Thương mại điện tử với gtag.js

Để xem dữ liệu Thương mại điện tử trong các báo cáo Analytics, bạn cần:

  • Bật Thương mại điện tử nâng cao cho mỗi chế độ xem mà bạn muốn xem dữ liệu.
  • Thêm mã theo dõi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn để thu thập dữ liệu thương mại điện tử và gửi dữ liệu đó đến Analytics. Để hoàn tất tác vụ này, bạn cần chỉnh sửa HTML và mã hóa trong JavaScript hoặc nhận trợ giúp từ nhà phát triển web có kinh nghiệm.

Bật Thương mại điện tử nâng cao cho một chế độ xem

Bạn cần bật Thương mại điện tử cho từng chế độ xem mà bạn muốn xem dữ liệu.

  1. Đăng nhập vào Google Analytics.
  2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến chế độ xem mà bạn muốn.
  3. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, nhấp vào Cài đặt thương mại điện tử.
  4. Đặt Bật thương mại điện tử thành BẬT.
  5. Tùy chọn: Bật Bật sản phẩm có liên quan thành BẬT.
  6. Nhấp vào Bước tiếp theo.
  7. Đặt Cài đặt Thương mại điện tử nâng cao thành BẬT.
  8. Nhấp vào Gửi.

Thiết lập mã theo dõi

Nếu bạn chưa thiết lập theo dõi trang cơ bản, hãy làm điều này trước.

Để thu thập dữ liệu thương mại điện tử từ trang web, bạn cần thêm JavaScript vào trang web sẽ gửi dữ liệu giao dịch và sản phẩm đến Analytics. Để được hướng dẫn, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển Thương mại điện tử nâng cao (gtag.js).

Nếu bạn sử dụng giỏ hàng bên thứ ba hoặc theo dõi giao dịch trên các tên miền riêng lẻ, bạn cần phải thiết lập theo dõi tên miền chéo. Nếu phần mềm giỏ hàng của bạn nằm trên cùng một tên miền với trang web thương mại điện tử, bạn không cần phải triển khai theo dõi tên miền chéo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố