Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach z danymi użytkowników, którzy mają włączoną Personalizację reklam

Te dane są dostępne w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach od daty aktywacji Google Signals.

Raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach zawierają tylko dane zbiorcze, a nie dane poszczególnych użytkowników.

Domyślnie dane logowania w usługach Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak ustawienie przechowywania danych zostanie ustawione na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane logowania w usługach Google będą uwzględniać ten krótszy okres.

W zależności od liczby działań wczytanie raportów może potrwać do 60 sekund.

Tematy w tym artykule:

Gdzie można znaleźć dane (wersja beta)

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Wejdź do odpowiedniego widoku.
 3. Otwórz Raporty.
 4. Wybierz Odbiorcy > Różne urządzenia.

Jak Analytics generuje dane raportowania

Analytics obserwuje zachowania użytkowników witryny, którzy zalogowali się na jedno ze swoich kont Google (np. Gmail, Google+, YouTube) i mają włączoną Personalizację reklam. Analytics wykorzystuje dane o tych działaniach do opracowywania modeli danych, na których opierają się raporty.

Modele danych bazują na wskaźnikach logowania i typie urządzenia i są dostosowane do każdego widoku raportów Analytics.

Analytics analizuje loginy i typy urządzeń dla wszystkich użytkowników, którzy zarówno zalogowali się na konta Google, jak i dokonali konwersji. System Analytics ma informacje, z jakich urządzeń korzystał użytkownik w czasie wystąpienia początkowego kliknięcia reklamy i powiązanej konwersji. Wie także o innych, pośrednich interakcjach użytkownika z tym samym reklamodawcą na drodze do konwersji. Użytkownik może na przykład kliknąć pierwszą reklamę na telefonie komórkowym, kliknąć drugą reklamę na tablecie, a następnie dokończyć konwersję na komputerze (komórka > tablet > komputer).

Analytics modeluje zachowanie dla wszystkich użytkowników na podstawie działań użytkowników, którzy zalogowali się na swoje konta Google. Modelowane dane są uwzględniane w raportach tylko wtedy, gdy mamy pewność, że model odzwierciedla kierunkowość danych dla wszystkich użytkowników.

Raportowanie działań użytkowników na różnych urządzeniach (wersja beta)

Nie można stosować Segmentów w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach.

Podobnie jak inne raporty Analytics, te raporty podlegają próbkowaniu. Raporty są próbkowane, gdy dane dla używanego zakresu dat przekraczają 250 tys. sesji. Próbkowanie odbywa się na poziomie usług w standardowej wersji Analytics i w Analytics 360.

Do raportowania danych jest stosowany ustalony, zdefiniowany przez system próg, aby uniemożliwić osobom przeglądającym raport poznanie tożsamości indywidualnego użytkownika. Wiersz danych, który zawiera mniej użytkowników niż wartość progowa, jest wstrzymywany.

Jeśli dane w Twoich raportach są wstrzymywane z powodu nieosiągnięcia wartości progowej, możesz zwiększyć zakres dat lub usunąć filtry, aby zwiększyć ilość danych w raporcie.

Gdy aktywujesz Google Signals, raporty działań użytkowników na różnych urządzeniach będą wzbogacane modelowanymi danymi, zgodnie z informacjami poniżej.

Pokrywanie się urządzeń

Dane

Użytkownicy według urządzenia, Pokrywanie się urządzeń

Wymiary:

 • Kategoria urządzenia
 • Kategoria urządzenia i OS

Użytkownicy, sesje i konwersje według wybranego wymiaru

Kafelki wskazują kombinacje urządzeń używanych przez użytkowników do interakcji z Twoimi treściami. Na przykład połączenie [Komputery] + [Ruch mobilny] oznacza, że użytkownicy korzystają z Twoich treści zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

Ścieżki urządzeń

Dane

Filtruj: wszystkie kroki na ścieżce, kroki przed konwersją lub po konwersji

Wymiary:

 • Kategoria urządzenia
 • Kategoria urządzenia i kampania
 • Kategoria urządzenia i kanał
 • Kategoria urządzenia i medium
 • Kategoria urządzenia i OS
 • Kategoria urządzenia i źródło

Sekwencja urządzeń używanych na ścieżce konwersji

Użytkownicy, sesje i konwersje według wybranego wymiaru

Kafelki wskazują sekwencje urządzeń używanych przez użytkowników do interakcji z Twoimi treściami. Na przykład połączenie [Komputery] + [Ruch mobilny] oznacza, że użytkownicy korzystali z Twoich treści najpierw na komputerach, a następnie na urządzeniach mobilnych.

Kanały

Dane

Użytkownicy według kanału, Użytkownicy według kanału w czasie

Wymiary:

 • Domyślne grupowanie kanałów
 • Treść reklamy
 • Wiek
 • Kampania
 • Płeć
 • Słowo kluczowe
 • Medium
 • Źródło
 • Źródło/medium

Dane o pozyskaniu, zachowaniach i konwersjach według wybranego wymiaru

Dane w tym raporcie opierają się na modelu atrybucji Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie.

Urządzenie pozyskania

Dane

Nowi użytkownicy według kanału, Nowi użytkownicy według kanału w czasie

Wymiary:

 • Kategoria urządzenia
 • Kategoria urządzenia i kampania
 • Kategoria urządzenia i kanał
 • Kategoria urządzenia i medium
 • Kategoria urządzenia i OS
 • Kategoria urządzenia i źródło

Pierwsze urządzenie użyte na ścieżce konwersji

Nowi użytkownicy, Sesje, Przychody i Konwersje według wybranego wymiaru

Aktywowanie Google Signals.

Wskazówki, jak interpretować dane w raportach działań użytkowników na różnych urządzeniach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?