Tipy k interpretaci dat v přehledech zahrnujících různá zařízení

Dočasné nesrovnalosti v datech

Vyšší přímá návštěvnost v přehledu Publikum > Různá zařízení > Kanály než v přehledy Akvizice > Veškerá návštěvnost > Kanály.

Když aktivujete signály Google, nemají zpočátku uživatelé Google, kteří si zapnuli personalizaci reklam, přidruženu žádnou historii kampaně. I pokud jsou to fakticky vracející se uživatelé, jejich návštěvnost je na začátku kategorizována jako přímá. Počínaje touto první návštěvou po aktivaci signálů Google začne služba Analytics pro tyto uživatele shromažďovat historie kampaně a čísla v přehledech kanálů se nakonec vyrovnají.

Počet nových uživatelů je v přehledech zahrnujících různá zařízení dočasně nadhodnocen

V přehledech zahrnujících různá zařízení jsou uživatelé Google, kteří si zapnuli personalizaci reklam, při prvním zahájení návštěvy služby poté, co aktivují signály Google, považováni za nové uživatele – i když v dané službě již dříve nějaké návštěvy měli.

Průběžné nesrovnalosti v datech

V přehledech zahrnujících různá zařízení mohou být drobné odlišnosti mezi počty nových uživatelů v přehledu Kanály a v přehledu Akvizice podle zařízení.

Přehled Kanály je založen na předem agregovaných datech, zatímco přehled Akvizice podle zařízení je založen na datech, která jsou agregována v době dotazu. Vzorkování pak má na data v těchto dvou případech odlišný dopad.

Data musí také splňovat standardy služby Analytics v tom, jak přesně odhadujeme chování na různých zařízeních pro celou uživatelskou základnu. Pokud služba Analytics nevyhodnotí přesnost odhadu za dostatečně spolehlivou, vůbec hodnoty dat nezobrazí. Vedle toho používá služba Analytics prahové hodnoty požadovaného počtu uživatelů k zajištění ochrany soukromí. Nemáte-li dostatečný objem dat k zajištění soukromí (jednotlivých záznamů), služba Analytics hodnoty dat nezobrazí. Pokud v jednom z přehledů chybí část dat z těchto důvodů, mohou se následkem toho hodnoty v přehledech lišit.

V jiných přehledech než v přehledech zahrnujících různá zařízení může být počet nových uživatelů dlouhodobě vyšší. V přehledech zahrnujících různá zařízení jsou uživatelé deduplikováni mezi zařízeními. Pokud je například první návštěva uživatele provedena prostřednictvím telefonu a druhá prostřednictvím tabletu, je tento uživatel v případě telefonu novým uživatelem a v případě tabletu vracejícím se návštěvníkem. V ostatních přehledech, kde uživatelé nejsou deduplikováni mezi zařízeními, by byl tentýž uživatel byl započítán jako nový uživatel na telefonu i na tabletu, takže dvakrát.

Aktivace signálů Google.

Podívejte se na přehledy zahrnující různá zařízení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?