Theo dõi tên miền chéo bằng gtag.js

Theo dõi tên miền chéo giúp Analytics có thể xem phiên trên hai trang web có liên quan (như trang web thương mại điện tử và trang web giỏ hàng riêng lẻ) là một phiên. Đôi khi điều này được gọi là liên kết trang web.

Để thiết lập theo dõi tên miền chéo, bạn cần phải thoải mái chỉnh sửa HTML và mã hóa trong JavaScript hoặc được trợ giúp từ một nhà phát triển web có kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm về thiết lập mã theo dõi cơ bản của bạn.

Trong bài viết này:

Tổng quan về theo dõi tên miền chéo

Để theo dõi phiên, Analytics thu thập giá trị ID ứng dụng khách trong mỗi lần nhấp chuột. Giá trị ID ứng dụng khách được lưu trữ trong cookie. Cookie được lưu trữ trên mỗi tên miền và trang web trên một tên miền không thể truy cập tập hợp cookie cho một tên miền khác. Khi theo dõi phiên trên nhiều tên miền, giá trị ID ứng dụng khách phải được chuyển từ một tên miền sang tên miền còn lại. Để thực hiện điều này, mã theo dõi Analytics có tính năng liên kết cho phép tên miền nguồn đặt ID ứng dụng khách trong thông số URL của liên kết, nơi tên miền đích có thể truy cập mã này.

Thiết lập theo dõi tên miền chéo

Để thiết lập theo dõi tên miền chéo, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển của gtag.js.

Thiết lập chế độ xem báo cáo và thêm bộ lọc

Theo mặc định, Analytics chỉ bao gồm đường dẫn trang và tên trang, không bao gồm tên miền. Ví dụ: bạn có thể thấy các trang của mình xuất hiện trong báo cáo Nội dung trang web như sau:

  • /about/contactUs.html
  • /about/contactUs.html
  • /products/buy.html

Bởi vì các tên miền không được liệt kê, có thể khó biết được mỗi trang thuộc về tên miền nào.

Để tên miền xuất hiện trong báo cáo của bạn, bạn cần phải thực hiện hai việc sau: Tạo bản sao chế độ xem báo cáo bao gồm dữ liệu từ tất cả các tên miền của bạn trong đó và thêm bộ lọc nâng cao vào chế độ xem mới đó. Bộ lọc sẽ cho Analytics biết để hiển thị tên miền trong các báo cáo của bạn.

Thực hiện theo ví dụ này để thiết lập bộ lọc chế độ xem hiển thị tên miền trong các báo cáo của bạn khi bạn đã thiết lập theo dõi tên miền chéo. Đối với một số trường, bạn cần phải chọn mục từ menu thả xuống. Đối với các trường khác, bạn cần phải nhập ký tự dưới đây:

  • Loại bộ lọc: Bộ lọc tùy chỉnh > Nâng cao
  • Field A: Hostname Extract A: (.*)
  • Trường B: URI yêu cầu Trích xuất: (.*)
  • Xuất thành: URI yêu cầu Khối mã lệnh: $A1$B1

Nhấp vào Lưu để tạo bộ lọc.

Bạn có thể xác thực xem bộ lọc đang hoạt động như dự kiến không bằng Bản ghi hỗ trợ thẻ Google. Bản ghi hỗ trợ thẻ có thể hiển thị chính xác cho bạn cách bộ lọc thay đổi lưu lượng truy cập.

Thêm tên miền vào Danh sách loại trừ giới thiệu

Khi hành trình của người dùng đi từ tên miền thứ nhất của bạn đến tên miền thứ hai, Analytics sẽ giải thích rằng vì người dùng đã được giới thiệu bởi tên miền thứ nhất đến tên miền thứ hai của bạn và Analytics tạo phiên mới. Nếu muốn có thể theo dõi một phiên trên nhiều tên miền, bạn cần thêm tên miền của mình vào danh sách loại trừ giới thiệu.

Kiểm tra xem Theo dõi tên miền chéo có hoạt động không

Cách tốt nhất để xác thực rằng theo dõi tên miền chéo được thiết lập chính xác là sử dụng Bản ghi hỗ trợ thẻ Google. Khi bạn tạo phiên đi qua các tên miền, bạn có thể biết ngay rằng phiên có hoạt động hay không.

Đây là ví dụ về báo cáo Bản ghi hỗ trợ thẻ trông sẽ như thế nào khi theo dõi tên miền chéo không được thiết lập chính xác.

Tài nguyên có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?