Rapportering på tværs af enheder i form af rapporter med data fra brugere, som har aktiveret Annoncetilpasning

Disse data er tilgængelige i rapporterne til rapportering på tværs af enheder fra og med den dato, hvor du aktiverer Google-signaler.

Rapporterne til rapportering på tværs af enheder indeholder kun samlede data. Der vises aldrig data om individuelle brugere.

Data for Google-konti, hvor brugeren er logget ind, udløber som standard efter 26 måneder. Hvis indstillingen for Dataopbevaring er en kortere periode end 26 måneder, afspejles dette dog i dataene for Google-konti, hvor brugeren er logget ind.

Afhængigt af hitvolumen kan det tage op til 60 sekunder at indlæse disse rapporter.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Hvor vises dataene (beta)?

 1. Log ind på Google Analytics.
 2. Gå til din visning.
 3. Åbn Rapporter.
 4. Vælg Målgruppe > På tværs af enheder.

Sådan genereres rapporteringsdataene i Analytics

Analytics registrerer websiteadfærden for brugere, som er logget ind på en af deres Google-konti (f.eks. Gmail, Google+ eller YouTube) og har aktiveret Annoncetilpasning. Analytics bruger derefter den registrerede adfærd til at udvikle de datamodeller, som rapporterne er baseret på.

Datamodellerne er baseret på loginfrekvens og enhedstype, og de tilpasses hver enkelt Analytics-rapporteringsvisning.

Analytics registrerer loginfrekvens og enhedstype for alle brugere, som er logget ind på en Google-konto og har foretaget en konvertering. Analytics registrerer, hvilken enhed brugeren foretager det første annonceklik på, og hvilken enhed vedkommende foretager den tilknyttede konvertering på. Analytics registrerer også brugerens øvrige, mellemliggende interaktioner med den aktuelle annoncør på vejen mod konverteringen. Det kan f.eks. være, at en bruger starter med at klikke på en annonce på en mobiltelefon, klikker på en anden annonce på en tablet og derefter fuldfører konverteringen på en computer (mobilenhed > tablet > computer).

Analytics modellerer adfærden for alle brugere ud fra adfærden for de brugere, der var logget ind på en Google-konto. De modellerede data medtages kun i rapporter, når vi er sikre på, at modellen afspejler tendensen for ​​dataene for alle brugere.

Rapporter til rapportering på tværs af enheder (beta)

Det er i øjeblikket ikke muligt at anvende segmenter i rapporterne til rapportering på tværs af enheder.

Ligesom det er tilfældet med andre Analytics-rapporter, anvendes der muligvis stikprøvetagning i disse rapporter. Der anvendes stikprøvetagning i rapporterne, når dataene for det valgte datointerval omfatter flere end 250.000 sessioner. Hvad angår standardejendomme og 360-ejendomme, anvendes der stikprøvetagning på ejendomsniveau.

Der anvendes en fast, systemdefineret grænseværdi på rapportdata for at forhindre, at den, der ser rapporten, kan udlede en individuel brugers identitet. Hvis en række med data indeholder færre brugere end grænseværdien, bliver den pågældende række ikke vist.

Hvis bestemte data ikke bliver vist i dine rapporter på grund af denne grænseværdi, kan du forlænge datointervallet eller fjerne filtre for at øge mængden af data i rapporten.

Hvis du aktiverer Google-signaler, medtages de modellerede data i rapporterne til rapportering på tværs af enheder som beskrevet nedenfor.

Enhedsoverlapning

Data

Antal brugere efter enhed, enhedsoverlapning

Dimensioner:

 • Enhedskategori
 • Enhedskategori og OS

Antal brugere, sessioner og konverteringer efter valgt dimension

Enhedsfelterne viser de kombinationer af enheder, som brugerne har benyttet til at interagere med dit indhold. Eksempelvis angiver [Computer] + [Mobilenhed], at brugerne både har interageret med dit indhold via en computer og en mobilenhed.

Enhedsstier

Data

Filter: Alle trin på stien eller trinnene før eller efter konverteringen

Dimensioner:

 • Enhedskategori
 • Enhedskategori og kampagne
 • Enhedskategori og kanal
 • Enhedskategori og medium (kampagnesporing)
 • Enhedskategori og OS
 • Enhedskategori og kilde

Rækkefølgen af ​​de enheder, der er blevet brugt på konverteringsstien

Antal brugere, sessioner og konverteringer efter valgt dimension

Enhedsfelterne viser rækkefølgen af de enheder, som brugerne har benyttet til at interagere med dit indhold. Eksempelvis angiver [Computer] > [Mobilenhed], at brugerne først har interageret med dit indhold via en computer og derefter via en mobilenhed.

Kanaler

Data

Antal brugere efter kanal og antal brugere efter kanal over tid

Dimensioner:

 • Standardkanalgruppering
 • Annonceindhold
 • Alder
 • Kampagne
 • Køn
 • Søgeord
 • Medium (kampagnesporing)
 • Kilde
 • Kilde/medium (kampagnesporing)

Metrics'ene Anskaffelse, Adfærd og Konverteringer efter valgt dimension

Dataene i denne rapport er baseret på tilskrivningsmodellen "Sidste ikke-direkte klik".

Anskaffelsesenhed

Data

Antal nye brugere efter kanal og antal nye brugere efter kanal over tid

Dimensioner:

 • Enhedskategori
 • Enhedskategori og kampagne
 • Enhedskategori og kanal
 • Enhedskategori og medium (kampagnesporing)
 • Enhedskategori og OS
 • Enhedskategori og kilde

Den første enhed, der blev benyttet på konverteringsstien

Antal nye brugere, sessioner, omsætning og konverteringer efter valgt dimension

Aktivér Google-signaler.

Tips til fortolkning af data fra rapporter til rapportering på tværs af enheder.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?