BigQuery-streaming-export

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Over streaming-export

BigQuery streaming-export maakt nieuwere gegevens voor de huidige dag binnen enkele minuten beschikbaar via BigQuery Export.

Wanneer u deze exportoptie gebruikt, beschikt BigQuery over meer recente informatie die u kunt analyseren betreffende uw gebruikers en hun acties op uw property.

Streaming-export maakt voor elke dag één nieuwe tabel en één (BigQuery-) weergave van die tabel:

 • Tabel: ga_realtime_sessions_YYYYMMDD is een interne staging-tabel met alle sessierecords voor alle activiteiten die tijdens de dag plaatsvonden. Gegevens worden ongeveer elke 15 minuten geëxporteerd. Deze tabel bevat meerdere records van een sessie wanneer de sessie meerdere exportbewerkingen omvat.
   
  De ga_realtime_sessions_YYYYMMDD-tabellen mogen niet voor query's worden gebruikt (en worden niet ondersteund door technische support van Google Analytics). Zoekopdrachten voor deze tabellen kunnen onverwachte resultaten opleveren omdat ze van sommige sessies dubbele records bevatten. Geef in plaats daarvan query's voor de weergave ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD.
 • Weergave: ga_realtime_sessions_view_YYYYMMDD wordt toegepast op de geëxporteerde tabellen en heeft de functie meerdere records te dedupliceren van herhaalde sessies die exportgrenzen overschrijden. Doorzoek deze tabel naar gededupliceerde streaming-gegevens. Meer informatie over BigQuery-weergaven

Zoekopdrachtprestaties

ga_realtime_sessions_view dient om gebruikers en sessies te dedupliceren, maar dit dedupliceren voegt wel aan elke zoekopdracht een extra verwerkingsstap toe waardoor meer tijd nodig is voor de zoekopdracht. De toename van de zoektijd hangt af van het gegevensvolume en verschilt daarom van klant tot klant.

De toename van de zoektijd wordt echter verminderd door de algehele toename van de recentheid van gegevens en de mogelijkheid om te reageren op actuelere gegevens.

Facturering

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van streaming-export. Het tarief is $ 0,05 per gigabyte gegevens. Eén gigabyte komt overeen met ongeveer 600.000 Google Analytics-hits. Afhankelijk van de hitgrootte kan dit aantal anders zijn. Meer informatie over prijzen voor BigQuery

Velddekking

Beschikbare velden

De meeste eersteklas Analytics-dimensies (native, niet-verbrede dimensies die beschikbaar zijn in standaardrapporten) zijn beschikbaar, behalve zoals hieronder vermeld.

Niet-beschikbare velden

Gegevens die worden verbreed via andere advertentiebronnen, zoals Google Ads, Campaign Manager, Google Ad Manager, enzovoort, zijn niet beschikbaar.

Gegevens van kanaalgroepering zijn niet beschikbaar.

De volgende velden zijn niet beschikbaar:

 • userId
 • trafficSource.*
 • hits.latencyTracking.*
 • hits.publisher.*

Vereisten

Google Analytics 360-weergaven waaruit u gegevens naar BigQuery wilt exporteren, moeten geschikt zijn voor verbeterde recentheid van gegevens.

Implementeren

Als u dit nog niet heeft gedaan, stelt u BigQuery Export in en linkt u BigQuery aan uw Analytics-property.

Nadat u BigQuery Export heeft ingesteld:

 1. Log in bij Google Analytics. Gebruik een e-mailadres met het toegangsrecht EIGENAAR voor het BigQuery-project en met bewerkingsrechten voor de Analytics-property die de weergave bevat die u wilt koppelen.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property met de weergave waarvan u de gegevens wilt exporteren.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Alle producten > BigQuery > Link aanpassen.
 4. Selecteer Gegevens voortdurend geëxporteerd.
 5. Klik op Doorgaan.
 6. Klik op Gereed.

Impact van gewijzigde exportfrequentie

Bij wijzigen van Gegevens meerdere keren per dag in batch geëxporteerd in Gegevens voortdurend geëxporteerd worden wijzigingen voor een property niet eerder uitgevoerd dan 12.00 uur de volgende dag, uitgaande van de weergave met de vroegste tijdzone-instelling in de property.

Bij wijzigen van Gegevens voortdurend geëxporteerd in Gegevens meerdere keren per dag in batch geëxporteerd wordt streaming-export onmiddellijk uitgeschakeld en stoppen we binnen een paar uur met de streaming van gegevens. Gegevens worden uitgevoerd binnen het volgende normale tijdsbestek (exports vinden meerdere keren per dag in batch plaats). Die volgende intradagexport bevat de volledige dataset voor de huidige dag, zoals gebruikelijk is bij deze exportfrequentie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?