Παρακολούθηση μεταξύ τομέων με το gtag.js

Χάρη στην παρακολούθηση μεταξύ τομέων, το Analytics μπορεί να παρακολουθεί περιόδους σύνδεσης σε δύο συναφείς ιστοτόπους, όπως σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου και σε έναν ξεχωριστό ιστότοπο καλαθιού αγορών, ως μία περίοδο σύνδεσης. Ορισμένες φορές, η λειτουργία αυτή ονομάζεται σύνδεση ιστοτόπων.

Για να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων, θα χρειαστεί να έχετε άνεση στην επεξεργασία HTML και τη συγγραφή κώδικα σε JavaScript ή να λάβετε βοήθεια από έναν έμπειρο προγραμματιστή ιστού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση του βασικού κώδικα παρακολούθησης.

Σε αυτό το άρθρο:

Επισκόπηση της παρακολούθησης μεταξύ τομέων

Για την παρακολούθηση περιόδων σύνδεσης, το Analytics συλλέγει μια τιμή για το Client-ID σε κάθε επίσκεψη. Οι τιμές του Client-ID αποθηκεύονται σε cookie. Η αποθήκευση των cookie γίνεται βάσει τομέα και οι ιστότοποι που βρίσκονται σε έναν τομέα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookie που ορίζονται για άλλον τομέα. Κατά την παρακολούθηση περιόδων σύνδεσης μεταξύ πολλών τομέων, η τιμή του Client-ID πρέπει να μεταφέρεται από τον έναν τομέα στον άλλον. Για αυτόν τον σκοπό, ο κώδικας παρακολούθησης του Analytics διαθέτει λειτουργίες σύνδεσης που επιτρέπουν στον τομέα προέλευσης να τοποθετεί το Client-ID στις παραμέτρους URL ενός συνδέσμου, από όπου ο τομέας προορισμού έχει πρόσβαση στο Client-ID.

Ρύθμιση παρακολούθησης μεταξύ τομέων

Για να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές gtag.js.

Ρύθμιση αναλυτικών προβολών αναφορών και προσθήκη φίλτρων

Από προεπιλογή, το Analytics συμπεριλαμβάνει μόνο τη διαδρομή και το όνομα της σελίδας, αλλά όχι τα ονόματα των τομέων. Για παράδειγμα, οι σελίδες σας μπορεί να εμφανίζονται στην αναφορά "Περιεχόμενο ιστότοπου" ως εξής:

  • /about/contactUs.html
  • /about/contactUs.html
  • /products/buy.html

Επειδή τα ονόματα τομέων δεν αναφέρονται, μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιον τομέα ανήκει κάθε σελίδα.

Προκειμένου να εμφανίζονται τα ονόματα τομέων στις αναφορές σας, θα πρέπει να κάνετε δύο πράγματα: Να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της αναλυτικής προβολής αναφορών που συμπεριλαμβάνει δεδομένα από όλους τους τομείς σας και να προσθέσετε ένα σύνθετο φίλτρο στη συγκεκριμένη νέα αναλυτική προβολή. Το φίλτρο θα ενημερώνει το Analytics ότι πρέπει να εμφανίζει ονόματα τομέων στις αναφορές.

Ακολουθήστε αυτό το παράδειγμα, για να ρυθμίσετε ένα φίλτρο αναλυτικής προβολής που εμφανίζει ονόματα τομέων στις αναφορές σας, όταν έχετε ρυθμίσει την παρακολούθηση μεταξύ τομέων. Για ορισμένα πεδία, πρέπει να επιλέξετε ένα στοιχείο από το αναπτυσσόμενο μενού. Για άλλα πεδία, πρέπει να εισαγάγετε τους χαρακτήρες εδώ:

  • Τύπος φίλτρου: Προσαρμοσμένο φίλτρο > Σύνθετο
  • Πεδίο A: Όνομα κεντρικού υπολογιστή Απόσπασμα A: (.*)
  • Πεδίο B: URI αιτήματος Εξαγωγή: (.*)
  • Έξοδος σε: URI αιτήματος Δημιουργία: $A1$B1

Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, για να δημιουργήσετε το φίλτρο.

Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι τα φίλτρα λειτουργούν όπως αναμένεται, χρησιμοποιώντας τις Εγγραφές του Βοηθού ετικετών Google. Με τις Εγγραφές του Βοηθού ετικετών μπορείτε να δείτε ακριβώς με ποιον τρόπο τα φίλτρα μεταβάλλουν την επισκεψιμότητά σας.

Προσθήκη τομέων στη Λίστα εξαιρέσεων παραπομπής

Όταν η διαδρομή ενός χρήστη μεταβαίνει από τον πρώτο τομέα σας στον δεύτερο, το Analytics θεωρεί ότι ο χρήστης παραπέμφθηκε στον δεύτερο τομέα σας από τον πρώτο και δημιουργεί μια νέα περίοδο σύνδεσης. Αν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μία μεμονωμένη περίοδο σύνδεσης μεταξύ πολλών τομέων, θα πρέπει να προσθέσετε τους τομείς σας στη λίστα εξαιρέσεων παραπομπής.

Επαλήθευση λειτουργίας της παρακολούθησης μεταξύ τομέων

Ο καλύτερος τρόπος να επαληθεύσετε ότι η παρακολούθηση μεταξύ τομέων έχει ρυθμιστεί σωστά, είναι να χρησιμοποιήσετε τις Εγγραφές του Βοηθού ετικετών Google. Όταν δημιουργείτε μια περίοδο σύνδεσης μεταξύ τομέων, σας ενημερώνει αμέσως αν λειτούργησε ή όχι.

Δείτε ένα παράδειγμα αναφοράς Εγγραφών του Βοηθού ετικετών, όπου φαίνεται η μορφή της εγγραφής σε περίπτωση που η παρακολούθηση μεταξύ τομέων δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;