Přehledy zahrnující různá zařízení s daty od uživatelů, kteří zapnuli personalizaci reklam

Tato data jsou k dispozici v přehledech zahrnujících různá zařízení ode dne aktivace signálů Google.

Přehledy pro různá zařízení zahrnují pouze souhrnné údaje. Za žádných okolností nebudou k dispozici údaje individuálních uživatelů.

Ve výchozím nastavení vyprší údaje uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, za 26 měsíců. Pokud však možnost Uchovávání dat nastavíte na hodnotu kratší než 26 měsíců, údaje uživatelů, kteří jsou přihlášení k účtu Google, se budou řídit touto kratší hodnotou.

Podle množství požadavků na server se tyto přehledy mohou načítat až 60 s.

Obsah tohoto článku:

Kde se data zobrazí (beta)

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics
 2. Přejděte k požadovanému výběru dat
 3. Otevřete Přehledy.
 4. Vyberte Publikum > Různá zařízení.

Jak služba Analytics generuje data přehledů

Služba Analytics pozoruje chování na webu u uživatelů, kteří se přihlásili k některému z účtů Google (např. Gmail, Google+, YouTube) a kteří si zapnuli personalizaci reklam. Služba Analytics používá toto pozorované chování k vývoji datových modelů, na kterých jsou přehledy založeny.

Datové modely jsou založeny na počtech přihlášení a typu zařízení a jsou přizpůsobeny pro každý výběr dat pro přehledy služby Analytics.

Služba Analytics sleduje přihlašovací údaje a typy zařízení všech uživatelů, kteří se přihlásili k účtům Google a kteří také provedli konverzi. Služba Analytics pozná, na kterém zařízení provedl uživatel počáteční kliknutí na reklamu a na kterém zařízení provedl s ním spojenou konverzi. Služba Analytics také ví o dalších interakcích mezi tím, které měl uživatel se stejným inzerentem na cestě k konverzi. Uživatel mohl například kliknout na první reklamu na mobilním telefonu, na druhou reklamu na tabletu a dokončit konverzi na stolním počítači. (mobil > tablet > počítač).

Služba Analytics na základě chování uživatelů přihlášených k účtům Google modeluje chování všech uživatelů. Modelovaná data jsou zahrnuta v přehledech pouze tehdy, když věříme tomu, že model odráží trendy platné pro všechny uživatele.

Přehledy zahrnující různá zařízení (beta)

Na přehledy zahrnující různá zařízení v současnosti nemůžete použít segmenty.

Tyto přehledy, stejně jako ostatní přehledy Analytics, podléhají vzorkování. Tyto přehledy jsou vzorkovány, pokud data v použitém období přesáhnou 250 tisíc návštěv. Ke vzorkování dochází na úrovni služby u standardních služeb a u služeb 360.

Na data v přehledech se vztahují systémem definované minimální prahové hodnoty, aby ze zobrazeného přehledu nešla dovodit identita jednotlivého uživatele. Pokud řádek dat obsahuje méně uživatelů, než je prahová hodnota, řádek se v přehledu neobjeví.

Pokud se data ve vašich přehledech nezobrazují kvůli těmto minimálním prahům, můžete prodloužit období nebo odstranit filtry, abyste zvýšili objem dat v přehledu.

Když aktivujete signály Google, jsou přehledy zahrnující různá zařízení rozšířeny o modelovaná data, jak je naznačeno níže.

Překrytí zařízení

Data

Uživatelé podle zařízení, Překrytí zařízení

Dimenze:

 • Kategorie zařízení
 • Kategorie a OS zařízení

Uživatelé, Návštěvy a Konverze vybrané podle dimenze

Dlaždice označují kombinace zařízení, které uživatelé použili k interakci s vaším obsahem. Například [Desktop] + [Mobile] označuje, že uživatelé prováděli interakce s vaším obsahem pomocí jak počítače, tak mobilního telefonu.

Trasy zařízení

Data

Filtr: všechny kroky na trase, kroky před konverzí nebo po ní

Dimenze:

 • Kategorie zařízení
 • Kategorie zařízení a kampaň
 • Kategorie zařízení a kanál
 • Kategorie zařízení a médium
 • Kategorie a OS zařízení
 • Kategorie zařízení a zdroj

Sekvence zařízení použitých na konverzní trase

Uživatelé, Návštěvy a Konverze vybrané podle dimenze

Dlaždice označují sekvence zařízení, která uživatelé použili k interakci s vaším obsahem. Například [Desktop] > [Mobile] označuje, že uživatelé interagovali s vaším obsahem nejprve ze počítače a poté z mobilu.

Kanály

Data

Uživatelé podle kanálu, Uživatelé podle kanálu v průběhu času

Dimenze:

 • Výchozí seskupení kanálů
 • Obsah reklamy
 • Věk
 • Kampaň
 • Pohlaví
 • Klíčové slovo
 • Médium
 • Zdroj
 • Zdroj/médium

Metriky Akvizice, Chování a Konverze podle vybrané dimenze

Údaje v tomto přehledu jsou založeny na atribučním modelu Poslední nepřímý proklik.

Zařízení akvizice

Data

Noví uživatelé podle kanálu, Noví uživatelé podle kanálu v průběhu času

Dimenze:

 • Kategorie zařízení
 • Kategorie zařízení a kampaň
 • Kategorie zařízení a kanál
 • Kategorie zařízení a médium
 • Kategorie a OS zařízení
 • Kategorie zařízení a zdroj

První zařízení použité na konverzní trase

Noví uživatelé, Návštěvy, Tržby a Konverze podle vybrané dimenze

Aktivace signálů Google

Tipy k interpretaci dat z přehledů zahrnujících různá zařízení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?