Rapporten voor verschillende apparaten met gegevens van gebruikers die 'Advertenties personaliseren' hebben ingeschakeld

Deze gegevens zijn vanaf de datum waarop u Google-signalen activeert beschikbaar in de rapporten voor verschillende apparaten.

In de rapporten voor verschillende apparaten worden alleen verzamelde gegevens opgenomen. Er worden nooit gegevens van afzonderlijke gebruikers getoond.

Gegevens van op Google ingelogde gebruikers verlopen standaard na 26 maanden. Als de instelling Gegevensbehoud echter is ingesteld op een periode die korter is dan 26 maanden, worden de gegevens van op Google ingelogde gebruikers bewaard voor die kortere termijn.

Afhankelijk van het hitvolume kan het tot zestig seconden duren voordat deze rapporten zijn geladen.

In dit artikel:

Waar u de gegevens ziet (in bèta)

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Navigeer naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Selecteer Doelgroep > Verschillende apparaten.

Hoe Analytics de rapportagegegevens genereert

Analytics observeert het gedrag op een site van gebruikers die zijn ingelogd op een van hun Google-accounts (bijvoorbeeld Gmail, Google+, YouTube) en die Advertenties personaliseren hebben ingeschakeld. Analytics gebruikt het waargenomen gedrag om gegevensmodellen te ontwikkelen waarop de rapporten zijn gebaseerd.

De gegevensmodellen zijn gebaseerd op het aantal keren dat is ingelogd en op het apparaattype. Ze worden voor elke Analytics-rapportageweergave aangepast.

Analytics bekijkt de gegevens voor inloggen en apparaattypen van alle gebruikers die zijn ingelogd op Google-accounts en die een conversie hebben gegenereerd. Analytics weet op welk apparaat een gebruiker oorspronkelijk op een advertentie heeft geklikt en op welk apparaat de bijbehorende conversie is gegenereerd. Analytics is ook op de hoogte van andere tussentijdse interacties die de gebruiker tot de conversie met dezelfde adverteerder heeft gehad. Een gebruiker klikt bijvoorbeeld op een mobiele telefoon op de eerste advertentie, op een tablet op de tweede advertentie en voltooit vervolgens de conversie op een desktopapparaat (mobiel > tablet > desktop).

Analytics brengt het gedrag van alle gebruikers in kaart op basis van het gedrag van de gebruikers die waren ingelogd op hun Google-accounts. De gemodelleerde gegevens worden alleen in een rapport opgenomen wanneer we er vertrouwen in hebben dat het model de gegevenstrend voor alle gebruikers weerspiegelt.

Rapporten voor verschillende apparaten (in bèta)

U kunt op dit moment geen segmenten toepassen op de rapporten voor verschillende apparaten.

Deze rapporten zijn net als andere Analytics-rapporten onderworpen aan steekproeven. Er wordt een steekproef genomen voor deze rapporten wanneer de gegevens voor de door u gebruikte periode meer dan 250.000 sessies omvatten. Steekproeven vinden plaats op propertyniveau voor standaard- en 360-property's.

Er wordt een vaste, door het systeem gedefinieerde drempel toegepast om gegevens te rapporteren, zodat iemand die het rapport bekijkt niet de identiteit van een afzonderlijke gebruiker kan achterhalen. Wanneer een rij gegevens minder gebruikers dan de drempelwaarde bevat, wordt die rij niet gebruikt.

Als er gegevens vanwege een drempel niet in uw rapporten worden gebruikt, kunt u de periode vergroten of filters verwijderen om het gegevensvolume in het rapport te verhogen.

Wanneer u Google-signalen activeert, worden de rapporten voor verschillende apparaten aangevuld met de gemodelleerde gegevens, zoals hieronder is te zien.

Apparaatoverlap

Gegevens

Gebruikers per apparaat, Apparaatoverlap

Dimensies:

 • Apparaatcategorie
 • Apparaatcategorie en OS

Gebruikers, sessies en conversies per geselecteerde dimensie

De tegels geven de combinaties van apparaten aan waarmee gebruikers interactie met uw content hebben gehad. [Desktop] + [Mobiel] geeft bijvoorbeeld aan dat de gebruikers interactie met uw content hebben gehad vanaf zowel een desktop als een mobiel apparaat.

Apparaatpaden

Gegevens

Filter: alle stappen in pad, stappen voor of na conversie

Dimensies:

 • Apparaatcategorie
 • Apparaatcategorie en campagne
 • Apparaatcategorie en kanaal
 • Apparaatcategorie en medium
 • Apparaatcategorie en OS
 • Apparaatcategorie en bron

De volgorde van de gebruikte apparaten op het pad naar conversie

Gebruikers, sessies en conversies per geselecteerde dimensie

De tegels geven de volgorde van apparaten aan waarmee gebruikers interactie met uw content hebben gehad. [Desktop] > [Mobiel] geeft bijvoorbeeld aan dat gebruikers eerst vanaf een desktop interactie hebben gehad met uw content en vervolgens vanaf een mobiel apparaat.

Kanalen

Gegevens

Gebruikers per kanaal, Gebruikers per kanaal in de loop van de tijd

Dimensies:

 • Standaard kanaalgroepering
 • Advertentiecontent
 • Leeftijd
 • Campagne
 • Geslacht
 • Zoekwoord
 • Medium
 • Bron
 • Bron/medium

Acquisitie, Gedrag en Conversiestatistieken per geselecteerde dimensie

De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op het attributiemodel Laatste indirecte klik.

Acquisitieapparaat

Gegevens

Nieuwe gebruikers per kanaal, Nieuwe gebruikers per kanaal in de loop van de tijd

Dimensies:

 • Apparaatcategorie
 • Apparaatcategorie en campagne
 • Apparaatcategorie en kanaal
 • Apparaatcategorie en medium
 • Apparaatcategorie en OS
 • Apparaatcategorie en bron

Het eerste apparaat dat wordt gebruikt op het pad naar de conversie

Nieuwe gebruikers, Sessies, Opbrengst en Conversies per geselecteerde dimensie

Activeer Google-signalen.

Tips voor hoe u gegevens uit rapporten voor verschillende apparaten kunt interpreteren.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?