et konto- eller områdetilknyttet objekt. «Når» er tidsstempelet for endringen, angitt i nettleserens tidssone. I denne brukerstøtteartikkelen forklarer vi hvordan du kan bruke endringsloggen.

For objekter som er implementert i nye Admin API (foreligger per nå i alfaversjon), tilbyr vi detaljerte før-og-etter-fremstillinger av objektet som ble endret. Med dette åpnes det opp for nye utfordringer i brukerstøtten, og det kan bli nødvendig med detaljerte fremstillinger av endringer som kan ha innvirkning på data eller eksporteringer.

Med denne nye endringsloggen håper vi å kunne gi deg økt sikkerhet og bedre brukerstøtte og revisjonsopplevelser i Google Analytics.

21. august 2020

Google Analytics-mobilappen

Vi gitt Google Analytics-mobilappene et nytt design, så du skal kunne få rask tilgang til Google Analytics-dataene dine uansett hvor du er, og til alle døgnets tider. Appene har støtte for både Universal Analytics og app- og nettområder.

Oppdater appen til den nyeste versjonen på Android og iOS, da de gamle appene slutter å fungere ved utgangen av september.

24. juli 2020

Nye forutsigende funksjoner i app- og nettområdet i Google Analytics

Vi introduserer to nye forutsigende beregninger i app- og nettområder. Den første beregningen – sannsynligheten for kjøp – er et anslag på hvor sannsynlig det er at brukere som har åpnet appen din eller besøkt nettstedet ditt, kommer til å kjøpe noe fra deg i løpet av de neste sju dagene. Med den andre beregningen, sannsynlighet for frafall, blir det anslått hva som er sannsynligheten for at nylig aktive brukere ikke kommer til å åpne appen din eller besøke nettstedet ditt i løpet av de neste sju dagene. Du kan ta utgangspunkt i disse beregningene for å skape vekst i bedriften din ved å nå ut til dem som mest sannsynlig kommer til å kjøpe noe. Samtidig kan du holde på dem som ikke nødvendigvis kommer tilbake til appen eller nettstedet, via Google Ads.

I Analytics får du nå foreslått nye forutsigende målgrupper du kan opprette i målgruppebyggeren. Hvis du for eksempel bruker sannsynlighet for kjøp, foreslår vi målgruppen «Brukere som trolig kjøper noe i løpet av de neste sju dagene», som består av folk med den høyeste sannsynligheten for å kjøpe noe i løpet av de neste sju dagene. Hvis du derimot bruker sannsynlighet for frafall, foreslår vi «Kjøpende brukere som trolig ikke er aktive brukere i løpet av de neste sju dagene», som omfatter brukere som med liten sannsynlighet åpner appen eller besøker nettstedet i løpet av de neste sju dagene.

I tillegg til at du kan bygge opp målgrupper, kan du også bruke forutsigende beregninger til å analysere dataene dine i Analyse-modulen. Med utgangspunkt i brukerens levetid kan du for eksempel identifisere hvilken markedsføringskampanje du skaffet deg brukerne med den høyeste sannsynligheten for kjøp via. På bakgrunn av denne kunnskapen kan du bestemme deg for å omfordele budsjettmidlene og i større grad sette av midlene til den kampanjen med det høyeste potensialet.

I løpet av de neste ukene blir disse beregningene tilgjengelig i områder der kjøpshendelser er implementert, eller i områder som automatisk måler kjøp i apper, så fort de nødvendige grensene er nådd.

Kohortteknikk i Analyse: alle hendelser som inkluder/returner-kriterier

Vi lanserer to nye funksjoner i Analyse-kohortteknikken:

Enhver hendelse som inkluder- og returner-kriterier

Nå kan du velge enhver hendelse som et inkluder- eller returner-kriterium i analysene dine for å avdekke unik statistikk, for eksempel om

 • hvordan kohorter du nylig har skaffet deg, konverterer i forbindelse med den hendelsen som er mest relevant for bedriften din (f.eks. kjøp):
   
 • hvordan kohorter bestående av ulike brukersegmenter oppfører seg underveis på viktige kundereiser (du kan f.eks. sammenligne fullføringsandelen blant henholdsvis gratisbrukere og betalende brukere):
   

Titler skrevet med naturlig språk

Det brukes dynamiske titler på diagrammer som presist beskriver resultatene fra kohortanalysen din. Ovenfor kohortresultatene får du se en setning som beskriver dataene som vises, og som oppdateres hvis du endrer på faneinnstillingene.

Den dynamiske tittelen fra det første eksempelet ovenfor er fremhevet her:

 

 

26. juni 2020

Ekskludering av robottrafikk i app- og nettområder

Vi har nå begynt å ekskludere robottrafikk automatisk fra app- og nettområder. Trafikk fra roboter identifiseres gjennom en kombinasjon av undersøkelser Google selv står for, og den internasjonale listen over roboter, som vedlikeholdes av Interactive Advertising Bureau (IAB). Brukerne må slå på ekskludering av robottrafikk i hvert område i Universal Analytics. Med automatisk ekskludering kan du være sikker på at Analytics-dataene dine, så godt det lar seg gjøre, ikke omfatter hendelser fra kjente roboter. Du finner mer informasjon om dette i denne brukerstøtteartikkelen.

12. juni 2020

Oppgradering av rapporten med informasjon om konverteringer

Vi har oppgradert siden med konverteringsdetaljer for å kunne støtte avanserte analyser og sikre samsvar med resten av app- og nettrapporteringen. Du kan bruke sammenligninger (hvor du kan sammenligne og filtrere data) og sekundære dimensjoner i konverteringsdataene dine, som i andre app- og nettrapporter.

29. mai 2020

Målgruppegrensen i app- og nettområder er økt fra 50 til 100

Som et ledd i arbeidet med en ordinær revisjonen av hvordan funksjonen brukes, har vi økt antallet målgrupper du kan opprette i app- og nettområder, fra 50 til 100.

20. mai 2020

Forhåndsdefinerte søk i app- og nettområder

Nå kan du ganske enkelt klikke på forhåndsdefinerte søk for raskt å få statistikk om Google Analytics-dataene dine. I søkefunksjonen i Google Analytics kan du stille en lang rekke spørsmål om Analytics-dataene dine med et naturlig språk, og svarene får du umiddelbart.

21. april 2020

Forhåndsdefinerte maler for å opprette tilpasset statistikk i app- og nettområder

Med de nye forhåndsdefinerte malene for tilpasset statistikk kan du konfigurere opptil fem tilpassede statistikker med ett klikk. Med tilpasset statistikk kan du overvåke uventet atferd i de beregningene som er viktigst for bedriften. Finn ut mer

Resultatkort i Atferd-oversikten

Det finnes to nye resultatkort og -rapporter i rapporteringsvisningen som brukes som standard for app- og nettområder. I disse kortene kan du få svar på spørsmål som disse:

 • Hvor kommer trafikken til nettstedet mitt fra? Må jeg gjøre innholdet på denne siden bedre?
  • Beregninger: konverteringer, interaksjoner med en bestemt hendelse
 • Hvordan er resultatene jeg oppnår med de ulike betalte mediekanalene mine, sammenlignet med hverandre?
  • Her omfattes både Google-kampanjer og kampanjer som ikke er tilknyttet Google.
  • Beregninger: kampanjene med de beste eller dårligste resultatene, målgruppene med de beste eller dårligste resultatene, kostnad/konverteringer i alle kampanjer

Oppdatert flyt for Google Ads-tilknytning

Vi har oppdatert og finstemt arbeidsflyten for å knytte Google Ads sammen med app- og nettområder. I denne nye tilknytningsopplevelsen er arbeidsflytene for å opprette, endre eller slette tilknytninger strømlinjeformet, og du får en samlet og enhetlig visning for alle de tilknyttede Google Ads-kontoene.

3. april 2020

«ecommerce_purchase»-hendelser kan nå konfigureres som konverteringer

Hvis du allerede har angitt ecommerce_purchase som en konvertering i området ditt, forblir den en konvertering (du kan velge å fjerne merkingen for dette). I nye områder er det mulig å merke ecommerce_conversion som en konvertering (akkurat som med andre hendelser).

Dette er en oppfølgende handling til at kjøp ble en standardkonvertering, og med dette samles kjøp i app og på nett, noe som fører til mindre forvirring og færre konfigurasjonsfeil.

20. mars 2020

Søkelogg for Analytics Observasjon

Analytics Observasjon-søkeloggen blir lagret for at Analytics-søkeresultatene bedre skal kunne personlig tilpasses. Du kan nå se aktiviteten som er lagret i kontoen din, ved å klikke på Administrator og så på Søkelogg for Analytics Observasjon i Område-kolonnen.

Brukere med redigeringstilgang kan slette en hvilken som helst eller all tidligere søkeaktivitet i et område.

Avanserte endringer i Analyse

Med den nye «Endre i analyse»-funksjonen i app- og nettanalysemodulen er det enklere å utforske Analyse-rapportene dine uten å måtte bygge dem opp på nytt.

Hvis du har behov for å gjøre endringer i en hvilken som helst uforskningsrapport, for eksempel om du vil bruke en annen visuell fremstilling, se på andre brukersegmenter eller inndele data i flere dimensjoner, kan du nå klikke på Endre i analyse i tilpasningspanelet for å opprette den samme rapporten på nytt.

6. mars 2020

Kohortteknikk i Analyse

Med den nye kohortteknikken i Analyse-modulen i app- og nettområder kan du danne deg et mer detaljert bilde av brukeratferd i ulike kohorter over tid.

Med denne teknikken kan du kjøre detaljerte analyser av brukeratferd i ulike kohorter over tid. Brukere kan nå få svar på spørsmål som disse:

 • Hvis vi ser på antallet brukere jeg skaffet meg i forrige uke, hvor mange av disse kjøpte noe, og hvor lang tid gikk det etter at jeg skaffet meg dem, før de kjøpte noe? Hvordan skiller denne atferden seg fra atferden til de brukerne jeg skaffet meg den foregående uken?
 • Oppnår jeg høyere inntekter over tid med de brukerne jeg skaffet meg i løpet av Black Friday-uken, enn med de jeg skaffet meg i andre uker?
 • Hvor mange av de brukerne som kjøpte noe i forrige uke, kjøpte noe på nytt etter det, og hvor lang tid gikk det fra det første kjøpet? Hvordan endres denne atferden over tid?

Finn ut mer om dette, eller test ut denne funksjonen i app- og nettområdet under «Kohortanalyse» i Analyse-modulen.

Ny sanntidsrapportering i app- og nettområder

Alle app- og nettområder har nå en ny rapporteringsopplevelse i sanntid. Du kan opprette sammenligninger med sanntidsdata og se hvordan brukerne beveger seg gjennom markedsføringstrakten din – fra brukeranskaffelse til kjøp – i sanntid, slik at du kan iverksette tiltak enda raskere.

21. februar 2020

Vi avvikler datafeltet for nettverksdomene og tjenesteleverandør

Fra og med 4. februar 2020 blir det ikke lenger oppgitt informasjon automatisk i datafeltene for nettverksdomene og tjenesteleverandør. Av hensyn til de som bruker eldre versjoner, forblir datafeltene i produktet, men de blir ikke lenger oppdatert.

Etter hvert som vi videreutvikler produktet vårt, gjennomgår vi regelmessig hvordan vi behandler data og gjør disse tilgjengelige, og denne endringen er et resultat av slike undersøkelser.

Hvis du brukte disse feltene til å identifisere nettsøppel, må du sørge for at du har aktivert filtrering av roboter/søkeroboter i innstillingene for rapporteringsvisningen din. Hos Google Analytics jobber vi kontinuerlig for å sikre at brukerne våre får et tryggest mulig datamiljø, og dette arbeidet slutter aldri.

7. februar 2020

Baner til en valgt hendelse (bakoverrettet baneanalyse)

Med den nye funksjonaliteten i baneanalyser (i Analyse-modulen) i app- og nettområder kan du velge ønsket side eller hendelse og utforske hvordan brukerne kom seg dit.

Du kan velge en hendelse, for eksempel et kjøp eller en konvertering, og analysere de ulike banene brukerne følger frem til den hendelsen. Deretter kan du bruke denne kunnskapen som utgangspunkt for å levere bedre brukeropplevelser.

Du kan for eksempel finne uventede baner til kjøp som går utenfor den tiltenkte kjøpstrakten, og således identifisere brukeratferd du kan strømlinjeforme nettstedet ditt med utgangspunkt i.

 

Du kan også velge en hendelse du ikke vil at skal forekomme, for eksempel avinstallering av appen din, og se sekvensen av hendelser som ledet opp til denne handlingen. Da kan du optimalisere brukeropplevelsen og redusere antallet avinstalleringer.

23. januar 2020

Nettkonverteringer er aktivert i budgivning i Google Ads

Vi følger opp lanseringen av eksportering av konverteringer på nettet fra app- og nettområder med å opplyse om at konverteringer som eksporteres til Google Ads (unntatt konverteringer knyttet til remarketing), i tiden fremover som standard blir aktivert i budgivning. Konverteringer du tidligere eksporterte, kan redigeres i Google Ads, slik at annonsører manuelt kan aktivere dem i budgivning.

En merknad blir vist i Google Ads-kontoen din:

 

Bruk denne kolonnen i Google Ads-kontoen din for å aktivere budgivning:

Opptil 14 måneders oppbevaring av hendelses- og brukerdata for Analyse i app- og nettområder

Analyse i app- og nettområder ble akkurat mye mer effektivt. Du kan nå aktivere opptil 14 måneders oppbevaring av data på bruker- eller hendelsesnivå, slik at du kan kjøre mer tidsomfattende analyser. Finn ut mer

Hvis du endrer innstillingene i administrasjonspanelet til å omfatte 14 måneder, som vist nedenfor, utløper ikke lenger dataene dine på hendelsesnivå etter to måneder, og du kan dermed kjøre analyser som omfatter lengre tidsperioder.

 

Etter som det samles inn data over tid i app- og nettområdet ditt, kan du

 • kjøre analyser som omfatter et helt kvartal eller et helt år
 • sammenligne viktige verdier med de samme verdiene du oppnådde i den samme måneden i fjor, så du kan identifisere trender fratrukket sesongmessige svingninger
 • identifisere brukeratferd i trakter og baneanalyser over lengre tid

Hvis du vil dra nytte av disse nye retningslinjene for oppbevaring av data, må du aktivere retningslinjene i administrasjonspanelet (Administrator > Område-kolonnen > Datainnstillinger > Oppbevaring av data). Data på hendelsesnivå slettes fortsatt etter to måneder frem til du gjør denne endringen.

23. desember 2019

Med søkefunksjonaliteten i app- og nettområder kan du nå gjøre dette:

 • Naviger til sider i Administrator-delen. Hvis du for eksempel vil legge til en ny bruker i app- og nettområdet ditt, er det bare å søke etter «legg til bruker» for å se den relevante brukeradministreringssiden i søkeresultatene

 • Søk etter konfigurasjonsdetaljer som målings-ID (også kalt sporings-ID i nettområder), område-ID eller konto-ID.

 • Se relevante hjelpeartikler som spesifikt omhandler app og nett, direkte i søkeresultatene.

 • ta i bruk assisterende autofullføringsforslag ved å trykke på Tab for å søke raskere

Kjøpshendelser er nå konverteringer som standard

I app- og nettområder er nå kjøpshendelser som standard merket som konverteringer. Dette gjør at viktige transaksjoner som forekommer på et nettsted, automatisk tas med i Konverteringer-rapporten, slik at du kan danne deg et bilde av hvordan markedsføringstiltakene dine genererer slike transaksjoner (tilsvarer ecommerce_purchase for apper). Dette sikrer i sin tur at kjøpshendelser for områder som er tilknyttet Google Ads, automatisk kan importeres til Google Ads.

9. desember 2019

Få svar umiddelbart via søk

Du kan nå stille spørsmål om Analytics-dataene dine med et naturlig språk og få svar umiddelbart. Når du søker etter umiddelbare svar, må du oppgi hvilke spesifikke beregningern, dimensjoner og tidsrammer du vil ha informasjon om. Du kan for eksempel søke etter «konverteringer i USA i forrige uke» og se svaret i søkeresultatene. Klikk på et søkeresultat for å åpne Innsikt-panelet og se mer informasjon. Finn ut mer

Hendelser og brukeregenskaper knyttet til annonser som ikke er personlig tilpasset

Du kan nå merke spesifikke hendelser og brukeregenskaper som «annonser som ikke er personlig tilpasset». Slik kan du vise at disse dataene ikke kan brukes for å levere personlig tilpasset annonsering, samtidig som dataene kan benyttes til måling og personlig tilpasning av innhold. Finn ut mer

14. november 2019

Flere nettstrømmer i app- og nettområder

Du kan nå opprette flere nettstrømmer i app- og nettområder (for totalt 50 strømmer for app og nett). Med denne utgaven kan du måle flere nettsteder i det samme området og holde dem atskilt i rapporteringsgrensesnittet. Vi forventer at dette kommer til å være nyttig i områder der brukerne vil analysere flere datakilder hver for seg. Finn ut mer

Eksportering av nettkonverteringer i app- og nettområder

Du kan nå eksportere nettkonverteringene dine fra app- og nettområder i Google Analytics til Google Ads, slik at du kan bruke dem der i forbindelse med budgivning og rapportering. Denne funksjonen kunne tidligere bare brukes med appkonverteringer (Firebase). Med denne utgaven kan du gjøre de samme tingene i Google Ads uansett om du jobber med app- eller nettkonverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics. Finn ut mer

1. november 2019

Innsikt

Du får nå automatisert statistikk om endringer og beregninger Analytics anser som viktige for bedriften din. Du kan også få tilpasset statistikk som genereres når det forekommer endringer i bestemte beregninger du selv har spesifisert. Du får bedre statistikk over tid etter som den genereres på bakgrunn av mer informasjon om bedriften din. Finn ut mer

Analyse

Med utgangspunkt i baner langs unike noder kan du kjøre baneanalyser og se utelukkende endrede nodeverdier.

Hvis du for eksempel vil se hvordan brukerne navigerer mellom skjermer i appen din eller sider på nettstedet ditt, og det finnes flere hendelser som spores for hver skjerm eller side, blir det bare vist én node per skjerm eller side med dette alternativet i baneanalysen. Dette er tilfellet også i tilfeller der en bruker fullfører mange påfølgende hendelser på den aktuelle skjermen eller siden. Hvis brukeren imidlertid kommer tilbake til den aktuelle siden eller skjermen etter at vedkommende har åpnet en annen side eller skjerm, vises den igjen som en unik node i banen. Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?