Data delt i henhold til vilkårene knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier

Når Google Analytics-kunder aktiverer innstillingen for datadeling forbundet med «Google-produkter og -tjenester» (Google Analytics) og godtar «vilkårene knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier» (som omfatter EU-retningslinjene for brukersamtykke), er Google – i henhold til EUS personvernforordning (GDPR) – behandlingsansvarlig for dataene som deles og brukes ved at denne innstillingen aktiveres.

Dette innebærer at Google har tilgang til og kan analysere Analytics-dataene kundene deler med oss. Formålet med slike analyser kan være at vi ønsker å danne oss et tydeligere bilde av atferd og trender på nettet og gjøre produktene og tjenestene våre enda bedre. Vi kan ha som mål å gjøre Google-søkeresultatene bedre og oppdage og fjerne ugyldig annonseringstrafikk i Google Ads. Det kan også være for å teste ut algoritmer og bygge modeller som tjenester som Google Ads, som bruker omfattende modeller til å utbedre personlig tilpasning av annonser samt annonserelevans, og Google Analytics Observasjon leveres via. I sistnevnte tjeneste bruker vi maskinlæring for å kunne presentere forslag og statistikk for kunder basert på analysedataene de har. At vi har muligheten til å gjøre nettopp dette, er helt avgjørende med tanke på produktene vi leverer til kunder i dag.

Hvis du fjerner tilknytningen mellom Analytics og Firebase, har ikke lenger Firebase-brukere tilgang til app- og nettområdet.

*Google Analytics og Google Analytics for Firebase fortsatt anses som databehandlere av analysedataene som verken deles eller brukes i henhold til denne innstillingen.

Byråer og forhandlere har verken tillatelse til å aktivere innstillingen for datadeling eller godta vilkårene knyttet til måling og analyse for behandlingsansvarlige hos Google og kontoeier på vegne av sluttkundene sine. Det er utelukkende sluttkundene selv som kan aktivere denne innstillingen og godta disse vilkårene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?