Slå dynamisk av Annonseringsfunksjoner eller personlig tilpassede annonser i Google Analytics

Den beste metoden for å slå på eller av Annonseringsfunksjonene, innbefattet remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering, er å endre områdeinnstillingene dine.

Fra tid til annen vil du kanskje slå av disse funksjonene dynamisk for en gitt sideinnlasting eller -økt, for eksempel hvis brukere har angitt at de ikke ønsker at dataene deres skal brukes til personlig tilpassede annonser. Du kan få til dette ved å endre en hvilken som helst versjon av Analytics-sporingskoden som har tilgang til annonseringsfunksjonene.

Dersom du har slått på Google-signaler, deaktiveres disse signalene hvis du slår av Annonseringsfunksjoner.

I delene nedenfor forklarer vi hvordan du slår av disse funksjonene programmatisk, uavhengig av om du har slått dem på via sporingskoden eller områdeinnstillingene. Du finner en veiledning for programmatisk aktivering i denne artikkelen. Denne veiledningen er også tilgjengelig andre steder i dokumentasjonen vår. Hvis du har slått på Annonseringsfunksjoner i en app, kan du også styre om annonseringsfunksjonene eller personlig tilpassede annonser skal slås på, ved å følge denne veiledningen.

Hvis du angir allow_ad_personalization_signals som false (usann) før 16. juli 2020, deaktiveres alle annonseringsfunksjonene. Hvis du angir allowAdPersonalizationSignals som false for Universal Analytics-områder eller allow_ad_personalization_signals som false (usann) for app- og nettområder etter 16. juli 2020, påvirker ikke det lenger rapporteringsfunksjonene for annonsering som er slått på i Google Analytics-området ditt. Med denne innstillingen merkes relevante treff med et felt som forteller Google Analytics at de tilknyttede dataene skal utelates fra funksjonene for personlig tilpasning av annonser.

Slå av via Google Tag Manager

For å slå av Annonseringsfunksjoner eller personlig tilpassede annonser når Google Analytics-taggene dine er konfigurert i Google Tag Manager, angi false (usann) i allowAdFeatures- eller allowAdPersonalizationSignals-feltet under Felt som må fylles ut i tag- eller innstillingsvariabelen.

Slå av personlig tilpassede annonser

Implementeringer i Universal Analytics

 1. Åpne eventuelle relevante Universal Analytics-tagger eller variabler for Google Analytics-innstillinger. Hvis taggen din bruker en variabel for Google Analytics-innstillinger, trenger du bare å gjøre denne endringen i innstillingsvariabelen, med mindre du ønsker å overstyre den for hver tag.
 2. Velg + Legg til et felt under Flere innstillinger > Felt som må fylles ut.
 3. Oppgi allowAdPersonalizationSignals under Feltnavn.
 4. Oppgi false (usann) under Verdi (eller velg en variabel som betinget returnerer false-verdien).

App- og nettimplementeringer

 1. Åpne en hvilken som helst relevant tag for app- og nettkonfigurasjon.
 2. Velg + Legg til et felt under Flere innstillinger > Felt som må fylles ut.
 3. Oppgi allow_ad_personalization_signals under Feltnavn.
 4. Oppgi false (usann) under Verdi (eller velg en variabel som betinget returnerer false-verdien).

Slå av alle annonseringsfunksjonene

Implementeringer i Universal Analytics

 1. Åpne en relevant Universal Analytics-tag. Hvis det brukes en variabel for Google Analytics-innstillinger i taggen din, trenger du bare å gjøre denne endringen i innstillingsvariabelen, med mindre du vil overstyre den for hver tag.
 2. Velg + Legg til et felt under Flere innstillinger > Felt som må fylles ut.
 3. Oppgi allowAdFeatures under Feltnavn.
 4. Oppgi false (usann) under Verdi (eller velg en variabel som betinget returnerer false-verdien).

App- og nettimplementeringer

 1. Åpne en hvilken som helst relevant tag for app- og nettkonfigurasjon.
 2. Velg + Legg til et felt under Flere innstillinger > Felt som må fylles ut.
 3. Oppgi allow_google_signals under Feltnavn.
 4. Oppgi false (usann) under Verdi (eller velg en variabel som betinget returnerer false-verdien).
Slå på via Google Tag Manager

For å slå på remarketing i Displaynettverket og rapporteringsfunksjonene for annonsering, endre områdeinnstillingene dine i Analytics.

Hvis du har aktivert av/på-bryteren i områdeinnstillingene, men slått av annonseringsfunksjonene i taggen og nå ønsker å aktivere disse funksjonene igjen (f.eks. etter at samtykke er gitt av forbrukeren), er det bare å oppheve deaktiveringen på tagnivå. Med dette aktiveres annonseringsfunksjonene på nytt for den aktuelle kunden.

Slå av via gtag.js

For å slå av bare personlig tilpassede annonser via gtag.js, angi allow_ad_personalization_signals som false (usann) før eventuelle config-kommandoer:

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

For å slå av alle annonseringsfunksjonene via gtag.js, angi allow_google_signals som false (usann) før eventuelle config-kommandoer:

gtag('set', 'allow_google_signals', false);

Les gjennom utviklerdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon, blant annet om hvordan du slår av personlig tilpassede annonser bare for bestemte produkter.

Slå på via gtag.js

Det er foreløpig ikke mulig å slå på remarketing i Displaynettverket og rapporteringsfunksjonene for annonsering via kode ved hjelp av gtag.js. Hvis du bruker gtag.js og ønsker å slå på remarketing i Displaynettverket og rapporteringsfunksjonene for annonsering, må du endre områdeinnstillingene dine i Analytics.

Hvis du har aktivert av/på-bryteren i områdeinnstillingene, men slått av annonseringsfunksjonene i taggen og nå ønsker å aktivere disse funksjonene igjen (f.eks. etter at samtykke er gitt av forbrukeren), er det bare å oppheve deaktiveringen på tagnivå. Med dette aktiveres annonseringsfunksjonene på nytt for den aktuelle kunden.

Slå av via analytics.js

For å slå av bare personlig tilpassede annonser via analytics.js, angi allowAdPersonalizationSignals som false (usann):

Legg til ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false); etter create-kommandoen – og før treffet overføres.

For å slå av alle annonseringsfunksjonene via analytics.js, angi allowAdFeatures som false (usann):

Legg til ga('set', 'allowAdFeatures', false); etter create-kommandoen – og før treffet overføres.

Slå på via analytics.js

For å slå på disse funksjonene for Universal Analytics, sett inn den fremhevede linjen i den eksisterende sporingskoden din, mellom 'create'- og 'send'-kommandoene, som i dette eksempelet:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Slå av via ga.js

Slik overstyrer du områdeinnstillingene for å slå av rapporteringsfunksjonene for annonsering:

Legg til _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); etter create-kommandoen, men før treffet blir sendt.

Slå på via ga.js

Hvis du fortsatt bruker ga.js, kan du slå på remarketing og rapporteringsfunksjonene for annonsering i standard Analytics ved å erstatte den uthevede koden i dette eksemplet:

Standard sporingskode

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

med den uthevede koden i eksempelet nedenfor:

Kode som er endret for å aktivere disse funksjonene

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Slå av via Measurement Protocol

Hvis du bruker Measurement Protocol til å sende data til Google Analytics, kan du merke disse dataene som ikke tillatt å bruke i forbindelse med personlig tilpassede annonser. Finn ut mer om dette i utviklerdokumentasjonen for Measurement Protocol.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?