Eksport av BigQuery-strømming

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om eksport av strømming

Med eksport av BigQuery-strømming blir ferskere data for dagens dato tilgjengelige innen noen få minutter via BigQuery Export.

Når du bruker dette eksportalternativet, har BigQuery nyere informasjon du kan analysere om brukerne dine og trafikken deres i området ditt.

For hver dag lager strømmingseksport én ny tabell og én (BigQuery) rapporteringsvisning for den aktuelle tabellen:

 • Tabell: ga_realtime_sessions_YYYYMMDD er en intern fasetabell som innbefatter alle registreringene av økter for all aktivitet som fant sted i løpet av dagen. Data eksporteres kontinuerlig omtrent hvert 15. minutt. I denne tabellen vises en rekke registreringer av en økt når økten strekker seg over flere eksportoperasjoner.
   
  Ga_realtime_sessions_YYYYMMDD-tabellene skal ikke brukes til søk (og støttes ikke av teknisk brukerstøtte for Google Analytics). Søk i disse tabellene kan føre til uventede resultater, ettersom de kan inneholde dupliserte registreringer av enkelte økter. Søk i ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD-rapporteringsvisningen i stedet.
 • Se: ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD vises over de eksporterte tabellene, og dedupliserer flere registreringer av gjentatte økter som finnes over eksportgrenser. Søk i denne tabellen etter deduplisert datastrømming. Finn ut mer om rapporteringsvisningene i BigQuery

Søkeresultater

ga_realtime_sessions_view dedupliserer brukere og økter, men dedupliseringen legger til et ekstra beregningstrinn for hvert søk, noe som øker søketiden. Økningen i søketiden varierer avhengig av datavolumet, og den varierer dermed fra kunde til kunde.

Økningen i søketiden reduseres imidlertid på grunn av den generelle økningen i dataaktualitet og muligheten din til å svare på mer aktuelle data.

Fakturering

Ytterligere kostnader påløper for bruk av strømmingseksport med en frekvens på 0,05 USD per gigabyte data. Én gigabyte tilsvarer omtrent 600 000 Google Analytics-treff, men dette nummeret varierer avhengig av treffvolumet. Disse tilleggskostnadene dekkes av den nåværende BigQuery-kupongen som alle Google Analytics 360-kunder mottar. Finn ut mer om prisene for BigQuery

Feltdekning

Tilgjengelige felt

De fleste Analytics-dimensjoner fra første klasse (integrerte, ikke-utvidede dimensjoner som er tilgjengelige i standardrapporter) er tilgjengelige, unntatt dem som er nevnt nedenfor.

Utilgjengelige felt

Data som er utvidet via andre annonsekilder, for eksempel Google Ads, Campaign Manager eller Google Ad Manager, er ikke tilgjengelige.

Data for kanalgrupperinger er ikke tilgjengelig.

Følgende felt er ikke tilgjengelige:

 • userId
 • trafficSource.*
 • hits.latencyTracking.*
 • hits.publisher.*

Forutsetninger

Google Analytics 360-rapporteringsvisningene du eksporterer data til BigQuery fra, må være kvalifisert for forbedret dataaktualitet.

Implementer

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du konfigurere BigQuery Export og opprette en tilknytning mellom BigQuery og Analytics-området ditt.

Gjør følgende når du har konfigurert BigQuery Export:

 1. Logg på Google Analytics. Bruk en e-postadresse med EIER-tilgang til BigQuery-prosjektet og redigeringstillatelse for Analytics-området som inneholder rapporteringsvisningen du ønsker å tilknytte.
 2. Klikk på Administrator, og gå til området som inneholder rapporteringsvisningen du ønsker å eksportere data for.
 3. Klikk på Alle produktene > BigQuery > Tilpass tilknytningen i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Velg Dataene eksporteres kontinuerlig.
 5. Klikk på Fortsett.
 6. Klikk på Ferdig.

Følgene av å endre eksportfrekvensen

Når du endrer fra Dataene eksporteres gruppevis flere ganger om dagen til Dataene eksporteres kontinuerlig: Endringer for områder trer ikke i kraft før kl. 12 påfølgende dag, ut fra rapporteringsvisningen med den tidligste innstillingen for tidssonen i området.

Endring fra Dataene eksporteres kontinuerlig til Dataene eksporteres gruppevis flere ganger om dagen: Strømmingseksporten deaktiveres umiddelbart, og strømmingen av data stopper i løpet av noen få timer. Dataene eksporteres i løpet av det neste vanlige eksportvinduet (eksporten skjer gruppevis flere ganger om dagen). Den neste eksporten av data fra dagens dato inneholder det fullstendige datasettet for gjeldende dag, slik det forventes med dette frekvensvalget for eksport.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?