Електронна търговия с gtag.js

За да видите данни за електронната търговия в отчета си в Google Анализ, трябва:

  • да активирате подобрената електронна търговия за всеки изглед на собственост, в който искате да виждате данните;
  • да добавите проследяващ код към сайта или приложението си, който да събира данните за електронната търговия и да ги изпраща на Google Анализ. За да изпълните тази задача, трябва да умеете да редактирате HTML и да програмирате с JavaScript, или да разполагате с помощ от опитен уеб програмист.

Активиране на подобрена електронна търговия за изглед на собственост

Трябва да активирате електронната търговия за всеки изглед, в който искате да виждате данните от нея.

  1. Влезте в профила си в Google Анализ.
  2. Кликнете върху Администриране и отворете желания изглед на собственост.
  3. В графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки на електронната търговия.
  4. Задайте Активиране на електронна търговия на ВКЛ.
  5. По избор: Задайте Активиране на сродни продукти на ВКЛ.
  6. Кликнете върху Следваща стъпка.
  7. Задайте Настройки за подобрената електронна търговия на ВКЛ.
  8. Кликнете върху Изпращане.

Настройване на проследяващ код

Ако все още не сте настроили основно проследяване на страници, направете първо това.

За да събирате данни за електронна търговията от уебсайт, трябва да добавите към него JavaScript, за да изпраща данните за транзакциите и продуктите в Google Анализ. За инструкции вижте документацията за програмисти за подобрена електронна търговия (gtag.js).

Ако използвате пазарска кошница на трета страна или проследявате транзакции в отделни домейни, трябва да настроите кръстосано проследяване на домейни. Ако софтуерът за пазарската Ви кошница и сайтът за електронна търговия са в един и същ домейн, няма нужда да внедрявате този тип проследяване.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?