Bu makale, 1 Temmuz 2023'te (Analytics 360 mülkleri 1 Ekim 2023'te) veri işlemeyi durduracak Universal Analytics mülkleri hakkındadır. Henüz yapmadıysanız Google Analytics 4 mülkleri kullanmaya başlayın.

gtag.js ile web alanları arası izleme

Web alanları arası izleme, Analytics'in iki alakalı sitedeki (bir e-ticaret sitesi ve ayrı bir alışveriş sepeti sitesi gibi) oturumları tek bir oturum olarak görmesini sağlar. Buna bazen site bağlama da denir.

Web alanları arası izlemeyi kurmak için, HTML düzenleyebilmeniz ve JavaScript kodu yazabilmeniz veya deneyimli bir web geliştiricisinden yardım almanız gerekir.

Temel izleme kodunuzu oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

In this article:

Web alanları arası izlemeye genel bakış

Analytics, oturumları izlemek amacıyla her bir isabet alındığında bir istemci kimliği değeri toplar. İstemci kimliği değerleri çerezlerde saklanır. Çerezler ise alan başına saklanır ve bir alandaki web siteleri başka bir alan için ayarlanmış çerezlere erişemez. Oturumlar birden çok alanda izlenirken istemci kimliği değeri bir alandan diğerine aktarılmalıdır. Bunun için Analytics izleme kodu, kaynak web alanının bir bağlantının URL parametrelerindeki istemci kimliğini yerleştirmesini sağlayan bağlantı özelliklerine sahiptir ve böylece hedef web alanı istemci kimliğine erişebilir.

Web alanları arası izlemeyi kurma

Web alanları arası izlemeyi kurmak için gtag.js geliştirici belgelerine bakın.

Raporlama görünümlerini ayarlama ve filtre ekleme

Analytics, varsayılan olarak, alan adını değil yalnızca sayfanın yolunu ve adını içerir. Örneğin, Site İçeriği raporunda sayfalarınız aşağıdaki gibi görünebilir:

  • /about/contactUs.html
  • /about/contactUs.html
  • /products/buy.html

Alan adları listelenmediği için bir sayfanın hangi alana ait olduğunu anlamak zor olabilir.

Alan adlarının raporlarınızda görünmesini sağlamak için iki şey yapmanız gerekir: Raporlama görünümünüzün bir kopyasını oluşturun (bu kopya, tüm alanlarınıza ait verileri içermelidir) ve bu yeni görünüme gelişmiş bir filtre ekleyin. Bu filtre, Analytics'e raporlarınızda alan adlarını göstermesi talimatını verecektir.

Web alanları arası izlemeyi kurduğunuzda raporlarınızda alan adlarını görüntüleyen bir görünüm filtresi oluşturmak için bu örneği izleyin. Bazı alanlar için, açılır menüden öğe seçmeniz gerekir. Diğer alanlar için şuraya karakter girişi yapmanız gerekir:

  • Filtre Türü: Özel filtre > Gelişmiş
  • A Alanı: Ana makine adı A Çıktısı: (.*)
  • B Alanı: İstek URI'sı Çıktısı: (.*)
  • Çıktı Hedefi: İstek URI'sı Oluşturucu: $A1$B1

Filtreyi oluşturmak için Kaydet'i tıklayın.

Google Tag Assistant Recordings'i kullanarak filtrelerin beklediğiniz gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tag Assistant Recordings, filtrelerin trafiğinizi tam olarak nasıl değiştirdiğini gösterebilir.

Alanları Yönlendirme Hariç Tutma Listesine ekleme

Bir kullanıcı birinci alanınızdan ikinci alanınıza gidiyorsa Analytics bunu kullanıcının birinci alanınızdan ikinci alanınıza yönlendirildiği şeklinde yorumlar ve Analytics yeni bir oturum oluşturur. Tek bir oturumu birden çok alanda izleyebilmek istiyorsanız alanlarınızı yönlendirme hariç tutma listesine eklemeniz gerekir.

Web Alanları Arası İzlemenin çalışıp çalışmadığını kontrol etme

Web alanları arası izlemenin doğru kurulduğundan emin olmanın en iyi yolu Google Tag Assistant Recordings'i kullanmaktır. Web alanları arasında bir oturum açtığınızda kurulumun doğru olup olmadığını anında bildirebilir.

Web alanları arasında izleme düzgün kurulmadığında nasıl göründüğüne yönelik bir Tag Assistant Recordings raporu örneği şöyledir.

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false
false