שמירת נתונים

אמצעי הבקרה של שמירת הנתונים ב-Google Analytics מאפשרים לכם להגדיר את משך הזמן שבמהלכו מערכת Analytics תשמור נתונים ברמת המשתמש וברמת האירוע, לפני שהם יימחקו באופן אוטומטי מהשרתים שלה.

שמירה של נתוני משתמשים ואירועים

תקופת השמירה חלה על נתונים ברמת המשתמש וברמת האירוע המשויכים לקובצי Cookie, למזהי משתמשים (למשל, User-ID) ולמזהי פרסום (למשל קובצי Cookie של DoubleClick, מזהה הפרסום של Android, המזהה של Apple למפרסמים).

חשוב לזכור שהדיווח הסטנדרטי של Google Analytics לגבי נתונים נצברים לא מושפע. נתוני המשתמשים והאירועים שמנוהלים בהגדרה הזו נדרשים רק כשמשתמשים בתכונות מתקדמות מסוימות, כמו הוספת פלחים בהתאמה אישית לדוחות או יצירת דוחות יוצאי דופן בהתאמה אישית.

אמצעי הבקרה של איפוס נתוני פעילות המשתמשים ותקופת השמירה חלים על נתונים ברמת המשתמש או האירוע שנשמרו על ידי Google Analytics. עם זאת, מידע מסוים שהקלידו המשתמשים נמחק על ידי Google Analytics כברירת מחדל אחרי 6 חודשי חוסר פעילות של המשתמש.

אפשר לקבוע כמה זמן מערכת Analytics תשמור את הנתונים לפני שהם יימחקו באופן אוטומטי.

נתוני Google Signals יישמרו ב-Analytics למשך עד 26 חודשים לכל היותר, לא משנה אילו הגדרות תבחרו.

בנכסי Universal Analytics, ההגדרה חלה על נתונים ברמת המשתמש וברמת האירוע. אפשר לבחור אחד מפרקי הזמן הבאים:

 • 14 חודשים
 • 26 חודשים
 • 38 חודשים
 • 50 חודשים
 • התוקף לא פג באופן אוטומטי
כדאי לזכור שאם מאריכים את תקופת השמירה או משנים אותה לאפשרות התוקף לא פג באופן אוטומטי, אין לכך השפעה על נתונים שכבר נאספו. למשל, נתונים שנאספו כשתקופת השמירה הייתה 14 חודשים עדיין יימחקו 14 חודשים אחרי שנאספו, גם אם תשנו את תקופת השמירה ל-26 חודשים.

 

בנכסי Google Analytics 4 נתונים ברמת המשתמש, כולל נתוני המרות, נשמרים למשך תקופה קבועה של עד 14 חודשים. אפשר לבחור את משך השמירה של כל שאר נתוני האירועים.

 • חודשיים
 • 14 חודשים

נתוני גיל, מגדר ותחומי עניין תמיד נשמרים לחודשיים, ללא קשר להגדרות.

אם מאריכים את תקופת השמירה או משנים אותה לאפשרות התוקף לא פג באופן אוטומטי, יש לכך השפעה על גם נתונים שכבר נאספו.

 

המערכת מוחקת פעם בחודש את כל הנתונים שתקופת השמירה שלהם הסתיימה.

אם מקצרים את תקופת השמירה, כל הנתונים המושפעים נמחקים במהלך החודש הבא. למשל, אם משנים את תקופת השמירה מ-26 חודשים ל-14 חודשים, כל הנתונים השמורים במערכת מעל 14 חודשים נמחקים במהלך החודש שאחרי.

בכל פעם שמשנים את תקופת השמירה, Analytics ממתינה 24 שעות לפני יישום השינוי. במהלך 24 השעות האלו, אפשר לבטל את השינוי והנתונים לא יושפעו.

אם בדוחות לא צבורים אתם משתמשים בטווח תאריכים שחורג מתקופת השמירה, הנתונים לגבי הזמן הנוסף לא מוצגים בדוחות. לדוגמה, אם אתם מגדירים תקופת שמירה של 14 חודשים ומשתמשים בטווח תאריכים של 14 חודשים ויום, הנתונים לגבי היום הנוסף לא יופיעו בדוחות.

איפוס בעת ביצוע פעילות חדשה

כשאפשרות זו מופעלת, ניתן לאפס את תקופת השמירה של מזהה המשתמש בכל פעם שהמשתמש יוזם אירוע חדש. פעולה זו קובעת את תאריך המחיקה למועד הסיום של תקופת השמירה, שמחושבת מהתאריך הנוכחי. לדוגמה, אם מגדירים את תקופת השמירה ל-14 חודשים אבל המשתמש יוזם ביקור חדש בכל חודש, המערכת מבצעת רענון של המזהה של אותו משתמש בכל חודש ותקופת השמירה לעולם לא מגיעה לסיומה. אם המשתמש לא יוזם ביקור חדש לפני שהתוקף של תקופת השמירה פג, הנתונים שלו נמחקים.

אם אינכם רוצים שתקופת השמירה של מזהה המשתמש תאופס בכל פעם שהמשתמש יבצע פעילות חדשה, עליכם להשבית אפשרות זו. הנתונים המשויכים למזהה המשתמש יימחקו באופן אוטומטי בתום תקופת השמירה.

תכונת האיפוס חלה רק על נתונים ברמת המשתמש.

הגדרת האפשרויות

כדי להגדיר את האפשרות הזאת בנכס Google Analytics, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה.
 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל הנכס שרוצים לערוך.
 3. בנכסי אינטרנט: בעמודה נכס, לוחצים על פרטי מעקב > שמירת נתונים.
  בנכסי Google Analytics 4: בעמודה נכס, לוחצים על הגדרות נתונים > שמירת נתונים.
 4. בנכסי אינטרנט: שמירה של נתוני משתמשים ואירועים : בוחרים את תקופת השמירה הרצויה.
  בנכסי Google Analytics 4: שמירה של נתוני אירועים: בוחרים את תקופת השמירה הרצויה.
 5. בנכסי אינטרנט: איפוס אחרי פעילות חדשה: מעבירים את המתג למצב פעיל או מושבת.
  בנכסי Google Analytics 4: איפוס נתוני משתמשים אחרי פעילות חדשה: מעבירים את המתג למצב מופעל או כבוי.
 6. לוחצים על שמירה.

שמירת נתונים והמדד 'משתמשים'

החל מחודש פברואר 2018 הוספנו את המדד 'משתמשים' לחלק גדול מהדוחות הנוספים. מאחר שהמדד הזה חדש בדוחות האלה, אין לנו נתונים נצברים של המדד לכל הדוחות האלה מכל הזמנים. החוסר בנתונים עשוי להשפיע על הדיווח ההיסטורי שלכם: ייתכן שיופיעו אפסים במספרי המשתמשים לפני פרק הזמן שממנו יש לנו נתונים נצברים של המדד הזה.

התחלנו לצבור נתונים לנכסים של Analytics 360 ב-1 במאי 2016, ולנכסים רגילים ב-1 בספטמבר 2016.

החוסר בנתונים לא משפיע על הדוח 'סקירה כללית על קהל'. לדוח הזה משויכים נתוני משתמשים נצברים מתקופת זמן ארוכה הרבה יותר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?