Újdonságok

Az új jellemzőkről és funkciókról a kibocsátási megjegyzésekből tájékozódhat.

Ismerje meg az új generációs Google Analytics szolgáltatást

2020. október 14-től a Google Analytics 4-tulajdon (korábbi nevén „Alkalmazás + internetes tulajdon”) az alapértelmezett lehetőség az új tulajdonok létrehozásakor. A Universal Analytics az Analytics korábbi generációját jelöli. 2020. október 14. előtt a webhelyek esetén ez volt az alapértelmezett tulajdontípus. További információ.

2021-es kiadások

2021. augusztus 13.

Az egyéni dimenziók és mutatók archiválása

Archiválhat olyan egyéni dimenziókat vagy mutatókat, amelyekre már nincs szüksége, hogy helyet szabadítson fel az újak számára, és ne lépje túl a kvótát.

Az egyéni dimenziók és mutatók archiválása minden olyan közönségre, felfedezésre és szegmensre hatással van, amely az adott dimenzión vagy mutatón alapul. A közönségek érvénytelenné válnak, és nem gyűjtenek további felhasználókat. Az exportált közönségeken alapuló remarketinglisták továbbra is működnek, de nem gyűjtenek új felhasználókat. A felfedezések és szegmensek szintén érvénytelenné válnak, és nem töltődnek be, ha archivált egyéni definíciókat tartalmaznak. Ha felfedezést vagy szegmenst szeretne betölteni, távolítsa el az archivált egyéni definíciót.

2021. augusztus 6.

Konverziómodellezés

A szabályozási változások és a böngészők változásai (például a GDPR, az ITP, a Chrome harmadik féltől származó cookie-támogatásának megszüntetése, az ATT stb.) hatással vannak a Google Analytics azon képességére, hogy egyes konverziós eseményekhez korábbi elköteleződési eseményeket kapcsoljon hozzá, ami hiányosságokat hagyhat a hozzárendelési jelentésekben. A Google Analytics 4 új konverziómodellezése segít kitölteni ezeket a hiányosságokat ott, ahol a megfigyelt adatok nem állnak rendelkezésre, így jobban megismerheti az ügyfél által bejárt utat, és eközben tiszteletben tartja a felhasználók hozzájárulásra vonatkozó választásait. Az összes Google Analytics 4-tulajdon megkezdi a modellezést, hogy pontosabb konverzióscsatorna-jelentéseket nyújthasson az olyan alapvető jelentésekben, mint az Esemény, a Konverziók és a Hozzárendelési jelentések, valamint a Felfedezések funkcióban, ahol bizonyos eseményre kiterjedő dimenziók vannak kiválasztva. A továbbiakban folytatjuk a modellezési lehetőségek továbbfejlesztését, hogy a megfigyelt adatok még több hiányosságát tudjuk kompenzálni. További információt itt talál.

2021. július 23.

h3

Az önkiszolgáló 360-fiók frissítése/alacsonyabb verzióra váltása Google Analytics 4-tulajdonoknál

Azok a szervezetek, amelyek jelenleg Google Analytics 360-ügyfelek a Universal Analytics-tulajdonoknál, önkiszolgáló módon is frissíthetik a Google Analytics 4-tulajdonokat a 360-as verzióra. Bár a Google Analytics 4-tulajdonok esetében a 360 még bétaverzióban van, az ügyfelek élvezhetik a prémium adatfeldolgozó csatornák, a nagyobb funkciókorlátok és az új 360-funkciók előnyeit, amelyek a 360-bétaverzióban mindenütt megjelennek. A Szervezeti adminisztrátor vagy a Számlázási adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók végezhetik el ezeket a módosításokat a Google Marketing Platform adminisztrátori beállításaiban. További információ és a frissítés módjának részletei a Google Analytics 360 Béta részben találhatók.

A 360 használata és számlázási előnézete a Google Analytics 4-tulajdonoknál

Azok a szervezetek, amelyek részt vettek a 360 bétaprogramban a Google Analytics 4-nél, mostantól nyomon követhetik a bétaprogramban részt vevő tulajdonok használatát, és a tényleges feldolgozott eseménymennyiség alapján megtekinthetik a Google Analytics 4-árazás előnézetét is. A szervezeti és a számlázási adminisztrátorok a Google Marketing Platform Analytics használati jelentésében tekinthetik meg a használat és a számlázás előnézetét. További információ

A Közönség- és Szegmensépítőben használható további prediktív mutatók további minőséggel kapcsolatos statisztikákkal szolgálnak

Korábban a Google Analytics 4-tulajdonokban csak prediktív közönségeket hozhatott létre a javasolt közönségek könyvtárán keresztül. A prediktív mutatókkal készült feltételek módosítása nem volt támogatott.

Mostantól azonban a prediktív mutatók felhasználhatók a közönségépítő és a szegmensépítő mutatóválasztóiban. Ezenkívül módosíthatja a prediktív mutatókkal létrehozott feltételeket is.

Prediktív mutató használatával létrehozott feltétel módosításakor mostantól interaktív diagram jelenik meg, amely a várható kifejezés pontossága, illetve az adott prediktív mutató alapján felvett felhasználók száma közötti engedményt mutatja. Ha például megnöveli a szerepeltetni kívánt felhasználók alsó határértékét (pontosabb várható kifejezés), akkor csökkenti a felvehető felhasználók számát.

A lemorzsolódási valószínűség alapértelmezett előrejelzési beállítása a felhasználók 80–100. percentilisét (a felhasználók felső 20%-át) tartalmazza.

 

A lemorzsolódási valószínűség módosított előrejelzési beállítása a felhasználók 40–100. percentilisét (a felhasználók felső 60%-át) tartalmazza.

2021. július 1.

Hirdetési munkaterület

A Hirdetési munkaterület segítségével a hirdetők egyszerűbben találhatnak olyan jelentéseket, eszközöket és forrásokat, amelyek segítenek elérni a Google Analytics 4-tulajdonokkal kapcsolatos hirdetési céljaikat. A bevezetés részeként a munkaterület tartalmazni fogja a Hirdetési pillanatképet és a Hozzárendelési jelentést (további részletek alább). A későbbi kiadásokban további funkciókat és jelentéseket vezetünk be.

Hirdetési pillanatkép

Ez a Hirdetési munkaterület céloldala. A pillanatkép gyors áttekintést nyújt a munkaterület összes jelentéséről és a hirdetők számára hasznos forrásokról. A folyamat jelenleg a modell-összehasonlítások és konverziós útvonalak jelentéseinek összefoglaló mozaikjait, a tulajdonra vonatkozó statisztikákat megjelenítő mozaikokat, valamint a Google Analytics 4-tulajdonokat még nem ismerő hirdetők számára hasznos információkat tartalmazó oktatási mozaikokat tartalmaz.

Modell-összehasonlítás

A jelentés segítségével különböző hozzárendelési modellek segítségével összehasonlíthatja a kampányok teljesítményét, és felmérheti, hogy ezek a tényezők milyen hatással vannak a marketingcsatornák értékére, így megállapíthatja, hogy melyik modell felel meg a legjobban a vállalkozás igényeinek. Megtekintheti, hogy a különböző hozzárendelési modellek esetén a konverziók és a bevétel hány százalékkal nőnek vagy csökkennek. További információ

Konverziós útvonalak

Ennek a jelentésnek a segítségével megismerheti az ügyfél konverzióhoz vezető útját, és hozzárendelheti a jóváírást az út kapcsolattartási pontjaihoz. Két részből áll: az adatvizualizációból és az adattáblázatból. A megjelenítés azt mutatja, hogyan oszlanak el a konverziós jóváírások a korai, középső és késői kapcsolattartási pontok között. Az adattáblázat megmutatja a felhasználók által a konverziók befejezéséig bejárt utat, valamint az olyan mutatókat, mint a Konverzióhoz vezető napok száma és a Konverzióhoz vezető kapcsolattartási pontok száma. További információ

Hozzárendelési beállítások az Adminisztrálás lapon

Bevezetjük az Hozzárendelési beállítások oldalt az Adminisztrálás lapon, ahol konfigurálhatja a jelentéskészítési hozzárendelési modellt, illetve a visszatekintési időtartamot:

 • A Jelentéskészítés hozzárendelési modellje területen válassza ki, hogy melyik hozzárendelési modellt szeretné használni a konverziós jóváírás kiszámításához az Analytics-tulajdonon belüli jelentésekben. A hozzárendelési modell módosítása mind az előzményadatokra, mind a jövőbeli adatokra hatással lesz.
 • A visszatekintési időtartam beállításával meghatározhatja, hogy egy kapcsolattartási pont mennyi ideig legyen jogosult hozzárendelési jóváírásra. A felhasználószerzési konverziós események (a first_open és a first_visit) esetében az alapértelmezett visszatekintési időtartam 30 nap. Eltérő hozzárendelési igények esetén 7 napos időtartamra is válthat. Minden más konverziós esemény esetén 90 nap az alapértelmezett visszatekintési időtartam. 30 vagy 60 napos időtartamot is beállíthat.

További információ

Az utolsó elköteleződéshez tartozó modellek megszüntetése

2021. június 22-én megkezdtük a csatornaközi utolsó elköteleződés és a hirdetések által preferált utolsó elköteleződés hozzárendelési modelljeinek megszüntetését. A jelentési szinten a hozzárendelési modell kiválasztásának lehetőségét is megszüntetjük (a Hozzárendelési jelentések kivételével), és az Adminisztrálás szakaszban tulajdonszintű beállítást vezetünk be. Az utolsó elköteleződéshez tartozó modellek nem fognak szerepelni a tulajdonszintű beállítás lehetőségei között.

A Data API jelenleg bétaverzióban van

A GA4-tulajdon adataihoz való automatizált hozzáférés elérte a következő stabilitási mérföldkövet. A Google Analytics Data API béta állapotban van. Ebben a stabilitási szakaszban a kompatibilitástörő változások szokatlanok, és 90 napos értesítést igényelnek. Ezenkívül az API több mutatót és dimenziót támogat, mint az alfaverzió.

2021. június 25.

AdMob közvetített bevétel

Az AdMob szolgáltatásban közvetített bevétel mostantól szerepelni fog a hirdetésbevételi mutatókban a Google Analytics 4 rendszerében, ha engedélyezi az adatáramlást a két termék között. Az adatok a hirdetésekből származó bevételként jelennek meg a jelentésekben, és a következő hetekben a felhasználók LTV-jeként is figyelembe vesszük őket (például a Közönségépítőben való felhasználás céljából), továbbá hozzáférhetővé tesszük őket a BigQuery-exportálásokban, hogy átfogóbb képet biztosítsunk az alkalmazáson belüli bevételszerzésről.

2021. június 17.

Offline események adatainak importálása

Az offline eseményeket olyan forrásokból importálhatja, amelyek nem rendelkeznek internetkapcsolattal, illetve más okból nem támogatják az események valós idejű, SDK-n vagy a Measurement Protocolon keresztüli gyűjtését. Az eseményeket a feltöltésük után a rendszer ugyanúgy dolgozza fel, mint az SDK-kon keresztül gyűjtött eseményeket, és az eseményekhez az Ön által megadott időbélyeget, illetve a feltöltés időbélyegét használja. További információ

Az elemzés átnevezése felfedezésekre

A Google Analytics 4-tulajdonok alapjainak részeként modulárisabb bal oldali navigációt terveztünk, amellyel a jelentések és az eszközök könnyedén felfedezhető munkaterületekbe rendezhetők, így már a kezdettől jobban fókuszált, magával ragadóbb és relevánsabb jelentéskészítési élményt kínálnak.

A kialakítás részeként a Google Analytics Elemzés funkcióját „Felfedezések”-re neveztük át, és az átnevezett munkaterület a következő néhány hétben megjelenik a tulajdonokban. A korábbi Elemzés funkciói változatlanok maradtak: a Felfedezés munkaterületen továbbra is mindent meg lehet tenni, amit korábban.

A bal oldali navigációs panelen lévő „Felfedezés” lehetőség megnyitja a Felfedezések főoldalt, ahol új felfedezést hozhat létre a sablonok bármelyikére kattintva, vagy hozzáférhet a mentett felfedezésekhez (a korábban létrehozott elemzések változatlanok maradnak) az oldalon alsó felén lévő listán.

 

Az Elemzés modul átnevezésén kívül a korábban „Felfedezés” technika néven ismert funkciót átneveztük „Szabad űrlap” technikára, ennek megfelelően pedig frissítettük a termék kezelőfelületét és dokumentációját.

2021. április 23.

Játékokkal kapcsolatos fogalmak az Elemzés eszközben

Hozzáadtunk az Elemzéshez egy sor, a játéktulajdonok által gyakran használt mutatót, melyek számos más alkalmazás vagy webhely esetén is hasznosak lehetnek.

A hozzáadott mutatók a felhasználói mutatók (pl. az elmúlt 7, 30 vagy 90 nap során legalább egy vásárlást végrehajtott felhasználók) és a bevételi mutatók (pl. az összes látogató átlagos ARPU-vásárlási bevétele vagy csak az ARPPU-t megvásárló felhasználók átlagos bevétele) kombinációjából állnak.

BigQuery felhasználói elköteleződési lekérdezések

A hatékonyabb eseménynaplózás érdekében a Google Analytics megkezdi az alkalmazások felhasználói tevékenységi idejének mérését az automatikusan gyűjtött események paramétereként, és ennek eredményeként csökkenti az SDK által küldött user_engagement események számát. Ezt a változást korábban már bejelentettük, és nem befolyásolja a GA4 kezelőfelületén megjelenő funkciókat, például a jelentéskészítést vagy az Elemzést. A BigQuery használata esetén azonban előfordulhat, hogy kissé módosítania kell a lekérdezéseket az ebben a blogbejegyzésben és cikkben ismertetetteknek megfelelően.

2021. március 12.

A konverziók száma a Google Analytics 4-tulajdonokban

Javítottuk az olyankor végzett mérést, ha nem állnak rendelkezésre harmadik félhez tartozó azonosítók, ezért 2021. március 15-én közzéteszünk egy frissítést, amely a Google Analytics 4-tulajdonokban és a Google Analytics Firebase-hez szolgáltatásban frissíti az alkalmazáskonverziókra vonatkozó konverziószámlálási mutatókat. A frissítés eredményeként az alkalmazáskonverziók száma szorosabban fog illeszkedni a jelentésekben szereplő eseményszámhoz.

2021. február 19.

Hozzájárulás-elemzés V1

Az Analytics Forgalomfigyelő rendszeresen ellenőrzi az adatokat, és rendellenességeket keres a mutatókban. Ha rendellenességet talál, immár pontosan meghatározza azokat a felhasználói szegmenseket, amelyekben a rendellenességek előfordultak. Létrehozhat közönséget egy felhasználói szegmensből az eredő ok azonosításához az Elemzésben, vagy exportálhatja a kampány kampánycélzásához. További információ

Az Elemzésben rendelkezésre állnak a Google Ads-mutatók és -dimenziók, valamint a munkamenet hatóköre

Hasznosabb mutatókat és dimenziókat vezettünk be az Elemzésben:

 • Munkamenetre kiterjedő hatókörű ügyfélszerzési dimenziók

  Eddig az Elemzésben a megfelelő dimenzió kiválasztásával láthatta, hogy melyik forrás/médium/kampány (és egyéb ügyfélszerzési dimenziók) generált egy-egy felhasználót vagy eseményt. Nemrég felvettünk egy sor új dimenziót, így látható, melyik forrás/médium/kampány eredményezett egy-egy munkamenetet.
 • A Google Ads dimenziói és mutatói

  Ha a Google Analytics 4-tulajdon össze van kapcsolva egy Google Ads-fiókkal, akkor a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok mellett a kampányadatokat is áttekintheti – például a megjelenítéseket és a kattintásokat –, az Elemzés modullal.

Bemutatjuk a felhasználóra kiterjedő hatókörrel rendelkező egyéni dimenziókat és egy egységes táblázatot a GA4 egyéni dimenzióinak és mutatóinak kezelésére

A felhasználóra kiterjedő hatókörű egyéni dimenziók a Google Analytics 4-tulajdonokban állnak rendelkezésre, és az összegyűjtött felhasználói tulajdonságokból adja meg ezeket a rendszer. Ez után a bevezetés után a marketingszakembereknek és a fejlesztőknek nem kell többé az „időszakokkal” foglalkozniuk. A felhasználói tulajdonságok aliasok lesznek a felhasználóra kiterjedő hatókörű egyéni dimenzió időszakai számára, ami lehetővé teszi, hogy a fejlesztők a kifejező nevet viselő adatpontok nyomon követésére összpontosíthassanak anélkül, hogy mindegyik adatponthoz tetszőleges időszakszámot kellene társítaniuk.

Emellett a Google Analytics „Felhasználói tulajdonságok” szakasza „Egyéni definíciók” lett, és helyi módon frissült egy táblázattal, amely az összes hatókörben egyesíti az egyéni dimenziók/mutatók kezelését (létrehozás, szerkesztés, archiválás). Korábban a felhasználóknak az eseményre kiterjedő hatókörű egyéni dimenziók és mutatók kezeléséhez el kellett látogatniuk a „Minden esemény” táblázathoz, míg egy felhasználói tulajdonság regisztrálásához a „Felhasználói tulajdonságok” szakaszba. Ahelyett hogy a Jelentések megfelelő hatóköréhez kellene lépnie (például a felhasználóra kiterjedő hatókörű egyéni dimenziók esetében a „Felhasználói tulajdonságok” szakaszhoz), mostantól egy egységes kezelői táblázat áll rendelkezésre az összes hatókör jelenlegi és jövőbeli egyéni dimenzióihoz és mutatóihoz.

További információ.

2021. január 22.

Kohorsz módszer az Elemzésben: új számítási típusok és kohorszalapú méretmutatók

Az Elemzés modulban, a Kohorsz módszerben két új funkció jelent meg: a gördülő és a kumulatív számítások.

A normál számítás segítségével azonosíthatja azokat a felhasználókat, akik a kohorszba történő felvétel után az egyes időszakokban visszatérnek.

A gördülő számítás segítségével azonosíthatja azokat a felhasználókat, akik a kohorszba történő felvétel után minden időszakban visszatérnek.

Az alábbi példában a normál számítás azt mutatja, hogy 35 felhasználót szerzett november 23-án, akik 3 nappal később visszatértek a webhelyre. A gördülő számításból kiderül, hogy ezen felhasználók közül 6 minden nap visszatért november 23. után 3 napig.

 

 

A kumulatív számítás lehetővé teszi azon felhasználók kiválasztott mutatóinak összesítését, akik a kohorszba történő belépésüket követően bármely időszakban visszatértek,

Az alábbi példában a normál számítás azt jelzi, hogy a webhelyre a november 23-án végrehajtott első látogatásuk után visszatérő felhasználók 29,60 USD értékű terméket vásároltak az adott napon. A kumulatív számításból kiderül, hogy azok a felhasználók, akiket november 23-án szerzett, 5173,43 értékben vásároltak termékeket 5 nappal az ügyfélszerzés után.

 

 

A kohorszméret szerint mutató az eredményeket az egyes kohorszok méretéhez képest jeleníti meg, így Ön gyorsan és egyszerűen összehasonlíthatja a különböző méretű kohorszok viselkedését.

Noha az alábbi példában az „Összeg” mutatótípus révén látható a visszatérő felhasználók összes száma a 3. napon, a „Kohorszba tartozó felhasználó” mutatótípus megmutatja, hogy a november 22-i kohorsz teljesít a legjobban a 3 nap megőrzés után.

 

2019–2020-as kiadások

2020. december 17.

Új mutató a Google Analytics 4 rendszerben: a várható bevétel mutatója

Új prediktív mutatót vezettünk be a Google Analytics 4-tulajdonokhoz. A várható bevétel mutatója a következő 28 napban várható olyan bevételt jelzi előre, amely egy, az elmúlt 28 napban aktív felhasználó által végrehajtott összes vásárlási konverzióból származik. A mutatóra támaszkodva azokat az embereket érheti el a Google Ads segítségével, akik a legnagyobb valószínűséggel lesznek a legtöbbet költő ügyfelek, így elősegítheti a vállalkozás növekedését.

Egy kapcsolódó, a Közönségépítőben létrehozható új prediktív közönség már ugyancsak rendelkezésre áll az Analytics rendszerben. A várható bevétel mutatója alapján javasolunk majd egy „Előrejelzés szerint 28 nap alatt a legtöbbet költők” nevű közönséget. Ebben a közönségben azok a felhasználók szerepelnek, akik – a vásárlási konverziójuk teljes értéke alapján – várhatóan a legnagyobb bevételt generálják a következő 28 napban.

A várható bevétel mutatója nemcsak közönségépítésre használható, hanem hamarosan az adatok Elemzés modullal való elemzésében is segítséget nyújt majd. A Felhasználó élettartama módszerrel például megállapíthatja, hogy melyik marketingkampányok szereznek a legnagyobb valószínűséggel legtöbbet költő felhasználókat, majd a szerzett információk alapján a magasabb várható bevételt biztosító kampányokra összpontosíthatja a marketingbefektetéseket.

A várható bevétel mutatója a vásárlási eseményeket vagy az automatikusan gyűjtött eseményeket használó GA4-tulajdonokhoz áll rendelkezésre (a szükséges küszöbértékek elérése esetén).

2020. december 11.

Események módosítása és létrehozása (internet)

A Google Analytics 4-tulajdonok számára elküldött Google Analytics-események mostantól címkézési módosítás nélkül szerkeszthetők. Az elvégzett módosítások azonnal életbe lépnek, és a módosítás után fogadott valamennyi eseményre hatással lesznek. Így megtisztíthatók lesznek az esetlegesen nem az elterjedt szabványokat használó eseményadatok, valamint hatékonyabban lehet mérni a konkrét eseményekhez és paraméterekhez tartozó konverziókat. További információ.

BigQuery Export

A Google Analytics 4-tulajdon adatexportálási műveleteihez a jövőben nem lesz szükség összekapcsolt Firebase-projektre. Ez azt jelenti, hogy a Google Analytics-adminisztrátorok a Google Analytics Adminisztrálás oldalán auditálhatják és konfigurálhatják a BigQuery felé irányuló adatexportálást. A Firebase-adminisztrátorok továbbra is a Firebase Konzol segítségével konfigurálhatják az összekapcsolt tulajdonokkal kapcsolatos exportálásokat. Az új exportálások konfigurálásakor a Google Cloud Platform régióját is megadhatja, így hatékonyabban felügyelheti az adatokat. További információ ebben a cikkben található.

2020. november 20.

Internetes RLSA

Mostantól a Google Ads keresési kampányai is támogatják a Google Analytics 4-közönségeket! Csak kapcsolja össze a Google Analytics a Google Ads szolgáltatást, és engedélyezze a Hirdetések személyre szabása beállítást az összekapcsolásnál. Ezenfelül engedélyeznie kell a Google-jelek használatát is. A beállítás után megkezdődik az összes Google Analytics 4-közönség feltöltése a Google Ads szolgáltatásban. Kezdésként kapcsolja össze őket új vagy meglévő kampányaival. A lépésekről szóló részletes leírást és további információt ebben a cikkben talál.

Adatszűrők

A webhelyen vagy az alkalmazásban történő navigálás során természetes, hogy a belső felhasználók és a fejlesztők Analytics-adatokat küldenek a tulajdonnak. Mostantól a belső forgalom és a fejlesztői forgalom szűrőivel gondoskodhat róla, hogy ezek az adatok ne befolyásolják véglegesen az Analytics-jelentéseket. További információt ebben a cikkben talál.

Domainek közötti mérés

A Google Analytics 4 már támogatja a domainek közötti mérést a webes adatfolyamokban. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a belső cookie-kból származó felhasználói és munkamenet-azonosítók megmaradjanak, miközben a felhasználók az ugyanazzal a mérési azonosítóval megjelölt különböző domainek között navigálnak (azaz lehetővé teszi a jelentéskészítést ugyanazon adatfolyamban). Ez pontosabbá teszi a jelentéseket, amikor fontos, különböző domaineken át vezető felhasználói útvonalakat kell nyomon követni (például amikor fő webhely domainje eltér az e-kereskedelmi webhely domainjétől). A Google Analytics 4-ben ezt könnyedén beállíthatja közvetlenül a kezelőfelületről bármely olyan felhasználó, aki szerkesztési jogosultsággal rendelkezik a tulajdon szintjén. További információt és részletes útmutatást ez a cikk tartalmaz.

2020. november 4.

Konverziós statisztika

A Statisztika funkció megkönnyíti az ügyfelek számára, hogy fontos információkhoz jussanak az adatokkal kapcsolatban, illetve hasznos műveleteket végezzenek. A jelen verzióban olyan új hozzárendelési statisztikát kínálunk az ügyfeleknek, amely az utolsó kattintáson alapuló hozzárendelésre összpontosít. Például a hirdetők megtekinthetik azokat a kampányokat, amelyek a legtöbb konverziót és bevételt eredményezték az elmúlt hónapban.

2020. szeptember 29.

Rugalmasabb jelentések: bevezetjük az eseményre kiterjedő hatókörű egyéni dimenziókat és mutatókat az alkalmazás + internetes tulajdonokban

Az eseményre kiterjedő hatókörrel rendelkező egyéni dimenziók és mutatók már rendelkezésre állnak a Google Analytics alkalmazás + internetes tulajdonaiban. Korábban hasonló funkciókat kínáltak az „egyéni paraméterekről készült jelentések”, és egyéni regisztrációra volt szükség minden egyes esemény-paraméter párhoz, ez pedig sok munkával, valamint a kvóta gyors felhasználásával járt.

A mostani kiadásban a regisztrált paraméterek tulajdonszintű, egyéni eseményekre kiterjedő hatókörű dimenziókká vagy mutatókká léptek elő, miközben megtartották az összes korábbi összesítést is. Mostantól az egyéni dimenziókat és mutatókat elég egyszer, a tulajdon szintjén regisztrálni, ami leegyszerűsíti a munkafolyamatot, és jóval gazdaságosabb a kvóta szempontjából.

A paraméternevek alapvetően a dimenziók/mutatók aliasai annak érdekében, hogy a fejlesztők a kifejező nevet viselő adatpontok nyomon követésére összpontosíthassanak.

Ha egy meglévő egyéni dimenzió/mutató az esemény szintjéről a tulajdon szintjére emelkedett, a rendszer megőrzi a korábbi, eseményre kiterjedő hatókörű összesítéseket, és az új összesítések zökkenőmentesen bővítik ezeket a korábbi összesítéseket. Abban az esetben, ha egy paramétert több eseményhez regisztrált, a szolgáltatás úgy különíti el az eseményeket, hogy egy tulajdon/mutató nevét rendeli hozzájuk úgy, hogy a név tartalmazza a jelenleg hozzárendelt esemény nevét (pl. „egyéni_dimenzió_neve [esemény_neve]”. A kvóta megőrzése érdekében azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy távolítsák el a több eseményhez regisztrált ismétlődő egyéni dimenziókat és mutatókat. További információ.

2020. szeptember 18.

Alkalmazás + internetes adatok megjelenítése a Data Studio szolgáltatásban

Mostantól az alkalmazás + internetes tulajdonokból származó adatokat felveheti a Data Studio jelentéseibe és irányítópultjaira. Immár lehetősége van vizuálisan ábrázolni a Google Analytics App+Web reporting API-ban rendelkezésre álló mezőket. Ezek az API-k jelenleg megbízható tesztelőknél vannak bétatesztelésen (ha Ön is megbízható tesztelő szeretne lenni, itt regisztrálhat).

További információ.

2020. szeptember 10.

Hivatkozókkal kapcsolatos változások a Chrome 85-ös verziójában

Augusztus végén a Chrome felhasználó-központú adatvédelmi módosításokat vezet be a hivatkozóval és a böngészőverzióval kapcsolatos mezőre vonatkozóan. Bár ezek pozitív változások, befolyásolják a Google Analytics által a Chrome-ból származó organikus hivatkozásokról készített jelentéseket. Tisztában vagyunk vele, hogy az organikus forgalom milyen értéket képvisel ügyfeleink számára, ezért a Chrome adatvédelmi változásainak támogatása érdekében a továbbiakban az ismert keresőmotorok listája alapján azonosítjuk az organikus forgalmat. Ez a lista a Súgóban tekinthető meg. Ha hiányol egy keresőmotort a listáról, akkor további keresőmotorok jóváhagyása érdekében kövesse a szokásos folyamatot (erről a Súgóban is olvashat).

Továbbra is támogatjuk a Universal Analytics egyéni organikus keresési forrásait. Előfordulhat, hogy módosítania kell az egyéni organikus keresési listáit úgy, hogy a Chrome 85-ös és újabb verzióját használó felhasználók támogatása érdekében eltávolítja a lekérdezési paramétert.

A módosítás után az ügyfelek nem fogják látni a Chrome pontos alverzióját a Google Analytics szolgáltatásban, de a böngésző és a főverziószám továbbra is látható marad.

Ez a módosítás a Universal Analytics szolgáltatást, valamint az Alkalmazás + internetes (béta) tulajdonokat is érinti. Mivel már nem támogatjuk aktívan a régi ga.js címkét, a továbbiakban az organikus forgalom egy részét a rendszer a hivatkozási forgalomként sorolja be. Javasoljuk, hogy frissítse a címkézést a Google globális webhelycímkéjére, hogy a keresőmotorok továbbra is láthatók maradjanak az organikus forgalomról szóló jelentésekben. Ha úgyis frissíteni kell a címkéket, akkor érdemes beállítani az alkalmazás + internetes tulajdonokat is, hogy a későbbiekben már ne kelljen időt töltenie az implementációjukkal.

2020. szeptember 3.

Új változástörténet

A Google Analytics változástörténeti funkcióját olyan új formátumra frissítettük, amely támogatja a strukturált adatok kivitelét, valamint a módosítások előtti és utáni állapotok részletes megjelenítését. A változástörténeti funkciót úgy is bővítettük, hogy különböző szintű hatókörrel rendelkező verziókkal támogassa mind a fiók-, mind a tulajdonadminisztrátorok munkáját.

A Változástörténet eddig egy olyan, díjmentesen rendelkezésre álló szöveges funkció volt, amely a módosításoktól függően különböző adatokat tartalmazott. Mostantól azonban minden módosítást egy olyan szabványos szerkezetben fog rögzíteni, amelyből kiderül ki, mit, hol és mikor tett. A „ki” a módosítást végző felhasználó, amely lehet valódi felhasználó vagy automatikus folyamat is. A „mit” a módosított objektumra utal. A „hol” a módosítás helye, amely a fiókkal vagy a tulajdonnal összekapcsolt objektum lehet. A „mikor” a módosítás időbélyege a böngésző időzónája szerint. Ez a súgócikk ismerteti a használatát.

Az új Admin API-ban (amely jelenleg alfa állapotban áll rendelkezésre) részletes módosítás előtt és módosítási utáni adatokkal szolgálunk a módosított objektumokról. Ez olyan új támogatási folyamatok kidolgozását teszi lehetővé, amelyek a módosítások részletes, a jelentéseket és az adatexportálást befolyásoló bemutatását igénylik.

Az új Változástörténet funkcióval szeretnénk hatékonyabbá tenni az ügyfélszolgálatot, fokozni a biztonságot, valamint megkönnyíteni a Google Analytics rendszerében végzett auditálást.

2020. augusztus 21.

Google Analytics mobilalkalmazás

Újraterveztük a Google Analytics mobilalkalmazást, hogy bárhonnan és bármikor gyorsan hozzáférhessen a Google Analytics adataihoz. Az alkalmazás támogatja a Universal Analytics-, valamint az alkalmazás + internetes tulajdonokat is.

Frissítsen az alkalmazás legújabb verziójára Android és iOS rendszeren is, mivel a régi alkalmazások működése szeptember végén leáll.

2020. július 24.

Új prediktív funkciók a Google Analytics alkalmazás + internetes tulajdonokban

Két új prediktív mutatót vezetünk be az alkalmazás + internetes tulajdonokhoz. Az első a Vásárlási valószínűség, amely azt mutatja meg, hogy az alkalmazást használó, illetve a webhelyet meglátogató felhasználók mekkora valószínűséggel vásárolnak a következő hét napban. A második a Lemorzsolódás valószínűsége, amely azt jelzi előre, hogy mekkora az esély arra, hogy a nemrégiben aktív felhasználók nem fogják felkeresni a webhelyet, illetve használni az alkalmazást a következő hét napban. Ezekre a mutatókra támaszkodva elősegítheti a vállalkozás növekedését úgy, hogy azokat az embereket éri el, akiknél a legnagyobb a vásárlás valószínűsége. Ezenkívül a Google Ads szolgáltatásban lépéseket tehet az olyan felhasználók megtartásáért, akik esetében úgy gondolja, hogy nem fognak visszatérni az alkalmazáshoz vagy a webhelyre.

Az Analytics mostantól új, a Közönségépítőben létrehozható prediktív közönségeket javasol majd. Például a Vásárlás valószínűsége mutató használata esetén a szolgáltatás felajánlja a „7 napon belül valószínűleg vásárlók” közönséget, amelybe olyan felhasználók tartoznak, akiknél a következő hét napban a legnagyobb a vásárlás valószínűsége. Vagy éppen a Lemorzsolódás valószínűsége mutató alapján javaslatot kap a „7 napon belül valószínűleg lemorzsolódó felhasználók” közönségre, amelybe olyan aktív felhasználók tartoznak, akik valószínűleg nem fogják felkeresni a webhelyet, illetve használni az alkalmazást a következő hét napban.

A közönségek összeállítása mellett a prediktív mutatókat az adatok Elemzés modullal végzett elemzéséhez is használhatja. Például a Felhasználó élettartama módszerrel kiderítheti, hogy melyik marketingkampány segített megszerezni azokat a felhasználókat, akiknél a legmagasabb a Vásárlási valószínűség. Ezek alapján az információk alapján érdemes lehet a marketing-költségvetés nagyobb szeletét hozzárendelni ezekhez az ígéretes kampányokhoz.

A következő hetekben ezek a mutatók azokban a tulajdonokban válnak elérhetővé, amelyekben implementálva vannak a vásárlási események, illetve amelyek automatikusan mérik az alkalmazáson belüli vásárlásokat.

A kohorszmódszer az Elemzés eszközben: bármely esemény kiválasztható felvételi/visszatérési feltételként

Két új funkciót vezetünk be az Elemzés eszközben rendelkezésre álló kohorszmódszerhez:

Bármely esemény kiválasztható felvételi és visszatérési feltételként

Mostantól bármelyik eseményt kiválaszthatja felvételi vagy visszatérési feltételként az elemzésekhez, és így az alábbiakhoz hasonló egyedi statisztikákat tárhat fel:

 • Hogyan kerül sor a konverzióra az újonnan megszerzett kohorszokban a vállalkozás számára leginkább releváns eseménynél (például a vásárlásoknál):
   
 • Hogyan viselkednek a különböző felhasználói szegmensek kohorszai a fontos útvonalakon (lehetőség van például a díjmentes változatot és a fizetős csomagot használó felhasználók pályateljesítési arányának összehasonlítására):
   

Természetes megfogalmazású címek

Immár olyan dinamikus diagramcímek jelennek meg, amelyek pontosan leírják a kohorszelemzés eredményeit. A kohorszhoz tartozó találatok fölött a megjelenített adatokat leíró, a lapbeállítások módosításának megfelelően változó mondat jelenik meg.

A fenti első példa dinamikus címe itt kiemelve látható:

 

 

2020. június 26.

A robotforgalom kizárása az alkalmazás + internetes tulajdonokban

Megkezdtük a robotok forgalmának automatikus kizárását az alkalmazás + internetes tulajdonokból. A robotforgalmat a Google kutatásai és az Interactive Advertising Bureau (IAB) által karbantartott nemzetközi robotlista alapján azonosítjuk. A Universal Analytics rendszerben a felhasználóknak tulajdononként kellett bekapcsolniuk a robotok kizárását. Az automatikus kizárással a lehető legjobb tudásunk szerint biztosítjuk, hogy az alkalmazás + internetes tulajdonok Analytics-adataiban ne maradjanak ismert robotoktól származó adatok. További tájékoztatást ebben a súgócikkben talál.

2020. június 12.

A Konverziók részletei jelentés frissítése

Úgy frissítettük a Konverziók részletei oldalt, hogy támogassa a speciális elemzéseket, valamint konzisztens legyen az Alkalmazás + internetes jelentések többi részével. A konverziós adatokat összehasonlíthatja (így összehasonlításokat készíthet, valamint szűrheti az adatokat), továbbá másodlagos dimenziókat is alkalmazhat rájuk, akárcsak az Alkalmazás + internetes jelentésekben.

2020. május 29.

Az alkalmazás + internetes tulajdonokra vonatkozó közönségkorlát 50-ről 100-ra nőtt

A funkciók használatának rendszeres vizsgálata alapján az alkalmazás + internetes tulajdonokban létrehozható közönségek számát 50-ről 100-ra emeltük.

2020. május 20.

Előre definiált keresőkifejezések az alkalmazás + internetes tulajdonokban

Mostantól egyszerűen az előre definiált keresőkifejezésekre kattintva rövid statisztikát láthat a Google Analytics-adatokról. A Google Analytics keresőfunkciója révén számos, természetesen megfogalmazott kérdést tehet fel az Analytics-adatokkal kapcsolatban, és azonnal válaszokat kaphat rájuk.

2020. április 21.

Előre meghatározott sablonok az egyéni statisztikák alkalmazás + internetes tulajdonokban történő létrehozásához

Az egyéni statisztikákhoz tartozó új, előre meghatározott sablonok segítségével akár öt egyéni statisztika egyetlen kattintással történő létrehozására is lehetősége van. Az egyéni statisztikák a fő üzleti mutatók váratlan viselkedésének nyomon követésére szolgálnak. További információ.

Teljesítménykártyák a Viselkedés irányítópulton

Két új teljesítménykártya és -jelentés került be az alkalmazás + internetes tulajdonok alapértelmezett jelentésnézetébe. Ezek az alábbiakhoz hasonló kérdésekre adnak választ:

 • Honnan érkezik a webhelyem forgalma? Javítani kell ennek az oldalnak a tartalmát?
  • Mutatók: konverziók, művelet egy konkrét eseménnyel
 • Hogyan teljesítenek egymáshoz képest a különböző fizetett médiacsatornáim?
  • Ez a Google- és a nem Google-kampányokat is magában foglalja.
  • Mutatók: legjobban/legrosszabbul teljesítő kampányok, legjobban/legrosszabbul teljesítő közönségek, költség/konverziók az összes kampányra vonatkozóan

Frissített Google Ads-összekapcsolási folyamat

Frissítettük és javítottuk a Google Ads alkalmazás + internetes tulajdonokból történő összekapcsolásának folyamatát. A megújult összekapcsolási környezetben egyszerűbb munkafolyamatokat követve hozhatók létre, szerkeszthetők, illetve törölhetők az összekapcsolások, valamint egyesített nézetben tekinthető meg az összes meglévő Google Ads-fiók összekapcsolás.

2020. április 3.

Az ecommerce_purchase típusú események mostantól beállíthatók konverzióként

Ha az ecommerce_purchase már konverzióként van beállítva az Ön tulajdonában, akkor a továbbiakban is konverzió marad (ám lehetősége lesz a konverzióként történő megjelölés eltávolítására). Az új tulajdonoknál lehetőség van az ecommerce_conversion esemény konverzióként történő megjelölésére (minden más eseményhez hasonlóan).

Ez a vásárlás alapértelmezett konverzióvá tételét követő lépés, amely egyesíti az alkalmazásokban és az interneten történő vásárlásokat, így minimálisra csökkenti a félreértések és a konfigurációs hibák előfordulásának esélyét.

2020. március 20.

Az Analytics Forgalomfigyelő keresési előzményei

Az Analytics Forgalomfigyelő keresési előzményeit az Analytics keresési találatainak hatékonyabb személyre szabása érdekében tároljuk. A fiókban mentett tevékenységeket mostantól úgy tekintheti meg, hogy az Adminisztrálás lapfülre, majd a Tulajdon oszlopban Az Analytics Forgalomfigyelő keresési előzményei lehetőségre kattint.

A szerkesztési jogosultsággal rendelkező felhasználók törölhetik az adott tulajdon bármely (vagy akár összes) keresési tevékenységét.

Haladó szerkesztés az Elemzés eszközben

Az alkalmazás + internetes elemzési modul új „Szerkesztés az Elemzésben” funkciójával egyszerűbben, az Analytics-jelentések újraépítése nélkül fedezheti fel az adatokat.

Ha szerkeszteni vagy módosítani szeretné valamelyik felfedezési jelentést, például másik ábrázolást szeretne beállítani, a felhasználók egy másik szegmensét szeretné beállítani, más dimenziók szerint szeretné lebontani az adatokat, akkor mostantól a testreszabási panelen a Szerkesztés az Elemzésben lehetőségre kattintva hozhatja létre újra ugyanazt a jelentést.

2020. március 6.

Kohorszmódszer az Elemzés eszközben

Az alkalmazás + internetes tulajdonok Elemzés moduljában rendelkezésre álló új kohorszmódszere lehetővé teszi a felhasználói viselkedés pontosabb áttekintését idővel és a különböző kohorszok között.

Ez a módszer lehetővé teszi a felhasználói viselkedés részletes időbeli és különböző kohorszokra kiterjedő elemzését. A felhasználók immár megválaszolhatják például az alábbi kérdéseket:

 • A múlt héten szerzett felhasználók közül hányan vásároltak, és mennyi idő telt el a felhasználószerzés és a vásárlás között? Miben különbözik ez az előző héten szerzett felhasználók viselkedésétől?
 • Nagyobb bevétel származik idővel a Black Friday hetén szerzett felhasználóktól, mint a más heteken szerzett felhasználóktól?
 • A múlt héten vásároló felhasználók közül hányan vásároltak újra, és mennyi idő telt el az első vásárlás és az újbóli vásárlás között? Hogy fest ennek a viselkedésnek az időbeli alakulása?

Tekintsen meg további információt, vagy próbálja ki saját alkalmazás + internetes tulajdonában az Elemzés modul „Kohorszelemzés” területén.

Új valós idejű jelentés az alkalmazás + internetes tulajdonokhoz

Mostantól minden alkalmazás + internetes tulajdon új, valós idejű jelentéssel rendelkezik. A valós idejű adatokból összehasonlításokat készíthet, és valós időben láthatja, hogyan haladnak át a felhasználók az ügyfélszerzéstől a vásárlásig a marketingcsatornákon, így gyorsabban végezheti el a megfelelő műveleteket.

2020. február 21.

Megszűntek a hálózati domain és a szolgáltató adatmezői

2020. február 4-től kezdődően a hálózati domain és a szolgáltató adatmezőit nem tölti ki a rendszer. Ezek a mezők megmaradnak a termékben a visszamenőleges kompatibilitás érdekében, de a továbbiakban nem frissülnek.

A termék folyamatos fejlesztése érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk az adatok feldolgozásának és rendelkezésre bocsátásának módját. Ezt a módosítást az így kapott adatok alapján vezettük be.

Ha ezeket a mezőket a spamek észleléséhez használta, engedélyezze a robotok kiszűrését a nézetbeállításokban. A Google Analytics folyamatosan azon dolgozik, hogy a felhasználóknak a lehető legtisztább és legbiztonságosabb adatkörnyezetet biztosítsa, és a jövőben is folytatni fogja ezt a munkát.

2020. február 7.

A kiválasztott eseményhez vezető útvonalak (fordított útvonal-feltérképezés)

Az alkalmazás + internetes tulajdonokhoz az útvonalelemzésben (az Elemzés modulon belül) bevezetett új funkcióval kiválaszthat egy adott eseményt vagy oldalt, és megvizsgálhatja, hogyan jutnak el odáig a felhasználók.

Kiválaszthat egy eseményt (például egy vásárlást vagy konverziót), és elemezheti azokat az útvonalakat, amelyeken a felhasználók elértek az adott eseményhez, majd ezt az információt felhasználhatja a felhasználói élmény teljesebbé tételéhez.

Így például a kívánt vásárlási csatornán kívüli, váratlan, mégis vásárláshoz vezető útvonalakat találhat, és feltárhatja a felhasználói viselkedést, majd ennek megfelelően egyszerűsítheti a webhelyet.

 

Arra is lehetősége van, hogy kiválasszon egy elkerülni kívánt eseményt – például egy alkalmazás eltávolítását –, és megtekintse, hogy milyen események vezettek hozzá. Az így szerzett információk alapján optimalizálhatja a felhasználói élményt, és csökkentheti az eltávolítások számát.

2020. január 23.

Az ajánlattételhez engedélyezett webes konverziók a Google Ads szolgáltatásban

A webes konverziók alkalmazás + internetes tulajdonokból történő exportálásának bevezetése utáni lépésként mostantól alapértelmezés szerint engedélyezzük a Google Ads szolgáltatásba exportált konverziók (a remarketingkonverziók kivételével) ajánlattételhez való felhasználását. A korábban exportált konverziók szerkeszthetők lesznek a Google Ads szolgáltatásban, így a hirdetők manuálisan engedélyezhetik őket az ajánlattételhez.

A Google Ads-fiókban értesítés jelenik meg:

 

Az ajánlattétel engedélyezéséhez használja a Google Ads-fiók alábbi oszlopát:

Az esemény- és felhasználói adatok akár 14 hónapig is megőrizhetők az Elemzés funkcióban való felhasználásra az alkalmazás + internetes tulajdonokban

Az alkalmazás + internetes tulajdonokban rendelkezésre álló Elemzés funkció sokkal hatékonyabb lett. Mostantól akár 14 hónapos adatmegőrzést is beállíthat a felhasználó- és eseményszintű adatokhoz, így hosszabb időtartamra kiterjedő elemzéseket végezhet. További információ.

Ha az Adminisztrálás panelen a lent látható módon 14 hónapos megőrzést állít be, akkor az eseményszintű adatok nem járnak 2 hónap után, Ön pedig hosszabb távú elemzéseket végezhet.

 

Ahogyan az alkalmazás + internetes tulajdonban összegyűlnek az adatok, a következőkre nyílik lehetősége:

 • Elemzéseket futtathat egy teljes negyedévre vagy évre vonatkozóan.
 • Összehasonlíthatja a fő mutatók jelenlegi és az elmúlt év azonos hónapjában mért értékét a trendek szezonális változások kizárásával történő összehasonlításához.
 • Hosszabb időszakra kiterjedően vizsgálhatja a felhasználók által a csatornákban és az útvonalakon tanúsított viselkedést.

Az új adatmegőrzési irányelvek előnyeinek kihasználásához engedélyezni kell őket az Adminisztrálás panelen (az Adminisztrálás > Tulajdon oszlop > Adatbeállítások > Adatmegőrzés menüpontban). A módosítás elvégzéséig az eseményszintű adatokat a rendszer 2 hónap után törli.

2019. december 23.

Immár a következőkre is lehetősége van az alkalmazás + internetes tulajdonok közötti keresés során:

 • Navigálás az oldalak között az Adminisztrálás lapon. Ha például egy új felhasználót szeretne felvenni egy alkalmazás + internetes tulajdonba, elég csupán rákeresni a „felhasználó hozzáadása” kulcsszóra, és a megfelelő felhasználókezelési oldal megjelenik a találatok között.

 • Rákereshet a beállítás olyan részleteire, mint a mérési azonosító (más néven, az internetes tulajdonok esetén követőazonosító), a tulajdonazonosító vagy a fiókazonosító.

 • Az alkalmazás + internetes tulajdonokkal kapcsolatos releváns súgócikkek megjelennek közvetlenül a keresési találatok között.

 • A gyorsabb kereséshez a Tab billentyű lenyomásával automatikusan kiegészítheti a beírt kifejezést.

A vásárlási események mostantól alapértelmezés szerint konverzióknak számítanak

Az alkalmazás + internetes tulajdonok immár alapértelmezés szerint konverzióként megjelölt vásárlási eseményekkel rendelkeznek. Ezzel biztosítjuk, hogy a webhelyen bekövetkező fontos tranzakciók automatikusan bekerüljenek a Konverziók jelentésbe, és Ön könnyebben megérthesse, miként járulnak hozzá a marketingtevékenységek ezekhez a tranzakciókhoz (az alkalmazások esetén használt ecommerce_purchase eseményhez hasonlóan). Ez azt is biztosítja, hogy a vásárlási események automatikusan rendelkezésre álljanak a Google Ads szolgáltatásba történő importáláshoz a Google Ads szolgáltatással összekapcsolt tulajdonok esetén.

2019. december 9.

Azonnali válaszokat kaphat a keres során

Mostantól természetesen megfogalmazott kérdéseket tehet fel az Analytics-adatokkal kapcsolatban, és számos kérdésre kaphat választ. Az azonnali válaszok keresésekor a kívánt válasz megjelenítése érdekében mindig pontosan adja meg a mutatót, a dimenziót és az időszakot. Rákereshet például a „múlt heti konverziók az Egyesült államokból” kifejezésre, és a válasz megjelenik a keresési találatok között. A keresési találatokra kattintva megnyithatja a statisztikai panelt, és további részleteket tekinthet meg. További információ.

NPA-események és felhasználói tulajdonságok

Mostantól elláthat egyes eseményeket és felhasználói tulajdonságokat az „NPA” (nem személyre szabott hirdetési jelek) jelöléssel, amely azt jelzi, hogy ezeket az adatokat nem szabad személyre szabott hirdetési célokra felhasználni, azonban a méréshez és a tartalom személyre szabásához meg kell őrizni őket. További információ.

2019. november 14.

Több internetes adatfolyam az alkalmazás + internetes tulajdonokban

Mostantól több internetes adatfolyamot is létrehozhat az alkalmazás + internetes tulajdonokban (mindösszesen 50 adatfolyamot). Ebben a kiadásban már több webhely is mérhető ugyanabban a tulajdonban, és a webhelyek megkülönböztethetők a jelentési felületen. Ez várhatóan azoknál a tulajdonoknál lesz hasznos, ahol a felhasználók több adatforrást is szeretnének egymástól függetlenül elemezni. További információ.

A webes konverziók exportálása az alkalmazás + internetes tulajdonoknál

Most már exportálhatók a webes konverziók a Google Analytics alkalmazás + internetes tulajdonaiból a Google Ads szolgáltatásba, ahol jelentéskészítéshez és ajánlattételhez használhatók fel. Korábban ezt a funkciót csak az alkalmazáskonverziókhoz (Firebase) lehetett használni. Ennek a kiadásnak köszönhetően már hasonlóan használhatók a Google Ads szolgálatásban a Google Analytics alkalmazás + internetes tulajdonaibólé származó alkalmazás- és az internetes konverziók. További információ.

2019. november 1.

Statisztika

Immár láthatók az automatikus statisztikák, az Analytics által a vállalkozás számára fontosként azonosított mutatók változásai, valamint olyan egyéni statisztikák is létrehozhatók, amelyeket olyan mutatómódosítások váltanak ki, amelyekhez Ön küszöbértéket állított be. A statisztikák idővel – ahogy megismerik a vállalkozást – egyre intelligensebbé válnak. További információ.

Elemzés

Az egyedi csomópontokat érintő útvonalak mostantól lehetővé teszik olyan útvonalelemzések végrehajtását, amelyek csak a csomópontok változó értékeit jelenítik meg.

Ha például azt szeretné megtekinteni, hogy a felhasználók hogyan navigálnak a webhely oldalain vagy az alkalmazás képernyőin, és az egyes oldalakhoz vagy képernyőkhöz több nyomon követett esemény tartozik, ez az útvonalelemzésen belüli funkció akkor is csak egy csomópontot fog megjeleníteni mindegyik oldalnál vagy képernyőnél, ha a felhasználó az adott oldalon vagy képernyőn sok egymás utáni eseményt hajtott végre. Ha azonban a felhasználó visszatér ugyanerre az oldalra vagy képernyőre, miután felkeresett egy másik oldalt vagy képernyőt, újra meg fog jelenni az útvonalon. További információ.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
Keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false