Informasjon om PII i Googles kontrakter og retningslinjer

I mange kontrakter, vilkår for bruk og retningslinjer for Googles annonserings- og målingsprodukter refererer vi til «personlig identifiserende informasjon» (PII). Du kan i slike kontrakter, vilkår for bruk og retningslinjer finne et forbud mot å overføre informasjon til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som PII.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan Google tolker begrepet «personlig identifiserende informasjon» (PII) i tilfelle PII ikke er definert i den eksisterende kontrakten din eller i vilkårene for bruk av eller retningslinjene for det aktuelle produktet. Dette er for å minimere forvirring blant kunder, særlig i lys av EUs personvernforordning (GDPR), som kommer til å utvide definisjonen av «personopplysninger» i EU-lovgivning fra 25. mai 2018. 

Hva som er PII for Google

Google tolker personlig identifiserende informasjon (PII) som informasjon som kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne en person. Dette omfatter:

  • e-postadresser
  • postadresser
  • telefonnumre
  • nøyaktige steder (f.eks. GPS-koordinater – men se notatet under)
  • fulle navn eller brukernavn

Hvis du for eksempel er en utgiver med en kontrakt som forbyr deg å sende PII til Google, må nettadressene til sider på nettstedet ditt som viser annonser fra Google, ikke inneholde e-postadresser, fordi disse nettadressene blir sendt til Google i alle annonseforespørsler. Google har tolket PII-forbudet sitt på denne måten lenge.

Merk: Brukerstøtte og retningslinjer for visse produkter angir den begrensede måten som enkelte former for PII kan sendes til Google på. For å unngå tvil: Denne artikkelen endrer ikke slike bestemmelser. Enkelte produkter kan for eksempel tillate at nøyaktige posisjonsdata blir sendt til Google, forutsatt at kravene i gjeldende retningslinjer er oppfylt.

Google tolker at PII ekskluderer følgende eksempler:

  • pseudonyme informasjonskapsel-ID-er
  • pseudonyme annonserings-ID-er
  • IP-adresser
  • andre pseudonyme identifikatorer til sluttbrukere

Hvis for eksempel en IP-adresse sendes med en annonseforespørsel (som er tilfelle med nesten hvilken som helst annonseforespørsel som en konsekvens av Internett-protokoller), bryter ikke denne overføringen noen forbud mot å sende PII til Google.

Vær oppmerksom på at data som ikke er omfattet av Googles tolkning av PII, fremdeles kan betraktes som personopplysninger i henhold til personvernforordningen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?