E-handel med gtag.js

Innan du kan se e-handelsdata i dina Analytics-rapporter måste du

  • aktivera Förbättrad e-handel för varje vy där du vill se data
  • lägga till en spårningskod på din webbplats eller i din app för att samla in e-handelsdata och skicka den till Analytics. För att kunna utföra detta måste du känna till hur du redigerar HTML och programmerar i JavaScript, eller anlita en erfaren webbutvecklare.

Aktivera Förbättrad e-handel för en vy

Du måste aktivera e-handel för varje vy där du vill visa data.

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och leta reda på den aktuella vyn.
  3. Klicka på Inställningar för e-handel i kolumnen VY.
  4. Slå Aktivera e-handel.
  5. Valfritt: Slå Aktivera relaterade produkter.
  6. Klicka på Nästa steg.
  7. Slå Inställningar för förbättrad e-handel.
  8. Klicka på Skicka.

Konfigurera spårningskoden

Konfigurera grundläggande sidspårning om du inte redan har gjort det.

Om du ska kunna samla in e-handelsdata från en webbplats måste du lägga till ett JavaScript på webbplatsen som skickar transaktions- och produktdata till Analytics. Hur det går till beskrivs i dokumentationen om Förbättrad e-handel (gtag.js) för utvecklare.

Om du använder en tredje parts kundvagn eller spårar transaktioner över enskilda domäner måste du konfigurera spårning över flera domäner. Om kundvagnsprogrammet finns i samma domän som din e-handelswebbplats behöver du inte implementera spårning över flera domäner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt