Ηλεκτρονικό εμπόριο με το gtag.js

Για να δείτε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναφορές σας στο Analytics, πρέπει:

  • Να ενεργοποιήσετε το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο για κάθε αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να εμφανιστούν δεδομένα.
  • Να προσθέσετε κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, για να συλλέξετε τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου και να τα στείλετε στο Analytics. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την επεξεργασία HTML και την κωδικοποίηση σε JavaScript ή να έχετε βοήθεια από κάποιον έμπειρο προγραμματιστή ιστού.

Ενεργοποίηση Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου για αναλυτική προβολή

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο για κάθε αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να εμφανιστούν τα δεδομένα.

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή που θέλετε.
  3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
  4. Ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου σε ON.
  5. Προαιρετικά: Ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση συναφών προϊόντων σε ON.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο βήμα.
  7. Ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου σε ON.
  8. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Ρύθμιση κώδικα παρακολούθησης

Ρυθμίστε πρώτα τη βασική παρακολούθηση σελίδων, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Για να συλλέξετε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου από έναν ιστότοπο, πρέπει να προσθέσετε JavaScript στον ιστότοπό σας, το οποίο αποστέλλει στο Analytics τα δεδομένα συναλλαγής και προϊόντος. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές σχετικά με το Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο (gtag.js).

Αν χρησιμοποιείτε καλάθι αγορών τρίτου μέρους ή παρακολουθείτε συναλλαγές μεταξύ ξεχωριστών τομέων, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων. Αν το λογισμικό του καλαθιού αγορών βρίσκεται στον ίδιο τομέα με τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, δεν χρειάζεται να υλοποιήσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;