En forklaring av personlig identifiserende informasjon (PII) i Googles kontrakter og retningslinjer

I mange kontrakter, vilkår for bruk og retningslinjer for Googles annonserings- og målingsprodukter refereres det til «personlig identifiserende informasjon» (PII). Dette er en annen kategorisering av data enn det EUs personvernforordning (GDPR) kaller «personopplysninger».

Vær oppmerksom på at data som ikke er omfattet av Googles tolkning av PII, fremdeles kan betraktes som personopplysninger i henhold til GDPR eller California Consumer Privacy Act (CCPA), og at dataene derfor kan være underlagt disse lovene.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Google tolker begrepet PII i tilfelle PII ikke er definert i den eksisterende kontrakten din eller det aktuelle produktets vilkår for bruk eller retningslinjer. Dette er for å minimere forvirring blant kundene og skille PII fra konsepter om personlige data eller personopplysninger i henhold til GDPR, CCPA og annen personvernlovgivning.

Hva anser Google som PII?

Google tolker personlig identifiserende informasjon (PII) som informasjon som kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne en person. Dette omfatter:

  • e-postadresser
  • postadresser
  • telefonnumre
  • nøyaktige posisjoner (f.eks. GPS-koordinater – men se merknaden nedenfor)
  • fulle navn eller brukernavn

Hvis du for eksempel er en publisist med en kontrakt som forbyr deg å sende PII til Google, må nettadressene til sider på nettstedet ditt som viser annonser fra Google, ikke inneholde e-postadresser, fordi disse nettadressene blir sendt til Google i alle annonseforespørsler. Google har tolket PII-forbudet sitt på denne måten lenge.

Merk: I brukerstøtten og retningslinjene for visse produkter fremgår de begrensede måtene enkelte former for PII kan sendes til Google på. For å unngå tvil: Denne artikkelen endrer ikke disse bestemmelsene. I visse produkter er det for eksempel tillatt at omtrentlige posisjonsdata sendes til Google, gitt at kravene i de aktuelle retningslinjene innfris.

Googles tolkning av PII omfatter for eksempel ikke følgende:

  • pseudonyme informasjonskapsel-ID-er
  • pseudonyme annonserings-ID-er
  • IP-adresser
  • andre pseudonyme brukeridentifikatorer

Hvis for eksempel en IP-adresse sendes med en annonseforespørsel (som er tilfellet med de fleste annonseforespørsler pga. internett-protokoller), bryter ikke denne overføringen noe forbud mot å sende PII til Google.

Vær oppmerksom på at data som ikke er omfattet av Googles tolkning av PII, fremdeles kan betraktes som personlige data eller personopplysninger i henhold til GDPR, CCPA og annen personvernlovgivning. Denne artikkelen påvirker ikke kontraktsbestemmelser eller retningslinjer for personlige data eller personopplysninger i henhold til disse lovene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?