AMP için Google Analytics oturum birleştirmeyi ayarlama

Bu makalede ele alınan konular:

AMP sayfaları, sitenizin alan adından farklı bir AMP önbellek alan adından sunulur. AMP önbelleğinde ve sitenizin sayfalarında kullanıcı yolculuğunu izlemek için bir AMP Bağlayıcı kullanabilirsiniz. AMP Bağlayıcı, kullanıcı oturumlarını birleştirmek için AMP İstemci Kimliği'ni kullanıcı tanımlayıcısı olarak kullanan bir Amp Analytics özelliğidir.

AMP Bağlayıcılar, AMP önbellek sayfalarından giden bağlantılara bir AMP İstemci Kimliği ekler. Sayfalar Google Analytics ile etiketlendikten sonra URL sorgu parametresinden AMP İstemci Kimliği'ni alır ve kullanıcı oturumuna katılmak için bu kimliği kullanıcı tanımlayıcısı olarak kullanır.

Bu makalede, Google Analytics ile AMP Bağlayıcı ayarlamak için gereken adımlar açıklanmaktadır.

AMP İstemci Kimliği verilerinizi nasıl etkiler?

AMP İstemci Kimliklerinin, AMP Önbelleği ile orijinal site alanınız arasında senkronize edilmesi, daha doğru kullanıcı metrikleriyle (ör. Oturum Süresi, Hemen Çıkma Oranı ve Oturum Başına Sayfa Sayısı) sonuçlanır. AMP İstemci Kimliği'nin yararlı olması için verilerin aynı Google Analytics mülkünde toplanması gerektiğini unutmayın.

Not: AMP İstemci Kimliklerinin, AMP Önbelleği ile kaynağınız arasında senkronizasyonu; Kohort Analizi, Yaşam Boyu Değer ve Kitle Hedefleme gibi özellikler için kullanılan mevcut GA Kullanıcı Tanımlayıcılarının bir seferliğine sıfırlanmasına neden olur. Bu durum, Yeni Kullanıcı metriklerinde ve ilgili raporlarda belirgin ve geçici bir dalgalanma yaşanmasına yol açabilir.

AMP Bağlayıcı'yı ayarlama

Google Analytics ile AMP Bağlayıcı üç adımda ayarlanır:

 1. AMP sayfalarınızı etiketleme
 2. AMP olmayan sayfalarınızı etiketleme
 3. Hariç tutulan yönlendirmeleri yapılandırma

1. Adım: AMP Bağlayıcı parametrelerini aktarmak için AMP sayfalarınızı etiketleme

Global site etiketi veya Google Etiket Yöneticisi üzerinden bir Google Analytics etiketi yükleyin. Uygulamanıza bağlı olarak aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Seçenek: Global site etiketi

AMP için Global site etiketini AMP açılış sayfalarınıza ekleyin. Aşağıdaki örnek snippet'i inceleyin ve şu değişiklikleri yapın:

MEASUREMENT_ID değerini, veri göndermek istediğiniz Google Analytics mülkünün izleme kimliğiyle değiştirin

İsteğe bağlı olarak, AMP sayfalarınız sitenize giden bağlantılardan farklı bir alanda barındırılıyorsa aşağıda gösterildiği gibi bir bağlayıcı yapılandırması ekleyebilirsiniz. AMP sayfasının barındırdığı alan adını ve giden bağlantıların alan adlarını ekleyin.

<amp-analytics type="gtag" data-credentials="include">
<script type="application/json">
{
  "vars": {
    "gtag_id": "MEASUREMENT_ID",
    "linker": {
      "domains": ["example.com", "example2.com"]
    }
    ,
    "config": {
      "MEASUREMENT_ID": {
        "groups": "default"
      }
    }
  }
}
</script>
</amp-analytics>
Not: gtag_id alanında, AMP sayfalarınızda kullandığınız herhangi bir Google ürününe (ör. Google Ads veya Search Ads 360) ait kimliği belirtebilirsiniz. Ancak, gtag_id için tek bir Google ürününe ait kimliği kullanın.

2. Seçenek: Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisi'nde bir AMP kapsayıcısı oluşturun.

AMP Kapsayıcınıza bir Google Analytics etiketi ekleyin.

AMP Kapsayıcınıza bir Dönüşüm Bağlayıcı etiketi ekleyip "Alanlar arasında bağlantı oluşturmayı etkinleştirin"i ve "Google Analytics İstemci Kimliği'ne bağlantıyı etkinleştir"i seçin. AMP açılış sayfalarınız sitenize giden bağlantılarla aynı alan/alt alanda barındırılıyorsa alan adlarını boş bırakabilirsiniz.

AMP sayfalarınız sitenize giden bağlantılardan farklı bir alan/alt alanda barındırılıyorsa, AMP sayfanızın barındırıldığı alan adının yanı sıra tüm giden bağlantıların alan adlarını virgülle ayrılmış bir liste olarak ekleyebilirsiniz. Aşağıda gösterildiği gibi, varsa "www." ifadesi dahil olmak üzere tam alan adını yapılandırmaya eklediğinizden emin olun.

 

AMP sayfanızda varsayılan Etiket Yöneticisi kod snippet'ini kullanın. Aşağıdaki örneği inceleyin ve GTM_CONTAINER_ID değerini Etiket Yöneticisi kapsayıcı kimliğinizle değiştirin.

<!-- Google Etiket Yöneticisi -->
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=<   GTM_CONTAINER_ID>&gtm.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
</amp-analytics>

2. Adım: AMP Bağlayıcı parametrelerini okumak için AMP olmayan sayfalarınızı etiketleme

AMP Bağlayıcı parametrelerini okumak için AMP olmayan sayfalarınızı etiketlemenin birkaç yolu vardır. Bu nedenle, yapılandırmanıza en uygun talimatları kullanın.

1. Seçenek: Global site etiketi

AMP olmayan sayfalarınıza gtag.js global snippet'ini ekleyin. Aşağıdaki örnek snippet'i inceleyin:

 • MEASUREMENT_ID değerini, veri göndermek istediğiniz Google Analytics mülkünün izleme kimliğiyle değiştirin
 • İsteğe bağlı olarak, AMP sayfalarınız sitenize giden bağlantılardan farklı alan/alt alanda barındırılıyorsa, aşağıda gösterildiği gibi bir bağlayıcı yapılandırması ekleyin. AMP sayfanızın barındırıldığı alan adının yanı sıra tüm giden bağlantıların alan adlarını ekleyin.
<!-- Global site etiketi (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('set', 'linker', {
    'domains': ['amp.example.com', 'www.example.com, www.example-b.com']
  });
&nbsp; gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');
</script>

2. Seçenek: Google Etiket Yöneticisi

GTM Web Kapsayıcısı için Google Analytics'in eklendiğinden emin olun.

AMP sayfalarınız sitenize giden bağlantılardan farklı alan/alt alanda barındırılıyorsa aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin: Aşağıdaki adımları uygulayarak Google Analytics etiketine, true (doğru) değerine sahip bir "allowLinker" alanı ekleyin:

 1. Düzenlemek istediğiniz Google Analytics Ayarları değişkenini açın, ardından Değişken Yapılandırması kartını tıklayın.
 2. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar'a gidin.
 3. + ALAN EKLE'yi tıklayın.
 4. Field Name'i (Alan Adı) allowLinker, Value'yu (Değer) ise true (doğru) olarak ayarlayın.
 5. Yeni değişken yapılandırmasını kaydedin.
 6. Kapsayıcınızda birden fazla değişken kullanıyorsanız, ilgili tüm Google Analytics Ayarları değişkenleri için önceki adımları tekrarlayın.
 7. Kapsayıcıyı yayınlayın.

AMP olmayan sayfalarınızda varsayılan Etiket Yöneticisi kodunu kullanın.

<!-- Google Etiket Yöneticisi -->
<amp-analytics config="https://www.googletagmanager.com/amp.json?id=<GTM_CONTAINER_ID>&gtm.url=SOURCE_URL" data-credentials="include">
</amp-analytics>

3. Seçenek: analytics.js

AMP olmayan sayfalarınızda, AMP bağlayıcı parametrelerini okumak için varsayılan Analytics.js kod snippet'ini kullanabilirsiniz.

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'GA_TRACKING_ID', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- Google Analytics Sonu -->

İsteğe bağlı olarak, AMP sayfalarınız sitenize giden bağlantılardan farklı alan/alt alanda barındırılıyorsa, analytics.js için alanlar arası yapılandırmada açıklandığı gibi, aşağıda vurgulanan yapılandırmayı ekleyin:

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'GA_TRACKING_ID', 'auto', {'allowLinker': true});
ga('require', 'linker');
ga('linker:autoLink', ['amp.example.com', 'www.example.com', 'www.example-b.com'] );

ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- Google Analytics Sonu -->

3. Adım: Google Analytics yönetici konsoluna hariç tutulacak yönlendirme ekleme

Google, kullanıcılara AMP içeriği sunarken Google AMP Önbelleği'ni kullanır. Önbelleğe alınmış AMP alt alan adlarının oturumları bölmesini önlemek istiyorsanız cdn.ampproject.org için hariç tutulacak yönlendirme eklemeniz gerekir.

AMP sayfalarını birden fazla alt alan adından sunuyorsanız, AMP alt alan adlarınızdan birini farklı bir işleme tabi tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, AMP ve AMP dışı siteleriniz genelinde belirli yönlendirme hariç tutmalarını kullanmaya devam edebilmek için, web sitenizin yönlendirme hariç tutmasında kullanılan mevcut tüm alt alan adlarının önbelleğe alınmış sürümlerini girin. Örneğin, subdomain.example.com adlı alt alanınız için halihazırda bir yönlendirme hariç tutma varsa, subdomain-example-com.cdn.ampproject.org için bir yönlendirme hariç tutma daha ekleyin. AMP Önbellek URL biçimi hakkında daha fazla bilgi

Kurulum doğrulaması

Google AMP İstemci Kimliği'nin AMP olan ve olmayan sayfalar arasında eşleştiğini doğrulayın.

1. Seçenek: Google Tag Assistant Chrome Uzantısı ile doğrulama

 1. Google Tag Assistant Chrome uzantısını indirin ve yükleyin.
 2. Google.com'a, sitenizden bir AMP sayfası döndürecek bir arama sorgusu girin.
 3. Tag Assistant Recordings'i başlatın.
 4. Kayıt başladıktan sonra tarayıcıdaki arama sonuçlarını yenileyin.
 5. AMP sayfanıza yönlendiren arama sonucunu tıklayın.
 6. AMP sayfasından AMP olmayan bir sayfaya yönlendiren bağlantıyı tıklayın.
 7. Tag Assistant Recordings'i durdurun.
 8. Aşağıda gösterildiği gibi, tutarlı kimliklere sahip tek bir oturum olduğundan emin olun (yani, Page Load 2'de [Sayfa Yükleme 2] Session Start [Oturum Başlangıcı] gösterilmez).

 

2. Seçenek: Chrome Geliştirici Araçları ile doğrulama

 1. Google Chrome tarayıcısını gizli modda açın. Chrome Geliştirici Araçları'nda mobil emülatörü etkinleştirin.
 2. Google.com'a, sitenizden bir AMP sayfası döndürecek bir arama sorgusu girin ve AMP sayfanız için bir arama sonucunu tıklayın. Bu sayfa, Google AMP Önbelleği üzerinden sunulup Google Arama AMP görüntüleyicide gösterilir.
  • Not: Sayfanıza henüz Google Arama sonuçlarından ulaşılamıyorsa, Arama Sonucunun önizlemesi için AMP Test aracına gidip, sayfanın Google tarafından dizine eklenebilmesi koşuluyla, aşağıda açıklanan adımları uygulayarak oturum birleştirmenin çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz.
 3. Google Analytics'in AMP sayfa görüntüleme işlemi için yaptığı ağ isteğini bulun: Chrome Geliştirici Araçları'nda Network (Ağ) sekmesine gidin ve Filter (Filtre) alanına "collect" (topla) değerini girin.
 4. www.google-analytics.com adresine giden ağ isteğini bulup seçin. İsteğin Headers (Başlıklar) sekmesinde sayfayı kaydırıp Query String Parameters (Sorgu Dizesi Parametreleri) bölümüne giderek istemci kimliğini bulun. cid parametresini not edin.
 5. AMP görüntüleyici AMP sayfasını sunduğunda cid biçimi 64 karakter uzunluğunda bir base64 dizesi olmalıdır:
 6. Ağ isteklerini temizlemek için Temizle'yi tıklayın.
 7. AMP olmayan sayfalarınızda özelliğin etkinleştirildiğini doğrulamak için, AMP olmayan bir sayfaya giderken aynı cid parametresinin kullanıldığından emin olun. Bu işlemi yapmak için AMP sayfanızda, alan adınızdan sunulan AMP olmayan bir sayfaya giden herhangi bir bağlantıyı tıklayın. İstemci kimliğini bulmak istiyorsanız "collect" (topla) dizesi için tekrar filtre uygulayın. www.google-analytics.com adresine giden herhangi bir ağ isteğini seçin. cid sorgu parametresindeki değerin 5. Adım'da not ettiğiniz değerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

Sınırlamalar

 • Oturum birleştirme bağlantıya istemci kimliği ekleyerek çalıştığından, ilk kez gelen kullanıcı sonraki sayfaya gitmeden AMP sayfasını kapatırsa AMP bağlayıcı üzerinden oturum birleştirme gerçekleşmez.
 • AMP önbellek sayfası, alanınızda barındırılan başka bir AMP sayfasına bağlantı veriyorsa oturum birleştirme şu an desteklenmemektedir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın