Spårning över flera domäner med gtag.js

Med spårning över flera domäner kan Analytics betrakta sessioner på två relaterade webbplatser (till exempel en e-handelswebbplats och en separat webbplats för kundvagnen) som samma session. Detta kallas i bland platslänkning.

Om du vill konfigurera spårning på flera domäner måste du veta hur det går till att redigera HTML och koda i JavaScript. Ta annars hjälp av en erfaren webbutvecklare.

Läs mer om hur du konfigurerar grundläggande spårningskod.

I den här artikeln:

Översikt av spårning över flera domäner

Analytics samlar in ett Client-ID-värde i varje träff för att spåra sessioner. Client-ID-värden lagras i cookies. Cookies lagras domän för domän, och webbplatser på en domän kommer inte åt cookies som gäller en annan domän. När sessioner spåras över flera domäner måste Client-ID-värdet överföras från en domän till den andra. För att detta ska vara möjligt har Analytics-spårningskoden en kopplingsfunktion som gör att källdomänen kan placera Client-ID:t i en länks URL-parametrar. Där kan måldomänen komma åt det.

Ställa in spårning över flera domäner

Läs dokumentationen om gtag.js för utvecklare om du vill konfigurera spårning över flera domäner.

Ställa in rapportvyer och lägga till filter

Som standard visas bara sidans sökväg och namn, inte domännamnet, i rapporterna i Analytics. Sidorna kan till exempel visas så här i rapporten Webbplatsinnehåll:

  • /about/contactUs.html
  • /about/contactUs.html
  • /products/buy.html

Eftersom domännamnen inte anges kan det vara svårt att veta vilken domän varje sida tillhör.

Om du vill se domännamnen i dina rapporter måste du göra två saker: skapa en kopia av rapportvyerna med data från alla domäner och lägga till ett avancerat filter i den nya vyn. Filtret medför att domännamnen visas i Analytics-rapporterna.

Följ det här exemplet när du vill skapa ett vyfilter som visar domännamnen i rapporterna när du använder spårning över flera domäner. För vissa fält måste du välja ett objekt på en rullgardinsmeny. För andra måste du skriva värdet här:

  • Filtertyp: Anpassat filter > Avancerad
  • Fält A: Värdnamn utdrag A: (.*)
  • Fält B: Begärd URI utdrag: (.*)
  • Utdata till: Begärd URI Konstruktör: $A1$B1

Klicka på Spara så att filtret skapas.

Du kan kontrollera att filtren fungerar som förväntat med hjälp av Google Tag Assistant-inspelningar. Tag Assistant-inspelningar kan visa exakt hur filtren förändrar trafiken.

Lägga till domäner i listan med hänvisningsundantag

När en användare går från din första domän till din andra tolkar Analytics det som att användaren hänvisades till den andra domänen av den första, och en ny session skapas. Om du vill kunna spåra en session över flera domäner måste du lägga till dina domäner i listan med hänvisningsundantag.

Kontrollera att spårning över flera domäner fungerar

Det bästa sättet att kontrollera att spårningen över flera domäner har konfigurerats på rätt sätt är att använda Google Tag Assistant-inspelningar. När du skapar en session som korsar flera domäner meddelar de direkt om det fungerar eller inte.

Här är ett exempel på en Tag Assistant-inspelningsrapport där du kan se hur det ser ut när spårning över flera domäner inte har konfigurerats på rätt sätt.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt