Lokaliser BigQuery-eksporteringer i EU

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan lokalisere data eksportert fra Analytics til BigQuery, innenfor EU. Vær oppmerksom på at prosedyrene for nye og eksisterende eksporteringer er ulike.

Lokalisering av nye eksporteringer
Du finner følgende informasjon i denne delen:

Trinn 1: Opprett et Google Cloud Platform-prosjekt, og slå på BigQuery

 

 1. Logg på Google Cloud Platform-konsollen.
 2. Opprett et Google Cloud Platform-prosjekt.

  Du kan opprette et nytt prosjekt eller velge et eksisterende.
 3. Naviger til tabellen med API-er.

  Åpne Products & services-menyen (meny for produkter og tjenester) øverst til venstre, og klikk på APIs & Services (API-er og tjenester) og så på Library (bibliotek).
 4. Slå på BigQuery.

  Klikk på BigQuery API under Google Cloud APIs (API-er for Google Cloud). Klikk så på Enable API (slå på API-et) på den neste siden.
 5. Hvis du blir bedt om det, leser du gjennom og godtar vilkårene for bruk.

Trinn 2: Klargjør prosjektet ditt for BigQuery Export

 

 1. Sørg for at Billing er slått på for prosjektet ditt.

  Åpne Products & services-menyen (meny for produkter og tjenester) øverst til venstre hvis Billing (fakturering) ikke er slått på for prosjektet ditt, og klikk så på Billing.
 2. Hvis du blir bedt om det, oppretter du en faktureringskonto.

  Du må ha en faktureringskonto for å kunne ta i bruk fakturering for et prosjekt. Én faktureringskonto kan deles av flere prosjekter. Følg fremgangsmåten i API-konsollen for å opprette faktureringskontoen din.
 3. Godta den kostnadsfrie prøveperioden hvis den er tilgjengelig.

  Hvis du får tilbud om en gratis prøveperiode, kan du trygt godta den. Du må imidlertid også legge inn faktureringsopplysninger for at BigQuery fortsatt skal motta eksporterte data når prøveperioden er utløpt.
 4. Bekreft at Billing skal slås på.

  Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og prøv å opprette et datasett i prosjektet. Klikk på den blå pilen ved siden av prosjektnavnet, og klikk deretter på Create data set. Hvis du klarer å opprette datasettet, er fakturering konfigurert på riktig måte. Hvis det oppstår feil, kan du kontrollere om fakturering er slått på.
 5. Legg til tjenestekontoen i prosjektet.

  Legg til denne e-postadressen som medlem av prosjektet: analytics-processing-dev@system.gserviceaccount.com. Sørg også for at brukerrollen på project level (prosjektnivå) er enten Data Owner (dataeier) eller Job User (jobbruker). For å kunne eksportere data fra Analytics til BigQuery må du ha minst én av disse tillatelsene. Finn ut mer
 6. Løs inn kupongkoden din.

  Gå til cloud.google.com/redeem for å løse inn den løpende Analytics 360-kreditten din for BigQuery på 500 USD per måned. Du får tilsendt koden din i en e-post fra kontoadministratoren. Dette trinnet er nødvendig for at du skal kunne motta Analytics 360-kreditten din for BigQuery på 500 USD per måned. Trinnet må være fullført før eksporteringen startes.
  Hvis du får et varsel om å opprette en ny Billing-konto, legger du til organisasjonens ID på slutten av nettadressen (https://console.developers.google.com/billing/redeem?organizationId=organisasjonens ID).

Trinn 3: Opprett et EU-lokalisert datasett

 

 1. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og klikk på Create new dataset (opprett et nytt datasett).
 2. Nå åpnes det et panel der du må oppgi visse opplysninger for å opprette et datasett.
  • Skriv inn en ID for datasettet. ID-en for datasettet må være den samme som rapporteringsvisnings-ID-en for Analytics, som du finner i den universelle ID-velgeren i Analytics.
  • Velg EU som Data location (dataplassering).
  • Velg etter hvor lang tid dataene skal utløpe.
   Velg Never (aldri) hvis du senere vil kjøre historiske analyser. Når data utløper, mister du tilgangen til dem for alltid.
  • Klikk på OK.

Trinn 4: Knytt BigQuery til Analytics 360

Fortsett med tilknytningen som vanlig, så blir det overført data til det EU-lokaliserte datasettet.

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstillatelse for Analytics-området som inneholder rapporteringsvisningen du vil knytte sammen med prosjektet.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til Analytics 360-området som inneholder den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Alle produktene i OMRÅDE-kolonnen og så på Opprett en tilknytning til BigQuery.
 4. Skriv inn BigQuery-prosjektnummeret eller -ID-en. (Finn ut mer om hvordan du finner prosjektnummeret og -ID-en.)
 5. Velg rapporteringsvisningen du vil tilknytte (samme rapporteringsvisning som du identifiserte i trinn 3 ovenfor).
 6. Valgfritt: Velg til hvilke e-postadresser vi skal sende deg daglige varsler om hva som fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer.
 7. Valgfritt: Velg eksportinnstilling for den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tjenesten for skystrømming brukes i forbindelse med alternativet for kontinuerlig eksport, og dette innbefatter en ekstrakostnad på 0,05 USD per sendte GB.
 8. Bekreft at du har slått på fakturering og tatt med eventuelle kreditter eller kuponger i prosjektet.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Gå tilbake til denne siden hvis du vil avslutte eksporteringen, og klikk så på Tilpass tilknytningen i BigQuery-delen.
Lokalisering av eksisterende eksporteringer
Du finner følgende informasjon i denne delen:

Trinn 1: Fjern tilknytningen til og flytt data fra eksisterende USA-lokaliserte datasett

Hvis du vil tilordne eksporteringen et nytt datasett, må du fjerne det eksisterende datasettet fra prosjektet før du kjører en ny integrasjon.

 1. Fjern tilknytningen til den eksisterende BigQuery Export-eksporteringen din:
  • Klikk på ADMINISTRATOR > OMRÅDE-kolonnen > SAMMENKNYTTING AV PRODUKTER > Alle produkter.
  • Klikk på Tilpass tilknytningen > Fjern tilknytningen under BigQuery.
 2. Flytt data fra et eksisterende datasett til en ny plassering med et annet navn. Du kan bruke en hvilken som helst eksisterende prosess. Det nye datasettet kan være i det samme prosjektet, men det kan ikke ha det samme navnet som den eksisterende eksporteringen (det eksisterende navnet skal du bruke på nytt for den nye eksporteringen).

Trinn 2: Ta sikkerhetskopi av dataene dine og slett eksisterende USA-lokaliserte datasett

 1. For å beskytte de historiske dataene dine må du bekrefte at datasettet ditt er sikkerhetskopiert før du fullfører slettingen. Finn ut mer om kopiering av datasett.
 2. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og finn datasettet i venstre navigasjonspanel.
 3. Klikk på handlingsmenyen for datasettet og så på Slett datasettet.
Finn ut mer om å flytte historiske data fra ett sted til et annet (f.eks. fra USA til EU).

Trinn 3: Opprett et nytt EU-lokalisert datasett med samme navn

 1. Åpne prosjektet ditt på https://bigquery.cloud.google.com, og klikk på Create new dataset (opprett et nytt datasett).
 2. Nå åpnes det et panel der du må oppgi visse opplysninger for å opprette et datasett.
  • Skriv inn en ID for datasettet. ID-en for datasettet må være den samme som rapporteringsvisnings-ID-en for Analytics, som du finner i den universelle ID-velgeren i Analytics.
  • Velg EU som Data location (dataplassering).
  • Velg etter hvor lang tid dataene skal utløpe.
   Velg Never (aldri) hvis du senere vil kjøre historiske analyser. Når data utløper, mister du tilgangen til dem for alltid.
  • Klikk på OK.

Trinn 4: Knytt BigQuery sammen med Analytics 360 igjen

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstillatelse for Analytics-området som inneholder rapporteringsvisningen du vil knytte sammen med prosjektet.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området som inneholder den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Alle produktene i OMRÅDE-kolonnen og så på Opprett en tilknytning til BigQuery.
 4. Skriv inn BigQuery-prosjektnummeret eller -ID-en. (Finn ut mer om hvordan du finner prosjektnummeret og -ID-en.)
 5. Velg rapporteringsvisningen du vil tilknytte (samme rapporteringsvisning som du identifiserte i trinn 3 ovenfor).
 6. Valgfritt: Velg til hvilke e-postadresser vi skal sende deg daglige varsler om hva som fungerer, og hva som eventuelt ikke fungerer.
 7. Valgfritt: Velg eksportinnstilling for den aktuelle dagen. Vær oppmerksom på at tjenesten for skystrømming brukes i forbindelse med alternativet for kontinuerlig eksport, og dette innbefatter en ekstrakostnad på 0,05 USD per sendte GB.
 8. Bekreft at du har slått på fakturering og tatt med eventuelle kreditter eller kuponger i prosjektet.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Gå tilbake til denne siden hvis du vil avslutte eksporteringen, og klikk så på Tilpass tilknytningen i BigQuery-delen.

Analytics etterfyller data den første gangen du knytter en rapporteringsvisning sammen med BigQuery, men dette skjer ikke om du fjerner og så gjenoppretter denne tilknytningen. Finn ut mer om etterfylling av data.

Hvis du vil beholde de historiske dataene dine, kan du flytte sikkerhetskopien du opprettet i trinn 2 i denne prosedyren, fra USA til EU.

Google Cloud-dokumentasjon om arbeid med datasett (bare tilgjengelig på engelsk)

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?